Anayasa Mahkemesi spor hukuku yargı kararları

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararı (Ziya Özel): “Tahkim Kurulu Tarafından Verilen Karar, Bireysel Başvuruya Konu Olamaz”

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANAYASA MAHKEMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

KARAR

ZİYA ÖZEL BAŞVURUSU

(Başvuru Numarası: 2015/1996)

Karar Tarihi: 10/5/2018

BİRİNCİ BÖLÜM

KARAR

Başkan: Burhan ÜSTÜN

Üyeler: Serruh KALELİ

Hicabi DURSUN

Hasan Tahsin GÖKCAN

Yusuf Şevki HAKYEMEZ

Raportör: Heysem KOCAÇİNAR

Başvurucu: Ziya ÖZEL

Vekili: Av. Koray AKALP

I. BAŞVURUNUN KONUSU

1. Başvuru, Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulunun cezalandırılmasına yeterli somut bir delil bulunmadığını dikkate almadan verilen disiplin cezasını onaması nedeniyle adil yargılanma hakkı ile masumiyet karinesinin ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

II. BAŞVURU SÜRECİ

2. Başvuru 30/1/2015 tarihinde yapılmıştır.

3. Başvuru, başvuru formu ve eklerinin idari yönden yapılan ön incelemesinden sonra Komisyona sunulmuştur.

4. Komisyonca başvurunun kabul edilebilirlik incelemesinin Bölüm tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

III. OLAY VE OLGULAR

5. Başvuru formu ve eklerinde ifade edildiği şekliyle olaylar özetle şöyledir:

6 . Başvurucu, Türkiye Atletizm Federasyonu (Federasyon) tarafından verilen antrenör belgesi sahibidir.

7. Aralarında başvurucunun da bulunduğu bir kısım sporcu ve antrenörün anti doping kurallarını ihlal ettiği yönündeki ihbarlar üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından soruşturma başlatılmıştır. Genel Müdürlük müfettişleri vasıtasıyla yapılan soruşturma sonunda 31/10/2013 tarihli rapor düzenlenmiştir. Federasyon anılan rapora dayalı olarak başvurucuyu Ceza Kuruluna sevk etmiştir. Ceza Kurulu 24/5/2014 tarihli karar ile başvurucunun çalıştırdığı sporculara yasaklı madde vererek anti doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Türkiye Atletizm Federasyonu Ceza Talimatı‘nın 36. maddesi ve Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) Yarışma Kuralları’nın 32. maddesi uyarınca ömür boyu men cezası vermiştir.

8. Başvurucu anılan karara Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulunun (Tahkim Kurulu) nezdinde itiraz etmiştir. Tahkim Kurulu 21/8/2014 tarihli karar ile somut olayda uygulanması gereken mevzuatın Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı (Talimat) hükümleri olduğunu belirterek cezanın kaldırılmasına ve dosyanın gereği için Federasyona gönderilmesine karar vermiştir.

9. Ceza Kurulu, Tahkim Kurulu kararı üzerine yapmış olduğu inceleme sonunda 19/9/2014 tarihli karar ile antrenör olan başvurucunun, çalıştırdığı sporculara planlı bir şekilde yasaklı madde verdiği ve bu maddenin ticaretini yaptığı gerekçesiyle Talimat’ın 2. ve 10. maddeleri uyarınca ömür boyu hak mahrumiyeti cezasıyla cezalandırılmasına karar vermiştir.

10. Başvurucu anılan karara itiraz etmiştir. Tahkim Kurulu 27/11/2014 tarihli karar ile itirazın reddine karar vermiş, karar düzeltme isteği de aynı Tahkim Kurulu tarafından 25/12/2014 tarihinde reddedilmekle Ceza Kurulu kararı kesinleşmiştir.

11. Nihai karar 2/1/2015 tarihinde başvurucuya tebliğ edilmiş, başvurucu 30/1/2015 tarihinde bireysel başvuruda bulunmuştur.

IV. İNCELEME VE GEREKÇE

12. Mahkemenin 10/5/2018 tarihinde yapmış olduğu toplantıda başvuru incelenip gereği düşünüldü:

A. Başvurucunun İddiaları

13 . Başvurucu, Tahkim Kurulu kararının müfettiş tarafından hazırlanan rapora dayalı olarak verildiğini, raporun aynı zamanda rakibi olan başka antrenörlerin duyumlara dayalı dedikodularından ibaret olduğunu ve savunmasında ileri sürdüğü delillerin keyfi olarak reddedildiğini bildirmiştir. Başvurucu ayrıca, çalıştırdığı sporcularda yasaklı maddeye rastlanmamasına ve aleyhine somut bir delil bulunmamasına rağmen cezanın en üst sınırdan tayin edilmesi nedeniyle mesleğini yapma hakkının da elinden alındığını belirterek adil yargılanma hakkı ile masumiyet karinesinin ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

B. Değerlendirme

14. 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun‘un 45. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince Anayasa’nın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemler bireysel başvuru konusu olamaz (Abdurrahman Akyüz, B. No: 2012/620, 12/2/2013, § 20).

15. Anayasa’nın 59. maddesinde spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı ancak zorunlu tahkim yoluna başvurulabileceği, Tahkim Kurulu kararlarının kesin olduğu ve bu kararlara karşı hiçbir yargı merciine başvurulamayacağı hüküm altına alınmıştır.

16. Başvuru, Tahkim Kurulu tarafından verilen karara ilişkin olduğundan yukarıda belirtilen içtihat uyarınca bireysel başvuruya konu olamaz (Abdurrahman Akyüz, § 21).

17. Açıklanan gerekçelerle başvurunun diğer kabul edilebilirlik koşulları yönünden incelenmeksizin konu bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerekir.

V. HÜKÜM

Açıklanan gerekçelerle;

A . Başvurunun konu bakımından yetkisizlik nedeniyle KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA,

B . Yargılama giderlerinin başvurucu üzerinde BIRAKILMASINA 10/5/2018 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi. 

Yorumunuzu Paylaşın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: