Etiket: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

TFF Tahkim Kurulu İçin Kader Günü

Türkiye’de çok küçük bir azınlık, TFF Tahkim Kurulu ve SGM Tahkim Kurulu’na karşı hukuk savaşı veriyor.

2011 yılında Anayasa’da yapılan değişiklik ile, sporla ilgili çoğu uyuşmazlık için bu tahkim kurullarına başvuru zorunlu hale getirildi ve kurul kararlarına karşı yargı yolu kapatıldı.

Biz Anayasa değişikliği teklifi TBMM’ye getirildiğinden beri bu düzenlemenin doğru olmadığını, Anayasa’ya Anayasaya aykırı düzenleme getirileceğini, böyle bir düzenlemenin dünyada tek bir örneğinin olmadığını, adil yargılanma hakkının ihlal edileceğini, devletin mahkum edileceğini söyleyip durduk.

Ve o gün geldi.

Yarın devlet, Anayasadaki düzenlemeden ötürü büyük ihtimalle mahkum edilecek.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), TFF Tahkim Kurulu ile ilgili 5 başvuru hakkında kararlarını yayınlayacak.

AİHM’nin sitesinde yayınlanan basın bültenine göre, AİHM 5 dosyayı Ali Rıza ve Diğerleri v. Türkiye Kararı olarak yayınlayacak.

Bu 5 başvuruda ortak noktalar var. Bütün başvurucular, TFF Tahkim Kurulu’nun bağımsız ve tarafsız olmadığını ve TFF Tahkim Kurulu önünde adil yargılanmadıklarını iddia ettiler. Ayrıca açık duruşma ve devlet mahkemesine başvurma haklarının ihlali iddiaları da hemen göze çarpıyor.

AİHM’nin yarın yayınlanacak kararları Türk spor hukuku açısından çok önemli. Eğer TFF Tahkim Kurulu’nun oluşumu, yapısı, işleyişi ve kurul kararlarına karşı devlet mahkemelerine başvurulamaması konularında ihlal kararları verilirse, AİHM önünde TFF Tahkim Kurulu ile ilgili  yapılan diğer başvurular (İbrahim Tokmak, Sedat Doğan, Deniz Naki ve AMED Sportif Faaliyetler Kulübü Derneği, İlhan Yüksel Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu)hakkında  da ihlal kararları verileceği kesinleşecek.

TFF Tahkim Kurulu ile ilgili verilecek ihlal kararları, Türk spor tahkimi sistemini kökten değiştirecek. Sadece kanun ve talimatların değil, Anayasa’daki spor tahkimi ile ilgili düzenlemenin kaldırılması gerekecek.

Büyük umutlarım var.

Yarını heyecanla bekliyorum.

Aşağıda 5 başvurunun kısa özetlerini okuyabilirsiniz. Paylaşacağım linkleri takip ederek, AİHM’nin başvurularla ilgili sorularına ulaşabilirsiniz.

1) Ömer Kerim Ali Rıza Başvurusu:

Bu kişi hem Türkiye hem de İngiltere vatandaşı bir futbolcu. Bu futbolcu, Trabzonspor ile olan sözleşmesini feshetmiş ve Trabzonspor’a karşı Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na başvurmuş. UÇK, sözleşmeyi haksız feshettiği gerekçesiyle futbolcuyu tazminat ödemeye mahkum etmiş ve futbolcuya 4 ay hak mahrumiyeti cezası vermiş.

Futbolcu, TFF Tahkim Kurulu’na başvurmuş. TFF Tahkim Kurulu, hak mahrumiyeti cezasını kaldırmış ve tazminat miktarını indirmiş.

Futbolcu, TFF Tahkim Kurulu’nun bağımsız ve tarafsız olmadığı iddiasıyla AİHM’ye başvurmuş. Futbolcu, TFF yönetim kurulunu kulüplerin belirlediğini; kulüplerin belirlediği yönetim kurulunun atadığı TFF Tahkim Kurulu’nun ise kulüplerle futbolcular arasındaki uyuşmazlıklara baktığını ileri sürmüş.

