CAS, WADA’nın Eleştirilerine Yanıt Verdi

Spor Tahkim Mahkemesi (Court of Arbitration for SportCAS) uzun zamandır sert eleştirilere maruz kalıyor.

Mahkemenin yapısı, kapalı hakem listesi, hakemlerin tarafsızlığı ve bağımsızlığı sık sık gündeme getiriliyor.

CAS ilk defa, kendisini eleştiren bir kuruma doğrudan yanıt verdi.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (World Anti-Doping AgencyWADA), Tokyo Oyunları ile ilgili bağımsız gözlemci raporlarını yayınladı. Olimpiyat Oyunları ile ilgili raporda, CAS’ın Doping Dairesi’nde görev alan hakemlerin yeterli deneyime ve bilgiye sahip olmadığı iddia edildi.

CAS, bu iddialara yanıt verdi.

CAS, Dopingle Mücadele Dairesi ile ilgili iddia edilen sıkıntıların Oyunlar esnasında hemen muhataplarına bildirilmesinin, Oyunlar’dan 6 ay sonra yayınlanan raporda dile getirilmesini beklemekten daha kolay olacağını belirtti.

CAS, gözlemci raporunda sunulan önerilerin ise gerçekçi olmadığını, zira iddia edilen sıkıntıların yaşanmadığını ifade etti.

CAS, WADA’nın duruşmalardan haberdar edildiğini ve CAS kararlarının WADA’ya gönderildiğini açıkladı. Bununla birlikte, CAS, bir davada WADA’ya haber verilemediğini ancak bu durumun sorun yaratmaması gerektiğini, zira WADA’nın o davada taraf olmadığını ileri sürdü.

CAS, hakemlerin yetkinliği ile ilgili iddiaların ise bir WADA çalışanının kişisel yorumu olduğunu, hakemlerin doping konusunda uzman olduklarını açıkladı.

CAS, WADA’ya karşı saldırı düzenlemekten geri durmadı.

CAS, WADA ile iletişime geçtiğini; WADA’dan Beijing 2022 Oyunları’nda görev alacak bağımsız gözlemcilerin gerçekten WADA’dan bağımsız olmalarını ve CAS’ın işleyişi hakkında bilgi sahibi olmalarını beklediklerini duyurdu.

TÜRKİYE’DE DURUM ENDİŞE VERİCİ

WADA ile CAS arasındaki atışmayı takip ederken Türkiye’deki durumu düşündüm.

Türkiye’de kaygı verici bir durumla karşı karşıyayız.

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu’nun ne olduğu belli değil. Tüzel kişiliği yok. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi bünyesinde faaliyet gösteriyor ama TMOK’tan bağımsız olduğunu iddia ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan bütçe alıyor. Bakanlık bu komisyonda temsil ediliyor ama TDMK Bakanlık’tan da bağımsız olduğunu iddia ediyor. Tüzel kişiliği olmayan bir yapı hukuken yoktur. Hukuken var olmayan bir şeyin bağımsızlığını ve tarafsızlığını nasıl tartışacağız?

TDMK, tüzel kişiliği olmamasına rağmen Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı’nı yayınladı. Bu talimat nasıl hüküm doğurur?

Kanunda Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu’na başvurabilecek kişi ve kurumlar tek tek yazılmış. Listede TDMK yok. Ancak TDMK’nın talimatında TDMK kendisine duruşmalarda hazır bulunma, disiplin kararlarını temyiz etme yetkileri vermiş.

Yıllardır doping davaları alan avukatlardan biri bile bu saçmalığı yargı önüne taşımamış.

Dünya ne tartışıyor; biz ne ile uğraşıyoruz?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 2021 Yılı Raporu’nu Yayınladı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2021 yılı faaliyet raporunu yayınladı.

Raporda mahkemenin 2021 yılında verdiği önemli kararlar, 2021 yılı istatistikleri yer alıyor.

Türkiye, istatistiklerde yine öne çıkmayı başardı. Bu, gurur duyulacak bir konu değil.

2021 sonu itibarıyla İHAM önünde Türkiye’ye karşı yapılmış toplam başvuru sayısı 15.251. Türkiye, Rusya’nın ardından ikinci sırada.

2021 yılında Türkiye’ye karşı 78 karar verildi.

2021 yılında, Türkiye, 31 ihlal kararıyla ifade özgürlüğünü Avrupa Konseyi üyesi ülkeler içerisinde en fazla ihlal eden devlet oldu.

AİHM KARARLARI TÜRK SPOR TAHKİMİ SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRECEK Mİ?

AİHM’nin 2021 yılında Türkiye aleyhine verdiği bazı kararlar Türk sporunu, Türk spor hukukunu yakından ilgilendiriyor.

AİHM, 2021 yılında, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu’nun kararlarına karşı yapılan bazı başvurular hakkında ihlal kararları verdi.

AİHM, başvurucuların adil yargılanma, ifade özgürlüğü, özel hayata ve aile hayatına saygı haklarının ihlal edildiğine karar verdi.

TFF Tahkim Kurulu açısından, İbrahim Tokmak / Türkiye, Naki ve Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Derneği / Türkiye, Sedat Doğan / Türkiye, Ekşioğlu ve Mosturoğlu / Türkiye kararları 2021 yılına damga vurdu.

Bu kararların ortak noktası, TFF Tahkim Kurulu’nun bağımsız ve tarafsız olmadığının ortaya konması oldu.

Üç kararda başvurucuların ifade özgürlüklerinin ihlal edildiği tespit edildi.

Ekşioğlu ve Mosturoğlu / Türkiye kararında ise, AİHM, ceza yargılamasında kullanılan telefon tapelerinin TFF tarafından kullanılmasının özel hayata ve aile hayatına saygı hakkını ihlal ettiğini belirtti. AİHM, bu delillerin disiplin yargılamasında kullanılması için, kanunda açık düzenleme bulunması gerektiğine işaret etti (par. 53).

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu açısından ise A.M. / Türkiye kararı, SHGM Tahkim Kurulu’nun hukuk tanımaz, içler acısı halini ortaya koydu. İtiraf edeyim, bu kararı okurken, SHGM Tahkim Kurulu üyelerinin yerine utandım. Bu karardan sonra kurul üyelerinin istifa etmemelerini, hiç utanmadan o kurulda görev almaya devam etmelerini yadırgadım.

AİHM, A.M. / Türkiye kararında, Herkes İçin Spor Federasyonu’nun Hazreti Muhammed’e hakareti cezalandırmak için yürürlükte olmayan disiplin talimatını kullanması ve SGM Tahkim Kurulu’nun zamanaşımını aşmak için Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen ”İnsanlığa Karşı Suçlar” ile kıyas yapmasının kanunilik koşulunu ihlal ettiğini hükme bağladı.

Yukarıda sayılan kararlar bir yandan sevindirici olmakla birlikte, diğer yandan AİHM’ye duyulan güveni sarstı.

AİHM, başvurucular tarafından ileri sürülen bazı ihlal iddialarını değerlendirmekten imtina etti.

AİHM,

  • TFF Tahkim Kurulu’nun kanunla düzenlenen bir mahkeme olmadığı,
  • SHGM Tahkim Kurulu’nun bağımsız ve tarafsız olmadığı,
  • Anayasa’nın 59’uncu maddesinde düzenlenen, tahkim kurulu kararlarına karşı devlet yargısına başvuru yasağının AİHS’yi ihlal ettiği,
  • Futbol dışı paylaşımların cezalandırılmasını öngören Talimat hükümlerinin TFF Kanunu ve TFF Statüsü’ne aykırı olduğu,
  • Duruşma yapılmamasının adil yargılanma hakkını ihlal ettiği,
  • Duruşmaların kapalı yapılmasının adil yargılanma hakkını ihlal ettiği,
  • TFF Tahkim Kurulu’na başvuru ücretinin çok yüksek olması sebebiyle, mahkemeye erişim hakkının engellendiği,
  • Tahkim yargılamasında adli yardım uygulanmamasının AİHS’yi ihlal ettiği,
  • Gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği

İddialarını değerlendirmedi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, AİHM’nin 2020 yılında yayınlanan Ali Rıza ve Diğerleri Kararı’ndan sonra, Nisan 2021 tarihinde yayınladığı İnsan Hakları Eylem Planı ve Uygulama Takvimi’nde ’spor tahkim kurullarının yapısının ve işleyişinin AİHM kararları da dikkate alınarak yeniden düzenleneceğini’ duyurmuş; Gençlik ve Spor Bakanlığı’na 6 ay süre verildiğini ilan etmişti.

Nisan 2021’in üzerinden 9 ay geçti ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı spor tahkim kurullarının yapısı ve işleyişini AİHM kararlarına uygun olacak şekilde düzenlemedi.

Gençlik ve Spor Bakanı görevini ihmal etmekte iken, TFF genel kurulu TFF Statüsü’nde değişiklik yapan düzenlemeleri kabul etti. Statü değişikliği ile, TFF Tahkim Kurulu’nun yapısında ve işleyişinde değişiklikler yapıldı. Maalesef bu değişiklikler TFF Tahkim Kurulu’nu bağımsız ve tarafsız hale getirmeyecek. Aksine, kurul tamamen kulüplerin güdümüne girecek.

