Gençlik ve Spor Bakanlığı Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmî Gazete’de Yayımlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 8 Ekim 2022 tarihli ve 31977 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik aşağıdaki gibidir:

Okumaya devam et Gençlik ve Spor Bakanlığı Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmî Gazete’de Yayımlandı

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Resmî Gazete’de Yayımlandı

SPOR KULÜPLERİ VE SPOR FEDERASYONLARI KANUNU

Kanun Numarası : 7405

Kabul Tarihi: 22/4/2022

Resmî Gazete, 26/4/2022, Sayı: 31821

Okumaya devam et Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Resmî Gazete’de Yayımlandı

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi TBMM’ye Sunuldu

Uzun zamandır beklenen Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi TBMM’ye sunuldu.

İzmir Milletvekili Fehmi Alpay Özalan, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, AK Parti Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Cahit Özkan ve 92 milletvekilinin imza sahibi olduğu kanun teklifinin kısa süre içinde TBMM genel kuruluna getirilmesi bekleniyor.

Okumaya devam et Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi TBMM’ye Sunuldu

Bakan Kasapoğlu, Spor Kulüpleri Kanunu İle İlgili Soru Önergesine Yanıt Veremedi

Türk spor kamuoyu uzun yıllardır Spor Kulüpleri Kanunu’nu bekliyor.

Suat Kılıç zamanında başlayan çalışmalar yaklaşık 10 yıldır sonlandırılamadı. Suat Kılıç‘tan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı yapan Akif Çağatay Kılıç, Osman Aşkın Bak ve bugün Bakanlığı yöneten Mehmet Muharrem Kasapoğlu bu kanunun en kısa zamanda çıkacağını iddia ettiler ama beceremediler.

Bakan Kasapoğlu, 2019 yılından beri bu kanunun çıkacağını müjdeleyip duruyor ama somut bir gelişme görmüyoruz.

Saadet Partisi milletvekili Abdulkadir Karaduman, Spor Kulüpleri Kanunu’nun bir türlü TBMM’ye sunulmaması üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu‘nun yanıtlaması için yazılı soru önergesi vermiş.

Maalesef Bakan Kasapoğlu bu önergedeki soruları zamanında yanıtlamamış.

Soru önergesindeki iddialar bugün de geçerliliğini koruyor.

Anlaşılan, bazı kulüp yöneticilerinin ayağına basmamak için kanun çalışmalarını yavaşlatıyorlar.

Soru önergesi aşağıdaki gibidir:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem KASAPOĞLU tarafından Anayasanın 98’inci ve İçtüzüğün 96 ve 99’uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 20.10.2020

Türk sporunun bitme noktasına geldiği, köklü kulüplerin battığı, birçok büyük kulübün iflas aşamasına geldiği ülkemizde, 1 O yılı aşkın süredir çıkacağı konuşulan, ama bir türlü meclis gündemine girmeyen “Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası’nın” akıbeti hala netleşmiş değil. Son olarak Ocak 2020’de “Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası’ yakın bir zamanda Meclis gündemine alınacak.” ifadelerinde bulunmuştunuz ancak konu ile ilgili henüz bir gelişme yaşanmadı.

Kulüplerimizin mali yönden her geçen gün biraz daha zorlandığı bir dönemde, tekelleşmiş kulüp yönetimleri; kontrolsüz ve görev süresi sonunda sorumlu tutulamayacağı harcamalar yapmaya devam edebilmektedir. Bir denetim sistemi olmamasından kaynaklı, yolsuzlukların üzeri kolay bir şekilde örtülebiliyor. Yeni yasa ile birlikte gelir bütçesinin aşılmaması, mevcut yönetimlerin vergi borçları, sigorta primleri ve çalışma dönemlerine ait her türlü borçlanmadan da sorumlu tutulması ve kulüplerin “temlik” adı altında kontrolsüz kullanımlarının önüne geçilmesi gibi önemli düzenlemeler var iken yasanın hala çıkmamış olmasının arkasında farklı sebeplerin olduğu söylenmektedir.

Bu bağlamda;

1- “Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası” uzun yıllardır Bakanlığınızın gündeminde olmasına rağmen ve ocak ayında “Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası yakın bir zamanda Meclis gündemine alınacak” şeklindeki ifadelerinizin üzerinden 9 ay geçmesine rağmen, henüz neden meclis gündemine gelmemiştir?

2- Bazı kulüp yöneticilerinin menfaatlerine uygun olmadığından dolayı yasanın yıllardır meclis gündemine alınmasına engel olunduğu iddialarının aslı var mıdır?

3- Kulüplerin her geçen gün artan kontrolsüz harcamalardan dolayı hem kendi ekonomilerine hem de ülke ekonomisine verdikleri zararın önüne geçmek için Bakanlığınız hangi çalışmaları yürütmektedir?”

CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Spor Federasyonlarının Genel Kurullarının Ertelendiği İddiasıyla Soru Önergesi Verdi

CHP milletvekili Mustafa Adıgüzel, spor federasyonlarının genel kurullarının gelecek seneye ertelendiği iddiası ile TBMM’ye soru önergesi verdi.

Soru önergesi aşağıdaki gibidir:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Bağımsız spor federasyonlarının kurulması, genel kurullarının oluşumu, faaliyetleri, seçilenlerin hak ve yetkileri 3289 Sayılı “Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu“nun Ek-9 uncu maddesi ile bu Maddeye dayanılarak çıkarılan Yönetmelik ve federasyon ana statülerinde düzenlenmiştir.

Yürürlükte bulunan düzenlemelere göre “Genel Kurul” federasyonların en üst ve yetkilendirme konusundaki organıdır.

Yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre, federasyon başkanları seçimlerinin Olimpiyat oyunlarının bitimini takip eden üç ay içerisinde yapılması zorunludur.

Yürürlükte bulunan hükümlere rağmen, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü adına Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya imzası ile tüm federasyonlara gönderilen 05.11.2020 tarih ve 55713576-125-99-E.976226 Sayılı “GENELGE”de; ” … Covid-19 salgının meydana getirdiği olağanüstü durum ve Olimpiyat oyunları hazırlıkları da gözetilerek; 3289 sayılı Kanunun Ek-9 uncu maddesi uyarınca olimpik ve paralimpik spor dallarının bağlı olduğu spor federasyonlarının olağan genel kurullarının 2021 yılında Tokyo’da yapılacak Yaz Olimpiyat Oyunlarının bitiminden itibaren üç ay içerisinde yapılması bu süre zarfına kadar mevcut başkan ve yönetim ve diğer kurulların görevlerine devam etmesi … ” şeklinde talimatlandırılarak, federasyonların genel kurulları yok sayılmıştır.

Delaletinizle aşağıdaki soruların Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Soru 1 – Ülkemizde ne zamandan beri “Genelge”ler her türlü mevzuatın üzerinde tutulmuştur? Spor bundan sonra genelgelerle mi idare edilecektir?

