Etiket: güreş

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ile Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun Değiştirildi

7182 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ile Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 12 Temmuz 2019 Tarihli ve 30829 Sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kanun, henüz kanun teklifi iken iken ciddi eleştirilere maruz kalmıştı. TBMM Adalet Komisyonu, kanun teklifini değiştirerek TBMM genel kuruluna gönderdi. TBMM genel kurulunda da kanunda çeşitli değişiklikler yapıldı (Kanunun kabul edildiği oturumun tutanağı için bkz. https://bit.ly/2OefBye).

Bu kanunda iki ayrı kanun değiştirildi:

Okumaya devam et “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ile Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun Değiştirildi”

Wushu Federasyonu Başkanı Mehmet Zeki Akıncı: "Bayanların Güreşe Sokulması Bu İşi Bozdu"

Güreşin Olimpiyatlar’a katılacak 25 çekirdek spor branşından çıkarılması tehlikesi Türkiye kamuoyunda da yankı buldu.
 
Bu konuda en ilginç tepki Wushu Federasyonu Başkanı Mehmet Zeki Akıncı‘dan geldi.
 
Haberin başlığını (Wushu Federasyonu’ndan güreşe destekgörünce  şaşırmıştım. Güreşin Olimpiyatlar’dan atılması, Wushu Federasyonu’nun işine geliyor. Zira Wushu, 2020 Oyunları’nda yer alabilecek spor dalları arasında.
 
Bir spor dalının olimpik olması, ilgili Türk federasyonunun ihya edilmesi anlamına geliyor. Federasyonun bütçesi artıyor. Sporcu ve antrenörlerine destek veriliyor. Uluslararası başarı halinde sporcu, antrenör ve idarecilere ödül veriliyor.
 
Bu sebeple, Wushu Federasyonu’nun Güreş Federasyonu’na destek vereceğine inanmak zor. Çıkar çatışması söz konusu.
 
TRT Spor’un Internet sitesinde yer alan habere göre, Akıncı güreşin düştüğü hale çok üzülmüş. Güreş Federasyonu’na destek verilmesi gerektiğini, bakanlık ve ulus olarak çalışılması gerektiğini söylemiş.
 
Akıncı bu politik sözlerle yetinmemiş; güreşin geldiği nokta hakkında yorumlarını paylaşmış.
 
Akıncı‘nın yorumu şöyle:

Güreşe bakan ve yapan insanların bu işteki gevşekliği güreş sporunu bu hale getirdi. Güreş sporunu yaygınlaştırmadan ziyade ferdi ve akraba sporu haline getirenler, güreşi bu hale getirdiler. Ayrıca bayanların güreşe sokulması da bu işi bozdu. Yoksa güreş bizim ata sporumuz bundan vazgeçemeyiz.

 
Akıncı bu yorumu yaparken, sadece Türkiye Güreş Federasyonu’nu mu temel aldı, yoksa FILA’yı mı hedef gösterdi?
 
Akıncı‘nın bayanlarla ilgili yorumu ise basit, cinsiyetçi, ayırımcı olmuş.
 
Bayanların güreşe sokulması hangi işi bozdu? Bayanların varlığı erkek güreşini nasıl etkiledi? Bu konuda elinde bir istatistik var mı? Bilimsel kaynak gösterebilir mi? Diğer ülkelerin güreşteki dereceleri dikkate alındığında, tümevarım yapılabilir mi?
 
Akıncı‘ya kendi federasyonu hakkında sorular yöneltmek lazım.
 
Wushu kadınlardan etkilendi mi? Nasıl etkilendi? Türkiye Wushu Federasyonu bu dalda kadın varlığına karşı mı?
 
Akıncı ve ekibi kadınlara karşı bir önlem planı hazırladı mı? Bu planı uluslararası federasyonla paylaştı mı?
 
Wushu yapan kadınlar, federasyon başkanı hakkında ne düşünüyorlar? Federasyonun onlara karşı yaklaşımı nasıl?
 
Akıncı, güreşin tekrar Olimpiyat kapsamına alınmasını istiyor. Umarım dileği gerçekleşir. Böylece seksist, maço yöneticilerin rol aldığı bir federasyon devlet imkanlarından daha fazla faydalanmaz.

Olimpiyatlar’da Hangi Spor Dalları Yer Alır?

Uluslararası Olimpiyat Komitesi İcra Kurulu, güreşin Olimpiyat dalları arasından çıkarılmasına yönelik tavsiye kararı aldı.

Bu karar uluslararası camiada büyük yankı uyandırdı. Kararı destekleyenler olmasına karşın, IOC’yi şiddetle eleştirenler çoğunlukta.
Güreşin Yunan Oyunları’ndan beri yapıldığını, temel bir spor branşı olduğunu dikkate alan sporseverler, IOC’nin Olimpiyat ruhuna sahip çıkmadığını ve reytinge, sponsor baskısına kurban gittiğini iddia ediyorlar. IOC’nin yolsuzluğa battığını ileri sürenler ise farklı senaryolar ileri sürüyorlar.
Bu konuyla ilgili komplo senaryoları saatler ilerledikçe artıyor. Söz konusu iddiaları bir başka yazıda paylaşacağım.
Bu yazıda sadece IOC’nin Olimpiyat bünyesinde yer alacak spor dallarını seçerken temel aldığı, daha doğrusu dikkate aldığını iddia ettiği kıstasları paylaşacağım. Bu kıstasların güreşin Olimpiyat listesinden çıkarılmasında ne kadar etken olduğunu sonra tartışırız.
Bir spor dalının Olimpiyat bünyesine alınmasında temel alınan kıstaslar aşağıdaki gibidir:
TARİH ve GELENEK
İlgili spor dalının ve bunu yöneten uluslararası federasyonun geçmişi ve gelişimi
Uluslararası federasyonun Olimpiyat Oyunları’na katılım sayısı
İlk Dünya Şampiyonaları’nın tarihi. Erkekler ve Kadınlar’da düzenlenen ilk Dünya Şampiyonaları ile bugüne kadar her disiplin için düzenlenen Erkekler ve Kadınlar Dünya Şampiyonaları’nın sayısı
EVRENSELLİK
Dünya Şampiyonaları Sonuçları: Erkekler ve Kadınlar’da son dört Dünya klasmanında ilk 16’da yer alan ülkelerin listesi
Üye ulusal federasyon sayısı: Uluslararası federasyona üye ulusal federasyonların sayısı
Dünya Gençler Şampiyonaları’na katılan ulusal federasyon sayısı
Kıta Şampiyonaları’na katılan ulusal federasyon sayısı
Ulusal şampiyona düzenleyen ulusal federasyon sayısı
SPORUN POPÜLERLİĞİ (TANINMIŞLIĞI)
Olimpiyat Oyunları ve Olimpiyatlar Kalifikasyon turnuvalarına katılan en iyi sporcuların sayısı
Olimpiyat Oyunları’ndaki seyirci sayısı
Dünya Şampiyonaları’ndaki seyirci sayısı
Medyanın Olimpiyat Oyunları’na ilgisi
Yazılı basında yer alma oranı
Olimpiyat Oyunları ve Dünya Şampiyonaları’nın televizyon yayını
Yeni medya: Uluslararası federasyonun Internet sitesinin oluşturulduğu yıl, resmi siteye ziyaret sayısı, ilgili spora ayrılmış site ve sayfa sayısı,  yeni medya aracılığıyla tanıtım faaliyetleri, Olimpiyat Oyunları sırasında IOC’nin sitesi üzerinden ziyaret sayısı, Olimpiyat Oyunları sırasında uluslararası federasyonun Internet sitesine ziyaret sayısı,
İMAJ – ÇEVRE
Sporcu Komisyonu: Uluslararası federasyonun sporcu komisyonu olup olmadığı, bu komisyonun uluslararası federasyonun karar alma sürecine katılıp katılmadığı;
Cinsiyet eşitliği: Erkekler ve Kadınlar’da Dünya Şampiyonaları, Gençler Dünya Şampiyonaları ve Olimpiyat Oyunları Kalifikasyon Turnuvaları’na katılan ulusal federasyonların sayısı. Erkekler/Kadınlar dağılım oranı. Uluslararası federasyonun kurullarındaki erkek/kadın üye oranı
Spor dalının tanıtımı: Uluslararası federasyonun yarışma sonucunun objektif olması için aldığı tedbirler.
Çevre üzerindeki etki: İlgili spor dalının veya bir branşının Olimpiyat Oyunları listesinde olmasının çevreye bir etkisinin olup olmayacağı; uluslararası federasyonun çevre ile ilgili bir politikasının olup olmadığı
Uluslararası federasyonun dopingle mücadele politikası: Akredite doping kontrol merkezleri tarafından yapılan doping testi sayısı, anormal durum sayısı, dopingle mücadele mevzuatının ihlali sayısı, yaptırımla sonuçlanan ihlal sayısı;
Uluslararası federasyonun finansal yapısı: Uluslararası federasyonun gelirleri ve giderleri, IOC’den gelen gelir yüzdesi
Stratejik planlama süreci: Dört yıllık stratejik planlama sürecinin olup olmadığı,
Gelişim programlarının önemi: Beş kıtada gelişim programlarının varlığı; uluslararası federasyonun gelişim programlarına ayırdığı bütçenin oranı, uluslararası federasyonun fonların ulusal federasyonlara ve kıta birliklerine tahsis için getirdiği sistem
MALİYET
Yeni antrenman ve yarışma altyapılarının maliyeti
Yarışma ve antrenman yerlerinin maliyeti
Yarışma alanlarındaki teknolojinin maliyeti
Spor veya bir dalı için güvenlik gerekip gerekmediği
Televizyon yayınlarının maliyeti
GENEL
 
Genel: Uluslararası federasyonlar, IOC’nin belirlediği kriterler dışında kalan ve önemli buldukları noktaları paylaşabilirler.