AİHM’YE BİNLERCE BAŞVURU YAPILMALI!

AİHM’nin Türk spor federasyonları ve spor tahkim kurulları ile ilgili verdiği kararlar, sporun paydaşları için büyük önem arz ediyor.

Sporcular, antrenörler, yöneticiler, hakemler başta olmak üzere tahkim kurulu kararlarından doğrudan etkilenen herkes AİHM’ye başvurabilir.

TFF Tahkim Kurulu’nun bağımsız ve tarafsız olmadığını ispatlamaya gerek yok. AİHM, bu kurulun yapısının bozukluğunu tespit etti.

AİHM’nin CAS ve TFF Tahkim Kurulu kararlarında kabul ettiği ilkeler dikkate alındığında, SGM Tahkim Kurulu’nun bağımsız ve tarafsız olmadığı rahatlıkla kabul edilecek.

Bu kurulların bozuk yapısı bile, tek başına, AİHM’den ihlal kararı çıkarmak için büyük avantaj sağlıyor.

Umarım her spor dalından AİHM’ye yüzlerce, binlerce başvuru yapılır ve devlet mahkum edilir.

Başka türlü, sporda insan haklarına saygılı yapılanma hayata geçirilmeyecek.

Yargıtay – Basketbol, Sözleşmeye Aykırılık, Borçlu Temerrüdü, Devlet Yargısı, Tahkim, Derdestlik İtirazı

Yargıtay 13. HD., 29.11.2019, E. 2016/15775 K. 2019/11942

MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı kulüp ile aralarında yaptıkları 01.06.1999 – 01.06.2003 yıllarına sari sözleşme kapsamında, 2002-2003 sezonu için federasyon nezdinde tek tip sözleşmenin yapılabilmesine yönelik davalı kulübün yükümlülüklerini yerine getirmediğini, davalıya keşide edilen ihtarnamelerden sonuç alınamadığını, bu nedenle 2002-2003 sezonunda başka bir kulüp ile sözleşme yapılmak zorunda kalındığını, borçlar kanunu hükümlerine göre davalının temerrüde düştüğünü ileri sürerek; fazlaya dair haklar saklı tutulmak suretiyle 368.250 USD karşılığı 520.000,00 TL alacağın tahsil tarihindeki dolar cinsi döviz kuru da hesaplanmak suretiyle 06.09.2002 tarihinden itibaren faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, sporcu sözleşmesinden kaynaklı temerrüt hükümlerine dayalı alacak isteğine ilişkindir. HMK’nun 297/1-c maddesinde hükmün tarafların iddia ve savunmalarının özetini, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususlar, çekişmeli vakıa hakkında toplanan delilleri, delillerin tartışılmasını ve değerlendirilmesini, sabit görülen vakıalarla bundan çıkarılan sonuç ve hukuki sebepleri kapsaması gerektiği, 297/2. maddesinde de hükmün sonuç kısmında gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin taleplerden her biri hakkında verilen hükümle taraflara yüklenilen borç ve tanınan hakların, mümkünse sıra numarası altında birer birer, açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesinin gerektiği açıklanmıştır. Mahkeme kararının gerekçesinde, taraflar arasında görülen … 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2002/851E., 2008/260 K. sayılı dosyası ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu ve Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararlarından bahsedilip, daha önce açılan davalarla ilgili görev hususunun çözümlenmemiş olduğu, davalının görev ve derdestlik itirazının yerinde olduğu, ayrıca zamanaşımı süresinin de dolduğu saptaması yapılarak davanın reddine karar verildiği anlaşılmaktadır. Oysa ki, öncelikle dava şartları yönünden inceleme ve değerlendirme yapılmalı, HMK 114. maddesinde sayılan dava şartları yönünden bir eksiklik görülmezse, ileri sürülen zamanaşımı yönünden somut olayın özelliğine göre bir karar verilmesi gerekmektedir. Mahkemece, görev ve derdestlik itirazları yerinde görüldükten sonra dosyadan el çekilmesi gerektiği halde, zamanaşımı itirazı hususunda da değerlendirme yapılarak karar verilmiş olması doğru olmadığı gibi, daha önce açılan davanın, zamanaşımı yönünden bu davaya olan etkisi tartışılmaksızın karar verilmiş olması hükmün açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde yazılması kuralına aykırı olup, bozmayı gerektirir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın temyiz talebinde bulunan davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/I maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 29/11/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Prof. Hatice Özdemir Kocasakal ile “Spor Tahkimi” Hakkında Sohbet Ettik

Koronavirüs, Bakanlığın Sürekli Kurulları’nı Etkiledi mi?

Türkiye, koronavirüs salgınına boyun eğdi.

Devlet, sokağa çıkmayı sınırlandırmıyor ama Twitter’da #evdekal #evdekaltürkiye, #HayatEveSığar gibi hashtagler açarak vatandaşları evde kalmaya yönlendirmeye çalışıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen gün katıldığı bir televizyon programında vatandaşlara seslenerek “evde kalmanız için yalvarıyorum” dedi.

Salgının etkisini artırdığı, vaka sayısının her gün katlanarak çoğaldığı Türkiye’de yargı faaliyetleri de etkilendi.

Duruşmalar yapılmıyor. Takipler durduruldu. Süreler işlemiyor.

Okumaya devam et Koronavirüs, Bakanlığın Sürekli Kurulları’nı Etkiledi mi?

TÜRKİYE DOPİNGLE MÜCADELE TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK

Türkiye Dopingle Mücadele Komiyonu, bugün Twitter hesabında Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı’nın değiştirildiğini duyurdu.

Komisyonun sitesinde yayınlanan açıklama aşağıdaki gibidir:

TÜRKİYE DOPİNGLE MÜCADELE TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu 2019 yılı başında Dünya Dopingle Mücadele Kuralları (Code) ile uyumluluk açısından Dünya Dopingle Mücadele Ajansı’nın (WADA) yetkili birimleri tarafından yerinde denetime tabi tutulmuş ve denetim neticesinde Dünya Dopingle Mücadele Ajansı Denetim Çalışma Grubu tarafından Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun, yapısı, işleyişi, Türkiye’deki dopingle mücadele faaliyetlerinin yürütülmesi ve dopingle mücadele disiplin yargılamaları başta olmak üzere toplam 400’e yakın kriter dikkate alınarak  düzeltici eylem planını içerir rapor hazırlanmıştır.

Raporda yer alan düzeltici eylemlerden “kritik” başlığıyla ve düzeltilmemesi halinde Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu ve dolayısıyla da Türkiye’nin “dopingle mücadele kurallarıyla uyumsuz” ilan edilmesi sonucunu doğuracak, dopingle mücadele disiplin yargılamasının uluslararası kurallara uygun, tarafsız, tek bir çatı altında, adil yargılanma ilkelerine bağlı ve uzmanlaşmış bir yapıya kavuşturulması hususuna ilişkin olarak; Dünya Dopingle Mücadele Ajansı ile yürütülen yoğun bir çalışma ve görüş alışverişi neticesinde, Türkiye Dopingle Mücadele Talimatının, 7.9, 8 ve 13. maddelerinde değişikliğe gidilmesi yönünde çalışmalar tamamlanmış ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu Yönetim Kurulunun 17.09.2019 tarih ve 32 sayılı toplantısında değişiklik onaylanmıştır.

Değişiklik ile; Türkiye Dopingle Mücadele Talimatında hüküm altına alınmış ihlallere ilişkin olarak yürütülecek dopingle mücadele disiplin yargılaması konusunda, 2 (iki) ay içerisinde oluşturulacak Dopingle Mücadele Disiplin Kurulu ve Dopingle Mücadele İtiraz Kurulu tek yetkili yargı mercileri olarak belirlenmiştir. Yapılan bu değişiklik Dünya Dopingle Mücadele Ajansı tarafından da uygun görülmüş, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu ve dolayısıyla da Türkiye’nin “dopingle mücadele kurallarıyla uyumsuz” ilan edilmesi sonucu ortadan kaldırılmış ve durum Dünya Dopingle Mücadele Ajansı tarafından teyit edilmiştir.

Dopingle Mücadele Disiplin Kurulu ve Dopingle Mücadele İtiraz Kurulunun oluşturulması için belirlenen 2 (iki) aylık süre boyunca değişiklikten önce uygulanmakta olan, ilgili ulusal spor federasyonlarının disiplin kurulları ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurullarının yetkileri devam edecek olup, dopingle mücadele disiplin yargılaması kurullarının oluşturulmasına ilişkin bilgilendirme resmi internet sayfamız (www.tdmk.org.tr) aracılığıyla spor kamuoyuna duyurulacaktır.

Saygılarımızla,

Türkiye Dopingle Mücadele Talimatının son haline aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı 17 Eylül 2019

Türkiye Adalet Akademisi Yeniden Kuruldu

Adalet Akademisi, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılmıştı. Akademinin Başkan ve Başkan Yardımcısı olmak üzere, Akademide görev alanların görevleri sona ermişti. Hakim ve Savcı Eğitim Merkezi organları oluşturuluncaya kadar Akademi tarafından yapılması gereken görev ve hizmetlerin, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütüleceği öngörülmüştü.