Soru 2 – Federasyonların harcamalarını, faaliyetlerini belirlemekle yetkili, federasyonun en üst organı olan genel kurulun iradesi yok mu sayılmaktadır?

Soru 3 – Bir kişinin iradesi, genel kurulun iradesinin üzerinde midir?

Soru 4 – Genel Kurul iradesi ile iş yapmak üzere yetkilendirilen kişilerin imza yetkileri genel kurul kararı ile dört yıl olarak sınırlandırılmış olmasına rağmen, seçimle iş başına gelen kişiler, hangi mevzuata göre devam edecektir? Bu konunun çözümü hususunda bir çalışmanız var mı?

Soru 5 – Talimat ile seçimler ertelendiğine göre, bir talimat ile federasyonları Bakanlığın bir birimi haline getirmeye yönelik bir çalışmanız var mı?

Soru 6 – Partilerin il, ilçe ve/veya kurultaylarının yapıldığı bir dönemde, federasyon başkanlarının seçimlerini Covid-19 gerekçesi ile ertelenmesi doğru mudur?

Soru 7 – Bugün itibariyle, adli ve/veya idari makamlar tarafından ceza alan federasyon başkanı/asbaşkanı-başkan yardımcısı var mı? Varsa bu kişiler görevlerine devam edecekler mi?

Soru 8 – 2016 Yaz Olimpiyatlarında dopingli çıkan sporcuların mensubu bulunduğu federasyon başkanı hakkında herhangi bir idari tahkikat yapıldı mı?

Soru 9 – Ulusal veya uluslararası müsabakalarda başarı elde eden sporculardan sonradan dopingli oldukları anlaşılanlara verilen aynı/nakdi ödüller ilgililerden tahsil edildi mi? Tahsil edilmeyen ödül miktarı ne kadardır?

Soru 10 – Spor kulüplerinin yeniden yapılandırılması ile ilgili bir çalışmanız var mı? Varsa hangi aşamadadır?

Millî Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Millî Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik hazırladı.

Yönetmelik, 13 Haziran 2020 Tarihli ve 31154 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik aşağıdadır:

Okumaya devam et Millî Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

Nihat Özdemir, CNN Türk’e Konuştu

                                                                  
Başkan Özdemir, ilk olarak ertelenen liglerin yeniden başlatılma kararı ile ilgili konuya açıklık getirdi ve 12 Haziran tarihi ile ilgili şu ifadeleri kullandı: 

Okumaya devam et Nihat Özdemir, CNN Türk’e Konuştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar Yayımlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 2391), 11 Nisan 2020 Tarihli ve 31096 Sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İlgili mevzuat aşağıdaki gibidir:

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (f) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 

Cumhurbaşkanı Kararının Tarihi : 10/4/2020      Sayısı : 2391

Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi : 11/4/2020   Sayısı : 31096

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler 

Amaç

MADDE 1– (1) Bu Usul ve Esasların amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında, finansmanının tamamı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanacak ve sonuçlarından ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ile gerçek kişilerin faydalanacağı her türlü araştırma ve geliştirme hizmeti alımlarında uygulanacak usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2– (1) Bu Usul ve Esaslar, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma ve geliştirme hizmeti alımlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3– (1) Bu Usul ve Esaslar, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (f) bendi ile ek 11 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4– (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

a) Alım dokümanı: Alım konusu hizmet alımı için isteklilere talimatları içeren proje teklif formatı, sözleşme tasarısı, varsa idari ve teknik şartnameler ve gerekli diğer belgeler ve yazışmaları,

b) Araştırma grubu: Araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek üzere üniversiteler, kamu araştırma kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörde çalışan araştırmacılardan oluşan grubu,

c) Araştırma ve geliştirme faaliyeti: Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri,

ç) Araştırma ve geliştirme hizmeti: Gençlik ve spor ile ilgili politika ve strateji geliştirme ve/veya mevcut politika ve stratejilerin uygulamaya konulmasında ihtiyaç duyulan alanlarda sosyal, iktisadi, kültürel, sanatsal, teknolojik ve eğitime yönelik gelişmeler konusunda ulusal ve/veya evrensel ölçülerde katkı sağlaması beklenen politika ve strateji önerilerini, kararlarını ve uygulama modellerini ortaya koymak üzere gerçekleştirilen araştırma ve geliştirme faaliyetlerini,

d) Araştırmacı: Bu Usul ve Esaslar kapsamında yürütülecek faaliyetlerde, faaliyet ile ilişkili olmak kaydıyla, yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarını, kamu çalışanlarını, özel sektör çalışanlarını ve diğer yerli ve yabancı gerçek kişileri,

e)Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

f) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

g) Benzer iş: Alım konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri,

ğ) Genel Müdürlük: Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünü,

h) Hizmet alımı: İdare tarafından yürütülen araştırma, geliştirme hizmeti alımlarını,

ı) İdare: Bakanlık merkez teşkilatı içinde ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip birimi,

i)İhale yetkilisi: İhale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişiyi,

j) İstekli: Hizmet alımı için teklif veren kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, araştırmacı, araştırma grupları ile gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

k) Ortak girişim: Hizmet alımı için teklif veren birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında anlaşarak oluşturdukları iş ortaklığı veya konsorsiyumları,

l) Proje danışmanı: Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, idareden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını,

m) Proje izleme grubu: Hizmetin yürütülmesini takip etmek üzere ihale yetkilisince belirlenen idare çalışanlarını,

n) Proje koordinatörü: Hizmetin yürütülmesini takip eden ve proje izleme grubuna başkanlık eden idare çalışanını,

o) Proje yürütücüsü: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından, yürütülmesinden sorumlu olan ve ihale yetkilisince uygun görülen alanında uzman kişi veya kişileri,

ö) Sözleşme: İdare ile yüklenici arasında imzalanan işin ne şekilde yapılacağını, karşılıklı olarak hak ve yükümlülükleri belirleyen yazılı anlaşmayı,

p) Teklif: İsteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

r) Teknik şartname: Proje konusu işin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren belgeyi,

s) Yüklenici: Hizmet alınan ve sözleşme imzalanan kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, araştırmacı, araştırma grupları ile gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

ifade eder.

 

Temel ilkeler

MADDE 5– (1) İdare, yapılacak olan araştırma, geliştirme hizmeti alımlarında saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

(2) Bu Usul ve Esaslar kapsamında bütünlük arz eden hizmet alımları kısımlara bölünemez.

(3) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için hizmet alımı yapılamaz.

İKİNCİ BÖLÜM

Proje Değerlendirme Grubu, Proje Teklif Formatı Hazırlanması ve Yaklaşık Maliyet

 

Proje değerlendirme grubu

MADDE 6– (1) Bu Usul ve Esaslarda yer alan alım yöntemleri ile yapılan hizmet alımları, ihale komisyonu görevini yerine getirmek üzere ihale yetkilisince oluşturulan proje değerlendirme grubu vasıtasıyla gerçekleştirilir. İdarenin ihale yetkilisi tarafından, uzmanlardan ve/veya ilgili personelden oluşan en az üç veya daha fazla tek sayıda kişiden müteşekkil proje değerlendirme grubu oluşturulur. Aynı usulle yeterli sayıda yedek üyeler de belirlenir. İhale yetkilisi tarafından proje değerlendirme grubu üyelerinden birisi başkan olarak belirlenir. İhale yetkilisi, proje değerlendirme grubu başkanını ve üyelerini değiştirmeye yetkilidir.

(2) Proje değerlendirme grubu, proje teklif formatını, sözleşme tasarısı ile gerektiğinde teknik şartname ile idari şartnameyi hazırlar.

(3) Proje değerlendirme grubu, yaklaşık maliyeti tespit eder, tekliflere ilişkin proje değerlendirme raporunu yazar ve yükleniciyi belirler.

(4) Proje değerlendirme grubu, eksiksiz olarak toplanır. Grup kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Proje değerlendirme grubu başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan üyeler, gerekçesini rapora yazmak ve imzalamak zorundadır.

(5) Proje değerlendirme grubu üyelerince alınan kararlar üyelerin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

 

Proje teklif formatı hazırlanması

MADDE 7– (1) Bu Usul ve Esaslar çerçevesinde pazarlık usulü ve doğrudan temin yöntemleriyle yapılacak olan araştırma ve geliştirme hizmeti alımlarında, proje değerlendirme grubu tarafından proje teklif formatı hazırlanır.

(2) Araştırma ve geliştirme hizmeti alımlarında, yapılacak olan işin konusu, kapsamı, amacı, hedefi, miktarı, süresi, varsa kavramsal çerçevesi, literatürü, metodu ve veri toplama teknikleri, ortalama örneklem sayısı gibi bilimsel konular ile proje ekibi ve bütçesi gibi başlıklara proje teklif formatında yer verilir.

(3) Proje teklif formatı ihale yetkilisinin onayıyla kesinleşir.

(4) İstekliler, tekliflerini bu formata uygun olarak hazırlar.

(5) Proje teklif formatı hazırlanmadan sözleşme yapılamaz ve alım gerçekleştirilemez.

 

Yaklaşık maliyet

MADDE 8– (1) Hazırlanan proje teklif formatı doğrultusunda, proje değerlendirme grubu tarafından söz konusu hizmet alımının yaklaşık maliyeti belirlenir. Yaklaşık maliyet bu Usul ve Esaslarda belirlenen şekilde tespit edilir.

(2) Yaklaşık maliyet, katma değer vergisi hariç olmak üzere hesaplanır. Tespit edilen yaklaşık maliyet ilan edilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

 

Yaklaşık maliyetin hesaplanması

MADDE 9– (1) Yaklaşık maliyetin tespitinde;

a) Kamu idareleri tarafından belirlenmiş fiyatlar,

b) Hizmet alımını yapan idare tarafından gerçekleştirilmiş benzer işlere ait fiyatlar ve ücretler,

c) Alım konusu hizmete ilişkin alınacak fiyat tekliflerinin ortalaması alınarak bulunan fiyatlar,

ç) Konusunda uzman bilirkişi veya ekspertizlerden soruşturularak oluşturulacak fiyatlar,

esas alınır.

(2) Birinci fıkrada belirtilenlerden herhangi biri veya bir kaçı öncelik sırası olmadan yaklaşık maliyet hesaplamasında kullanılabilir.

(3) Yaklaşık maliyetin belirlenmesi için yapılan araştırmalarda, alım konusu hizmetin ayrıntılı tarifi yapılır. Fiyatlar katma değer vergisi hariç olmak üzere hesaplanır. Piyasa rayiçlerini yansıtmadığı düşünülen proforma faturalar veya yazılar değerlendirmeye alınmaz. Bunun gerekçesi yaklaşık maliyet cetvelinde belirtilir. Farklı yıllarda elde edilen yaklaşık maliyet fiyatları Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) rakamları baz alınarak güncellenir.

(4) Yapılan her türlü araştırmaya rağmen, gerçek fiyatları yansıtmadığı düşünülen durumlarda, gerekçesi açıklanarak yaklaşık maliyet idarece re’sen belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Alım Yöntemleri

 

Uygulanacak alım yöntemleri

MADDE 10– (1) Bakanlıkça bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılacak araştırma ve geliştirme hizmeti alımlarında aşağıdaki alım yöntemlerinden biri uygulanır:

a) Pazarlık usulü.

b) Doğrudan temin.

 

Pazarlık usulü

MADDE 11– (1) Bu Usul ve Esasların; 17 nci maddesinin birinci fıkrasında belirlenen doğrudan temin için öngörülen parasal limitin üzerinde kalan ve aynı maddenin ikinci fıkrası gereğince doğrudan temin usulü ile yapılamayacak olan araştırma ve geliştirme hizmeti alımları, bu Usul ve Esaslarda belirtilen şekilde en az üç isteklinin davet edildiği pazarlık usulü ile gerçekleştirilebilir.

 

Tekliflerin alınması ve ilan

MADDE 12- (1) Pazarlık usulü ile yapılacak hizmet alımlarında; en az üç teklifin alınması veya idarenin resmi internet sitesinde ihale tarihinden en az on beş gün önce alıma dair ilanın yayımlanması zorunludur. İlanda hata bulunması halinde düzeltme ilanı da aynı usulde yapılır.

(2) İlanda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

b) İşin adı, niteliği ve türü.

c) İşin yapılacağı yer.

ç) İşe başlama ve işi bitirme tarihi.

d) Teminat alınıp alınmayacağı ve alınacaksa oranı.

e) Uygulanacak ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.

(3) Kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversitelerden, araştırmacı ve araştırma gruplarından yapılacak hizmet alımlarında en az üç teklif alınması veya ilan edilmesi zorunlu değildir.

 

Tekliflerin içeriği

MADDE 13– (1) İsteklilerin tekliflerinde aşağıdaki belgelerin bulunması zorunludur:

a) İstekliler tarafından doldurulan proje teklif formatı.

b) Proje yürütücüsü, proje danışmanı ve idarece talep edilen, görevlilerin iş bitimine kadar çalıştırılacağına veya bunların görevlerinden ayrılmaları halinde yerlerine aynı nitelikte personelin idarece onaylanarak en kısa sürede görevlendirileceğine dair taahhütname.

 

Tekliflerin şekli

MADDE 14– (1)Tekliflerin aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması.

b) İdare tarafından öne sürülen şartların okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

ç) Tekliflerin geçerlik süresinin bulunması.

d) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

e) Adı, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

(2) Sunulan tekliflerin şekil ve içerik bakımından birinci fıkrada belirtilen niteliklere uygun olmaması, teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu şartlardan herhangi birini taşımayan teklifler, değerlendirme dışı bırakılacağından, bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulmaz.