Bu, ilginç bir başvuru. Zira aynı vatandaşın AİHM’de İsviçre’ye karşı bir başka başvurusu var.

Vatandaş, Türkiye ile yetinmemiş. TFF Tahkim Kurulu’nun kararına karşı İsviçre’de Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) başvurmuş. CAS görevli olmadığı gerekçesiyle başvuruyu reddetmiş. Ali Rıza, CAS’ın kararına karşı İsviçre Federal Mahkemesi’ne başvurmuş. Mahkeme de itirazı reddetmiş. Bu sefer son çare olarak AİHM’ye başvurmuş.

Ali Rıza, mahkemeye erişim hakkının tanınmadığını, CAS ve Federal Mahkeme önünde açık duruşma yapılmadığını, Trabzonspor karşısında silahların eşitliği ilkesinin ihlal edildiğini ileri sürmüş.

2) Fatih Arslan ve Diğerleri Başvurusu:

Fatih Arslan, Şaban Serin ve Mehmet Erhan Berber, İçmeler Belediyespor Kulübü’nde futbol oynarlarken şike eylemlerine karışmışlar. PFDK bunlara 1 yıl hak mahrumiyeti cezası vermiş; TFF Tahkim Kurulu da cezaları onamış.

Futbolcular,

– TFF Tahkim Kurulu’nun, atanma, görev süresi ve ücretlendirme usulü bakımından, bağımsız ve tarafsız olamayacağını,

– Açık duruşma yapılmadığını,

– TFF Tahkim Kurulu’nun gerekçeli kararlarını açıklamadığını,

– 1 yıl hak mahrumiyeti cezası nedeniyle, sözleşme yapamadıklarını ve para kazanamadıklarını, bu sebeple mülkiyet haklarının ihlal edildiğini,

– TFF Tahkim Kurulu kararına karşı devlet yargısına başvuramadıklarını

İleri sürmüşler.

3) Serkan Akal Başvurusu:

Serkan Akal, TFF hakemi. TFF Merkez Hakem Kurulu, 2015-2016 sezonunda bu hakemin klasmanını düşürmüş. TFF Tahkim Kurulu, Akal’ın itirazını reddetmiş. Akal, TFF Tahkim Kurulu’ndan MHK’nin kurula gönderdiği belgelerin kendisiyle paylaşılmasını ve duruşma talep etmiş. Kurul bu talepleri de reddetmiş.

Akal, AİHM’ye başvurmuş ve

– TFF Tahkim Kurulu’nun kanunla kurulmuş bir mahkeme olmadığını,

– TFF Tahkim Kurulu’nun atanma, görev süresi ve ücretlendirme usulü bakımından, bağımsız ve tarafsız olamayacağını,

– Açık duruşma hakkının ihlal edildiğini,

– MHK’nın iddialarına karşı beyanının alınmadığını, MHK’nın belgelerinin kendisine verilmediğini, MHK’nın gerekçeleri ve kararı hakkında beyanda bulunma imkanının sağlanmadığını,

– TFF Tahkim Kurulu kararına karşı devlet yargısına başvuru hakkının ihlal edildiğini

İleri sürmüş.

AİHM, CAS’a Destek Verdi

Spor camiası uzun süredir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi‘nin (AİHM) futbolcu Adrian Mutu ve Claudia Pechstein‘in başvuruları hakkında vereceği kararı bekliyordu.

Mutunun ve Pechstein‘in başvuruları sonrasında AİHM, İsviçre devletine sorular göndermişti. Bu sorular “CAS’ın bağımsızlığı ve tarafsızlığı” ile “CAS’ta açık duruşma yapılmaması” konularıyla sınırlı idi.

Beklenen gün geldi. AİHM, bugün kararını yayınladı: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-186434 (Kararın Fransızca özeti: https://t.co/qVL9tO5zu7)

Karar, spor tahkimini yere göğe sığdıramayanlar için zafer niteliğinde. Ancak kararın oyçokluğu ile alındığını gözden kaçırmamak lazım. Okumaya devam et “AİHM, CAS’a Destek Verdi”

TFF Tahkim Kurulu İçin Çember Daralıyor

Gün geçmiyor ki, spor camiası Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu‘nu eleştirmesin!

Bu kurulun bağımsız ve tarafsız olmadığını sık sık dile getiriyoruz. Kurulun yapısını, karar alma süreçlerini, gerekçesiz kararlarını eleştiriyoruz. Anayasa’ya eklenen Anayasaya aykırı “spor tahkimi” düzenlemesinin kaldırılmasını gerektiğini söyleyip duruyoruz.

İktidar partisi, muhalefet partileri bu eleştirileri dikkate almıyor. Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, spor tahkim kurullarının verdiği zararı umursamıyor.

TFF Tahkim Kurulu‘nun kararlarına karşı yargı yolu kapatıldığı için, soluğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde aldık.

AİHM, Eylül ayında, Galatasaray Spor Kulübünün eksi yöneticisi Sedat Doğan‘ın başvurusu ile ilgili sorularını Türkiye Cumhuriyeti devletine gönderdi.

AİHM, bu ay içinde, TFF Tahkim Kurulu kararlarına karşı yapılan iki başvuruyu daha devlete bildirdi ve devletten bazı soruların yanıtlanmasını istedi.

AİHM, devlete İbrahim Tokmak‘ın başvurusu ile Deniz Naki ve Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Derneğinin ortak başvurusu hakkında sorular gönderdi. Okumaya devam et “TFF Tahkim Kurulu İçin Çember Daralıyor”

TFF’Yİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ DİZE GETİRECEK

Türkiye Futbol Federasyonu’nun hukuk kurulları uzun zamandan beri tartışılıyor. Özellikle PFDK ve Tahkim Kurulu her hafta gündeme geliyor. Bu kurulların verdiği kararlar kimseyi memnun etmiyor. Herkes hukuka aykırı kararlar verildiğini iddia ediyor.

Bu hafta bu kurullarla ilgili ilginç iddialar ortaya atıldı. Okumaya devam et “TFF’Yİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ DİZE GETİRECEK”

TFF Tahkim Kurulu, Deniz Naki’nin Cezasını Onadı

deniz_nakiden_yeni

TFF Tahkim Kurulu, Amedsporlu futbolcu Deniz Naki‘ye verilen cezayı onadı.

Tahkim Kurulu’nun kararına karşı Türk devletinin mahkemelerine başvuru hukuken mümkün değil. Anayasa’nın 59’uncu maddesi bu hakkı ortadan kaldırdı.

Deniz Naki‘nin elinde birkaç imkan var:

Okumaya devam et “TFF Tahkim Kurulu, Deniz Naki’nin Cezasını Onadı”

İHAM, “Spor ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi” başlıklı Bilgi Formu’nu Yayınladı

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM) yavaş yavaş sporla ilgili insan hakları ihlali iddialarını incelemeye ve bu konuda karar vermeye başladı.

Geçtiğimiz hafta İHAM, sporla ilgili kararları ve derdest başvurular ile ilgili bilgi notu yayınladı: http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Sport_ENG.pdf

Okumaya devam et “İHAM, “Spor ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi” başlıklı Bilgi Formu’nu Yayınladı”

Sporda Yuhalama ve 6222 Sayılı Kanun

Dün akşam WTA İstanbul finallerinde çarpıcı bir olaya şahit olduk. Tenis izleyicileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı Kadir Topbaş, Ulaştırma, Denizcilik ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin‘i yuhaladılar.

Fatma Şahin’in konuşması daha büyük tepki çekti.


AKP, hükumet, her organizasyonda rol kapma yarışına giren siyasetçiler, vs… Bu yuhalamanın gerçek muhatabı ve sebebi bilinmiyor.