Temmuz 2018’de kapatılan Adalet Akademisi, bugün tekrar kuruldu.

Türkiye Adalet Akademisi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 34), 2 Mayıs 2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ADALET AKADEMİSİ’NİN SPOR HUKUKU İLE İLGİSİ NEDİR?

Adalet Akademisi, spor hukuku alanında özel önemi haiz idi.

Bu akademinin başkanı ve başkan yardımcısı ayrıca Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu’nun (SGMTK) başkanı ve başkan yardımcısıydılar. 

Bu bağlantı, Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu kararlarına karşı yargıya başvurusu sürecinde sıkıntı doğuruyordu.

Her ne kadar Anayasa’nın 59’uncu maddesinde “Spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı ancak zorunlu tahkim yoluna başvurulabileceği; Tahkim kurulu kararlarının kesin olup bu kararlara karşı hiçbir yargı merciine başvurulamayacağı” yönünde bir hüküm yer alsa bile, bu hüküm SGM Tahkim Kurulu’nun tüm kararlarına karşı yargı yolunu kapatmıyor. Spor federasyonlarının bazı kararları Anayasa md. 59 kapsamında değerlendirilemeyeceği gibi; SGM Tahkim Kurulu’na sadece spor federasyonlarının kararlarına karşı başvurulmuyor. Geçmiş dönemde Merkez Ceza Kurulu’nun kararlarına karşı da SGM Tahkim Kurulu’na başvurulabiliyordu. Bu durumda, MCK kararı Anayasa md. 59 kapsamında değerlendirilemeyeceği için, MCK kararına karşı yapılan itiraz sonucu SGM Tahkim Kurulu tarafından verilen kararlara karşı pekâlâ yargıya başvurmak mümkündü.

Bugün benzer tartışma, Merkez Spor Disiplin Kurulu’nun kararları hakkında yapılabilecek.

Peki Adalet Akademisi’nin nasıl bir rolü vardı?

Adalet Akademisi’nin bir rolü yoktu. Bu akademinin başkanının ve başkan yardımcısının rahatsız eden özellikleri vardı.

Yukarıda belirttiğim gibi, Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu’nun bazı kararlarına karşı yargı yolu açık. SGMTK’nın kararlarına karşı idare mahkemesine, bazı hallerde Danıştay’a başvurmak mümkün.

Maalesef zamanında SGMTK’nın ve Adalet Akademisi’nin başkanı olan kişi ile bazı idare mahkemesi hâkimleri ve Danıştay üyeleri arasında kanundan kaynaklanan menfaat ilişkisi vardı.

Bugün yürürlükte olmayan Türkiye Adalet Akademisi Kanunu‘na göre, Akademi a

Anayasa değişikliğini takip eden dönemde SGMTK’nın kararlarının iptaline dair hiçbir karar görmedim. Bu, tesadüf mü?

İlginçtir, Danıştay, spor federasyonlarının başkan seçimleriyle ilgili yönetmelikte yer alan bir düzenlemeyi iptal etmişti. Neredeyse üyelerinin tamamı hâkim olan ve üstelik başkanı Danıştay üyesi ve Adalet Akademisi başkanı olan SGMTK, bu iptal kararını yok saymıştı. Bugüne kadar Danıştay’ın iptal kararını görmezden gelen ve açıkça hukuka aykırı hukuki mütalaa veren SGMTK üyeleri hakkında soruşturma açılmadı. Dönemin SGMTK üyelerinden birkaçı bugün yine kurulda yer almaya devam ediyorlar. Onları kim denetleyecek?

Adalet Akademisi tekrar kuruldu. Umarım SGMTK’da veya bir başka tahkim kurulunda görev alan kişiler ayrıca Adalet Akademisi yönetiminde yer almazlar.

2019 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Yayınlandı

Türkiye Barolar Birliği, bir haftadır Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile oyun oynuyor.

TBB önce 28 Aralık’ta Tarife değişikliği yayınladı. İkinci değişiklik ise 29 Aralık’ta yayınlandı. Üstelik iki metinde ortak, birbirini tekrarlayan düzenlemeler vardı. Sigorta tahkim komisyonları tarafından tayin edilecek vekâlet ücretine ilişkin düzenlemeleri okumanızı tavsiye ederim.

Spor açısından önemli olan düzenleme, 29 Aralık’ta yayımlanmıştı. Bu değişiklikle ilgili görüşlerimi önceki yazımda paylaşmıştım.

TBB, Asgari Ücret Tarifesi’ni değiştirmesinin üzerinden birkaç gün geçmeden yeni Tarife’yi yayınladı.

2019 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, 2 Ocak 2019 tarihli ve 30643 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu Tarife’de de “28/1/2012 tarihli ve 28187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, Tahkim Kurulu’nun, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde idare ve vergi mahkemelerinde görülen davalar için öngörülen avukatlık ücretine hükmedeceği” öngörüldü. (Önceki Tarifeler ile ilgili farklar hakkında açıklama için bkz. https://goo.gl/3yhX77)

Yeni Tarife’de ücretler artırılmış. Önceki Tarife’ye göre SGM Tahkim Kurulu, duruşmasız işlerde 1.090 TLduruşmalı işlerde ise 1.660 TL avukatlık ücretine hükmediyordu. Yeni Tarife’ye göre ise duruşmasız işlerde 1.362 TL, duruşmalı işlerde ise 2.075 TL avukatlık ücretine hükmedilecek.

Bu artış, avukatların hoşuna gidebilir ancak beni tatmin etmedi.

SGM Tahkim Kurulu’na başvurularda avukatlık ücretini düzenleyen ilk Tarife’de Tahkim Kurulu’nun Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde Danıştay’da ilk derecede görülen davalar için öngörülen avukatlık ücretine hükmedeceği öngörülmüştü. Bu düzenleme değiştirildi ve avukatlık ücreti indirilmiş oldu.

Bugün ilgili hüküm yürürlükte olsaydı, duruşmasız işler için 2.475 TL, duruşmalı işler için ise 4.125 TL avukatlık ücretine hükmedilecekti. Avukatlar duruşmasız işlerde 1.362 TL yerine 2.475 TL; duruşmalı işlerde ise 2.075 TL yerine 4.125 TL kazanabileceklerdi.

Tahkim Kurulu’nun yapısı, spor teşkilatı içinde bağımsızlığı ve tarafsızlığı, kurulun verdiği açıkça hukuka aykırı kararlar ve bu kararlara karşı devlet yargısına başvurulmasının yasaklanması karşısında hak arama hürriyetinin ciddi şekilde ihlal edildiği gerçeği karşısında Tahkim Kurulu’na başvurularda başvurucuların karşı vekâlet ücretine mahkum edilmeleri adil yargılanma hakkını ihlal ediyor.

Yukarıdaki husus kimsenin dikkatini çekmiyorsa, tepki doğurmuyorsa; o zaman avukatların da Tarife değişikliği ile haklarının tırpanlandığını ortaya koymaları gerekir.

Ne değişti de, TBB, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde referans noktasını değiştirme ihtiyacı hissetti?

Spor Genel Müdürlüğü’ne Ne Oldu?

Türk spor dünyasında garip bir durumla karşı karşıyayız.

703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Spor Genel Müdürlüğü lağvedildi. 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun‘un adı “Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu” olarak değiştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 1) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı yeniden düzenlendi (Kararname md. 184-216). Bu Kararnamede Spor Genel Müdürlüğü’ne yer verilmedi.

SGM, Bakanlık teşkilatından kaldırılmasına rağmen fiilen varlığını sürdürüyor.

SGM’nin İnternet sitesi ve Twitter hesabı yayında.

Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Twitter hesabında kendisini Spor Genel Müdürü olarak tanıtmaya devam ediyor. Baykan, bu sıfatla yeni yıl mesajı yayınladı.

Peki nasıl oluyor da, KHK ile kapatılan Spor Genel Müdürlüğü, faaliyetlerine devam edebiliyor?

703 sayılı KHK’da geçici bir madde yer alıyor. Geçici Madde 14’e göre, “Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın teşkilatlanması sebebiyle gerçekleştirilen, kapatma, devir, personel geçişi ve nakli, diğer geçiş işlemleri ile kadro, taşınır devri ve benzeri hususlar kurulacak bir komisyon tarafından yerine getirilecek.

Bu komisyon kuruldu mu?

Komisyonu kim nasıl kurdu?

Komisyon kimlerden oluşuyor?

Komisyon çalışmaya başladı mı?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın İnternet sitesinde “teşkilat” sayfasını açtığımız zaman aşağıdaki uyarıyı görüyoruz.

Screen Shot 2019-01-01 at 10.16.59

Bu uyarı kaygı veriyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı dışında hiçbir Bakanlığın İnternet sitesinde benzer açıklama yayınlanmadı. Sadece Gençlik ve Spor Bakanlığı bir türlü teşkilat yapısını oturtamadı.

Samimi olalım. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Genel Müdürlüğü bürokratları ve personeli, SGM’nin varlığının devam etmesi için ellerinden geleni yapacaklardır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bu konuda aktif olması gerekiyor. Bakanlık, SGM’nin kapatılması sürecinde görevini yerine getirmeli.

Maalesef Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanı bu konuda güven vermiyor.

Çarpıcı bir örnek vereyim.

Tahkim Kurulu başta olmak üzere, Bakanlığın sürekli kurullarının başkan ve üyelerinin görevleri sona erdi. 703 sayılı KHK’nın yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde bu kurullara atamaların yapılması gerekiyordu.

703 sayılı KHK, Temmuz 2018’de yürürlüğe girdi. Bırakın 3 ayı, 5 aydan uzun zaman geçti. Kurullara henüz atama yapılmadı. Tahkim Kurulu’na yapılan başvurular bekletiliyor. Tahkim Kurulu’nun önemli görevleri haiz olduğu federasyon genel kurulları, Tahkim Kurulu’nun denetimi ve müdahalesi olmadan, hukuka aykırı şekilde gerçekleşiyor.

Tahkim Kurulu’na atama yapılmaması, sporun paydaşlarının hak arama özgürlüğünü ihlal ediyor.

Neden Tahkim Kurulu’na atama yapılmıyor?

Bir kurula atama bile yapamayan Bakan, devasa bir teşkilat olan Spor Genel Müdürlüğü’nün kapatılmasını sağlayabilir mi?

Gençlik ve Spor Bakanı, SGM’nin kapatılması yönünde hangi çalışmaları yaptı? Kılını kıpırdattı mı?

Eğer SGM’nin kapatılması yönünde gerekli çalışmalara başlanmamışsa, Gençlik ve Spor Bakanı başta olmak üzere ilgili bürokratların ağır sorumluluğu vardır. Sadece idarî sorumluluk değil, cezaî sorumluluk bile söz konusu olur.

Belki bu durum Cumhurbaşkanı’na iletilmelidir. Dizginlerin ele alınması zamanı geldi de geçiyor.

Anayasa Mahkemesi’nden “Sporda İfade Özgürlüğü” Kararı

Sporda ifade özgürlüğü var mıdır? Sporcular, antrenörler, yöneticiler rahatlıkla yorum yapabilirler mi? Rakiplerini, eski antrenörlerini ve sporcularını acımasızca eleştirebilirler mi?

Spor federasyonları bu tür eleştirileri genellikle “spor ahlakına aykırı açıklama/davranış” olarak değerlendirir ve söz sahibine disiplin cezası verir. “Sert eleştiri” olarak değerlendirilebilecek, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tarafından korunan ifade özgürlüğü spor  camiası içinde cezalandırılır.

Bir antrenör, eski sporcusu hakkında bir gazetede köşe yazısı yazıp, o sporcunun ringi sürünerek terk ettiğini belirtse, ilgili federasyon o antrenöre “spor ahlakına aykırı açıklama/davranış” sebebiyle ceza verir. Antrenör ise bu cezaya karşı spor tahkimine başvurmak zorundadır. Antrenör, futbol antrenörü ise, TFF Tahkim Kurulu’na başvurmalıdır. TFF dışındaki federasyonların kararlarına karşı ise Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu’na başvurulmalıdır. Bu kurulların kararlarına karşı ise maalesef devlet yargısına başvurulamaz. Anayasamız spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı ancak zorunlu tahkim yoluna başvurulabileceğini öngörmüştür. Tahkim kurulu kararları kesin olup bu kararlara karşı hiçbir yargı merciine başvurulamaz (Anayasa md. 59).

Peki hakkında yazı yazılan sporcu, savcılığa başvurursa ne olur? Okumaya devam et Anayasa Mahkemesi’nden “Sporda İfade Özgürlüğü” Kararı

Yargıtay, Spor Federasyonlarının Genel Kurullarına Karşı Yargı Yolunu Fiilen Kapattı

Konu ile ilgili yorumumu ilerleyen günlerde yazacağım.

Şimdilik Yargıtay’ın kararını paylaşmakla yetiniyorum. Okumaya devam et Yargıtay, Spor Federasyonlarının Genel Kurullarına Karşı Yargı Yolunu Fiilen Kapattı

Medyascope TV’de Aziz Yıldırım’ı ve Başakşehir’i Konuştuk

SGM Tahkim Kurulu’ndan Adalet Beklenemez

Spor Genel Müdürlüğü (SGM) Merkez Ceza Kurulu, Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği iddiasıyla, Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Hasan Hüseyin Öner’e 3 ay hak mahrumiyeti vermiş. Başkanlığı düşen Öner, SGM Tahkim Kurulu’na başvuracakmış.

Bu kurulun bağımsızlığı ve tarafsızlığı hakkında ciddi şüpheler var. Gençlik ve Spor Bakanı’nın atadığı bir kurulun, yine Bakan tarafından belirlenen kurulların kararlarını nasıl objektif denetleyebileceği tartışılıyor. Bakan, bir federasyon başkanı hakkında soruşturma açılması talimatı verdikten sonra, Bakan’ın atadığı bir Kurul’un Bakan’ın iradesine aykırı şekilde karar vermesi beklenmiyor.

Bu Kurul, sadece Bakan ile hiyerarşik ilişkisi açısından sorun yaratmakla kalmıyor.

Kurul Anayasaya aykırı şekilde oluşturuldu. Anayasa Mahkemesi, hâkim ve savcıların bu kurulda görevlendirilmesine izin veren hükmü iptal etti. Ancak AKP, Anayasa Mahkemesi’nin kararını görmezden geldi ve aynı düzenlemeyi tekrar getirdi. Bugün kurulda hâkim ve savcı kökenli dört üye var.

Bu kurulun üye dağılımı da hukuka aykırı. SGM Tahkim Kurulu’na beş hukukçu ve iki hukukçu olmayan üye atanması gerekiyor. Oysa bugün bu kurulda altı hukukçu var.

SGM Tahkim Kurulu göz göre göre hukuka aykırı şekilde oluşturuldu. Bu kuruldan nasıl adalet bekleyebiliriz?

“Eşit, adil ve herkesin için spor!” Paneli

Kent konseyleri, şehirlerde katılımcı demokrasinin hayata geçirilmesinde çok önemli rol oynuyor. İlçelerdeki STK’lar ve diğer paydaşlar, kent konseyleri sayesinde projelerini hayata geçirebiliyor; başka paydaşlarla işbirliği yapabiliyor; belediyelerin politika belirleme sürecine etki edebiliyor.

İstanbul’da özellikle Kadıköy Kent Konseyi ve Ataşehir Kent Konseyi kapılarını STK’lara ve aktif olmak isteyen vatandaşlara sonuna kadar açıyor.

Ataşehir Kent Konseyi, birçok alandaki sorunlar hakkında aktif siyaset izlerken; sporu da ihmal etmiyor.

Ataşehir Kent Konseyi, sporun sorunları ile ilgili panel dizisi düzenlemeye karar verdi.”Eşit, adil ve herkesin için spor!” başlıklı panel serisinde her ay birkaç uzman sporun önemli konularıyla ilgili görüşlerini ve deneyimlerini paylaşacaklar.

Konseyin 28 Şubat Salı günü düzenleyeceği ilk panelde ben de yer alacağım. Referandum sürecinde “Anayasa ve Spor Yargısı” hakkında konuşacağım.

Panelde benimle birlikte iki önemli isim de yer alacak. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Sayın Yavuz Kocaömer ile Okan Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı ve FIFA kokartlı ilk kadın hakemimiz Sayın Lale Orta konulara “engelli sporu yönetimi ve paralimpikler” ile “spor ve kadın” başlıklı sunumlar gerçekleştirecekler.

Panel afişini paylaşıyorum. Detayları afişte bulacaksınız.

Görüşmek üzere.

atas%cc%a7ehir-kent-konseyi-panel-1

İlgili Linkler:

Kent Konseyi Yönetmeliği

Türkiye Kent Konseyleri Birliği

II. Ulusal Kent Konseyleri Sempozyumu Bildiri Kitabı

2017 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Yayınlandı

2017 yılında uygulanacak Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Resmî Gazete’de yayımlandı.

Tarife ile, Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu’nun karşı tarafa yükletmesi gereken avukatlık ücretleri de öngörüldü.

SGM Tahkim Kurulu, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar için öngörülen avukatlık ücretine hükmedecek. Bu düzenlemeye göre, SGM Tahkim Kurulu, duruşmasız işlerde 1.800 TL, duruşmalı işlerde ise 3.600 TL avukatlık ücretine hükmedecek.

Türkiye Futbol Federasyonu ise bu konuda kendi mevzuatını uyguluyor. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı‘na göre, UÇK Talimatı kapsamındaki uyuşmazlıklarda Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için uygulanan maktu avukatlık ücretine hükmedilmektedir (UÇK Talimatı md. 20/son).

TFF’nin yukarıdaki düzenlemesi hukuka aykırıdır. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca, hakem önünde yapılan her türlü hukuki yardımlarda Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümlerinin uygulanması gerekir (Tarife md. 17/I). TFF, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne aykırı düzenleme getiremez.

TFF’nin bu düzenlemesinin iptali için dava açılabilir.

Spor Hukuku Makale Yarışması Son Gönderim Süresi Uzatıldı

scm20spor20hukuku20makale20yarc4b1c59fmasc4b120afic59fi20-20gc3bcncelKadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezi’nin birlikte Spor Hukuku Makale Yarışması düzenlediğini duyurmuştum: http://goo.gl/QRHyWk

Yarışmanın ilk duyurusunda makalelerin son gönderim tarihi 22 Şubat açıklanmıştı.