(3) Yeterliliği tespit edilen isteklilerden, ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere birinci fıkrada belirtilen şartlara sahip son yazılı fiyat teklifleri alınır.

(4) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin tekliflerinin, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

 

Yüklenicinin belirlenmesi

MADDE 15– (1) Teklifler, proje değerlendirme grubu tarafından incelendikten sonra proje değerlendirme raporu hazırlanır.

(2) Teklifler, proje teklif formatında yer alan her bir başlık için ayrı ayrı incelenir, bütçesi de değerlendirilerek isteklinin uygun olup olmadığının gerekçeleri, proje değerlendirme raporunda belirtilir. Ayrıca raporda tekliflerin bilimsel kriterlere, varsa teknik şartname ile idari şartnameye uygun ve yeterli olup olmadığı da değerlendirilir. Proje değerlendirme raporunda, uygun görülen, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli ile varsa ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklifi veren istekli idareye önerilir.

(3) İhale yetkilisince onaylanmadan önce idare, ekonomik açıdan en avantajlı teklif veren istekli ile varsa ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif veren isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kamu İhale Kurumundan teyit ettirerek, buna ilişkin belgeyi onaya ekler. Kamu kurumları ve üniversitelerden yapılacak olan araştırma ve geliştirme hizmeti alımlarında bu fıkra hükmü uygulanmaz.

(4) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif veren isteklinin yasaklı olduğunun anlaşılması durumunda, varsa ihale yetkilisinin de uygun görmesi kaydıyla ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif veren istekli ile sözleşme yapılabilir.

(5) İhale yetkilisi, rapor tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde proje değerlendirme grubunun raporunu onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale yetkilisinin onayı ile ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir.

(6) Sözleşmeye davet edilen isteklinin, kesin teminat öngörülmüşse, tebliğ tarihini takip eden on gün içinde kesin teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda, varsa uygun ve yeterli görülen diğer istekliyle, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, sözleşme imzalanabilir. Ancak bu durumda, ihale yetkilisinin onayından önce idare, yeterli ve uygun görülen diğer isteklinin de ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kamu İhale Kurumundan teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi onaya eklemek zorundadır.

 

İhalenin iptal edilmesi

MADDE 16- (1) Sözleşme imzalanana kadar idare araştırma ve geliştirme hizmeti alımını iptal edebilir. Bu durum, alıma katılan tüm isteklilere duyurulur. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

 

Doğrudan temin

MADDE 17– (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında yaklaşık maliyeti, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi için Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde bulunan idareler için belirlenen ve her yıl Kamu İhale Kurumunca güncellenen limitin, Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakan onayı ile on katını aşmamak üzere belirlenen parasal limiti aşmayan hizmet alımları, doğrudan temin yöntemiyle yapılabilir.

(2) Bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılacak hizmet alımlarında, aşağıdaki durumların herhangi birinde de doğrudan temin yöntemine başvurulabilir:

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.

c) İhtiyacın yükseköğretim kurumları ve kamu kuruluşlarından sağlanabilir olması.

ç) Tabii felaketler gibi acil ve beklenmeyen durumlarda idare tarafından öngörülmeyen araştırma ve geliştirme hizmeti alımları.

d) Hizmetin özgün niteliği veya ileri teknoloji nedeniyle özel uzmanlık gerektiren ve sadece belirli hizmet sunucularından temin edilebilecek olması.

e) Ekonomik, sosyal, kültürel, sanatsal ve eğitsel alanlarda uluslararası ikili veya çok taraflı ilişkilerin geliştirilmesi için düzenlenen bir araştırma ve geliştirme faaliyeti olması.

f)Pazarlık usulü ile yürütülen ihalelerde yeterli sayıda teklif gelmemesi veya gelen tekliflerin idare tarafından yeterli görülmemesi.

(3) Doğrudan temin yöntemi ile alımlarda, yaklaşık maliyetin hesaplanması, proje teklif formatı hazırlanması ve sözleşme düzenlenmesi zorunludur. Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerden yapılacak hizmet alımlarında sözleşme yerine protokol düzenlenebilir.

(4) Doğrudan temin yöntemi ile alımlarda, idare tarafından ihtiyaç duyulması halinde bu Usul ve Esaslarda yer alan şekilde teknik şartname ve idari şartname hazırlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İdari Şartname, Teknik Şartname ve Sözleşme

 

Şartnamelerin hazırlanması

MADDE 18- (1) Yapılacak araştırma ve geliştirme hizmet alımlarında idare tarafından ihtiyaç duyulması halinde bu Usul ve Esaslarda yer alan şekilde teknik şartname ve idari şartname hazırlanır.

 

İdari şartname

MADDE 19– (1) İdari şartname, işin özelliğine göre, 4734 sayılı Kanun, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mevzuatın emredici hükümlerine aykırı olmamak şartıyla idare tarafından düzenlenir.

(2) İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu idari şartnamede gösterilir.

 

Teknik şartname

MADDE 20– (1) Araştırma ve geliştirme hizmeti alımlarında, alınacak hizmetin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanır.

(2) İdarece hazırlanacak teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur.

(3) Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir.

(4) Hizmet alımının her türlü özelliğini belirten teknik şartnamelerin idarece hazırlanması esastır. Ancak alınacak hizmetin özelliği nedeniyle idarece hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler, 4734 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak ihale yoluyla hazırlattırılabilir.

 

Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar

MADDE 21– (1) Bu Usul ve Esaslara göre düzenlenecek sözleşmelerde, aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İşin adı, niteliği, türü ve iş tanımı.

b) İdarenin adı ve adresi.

c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi.

ç) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgi ve sorumluluklar.

d) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi.

e) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı.

f) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangilerinin sözleşme bedeline dahil olacağı.

g) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.

ğ) Alım dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu.

h) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar.

ı) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.

i) Garanti istenilen hallerde, garanti süresi ve garantiye ilişkin şartlar.

j) Gecikme halinde alınacak cezalar.

k) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları.

l) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

m) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları.

n) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar.

o) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları.

ö) Anlaşmazlıkların çözümü.

 

Sözleşmeye ilişkin diğer hususlar

MADDE 22- (1) Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin anlaşması kaydıyla; işin yapılma veya teslim yeri ile işin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları hususlarında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir.

(2) Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak devralacaklarda doğrudan temin veya pazarlık usulü ihaledeki ilk şartların aranması zorunludur. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez ve devir alınamaz.

(3) Sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesiyle ilgili hususlarda, 4735 sayılı Kanunun ilgili madde hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Teminatlar

MADDE 23– (1) İdarenin ihtiyacına göre, yapılacak olan araştırma ve geliştirme hizmeti alımlarında geçici ve kesin teminat istenmesi, ihale dokümanında düzenleme yapmak şartıyla öngörülebilir.

(2) Teminat mektubu istenmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şekline ilişkin 4734 sayılı Kanun hükümleri uygulanır ve bu hususa ihale dokümanında yer verilir.

(3) Araştırmacı ve araştırma gruplarınca yürütülecek olan araştırma ve geliştirme hizmeti alımlarında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden idarece belirlenen miktarda, teklif bedelinin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat, sözleşme bedelinin % 6’sından az olmamak üzere kesin teminat alınabilir.

(4) Kesin teminat mektuplarının süresi, işin bitiş tarihi dikkate alınarak kesin kabulün yapıldığı tarihten sonraki bir tarih olmak kaydıyla, idare tarafından belirlenir.

(5) Avans verilmesi durumlarında alınacak olan avans teminat mektuplarının süresi avansın mahsup süresi göz önünde bulundurularak idare tarafından belirlenir.

(6) Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek teminat mektuplarında, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşlarının ismi ve teminatının kontrgarantili olduğu belirtilmek zorundadır.

 

Kesin teminat ve ek kesin teminatların geri verilmesi

MADDE 24- (1) Taahhüdün, proje formatı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği, yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığının tespit edildiği ve Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirildiği saptandıktan sonra, alınmış olan kesin teminatın;

a) Alınan hizmet için bir garanti süresi öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı,

b) Garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı,

yükleniciye iade edilir.

(2) Yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin, kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye verilir.

 

Geri verilemeyen teminatlar

MADDE 25– (1) Bu Usul ve Esaslara göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde, işin kabul tarihinden veya garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

 

Mücbir sebepler

MADDE 26– (1) Bu Usul ve Esasların uygulanmasında mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

d) Gerektiğinde idare tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

(2) Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare tarafından birinci fıkrada belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

 

Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi

MADDE 27– (1) Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşme hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

 

Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

MADDE 28– (1) Araştırma ve geliştirme hizmeti alımında, sözleşmede öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

şartlarıyla, sözleşme bedelinin % 20’sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.

(2) İşin birinci fıkradaki şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın sözleşme hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.

(3) Sözleşme bedelinin % 80’inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80’i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5’i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.

 

Denetim, muayene ve kabul işlemleri

MADDE 29– (1) Teslim edilen hizmet veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri, ihale yetkilisi tarafından görevlendirilen uzman ve/veya ilgili personelden oluşan ve en az üç kişiden müteşekkil bir komisyon tarafından yapılır. Kontrol teşkilatında görevli olan personel muayene ve kabul komisyonunda yer alamaz.

(2) Proje izleme grubu, projenin sözleşme hükümlerine ve proje teklif formatına varsa teknik şartname ile idari şartnameye ve bilimsel kriterlere göre yürütülüp yürütülmediğini her aşamada kontrol eder ve raporlar.

(3) Sözleşmede hüküm bulunması halinde araştırma ve geliştirme hizmetinin müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul yapılabilir.

 

İhaleye katılamayacak olanlar, yasak fiil veya davranışlar ile ceza ve ihaleden yasaklama

MADDE 30– (1) İhaleye katılamayacak olanlar, yasak fiil veya davranışlar ile ceza ve ihalelerden yasaklama hususları, 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.

 

Bildirim ve tebligat esasları

MADDE 31- (1) Aday, istekliler ve istekli olabileceklere yapılacak her türlü bildirim ve tebligat, Bakanlıkça ihale dokümanında farklı bir düzenleme yapılmadığı takdirde 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesine göre yapılır.

 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 32– (1) Bu Usul ve Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Mevcut ihaleler

GEÇİCİ MADDE 1– (1) Bu Usul ve Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale edileceği veya alım yapılacağı yazılı olarak duyurulmuş veya ilanı yapılmış bulunan işler, tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

 

Yürürlük

MADDE 33– (1) Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 34– (1) Bu Usul ve Esasları Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

Antrenör Eğitim Yönetmeliği Yayımlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yeni bir Antrenör Eğitim Yönetmeliği hazırladı. Yönetmelik, 14 Aralık 2019 Tarihli ve 30978 Sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik aşağıda paylaşılmıştır. Yönetmeliğin güncel versiyonu için bkz. https://tinyurl.com/vvr23ny.

Okumaya devam et Antrenör Eğitim Yönetmeliği Yayımlandı

Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği Yayımlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yeni bir Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği hazırladı. Yönetmelik, 14 Aralık 2019 Tarihli ve 30978 Sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik aşağıda paylaşılmıştır. Yönetmeliğin güncel versiyonu için bkz. https://tinyurl.com/v95qtwz

Okumaya devam et Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği Yayımlandı

Zaferspor ve Amatör Futbol Şiddeti

Geçen günlerde amatör futbol liginde ilginç olaylar yaşanmış.

Bursa şehrinin takımlarından Zaferspor’un taraftarları stadyuma bira şişeleri ile girmişler. Taraftarlar gururla bira şişeleriyle poz vermişler. Maç esnasında tribünde biralarını içmişler ve fotoğraflarını yayınlamışlar. Ayrıca meşaleler yakmışlar. Ortalık karışınca bira şişelerini silah gibi kullanıp sahaya atmışlar.

Zaferspor ve Sapancaspor birbirini suçlarken, asıl suçlanması gereken kurum unutulmuş. Emniyet güçleri stadyum çevresinde, arama noktalarında ve stadyumda ne yapıyormuş?

Amatör futbolda neredeyse her maçta bu sorunlar yaşanıyor. Stadyumlara şişe, bıçak, meşale sokuluyor. Tribünlerde alkol alınıyor. Meşaleler yakılıyor. Tribünde ve stadyum çevresinde kavgalar çıkıyor. Taraftarlar futbolculara, hakemlere saldırıyorlar.

Bütün bunlar olurken emniyet güçlerinin kılı kıpırdamıyor. Birileri yaralandığında sadece taraftarlar suçlanıyor. Kimse stadyumlara yasak maddelerin sokulmasına izin veren yetkililer hakkında harekete geçmiyor.

Hatırlarsınız. Geçen sene Süper Kupa maçından sonra Adalet, İçişleri, Gençlik ve Spor Bakanları bir araya gelmiş ve önlem paketlerini açıklamışlardı.

O paket ne oldu? Neden kanun değiştirilmiyor?

Süleyman Soylu “valilerimiz, belediye başkanlarımız, emniyet müdürlerimiz görev yaptıkları şehrin formasını giymesinler” demişti.

Bugün ne değişti? Bir şey değişti mi?

Artık numara yapmayalım. Taraftarları günah keçisi yapmaktan vazgeçelim. Tribünlerde çıkacak olaylardan sadece taraftarlar değil, bu olayların çıkmasına bilerek göz yuman Emniyet güçleri de sorumludur. İçişleri Bakanlığı, sorumlu şahıslar hakkında iç soruşturma başlatmalı ve bu kamu görevlilerini stadyumlardan uzak tutmalıdır.

Sporcuların Askerlik Sorunu

Spor camiasında askerlik çok önemli bir sorun. Birçok sporcu, kısa süren spor kariyerlerinin ortasında askere gitmek zorunda kalıyor.

MHP milletvekili Saffet Sancaklı, bu hafta TBMM genel kurulunda profesyonel futbol 3. Ligi’ndeki futbolcuların askerlik sorunundan bahsetti. (Oturum tutanağı için bkz. https://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem26/yil3/ham/b04301h.htm)

Sancaklı, futbol kulüplerinin sporcuları askerlik üzerinden tehdit ettiğini, futbolcuları alacaklarını bırakmaya zorladıklarını iddia etti ve 3. Ligdeki futbolculara da askerliği tecil ettirme hakkı tanınmasını istedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sancaklı’ya yanıt olarak, bu konuya sıcak baktıklarını ancak geçmiş dönemde yaşanan suistimallerin önlenmesi için adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Bu konunun sadece profesyonel futbolcular açısından ele alınması yanlış.

Öncelikle şu soruyu sormalıyız: “Bütün profesyonel erkek sporculara askerliği tecil ettirme hakkı tanınmalı mı?

Bu hak öngörülecekse, sadece profesyonel sporculara mı tanınmalı? Federasyonlar bünyesinde profesyonel dal olarak düzenlenmeyen ancak Avrupa, Dünya Şampiyonaları ile Olimpiyatlar’a ve Paralimpik Oyunları’na katılan yüzlerce erkek sporcu var. Henüz Büyükler kategorisinde olmayıp, Gençler kategorisinde fırtına gibi esen ancak askerlik çağı gelmiş sporcular var.

Gençlik ve Spor Bakanı’nın değindiği olumsuzluklar da önemli bir tehdit. Bazı kişiler futbol kulüplerini satın alıp yahut bu kulüplerle bir şekilde temasa geçip kendilerini futbol takımlarında oyuncu olarak kaydettiriyorlardı. Ayağına top değmemiş ve değmeyecek adamlar, futbolcu olduklarını iddia edip askere gitmiyorlardı.

Askerlik Kanunu’nda sporculara tanınan hak gözden geçirilmeli. Sınırları iyi çizilmeli. Sadece futbolculara değil, bütün profesyonel dal sporcularına ve profesyonel dalda yarışmasa bile milli takımlarda yer alan bütün sporculara bu hak tanınmalı.

 

NOT:

Mayıs 2020 itibariyle, askerlik ile ilgili yeni bir kanun yürürlükte.

Askeralma Kanunu‘nda sporculara aşağıdaki şartlarda erteleme imkanı tanınıyor.

 

  • Aktif spor hayatının Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikte belirtilen şartlarda devam ettiğinin belgelendirilmesi ve müteakip ertelemesi için Bakanlıkça belirlenecek oran kadar kadroya girmek kaydıyla Gençlik ve Spor Bakanlığınca bildirilenlerin, 35 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar askerlikleri ertelenebilir.
  • Yoklama kaçağı veya bakayalar ile 21 inci maddenin birinci fıkrası gereğince yoklama kaçağı olarak muayenesi yapılarak sınıflandırma kaynağına alınacakların, sevke tabi tutulacağı celp tarihine kadar geçen süre içinde bu fıkra kapsamında askerlikleri ertelenmez. Ancak, ertelemelerine neden olan (…) sporcuların erteleme kapsamındaki kulüpleri ile yaptıkları sözleşme başlangıç tarihleri, yoklama kaçağı veya bakaya kaldıkları tarihten önce olanların ertelemeleri yapılabilir.

 

Yine Atletizm, Yine Doping

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), doping cezalısı atletlerin listesini sık sık güncelliyor. Son güncelleme dün yapıldı. Medyada çıkan haberlerde üç Türk atletin (Elvan Abeylegesse, Gamze Bulut ve Songül Konak) daha listeye eklendiği açıklandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) yetkilileri bu konuda çelişik ve ilgisiz açıklamalar yaptılar.

Savunulanın aksine, Elvan’a yeni bir ceza verilmedi. TAF Disiplin Kurulu’nun verdiği ceza uygulanıyor. Elvan’ın cezası 28 Eylül 2017’de sona erecek.

TAF yöneticileri, her zaman olduğu gibi, bir doping skandalını yine komplo teorisi ve Türkiye düşmanlığı safsatası ile savuşturmayı denemişler. 24 kişilik takımda 18 kişiye test yapıldığını, Türk sporcuların devamlı takip edildiğini söylemişler.

Onlarca sporcusu doping ihlali yapan bir federasyon elbette takip edilecek. Bu federasyonun sporcuları, diğer sporculara göre daha fazla doping testine tabi tutulacak.

TAF yetkilileri, Elvan hakkında konuşurken, diğer atletler hakkında tek kelime etmekten kaçınmışlar. Bu sessizliğin sebebi nedir? Aslı Çakır’ın ve Üsküdar Belediyespor’un karıştığı rüşvet skandalını soruşturmayan TAF, sessiz kalmaya devam edecek mi?

IAAF liste yayınlamasa, Türk atletlerin hangi cezaları aldığını bilemeyeceğiz. Neden Türkiye Dopingle Mücadele Kurulu, doping cezalısı sporcuların, antrenörlerin, yardımcı personelin listesini yayınlamıyor? Neden bu kişilerin kulüplerini açıklamıyor? Devlet destekli doping tartışılırken, sistematik doping yaptığından şüphelenilen kulüplerin de ifşa edilmesi gerekiyor.

SGM Tahkim Kurulu’ndan Adalet Beklenemez

Spor Genel Müdürlüğü (SGM) Merkez Ceza Kurulu, Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği iddiasıyla, Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Hasan Hüseyin Öner’e 3 ay hak mahrumiyeti vermiş. Başkanlığı düşen Öner, SGM Tahkim Kurulu’na başvuracakmış.

Bu kurulun bağımsızlığı ve tarafsızlığı hakkında ciddi şüpheler var. Gençlik ve Spor Bakanı’nın atadığı bir kurulun, yine Bakan tarafından belirlenen kurulların kararlarını nasıl objektif denetleyebileceği tartışılıyor. Bakan, bir federasyon başkanı hakkında soruşturma açılması talimatı verdikten sonra, Bakan’ın atadığı bir Kurul’un Bakan’ın iradesine aykırı şekilde karar vermesi beklenmiyor.

Bu Kurul, sadece Bakan ile hiyerarşik ilişkisi açısından sorun yaratmakla kalmıyor.

Kurul Anayasaya aykırı şekilde oluşturuldu. Anayasa Mahkemesi, hâkim ve savcıların bu kurulda görevlendirilmesine izin veren hükmü iptal etti. Ancak AKP, Anayasa Mahkemesi’nin kararını görmezden geldi ve aynı düzenlemeyi tekrar getirdi. Bugün kurulda hâkim ve savcı kökenli dört üye var.

Bu kurulun üye dağılımı da hukuka aykırı. SGM Tahkim Kurulu’na beş hukukçu ve iki hukukçu olmayan üye atanması gerekiyor. Oysa bugün bu kurulda altı hukukçu var.

SGM Tahkim Kurulu göz göre göre hukuka aykırı şekilde oluşturuldu. Bu kuruldan nasıl adalet bekleyebiliriz?

EURO 2024 Adaylığı ve İnsan Hakları

Türkiye ve Almanya, EURO 2024 Futbol Şampiyonası adaylık dosyalarını UEFA’ya teslim etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye’nin adaylığını değerlendirirken, Almanya’nın havalimanı sorununa değindi. Kılıç, Türkiye’nin havalimanı sorunu olmayacağını iddia etti.

Sayın Bakan EURO 2024 organizasyonunu çok yanlış değerlendiriyor. UEFA, değerlendirmesini havalimanına göre yapmayacak. Geride bıraktığımız Avrupa Şampiyonaları’nda binlerce taraftar şehirler arası yolculukları trenlerle yaptılar. Yolcu taşımada en büyük yükü demiryolu çekti. Türkiye’nin demiryolu ağı yok. Almanya ise Avrupa’nın en gelişmiş demiryolu ağına sahip. Stadyumlarımız yeni olsa bile, bu stadyumların Almanya’daki stadyumlar gibi altyapıları yok. Türkiye’de stadyumların çevresi boş. Metro, tramvay ağları yok.

2024’e kadar altyapı düzeltilebilir. Belki demiryolu ağı da geliştirilir. Ancak asıl mücadele futbol dışındaki alanlarda olacak.

UEFA, FIFA’nın düştüğü hataya düşmeyecektir. Katar ve Rusya örnekleri karşısında, aday ülkelerin insan hakları ve yolsuzluk karnesi adaylık sürecinde çok tartışılacak. Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel “Almanya ev sahibi olursa, EURO 2024 temel hakların hüküm sürdüğü bir ülkede gerçekleşecek” diyerek Türkiye’nin kötü siciline atıf yaptı.

Yolsuzluk dosyalarıyla çalkalanan, iç güvenliği olmayan, insan hakları karnesi gün geçtikçe kötüleşen ve sporda şiddet, fanatizm, doping, şike konularında olumlu hiçbir adım atmayan bir ülke Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapabilir mi?

Gençlik ve Spor Bakanı 2016 Bütçesini Sundu

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2016 bütçesini sundu.

Bakan Kılıç‘ın TBMM genel kurulundaki konuşması sırasında sert tartışmalar yaşandı.

Okumaya devam et Gençlik ve Spor Bakanı 2016 Bütçesini Sundu

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik Değiştirildi

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik’te önemli değişiklikler yapıldı. Değişiklikler, 2 Ekim 2015 Tarihli ve 29490 Sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi. (Yönetmeliğin güncel versiyonu için bkz. https://tinyurl.com/y9pj835r

Öncelikle, yönetmeliğin ismi “Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik” olarak değiştirildi.

Yönetmeliğin bugünkü versiyonu aşağıdaki gibidir:
Okumaya devam et Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik Değiştirildi

2020 Yılı Sonuna Kadar Yapılacak Yaz ve Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına Hazırlanmak Amacıyla Yetiştirilecek Sporcuların Tespiti, Harçlıklarının Belirlenmesi, İaşe, İbate ve Yol Giderlerinin Karşılanmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

2020 Yılı Sonuna Kadar Yapılacak Yaz ve Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına Hazırlanmak Amacıyla Yetiştirilecek Sporcuların Tespiti, Harçlıklarının Belirlenmesi, İaşe, İbate ve Yol Giderlerinin Karşılanmasına Dair Yönetmelik 11 Nisan 2015 Tarihli ve 29323 Sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi. (Yönetmeliğin güncel versiyonu için bkz. https://tinyurl.com/y87zscqt)

Bir noktanın üzerinde özellikle durmak isterim: Federasyonların “olimpik takım”larında yer almak tek başına yeterli olmayacak. Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde bir Değerlendirme Kurulu oluşturulacak. Değerlendirme Kurulu; Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın sportif hedef ve politikalarına göre il müdürlükleri, federasyonlar veya diğer ilgili kişi, kurum veya kuruluşlardan gelen raporları değerlendirerek, başarı durumu, yaş grupları, branş farklılıkları, sporcuların karşılaması gereken zaruri ihtiyaçları gibi hususlar da dikkate alınarak harçlık verilecek sporcuları ve miktarını belirleyecek.

Bu yönetmeliğin olimpik spor dallarında mücadele eden bütün sporculara duyurulması gerekmektedir.

İlgili yönetmelik aşağıdaki gibidir:

YÖNETMELİK

Spor Genel Müdürlüğünden:

2020 YILI SONUNA KADAR YAPILACAK YAZ VE KIŞ OLİMPİYAT VE

PARALİMPİK OYUNLARINA HAZIRLANMAK AMACIYLA

YETİŞTİRİLECEK SPORCULARIN TESPİTİ, HARÇLIKLARININ

BELİRLENMESİ, İAŞE, İBATE VE YOL GİDERLERİNİN

KARŞILANMASINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, olimpik ve paralimpik spor dallarında en az yıldızlar seviyesinde olmak kaydıyla, 2020 yılı sonuna kadar yapılacak yaz ve kış olimpiyat ve paralimpik oyunlarına hazırlanmak amacıyla yetiştirilecek 4000 (dört bin) sporcunun tespiti, bu sporculara verilecek harçlık miktarının belirlenmesi ile iaşe, ibate ve yol giderlerinin karşılanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2020 yılı sonuna kadar yapılacak yaz ve kış olimpiyat ve paralimpik oyunlarına hazırlanmak amacıyla olimpik ve paralimpik spor dallarında ferdi veya takım halinde yetiştirilecek yıldız, genç, ümit ve büyükler kategorilerindeki sporcuları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun geçici 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

c) Daire Başkanı: Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitimi Dairesi Başkanını,

ç) Daire Başkanlığı: Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığını,

d) Federasyon: Spor Genel Müdürlüğü bünyesindeki federasyon başkanlıkları ile bağımsız federasyon başkanlıklarını,

e) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,

f) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,

g) İl Müdürlüğü: Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğünü,

ğ) Performans raporu: Sporcuların sportif gelişim ve performanslarını ölçmek amacıyla yapılan test ve değerlendirmeler sonucunda hazırlanan raporu,

h) Sporcu: Spor Genel Müdürlüğü merkezi lisans sistemi üzerinden lisanslı kişileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Değerlendirme Kurulunun Oluşumu, Görevleri ve

Sporcuların Belirlenmesi

Değerlendirme Kurulunun oluşumu ve görevleri

MADDE 5 – (1) Sporcuların tespiti, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen raporların değerlendirilmesi ve bu Yönetmelikle verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Genel Müdürlük bünyesinde bir Değerlendirme Kurulu oluşturulur.