Madalya töreninden sonra Fatma Şahin ve Spor Bakanı Suat Kılıç Twitter aracılığıyla tepkilerini gösterdiler. Onlara göre, bu yuhalama 2020 Olimpiyatları adaylığımızı olumsuz etkileyecekmiş.

Bu olay yabancı medyada hiç yer almadı. Williams-Sharapova finali ile ilgili yüzlerce haberde yuhalamadan bahsedilmedi. Dünyanın umurumda olmamış.

Yuhalama yabancı medyada yer alsaydı rezil mi olacaktık? Elbette hayır. Büyük spor organizasyonlarında bu olaylara sık sık rastlanıyor.

En son Londra Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nda yuhalamaya tanık olduk.

Önce Sepp Blatter yuhalandı.


Ardından İngiliz siyasetçi George Osborne, halkının tepkisini çekti.


Türk seyirciler ise hükümete tepkilerini spor sahalarında göstermeyi alışkanlık haline getirmeye başladılar.

Türk Telekom Arena’nın açılışında başbakan Erdoğan ıslıklandı.2010 yılında Dünya Basketbol Şampiyonası madalya töreninde yine bir protestoya tanık olduk.Hatırlanacağı üzere, bu olaylardan sonra Başbakan Erdoğan’ı yuhalayanların tespit edilmesi için çalışma başlatılmıştı.

Dün Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşen tepkinin ardından olayın yargıya taşınıp taşınmayacağını bekleyip göreceğiz.

Bu tür protestoler hakaret değildir. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin yerleşik içtihadına göre, siyasetçiler en sert eleştirileri göze almak zorundadır. Siyasetçilerin kişilik hakları ifade özgürlüğü, eleştiri hakkı karşısında pek korunmamaktadır.

Türkiye’de ise bu tür tepkiler hakaret, saldırı olarak nitelendiriliyor. Siyasetçileri ıslıklayan, yuhalayan öğrenciler yaka paça gözaltına alınıyorlar. Yıllarca tutuklu kalıyorlar. En ufak eleştiri, yorum hakim önüne çıkılmasına sebep veriyor.

Bu gözaltıların kanunun yanlış yorumlanması olarak kabul edebiliriz. Eğitimle hukuka, adalete aykırı uygulamaların önünü kesebileceğimizi hayal edebiliriz.

Ne yazık ki spor alanında bu tür tepkilerin gözardı edilmesi mümkün değil.

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Hakkında Kanun’daki bir düzenleme sayesinde ifade özgürlüğü ortadan kaldırıldı.

Kanunun 14’üncü maddesinin ilk fıkrasına şöyle:

Spor alanlarında veya çevresinde taraftarların grup halinde veya münferiden belirli bir kişiyi hedef veya muhatap alıp almadığına bakılmaksızın duyan veya gören kişiler tarafından hakaret olarak algılanacak tarzda aleni olarak söz ve davranışlarda bulunmaları halinde, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, şikayet şartı aranmaksızın, failler hakkında onbeş günden az olmamak üzere adli para cezasına hükmolunur.


Görüldüğü üzere, kimseyi muhatap almadan bir söz söyleseniz bile, çevrenizdekiler o söz veya davranışı hakaret olarak algılarlarsa adli para cezasına mahkum olabilirsiniz.

Bu düzenleme hakkında sayfalarca eleştiri yazılabilir. Şimdilik, WTA İstanbul Finalleri’nde belediye başkanı ve bakanları yuhalayanları büyük bir tehlikenin beklediğini belirtmekle yetineyim.

Şike ve şiddete ilişkin cezaları indirmeyi acil görev bilen TBMM, ifade özgürlüğünü yok sayan bu maddeyi görmezden geldi. Olası protestoların hedefi olacaklarını bilen milletvekilleri, kendilerine tepki gösterenlerin cezalandırılmasını tercih ediyorlar.