Bugün yarışma ile ilgili yeni duyuru yapıldı. Makalelerin son gönderim tarihi 1 NİSAN olarak belirlendi. Böylece makale göndermek isteyen adaylara 1,5 ay ek süre verildi.

Okumaya devam et Spor Hukuku Makale Yarışması Son Gönderim Süresi Uzatıldı

SGM Tahkim Kurulu’nun “Lynetta Janae Kizer Kararı” Hukuka Uygun Mu?

screenshot_1-1450105398

Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu, Lynetta Janae Kizer Olayı‘nda Galatasaray’ın itirazını karara bağladı ve Türkiye Basketbol Federasyonu’nun Fenerbahçe maçı için verdiği hükmen mağlubiyet kararını onadı. Karar 7’ye karşı 2 aleyhte oyla çıktı.

Bu kararın hem maddi hukuk hem de usul hukuku yönünden tartışılması gerekiyor.

Bu karar açısından şanslıyız. Zira SGM Tahkim Kurulu’nun kararları yayınlanmaz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Genel Müdürlüğü bu kararları yayınlamaktan imtina eder. Kararlar saklanır. Kamuoyu, hukukçular bu kararlara ulaşamaz. Kararlar hukuki açıdan değerlendirilemez. Bu kararlar akademik çalışmalarla eleştirilemez. SGM Tahkim Kurulu’nun hukuku doğru uygulayıp uygulamadığı bilinmez. Kararların saklanmasının tek sebebi de kararların denetlenmesini, eleştirilmesini engellemek.

Okumaya devam et SGM Tahkim Kurulu’nun “Lynetta Janae Kizer Kararı” Hukuka Uygun Mu?

SGM Tahkim Kurulu, Galatasaray’ın Kizer Olayı ile İlgili İtirazını Reddetti

kizer-640

Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu, Lynetta Janae Kizer Olayı‘nda Galatasaray’ın itirazını karara bağladı ve Türkiye Basketbol Federasyonu’nun Fenerbahçe maçı için verdiği hükmen mağlubiyet kararını onadı. Karar 7’ye karşı 2 aleyhte oyla çıktı.

İŞTE GEREKÇELİ KARAR

Okumaya devam et SGM Tahkim Kurulu, Galatasaray’ın Kizer Olayı ile İlgili İtirazını Reddetti

Hentbolda Erteleme Krizi

Screen Shot 2016-01-05 at 22.33.24

Aralık’ın son haftası hentbolda ilginç bir olay yaşanmış.

Süper Lig Bayan Hentbol Ligi’nin 12’nci haftasında oynanması gereken Genç Uşak Spor Kulübü Ankara 1910 Spor Kulübü maçı öncesinde gerginlik çıkmış.

Maçın oynanacağı hafta sonu Türkiye Liselerarası Yarı Final karşılaşmalarında mücadele edecek Doğa Koleji’nde 8 tane oyuncusu bulunan Ankara 1910 Spor Kulübü, Genç Uşak Spor Kulübü ile yapılacak maçın ertelenmesini talep etmiş. İddiaya göre, Hentbol Federasyonu bu talebi rakibe sormuş. Rakip bu talebi kabul etmeyince, federasyon da erteleme talebini reddetmiş.

Ankara 1910 Spor Kulübü, 8 eksikle çıktığı maçı 31-30 kaybetmiş.

Bu olay birkaç açıdan dikkat çekiyor:

Okumaya devam et Hentbolda Erteleme Krizi

WADA Cezalı Sporcu Destek Personeli Listesi’ni Yayınladı

WADA, sporcu destek personeli sıfatıyla ceza alan isimlerin listesini yayınladı. Bu liste, Dopingle Mücadele Ajansları’nın paylaştığı isimlerden oluşuyor.

Listede 5 Türk yer alıyor:

Okumaya devam et WADA Cezalı Sporcu Destek Personeli Listesi’ni Yayınladı

TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu Toplantı Tutanağı yayınlandı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 25 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirdiği Olağan Seçimli Genel Kurulu Toplantı Tutanağı TFF’nin resmi sitesinde yayınlandı.
Tutanağı okumak için tıklayın!

Eskrim Federasyonu Mali Genel Kurulu 6 Aralık’ta Gerçekleşecek (Mi?)

Türkiye Eskrim Federasyonu Mali Genel Kurulu 6 Aralık tarihinde Holiday Inn Otel Tunus Cad. No:7 Kavaklıdere – Ankara adresinde saat 10:00’da yapılacak. Genel kurul, federasyonun ana statüsü uyarınca gerçekleşecek.

Federasyon, olağan mali genel kurul çağrısı ve gündemi ile genel kurul üye listesini yayınladı.

Genel kurul üye listesini okuduğumda bazı sorular aklıma geldi:

Okumaya devam et Eskrim Federasyonu Mali Genel Kurulu 6 Aralık’ta Gerçekleşecek (Mi?)

Bir Sempozyumun Ardından

Dün Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeydim. ARTI Hukuk Grubu’nun düzenlediği Spor Hukukunun Güncel Sorunları ve Tahkim Sempozyumu’nu izledim.

Yoğun katılım beni hep şaşırttı hem de sevindirdi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerini ve diğer genç izleyicileri tebrik ederim.

Sempozyumla ilgili uzun bilgi vermek istemiyorum. Dikkat çekmek istediğim hususları paylaşmakla yetineceğim. Okumaya devam et Bir Sempozyumun Ardından

Anayasa Mahkemesi Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’u Tartışacak

Anayasa Mahkemesi’nin Internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, mahkeme yarın (16 Ocak) Spor Genel Müdürlüğünün  Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un bazı hükümlerinin iptali istemini değerlendirecek.

Danıştay 10. Dairesi,
21.5.1986 günlü, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un;
1- Ek 9. maddesinin, 29.3.2011 günlü, 6215 sayılı Kanun’un 10. maddesiyle değiştirilen birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarının,
2- Ek 9. maddesinin, 27.5.2007 günlü, 5674 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen yedinci ve sekizinci fıkralarının,
3- Ek 9. maddesinin, 29.3.2011 günlü, 6215 sayılı Kanun’un 10. maddesiyle değiştirilen dokuzuncu fıkrasının,
4- Ek 9. maddesine, 5674 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle eklenen onikinci fıkrasının,
5- Ek 9. maddesine, 6215 sayılı Kanun’un 10. maddesinin onikinci fıkrasıyla eklenen “Spor
federasyonları ile ilgili olarak bu Kanunda hüküm bulunmayan konularda 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.” biçimindeki fıkranın,
6- 6215 sayılı Kanun’un 12. maddesiyle eklenen geçici 11. maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkralarının iptallerine karar verilmesini talep etti.

Anayasa Mahkemesi, yarın değerlendireceği bazı hükümleri geçen sene değerlendirmiş ve ilgili düzenlemelerin Anayasa’ya aykırı olmadığına karar vermişti. Anayasa Mahkemesinin 14/2/2013 Tarihli ve E: 2011/63, K: 2013/28 Sayılı Kararı 31Aralık 2013 Tarihli ve 28868 Sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanmıştı.

Anayasa Mahkemesi, Ek 9. maddesinin,

a) Birinci fıkrasının üçüncü, beşinci ve altıncı cümlelerinin;

b) İkinci fıkrasının
ba) dördüncü cümlesinde yer alan “…iki üyesi seçimle belirlenen, üç üyesi ise Genel Müdürlükçe görevlendirilen…” ibaresinin
bb) son cümlesinde yer alan “…teklifi ve Genel Müdürün…” ibaresinin;

c) Üçüncü fıkrasının
ca) Genel kurul üye sayısı olimpik ve paralimpik spor dallarında 150’den az 300 üyeden fazla, diğer branşlarda ise 100’den az 200 üyeden fazla olamaz.” biçimindeki yedinci cümlesinin,
cb) (a) bendinde yer alan “…üç ay içerisinde…” ibaresinin,
cc- (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülmeyen veya…” ibaresinin,

d) Dördüncü fıkrasının “Genel kurulun delege sayısının yüzde 10’u Genel Müdürlük temsilcilerinden oluşur.” biçimindeki onuncu cümlesinin,

Anayasa’ya aykırı olmadığına oybirliği ile karar vermişti.

Mahkeme yarın belli bölümlerini Anayasa’ya aykırı bulmadığı 9. maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarını bu sefer bütün halinde inceleyecek. Mahkeme ayrıca Ek 9. maddenin yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onikinci ve ondokuzuncu fıkralarını da değerlendirecek. Mahkeme Ek 9. madde yanında Kanun’un geçici 11. maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkralarının Anayasa’ya aykırı olup olmadığını tartışacak.

İptali talep edilen düzenlemelerin çoğu daha önce de tartışma konusu olmuştu. Bu düzenlemeler Çerçeve Statü kapsamında getirilmişti. İlgili Çerçeve Statü iptal edilince düzenlemelerin yasal dayanağı kalmamıştı. Anayasa Mahkemesi, federasyonların bağımsız olmadığına işaret etmişti.

Aynı şekilde Anayasa Mahkemesi, Tahkim Kurulu’na ilişkin düzenlemeleri de incelemiş ve Tahkim Kurulu’nun idari kurul olduğuna işaret etmişti. Kararların kesinliğine ilişkin düzenleme ise iptal edilmişti.

Zamanında faaliyet gösteren GSGM, Anayasa Mahkemesi kararlarını görmezden gelmiş ve “bağımsız federasyonlar” adı altında getirdiği düzenlemeler ile tekrar teşkilata bağlı federasyon yapıları kurmuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Genel Müdürlüğü Anayasa Mahkemesi’ni yok saymayı alışkanlık haline getirdi. Mevzuat çalışmalarının çoğu Anayasa’ya, Anayasa Mahkemesi’nin belirttiği ilkelere aykırı. Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği düzenlemeler tekrar kaleme alınıyor. Hatta daha ileri gidiliyor: Anayasa’ya aykırı olduğu için iptal edilen hükümler Anayasa’ya ekleniyor. “Spor Tahkimi” ile ilgili düzenleme Anayasa’ya bu şekilde yerleştirildi. Bugün Anayasa’da Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği bir hüküm yer almaktadır. Bunun günahı TBMM’nindir. Günah onların. “Utanç” diyemeyeceğim. Hükümet ve muhalefet milletvekillerinin bu faaliyetlerinden utanç duyduklarını ve duyacaklarını sanmıyorum.

Sözü uzatmayayım.

İlgili düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

Ek md. 9/I:Spor dalı ile ilgili faaliyetleri ulusal ve uluslararası kurallara göre yürütmek, gelişmesini sağlamak, sporcu sağlığı ile ilgili konularda gerekli önlemleri almak, teşkilatlandırmak, federasyonu uluslararası faaliyetlerde temsil etmek ve Tahkim Kurulu kararlarını uygulamakla görevli ve yetkili, özel hukuk hükümlerine tabi bağımsız spor federasyonları kurulur. Federasyonlar, Merkez Danışma Kurulunun uygun görüşü, Bakanın teklifi ve Başbakanın kararı ile kurulur ve kararın Resmi Gazetede yayımlanması ile tüzel kişilik kazanır. Bu Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen federasyonların tüzel kişilikleri bu maddede belirtilen usulle iptal edilir ve mal varlıkları Genel Müdürlüğe devredilir. Genel Müdürlük tarafından bağımsız spor federasyonlarına yapılan yardımlar ile Genel Müdürlük bütçesinden bu federasyonlara tahsis edilen kaynaklar kullanılarak edinilen her türlü taşınır ve taşınmazlar edinim amacı dışında kullanılamaz ve Genel Müdürün izni alınmadan üçüncü kişilere satılamaz ve devredilemez. Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımlar ve tahsis edilen kaynaklar kullanılarak alınan taşınmazların mülkiyeti Genel Müdürlüğe ait olur. Bu taşınmazlar Genel Müdürlüğün mevzuatı çerçevesinde kullanılır. Federasyon malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez. Federasyon faaliyetlerinde görevli bulunanlar, görevleriyle ilgili olarak işlemiş oldukları suçlar bakımından kamu görevlisi sayılır.

Ek md. 9/II:Spor federasyonlarının merkezleri Ankara’dadır. Federasyonların merkez teşkilatı; genel kurul, yönetim, denetim, disiplin kurulları ile genel sekreterlikten teşekkül eder. Federasyon yönetim kurulu, yedi üyeden az, on beş üyeden fazla, disiplin kurulu ise üç üyeden az, beş üyeden fazla olamaz. Denetim kurulu; iki üyesi seçimle belirlenen, üç üyesi ise Genel Müdürlükçe görevlendirilen beş üyeden oluşur. Genel sekreter, en az dört yıllık yüksekokul mezunu kişiler arasından görevlendirilir. Bu fıkrada belirtilen kurulların oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları ana statüyle, diğer kurulların oluşumu, çalışma usul ve esasları ise talimatlarla belirlenir. Profesyonel şube kurulması, federasyona spor dalı bağlanması, bağlı spor dallarının ayrılması işlemleri federasyon yönetim kurulunun Genel Müdürlüğe müracaatı üzerine bu Kanunun hükümlerine göre yürütülür. Federasyonların yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, illerde federasyon temsilcilikleri kurulabilir. Bağımsız spor federasyonlarının il temsilcileri, federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile görevlendirilir.

Ek md. 9/III:Genel kurul federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun toplanması ile ilgili her türlü işlemler yönetim kurulunca yürütülür. Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının bu Kanun ile ana statüye uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetleyerek, raporunu Bakana sunulmak üzere onbeş gün içerisinde Genel Müdürlüğe verir. Genel Müdürlük, raporun verildiği, ilgililer ise genel kurulun yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde asliye hukuk mahkemesinde genel kurulun iptalini isteyebilir. Genel kurulun toplanması, üyelerin belirlenmesi, divanın oluşturulması, delege listesine yapılacak itirazlar ve oyların sayımı ile ilgili diğer esas ve usuller ana statüde belirlenir. Genel kurul üye sayısı olimpik ve paralimpik spor dallarında 150’den az 300 üyeden fazla, diğer branşlarda ise 100’den az 200 üyeden fazla olamaz. Genel kurul;
a) Olağan genel kurul; olimpik ve paralimpik spor dallarında ilgili olimpiyat oyunlarının, diğer spor dallarında yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kurulacak federasyonlarda ise; kararın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren üç ay içerisinde yapılır.
b) Olağanüstü genel kurul;
1) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülmeyen veya yapılan denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında karar almak üzere Bakanın istemi üzerine,
2) Federasyon yönetim kurulunun kararıyla,
3) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların en az yüzde 40’ının noter kanalı ile yazılı müracaatıyla,
4) Federasyon başkanının istifası, başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi veya ölümü halinde,
olağanüstü toplanır.
c) Mali genel kurul iki yılda bir ana statülerinde belirtilen tarihte yapılır. Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya üçüncü fıkranın (b) bendinde belirtilen hallerde başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. Ancak, üçüncü fıkranın (b) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen hallerde, son toplantı tarihinden itibaren altı ay geçmeden veya olimpik ve paralimpik branşlarda olimpiyat oyunlarının yapılmasına altı aydan az süre kalmış ise olağanüstü genel kurul toplantısı yapılamaz.   


Ek md. 9/IV:Genel kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır. Seçimde en fazla oyu alan aday ve listesi seçilmiş sayılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak, toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz. Olağan ve olağanüstü genel kurullarını bu maddede öngörülen süre ve esaslar dahilinde yapmayan federasyonların genel kurulları Tahkim Kurulunca oluşturulacak üç kişilik komisyon marifetiyle altmış gün içerisinde yapılır ve federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli işlem başlatılır. Genel kurul çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce; faaliyet raporu, denetleme raporu ile bütçe tasarısı ise en az onbeş gün önce federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde üyelere duyurulur. Seçimler tek liste halinde gizli oy, açık tasnif şeklinde yapılır. Genel kurulun yapılacağı tarihten geriye doğru en az bir yıl önce faal sporculuğu, hakemliği, antrenörlüğü bırakmamış kişiler ile federasyonda maaşlı veya ücretli çalışanlar genel kurul üyesi olamazlar. Genel kurulda kulüplerin delege sayısı, toplam delege sayısının yüzde 60’ından az olamaz. Genel kurulun delege sayısının yüzde 10’u Genel Müdürlük temsilcilerinden oluşur. Genel kurulun görevleri şunlardır:
a) Ana statüyü yapmak, değiştirmek.
b) Başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.
c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını, bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapmak konusunda yönetim kuruluna yetki vermek.
ç) Yönetim kuruluna, taşınmaz mal alımı-satımı ile uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek.
d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
e) Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.

Ek md. 9/VII: Tahkim Kurulu yedi asıl ve yedi yedek üyeden teşekkül eder. Üyelerin beşinin hukukçu, ikisinin ise spor alanında bilimsel çalışmalar yapmış veya sporda idareci, teknik adam ve benzeri görevlerde bulunmuş kariyer sahibi kişiler olmaları şarttır. Üyeler Genel Müdürün teklifi ve Gençlik ve Spor Bakanının onayı ile dört yıl için görevlendirilir. Hâkim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar hâkimlik teminatı esasları gözetilerek ve yetkili kurulların onayı alınmak suretiyle Tahkim Kurulunda görev alabilirler. Üyeler kendi aralarından bir başkan seçerler. Tahkim Kurulu tarafından verilen kararlar kesindir.

Ek md. 9/VIII:Tahkim Kurulu, federasyon ile kulüpler, sporcular, hakemler, teknik direktör ve  antrenörler; kulüpler ile teknik direktörler, antrenörler ve sporcular; kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflarla, federasyonlarca verilecek kararlar ile disiplin veya ceza kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek sonuçlandırır. Tahkim Kurulu; itiraz üzerine Genel Müdürlük ile federasyonlar ve federasyonların birbirleri arasında çıkacak ihtilafları inceleyerek sonuçlandırır.

Ek md. 9/IX:Tahkim Kurulu, bu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ile dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde federasyonu genel kurula götürecek komisyonu belirler. Federasyon başkanı ile yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyelerinin, spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarının tespiti halinde Bakan tarafından Genel Müdürlük Merkez Ceza Kuruluna sevk edilmeleri sonucunda, Merkez Ceza Kurulunca verilecek kararlara karşı, ilgililerin itirazı üzerine karar verir.

Geçici md. 11/I: Bu Kanun ile çıkarılması öngörülen düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Geçici md. 11/II:Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte; 3289 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesine göre özerk olan spor federasyonları bu Kanuna göre kurulmuş bağımsız spor federasyonu olarak kabul edilir. Diğer kanunlarda özerk spor federasyonlarına yapılan atıflar, bağımsız spor federasyonlarına yapılmış sayılır.

Geçici md. 11/IV:Bu Kanunla tüzel kişilik kazanan spor federasyonları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk ilgili olimpiyat oyunlarının bitim tarihlerinden itibaren üç ay içerisinde genel kurullarını yaparak hukuki yapılarını bu Kanuna uygun hale getirmek zorundadırlar. 

Bireysel Başvuru Kararı (Naz Aydemir): “SGM Tahkim Kurulu’nun Kararları, Bireysel Başvuru Konusu Olamaz”

TÜRKGİYE CUMHURİYETİ

ANAYASA MAHKEMESİ

İKİNCİ BÖLÜM

KARAR

NAZ AYDEMİR BAŞVURUSU

(Başvuru Numarası: 2013/850)

Karar Tarihi: 19/12/2013

Başkan: Alparslan ALTAN

Üyeler: Serdar ÖZGÜLDÜR

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Recep KÖMÜRCÜ

Engin YILDIRIM

Raportör: Elif KARAKAŞ

Başvurucu: Naz AYDEMİR

Vekili: Av. Nihal YILDIRIM

I. BAŞVURUNUN KONUSU

1. Başvurucu, tarafına serbest transfer hakkı tanınması isteminin reddi üzerine başvurduğu Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu kararı nedeniyle Anayasa’nın 10., 59. ve 60. maddelerinde tanımlanan haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

Okumaya devam et Bireysel Başvuru Kararı (Naz Aydemir): “SGM Tahkim Kurulu’nun Kararları, Bireysel Başvuru Konusu Olamaz”

Bireysel Başvuru Kararı (Abdurrahman Akyüz): “SGM Tahkim Kurulu Kararı, Bireysel Başvuru Konusu Olamaz”

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANAYASA MAHKEMESİ

İKİNCİ BÖLÜM

KARAR

ABDURRAHMAN AKYÜZ BAŞVURUSU

(Başvuru Numarası: 2012/620)

Karar Tarihi: 12/2/2013

İKİNCİ BÖLÜM

KARAR

Başkan: Alparslan ALTAN

Üyeler: Serdar ÖZGÜLDÜR

Engin YILDIRIM

Celal Mümtaz AKINCI

Muammer TOPAL

Raportör: Cüneyt DURMAZ

Başvurucu: Abdurrahman AKYÜZ

Vekili: Av. Altan BALANTEKİN

 

I. BAŞVURUNUN KONUSU

1. Başvurucu, Spor Genel Müdürlüğü Merkez Ceza Kurulunca kendisine verilen disiplin cezasına karşı Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu’na itiraz başvurusunda bulunduğunu ancak sonuç alamadığını belirterek, Anayasa’nın 36. maddesi ile tanımlanan haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

Okumaya devam et Bireysel Başvuru Kararı (Abdurrahman Akyüz): “SGM Tahkim Kurulu Kararı, Bireysel Başvuru Konusu Olamaz”

Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliği, 28 Ocak 2012 tarihli ve 28187 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Yönetmelik aşağıdadır.
 
 
Spor Genel Müdürlüğünden:
SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAHKİM KURULU YÖNETMELİĞİ
Amaç ve kapsam
MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, spor federasyonlarının iş ve işleyişleri ile ilgili olarak federasyon ile kulüpler, sporcular, hakemler, teknik direktör ve antrenörler, kulüpler ile teknik direktörler, antrenörler ve sporcular; kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilâflar hakkında federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin veya ceza kurulu kararlarını ilgililerin itirazı üzerine inceleyip kesin karara bağlamak üzere oluşturulan Kurulun görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek-9, Ek-9/A ve Geçici 11 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
b) Federasyon: 3289 sayılı Kanunun Ek-9 uncu maddesi hükümlerine göre kurulan bağımsız spor federasyonlarını,
c) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
ç) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
d) Kurul: 3289 sayılı Kanunun Ek-9, Ek-9/A ve Geçici 11 inci maddelerinde belirtilen Tahkim Kurulunu,
e) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu: Federasyonların sportif başarılarını, plan ve projelerini kontrol etmek, faaliyetlerini değerlendirmek, geliştirmek ve izlemek üzere 3289 sayılı Kanunun Ek-9 uncu maddesine göre kurulmuş bulunan Kurulu,
f) Uluslararası Federasyon: Bağımsız spor federasyonunun bağlı olduğu uluslararası federasyonu,
ifade eder.
Kurulun oluşumu
MADDE 4 (1) Kurul, yedi asıl ve yedi yedek üyeden teşekkül eder. Üyelerin beşinin hukukçu, ikisinin ise spor alanında bilimsel çalışmalar yapmış veya sporda idareci, teknik adam ve benzeri görevlerde bulunmuş kariyer sahibi kişiler olmaları şarttır. Üyeler Genel Müdürün teklifi ve Bakanın onayı ile dört yıl için görevlendirilir.
(2) Hakim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar hakimlik teminatı esasları gözetilerek ve yetkili kurulların onayı alınmak suretiyle Kurulda görev alabilirler.
(3) Kurul üyeleri kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçer.
(4) Kurul, ihtiyaç duyduğu konularda ihtisas birimleri oluşturabilir. İhtisas birimleri, ilgili federasyon ve diğer birim temsilcilerinden oluşturulur. İhtisas birimleri kendilerine havale edilen konuları verilen süre içerisinde araştırarak rapor halinde Kurula sunar.
(5) Kurul, görevinde bağımsızdır. Üyeler, istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça, yerlerine yenisi görevlendirilemez.
(6) Yedek üyeler, herhangi bir nedenle boşalan asil üyeliğe, sırasıyla ve kalan süreyi tamamlamak üzere görevlendirilmiş sayılır.
(7) Eksik kalan yedek üye sayısı, görevlendirilecek yeni üyelerle tamamlanır. Bu fıkra uyarınca seçilen yedek üyelerin görev süresi, yerine seçilenlerin görev süresi kadardır.
(8) Federasyonların veya spor kulüplerinin kurullarında görev alanlar ve ihtar cezası dışında sportif ceza alanlar ile Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından ceza alanlar Tahkim Kurulu üyeliği yapamazlar.
Kurulun görev ve yetkileri
MADDE 5 (1) Tahkim Kurulu;
a) Federasyon ile kulüpler, sporcular, hakemler, teknik direktör ve antrenörler arasındaki ihtilafları,
b) Kulüpler ile teknik direktörler, antrenörler ve sporcular arasındaki uyuşmazlıkları,
c) Kulüplerle kulüpler arasında çıkacak anlaşmazlıkları,
ç) Federasyonlarca verilecek kararlar ile ceza ve disiplin kurulu kararlarını,
d) Genel Müdürlük ile federasyonlar arasında veya federasyonların kendi arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Kurulca belirlenecek bir üyenin başkanlığında Genel Müdürlük ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak olan komisyon kararlarını,
e) Federasyon başkanları ile yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyelerinin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarının tespiti halinde Bakan tarafından Genel Müdürlük Merkez Ceza Kuruluna sevk edilmeleri sonucunda Merkez Ceza Kurulunca verilecek kararları,
f) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülmeyen veya yapılan denetim sonucu görevi başında kalmasında sakınca görülen federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında karar almak üzere, Bakanın istemi üzerine toplanacak olağanüstü genel kurulu yapacak olan üç kişilik komisyonu belirleyerek bu komisyonun işlem ve kararlarını,
g) Olağan ve olağanüstü genel kurullarını 3289 sayılı Kanunda öngörülen süre ve esaslar dahilinde yapmayan federasyonların genel kurullarını altmış gün içerisinde yapacak olan üç kişilik komisyonu oluşturmak ve bu komisyonun işlem ve kararlarını,
ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin sonuca bağlar.
(2) Spor federasyonlarının organ ve kurullarının, sporun disiplinine ilişkin olarak ihtar, kınama, para cezası, küme düşürme, hak mahrumiyeti, ligden ihraç, tescil iptali, üyeliğin askıya alınması ve üyelikten ihraç gibi kararları ve sporun yönetilmesine yönelik statü, talimat ve benzeri hukuki düzenlemeleri, müsabakaların icrası, tatili, ertelenmesi gibi verdikleri tüm kararlarına karşı sadece zorunlu tahkim yoluna gidilebilir. Kurulun kararları kesin olup, bu kararlara karşı istinaf, temyiz, karar düzeltme gibi yargı organları nezdinde kanun yollarına başvurulamaz. Bu kararların hukuka aykırı olduğu iddiasıyla tespit, iptal ve tazminat davası açılamaz.
(3) Kulüp, sporcu, teknik adam, sağlık personeli, menajer ve maç organizatörü gibi sporla ilgili kişilerin kendi aralarında imzaladıkları transfer, geçici transfer, menajerlik, hizmet, vekalet ve maç organizatörlüğü gibi tüm sözleşmelerden kaynaklanan alacak iddia ve talepleri ile mali haklar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.
Kurulun çalışma usul ve esasları
MADDE 6 (1) Kurul, Başkanın veya mazereti halinde Başkan Vekilinin çağrısı üzerine en az beş üye ile toplanır.
(2) Başkanın ve Başkan Vekilinin mazereti halinde, Kurula en yaşlı üye başkanlık eder. Özür beyan etmeksizin, aralıksız üç oturuma veya bir yıl içinde toplam beş oturuma katılmayan asıl üyeler çekilmiş sayılır.
(3) Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oyun tarafı çoğunluk sayılır.
(4) Kurul üyelerine bir ayda dört toplantıyı geçmemek üzere, görev yapılan her gün için uhdesinde kamu görevi bulunanlar bakımından (5000), bulunmayanlar bakımından (6000) gösterge rakamının Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarı geçmemek üzere huzur ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret ilgili ayı takip eden ilk hafta içinde ödenir.
(5) Kurul tarafından görevlendirilen bilirkişi ve uzmanlar için tespit edilen ücretler Genel Müdürlükçe karşılanır.
Koordinatörlük ve sekretarya hizmetleri
MADDE 7 (1) Kurulun idari işlerini yürütmek üzere Kurul Başkanının önerisi üzerine Genel Müdürlük tarafından bir personel koordinatör olarak görevlendirilir. Koordinatör, Kurul Başkanına bağlı olarak çalışır ve ona karşı sorumludur. Koordinatörün dört yıllık üniversite mezunu olması zorunludur.
(2) Kurulun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
Başvuru
MADDE 8 (1) Kurulun görev alanına giren konularda başvurular, ilgili kişiler ile kulüp başkanları veya yetkili kılınan idarecileri tarafından, Tahkim Kurulu Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçe ile yapılır.
(2) Dilekçeler, doğrudan Kurula verilebileceği gibi posta ile de iadeli taahhütlü gönderilebilir.
(3) Başvuruların Kurula teslimi veya postaya veriliş tarihi, başvuru tarihi olarak kabul edilir.
(4) Kurula başvuru süresi, federasyon yönetim kurulu kararı ile disiplin veya ceza kurulu kararının yazılı bildiriminden itibaren on gündür.
(5) Tahkim Kurulu Başkanlığı, intikal eden dilekçeleri, dosya kabul defterine takvim senesine göre vereceği esas numarası karşılığındaki haneye; davacısı, davalısı, davanın konusu, kararın kabul, ret veya mercii atlaması gibi açıklamalar ile kaydeder. Dosya kayıt defterine yapılacak kayıtlardan koordinatör sorumludur.
(6) Dilekçede; tarafların ve varsa vekillerinin T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı, unvanları, adresleri, başvurunun konusu, maddi ve hukuki sebepleri ile dayanılan deliller ve talepler yer alır.
(7) İlgili kararların ve belgelerin asılları veya örnekleri dilekçeye eklenir. Dilekçe ve ekleri karşı taraf sayısından bir fazla olur.
Başvuru ücreti
MADDE 9 (1) Başvuru sahibi, başvuru ücretini yatırmak ve makbuzunu dilekçesine eklemek zorundadır. Aksi halde bu makbuz ibraz edilinceye kadar dilekçesi işleme konulmaz. Beş gün içerisinde başvuru ücreti ile diğer giderlerin yatırıldığına ilişkin makbuzun ibraz edilmemesi halinde itiraz yapılmamış sayılır.
(2) Kurula başvuru ücreti; sporcular için (2000) gösterge, diğer başvurularda ise (4000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır. Başvuru ücreti, Genel Müdürlüğün banka hesabına yatırılır. Emanet hesabına alınan itiraz ücretleri, itirazın kabulü halinde ilgili kişiye iade edilir.
İlk inceleme
MADDE 10 (1) Başvuru dilekçeleri, Kurul evrakına kayıt sırasına göre ve varsa ivedilik durumları da dikkate alınarak, Kurul tarafından incelenir. Başkanın uygun görmesi halinde bir üye dosyayı; görev, merci atlanması, ehliyet, menfaat, süre aşımı konularında ve esastan inceleyerek görüşünü en geç beş gün içinde bildirir.
(2) Başkan, Kurul üyesi olmayan ancak konusunda uzman kişi veya kişileri ücretini de belirlemek suretiyle bilirkişi olarak görevlendirebilir. Bilirkişi konu hakkındaki raporunu düzenleyerek Kurula verir.
(3) Başvuruda biçimsel eksiklikler bulunması halinde, dilekçe, noksanlıkların tamamlanması için iade olunur. Bu işlemi izleyen beş gün içinde gereği yerine getirilmeyen başvurular reddolunur.
(4) Kurul, merci atlanması halinde dilekçeyi gerekli işlem için ilgili yere gönderir ve başvuru sahibine de bildirimde bulunur.
(5) İlk incelemede herhangi bir aykırılık görülmemesi halinde veya biçimsel eksikliklerin giderilmesi üzerine, dilekçe, karşı tarafa ve ihbarı gerekli görülen diğer kişilere tebliğ olunur.
Cevap
MADDE 11 (1) Karşı taraf, kendisine yapılan bildirimden itibaren en geç on gün içinde cevap dilekçesini vermek zorundadır. Dilekçede, maddî ve hukukî açıklamalar ile deliller ve talepler yer alır ve ilgili belgeler eklenir.
Görüşme
MADDE 12 (1) Tamamlanan dosya, varsa üyenin düşüncesi veya bilirkişi raporu ile birlikte Kurula sevk edilir.
(2) Kurul, incelemesini evrak üzerinde yapar. Kurul gerek görürse, bilgi ve belge istenmesine, başkaca inceleme işlemlerinin yapılmasına ve dosya kapsamı ile sınırlı kalmak koşuluyla, sözlü açıklamaların dinlenmesine de karar verebilir. Federasyon disiplin veya ceza kurullarının kararlarına karşı yapılan itirazlarda taraf teşekkül ettirilmeyebilir.
(3) Görüşmeleri Başkan yönetir ve tartışmaların sonuçlanmasından sonra, soyadı sırasına göre oylamaya geçilir. Başkan, oyunu en son verir. Oy kullanmak zorunlu olup, çekimser kalınamaz. Oy kullanmayan üye toplantıya mazeretsiz olarak katılmamış sayılır.
Uygulamanın durdurulması
MADDE 13 (1) Kurula başvuru icra ve infazı durdurmaz. Ancak; Kurul ivedi durumlarda ilgilinin talepte bulunması koşuluyla, başvuru veya itiraz konusu kararda hukuka açıkça aykırılık bulunması halinde ve yargılamanın seyrini dikkate alarak, icra veya infazın durdurulmasına karar verebilir.
(2) Kurul, haklı ve zorunlu nedenlerin bulunması halinde ihtilafla doğrudan ilgili konularda ihtiyati tedbir kararı verebilir.
Karar
MADDE 14 (1) Kurul, kararını; 3289 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat, ulusal ve uluslararası federasyonların kuralları, kanunların usule ilişkin hükümleri ile dosya münderecatı, tanık beyanları, bilirkişi incelemesi ve her türlü delile göre adalet ve nasafet esasları dairesinde tesis eder.
(2) Kurul; zorunlu haller dışında, sportif faaliyetlere ilişkin iş ve işlemlerde en geç on iş günü, diğer hususlarda ise en geç üç ay içerisinde kararını verir.
(3) Kurul; kararında, başvuru ücreti ile yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin kimin üzerinde ve ne miktarda kalacağına hükmeder.
(4) Kararlar gerekçeli olur, varsa muhalefet şerhleri eklenir.
(5) Karar, Başkanın görevlendireceği ve çoğunluğa mensup üye tarafından yazılır ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanır.
(6) Kısa karar, ilgiliye ve federasyon başkanlığına faks ve internet üzerinden derhal bildirilir ve federasyon ile ilgililer tarafından uygulanmaya başlanır. Gerekçeli karar daha sonra tebliğ olunur.
(7) Kararlar, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 38 inci maddesi hükmü uyarınca ilam mahiyetinde sayılır.
Kararların sonucu
MADDE 15 (1) Taraflar, kararın tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde verilen karara karşı Kurula karar düzeltme talebinde bulunabilirler.
(2) Kurul, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun kararların açıklanması, maddi hataların düzeltilmesi veya yargılamanın yenilenmesi halleri dışında aynı konuda tekrar karar veremez.
(3) Kurul tarafından spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin olarak verilen kararlar kesin olup, bu kararlara karşı hiçbir yargı merciine başvurulamaz.
Tebligat
MADDE 16 (1) Kurul tarafından yapılacak tüm tebligatlar tarafların başvuru dilekçelerinde belirttikleri adreslere yapılır.
(2) Kurul gerekli gördüğü takdirde tebligatları tarafların bildirdikleri faks numarasına ya da e-posta adresine de yapabilir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 17 (1) 28/5/2004 tarihli ve 25475 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 18 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.