(2) Değerlendirme Kurulu, Bakan tarafından spor alanında bilimsel araştırmalar yapmış veya spor alanında idareci, teknik adam, sporcu veya benzeri görevlerde, kamu kurum ve kuruluşları, federasyonlar, özel sektörde üst düzey görevlerde bulunmuş kişiler arasından görevlendirilecek biri başkan olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Değerlendirme Kurulunun asıl üyeleri kadar yedek üye de belirlenir. Değerlendirme Kurulu gerek gördüğü takdirde ilgili federasyondan veya diğer ilgililerden görüşüne başvurmak üzere temsilci çağırabilir.

(3) Değerlendirme Kurulunun başkan ve üyeleri; kendilerinin boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlarının veya evlatlıkları ile ilgili toplantılara katılamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

(4) Değerlendirme Kurulu, sporcu seçim kriterleri ile harçlık miktarlarını belirlemek, ilgili federasyonlardan ve il müdürlüklerinden gelen raporları ve sporcuların performanslarını değerlendirmek üzere yılda en az dört kez ve gerektiği hallerde her zaman toplanabilir.

(5) Değerlendirme Kurulunun sekretaryası Daire Başkanlığınca yürütülür.

(6) Değerlendirme Kurulu, en az beş üyenin katılımı ile toplanır ve en az dört üyenin aynı yöndeki oyları ile karar alır. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle katılamadığı toplantılara yedek üyeler katılır.

Sporcuların ve harçlık miktarının belirlenmesi ve izlenmesi

MADDE 6 – (1) Değerlendirme Kurulu; Bakanlığın sportif hedef ve politikalarına göre il müdürlükleri, federasyonlar veya diğer ilgili kişi, kurum veya kuruluşlardan gelen raporları değerlendirerek, başarı durumu, yaş grupları, branş farklılıkları, sporcuların karşılaması gereken zaruri ihtiyaçları gibi hususlar da dikkate alınarak harçlık verilecek sporcuları ve miktarını belirler. Sporculara ödenecek harçlıklara ilişkin, asgari ücretin net tutarının yüzde yirmisinden başlamak ve beşer puanlık artışlarla net asgari ücret tutarını geçmemek üzere farklı harçlık cetvelleri oluşturulur ve harçlık ödemelerinde bütçe ödeneği dikkate alınır.

(2) Sporcular, Değerlendirme Kurulu kararının alındığı tarihi takip eden ayın ilk gününden itibaren bu Yönetmelikle belirlenen haklardan yararlanmaya başlarlar.

(3) Değerlendirme Kurulu belirli periyotlarla bu Yönetmelikten yararlanan sporcularla ilgili olarak federasyonlar, il müdürlükleri, üniversite veya diğer ulusal veya uluslararası kurum veya kuruluşlardan rapor isteyebilir. Ayrıca, ilgili federasyonlar ve il müdürlükleri de gerekli gördükleri hallerde bu husustaki raporlarını Değerlendirme Kuruluna bildirirler. Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan inceleme sonucunda gerçeğe aykırı rapor tanzim edildiği tespiti halinde ilgililer hakkında yasal işlemler yapılır ve oluşan kamu zararı ilgililerden tahsil edilir.

(4) Değerlendirme Kurulu, harçlık imkânından yararlanan sporcuların haklarının devamına, harçlık miktarının artırılması veya azaltılmasına, kesilmesine veya haklarının kesilmesi halinde başka bir sporcunun söz konusu haklardan yararlandırılmasına karar verebilir. Harçlığı kesilen sporcunun performans raporlarına göre yeniden bu Yönetmelikteki haklardan yararlandırılmasına karar verilebilir. Değerlendirme Kuruluna gelen raporların gizliliği esastır.

(5) Değerlendirme Kurulunun bütün kararları gerekli görüldüğü takdirde Bakan tarafından değiştirilebilir veya iptal edilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sporculara Yapılacak Ödemeler

Harçlık ödeme usulü

MADDE 7 – (1) Ödenecek harçlık sporcunun banka hesabına yatırılır.

(2) Bankaya yatırılacak harçlığa “olimpiyat veya paralimpik oyunları hazırlık harçlığı” kaydı düşülür.

(3) Sporculara ödenecek harçlık, Genel Müdürlük bütçesinden karşılanır.

(4) Harçlık ödemeleri damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın, 6 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre belirlenen tutarlarda ayda bir ödenir ve bu ödemeler hiçbir suretle haczedilemez.

Diğer yardımlar

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yetiştirilecek sporcuların sportif amaçlı; iaşe, ibate ve yol giderleri, öncelikle Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait imkânların kullanılması kaydıyla; ödenek durumu, yapılacak harcamanın sağlayacağı sportif fayda göz önünde bulundurularak il müdürlüklerince karşılanır.

(2) İl müdürlüğünden önceden onay alınmadan yapılan harcamalar bu madde kapsamında karşılanmaz.

Harçlık ve diğer yardımların kesilmesi

MADDE 9 – (1) Sporcunun;

a) Dopingden dolayı ceza alması,

b) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada altı aydan daha fazla ceza alması,

c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş cezalar hariç olmak üzere; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, şike ve teşvik primi verilmesi suçlarından mahkûm olması,

ç) 6 ncı maddenin dördüncü fıkrası uyarınca, haklarının kesilmesine ilişkin karar alınması,

hallerinde bu Yönetmelik kapsamında sağlanan haklardan yararlandırılmasına son verilir.

(2) Olimpiyat harçlığının kesilmesine yol açmayacak şekilde sportif ceza alan sporcuların harçlıkları ceza süresince ödenmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 10 – (1) 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012 Olimpiyat Oyunlarına Hazırlanmak Amacıyla Yetiştirilecek Sporcuların Tespiti, Harçlıklarının Belirlenmesi, İaşe, İbate ve Yol Giderlerinin Karşılanmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Maliye Bakanlığının görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.

 

 

NOTLAR:

  1. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Spor Disiplin Yönetmeliği, 13 Temmuz 2019 Tarihli ve 30830 Sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
  2. Yürürlükten kaldırılan 2012 Olimpiyat Oyunlarına Hazırlanmak Amacıyla Yetiştirilecek Sporcuların Tespiti, Harçlıklarının Belirlenmesi, İaşe, İbate ve Yol Giderlerinin Karşılanmasına Dair Yönetmelik, 7 Mart 2010 ve 23 Haziran 2010 tarihlerinde değiştirildi.

Olimpik Hazırlık Merkezlerinin Kuruluş, Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği Yayımlandı

Kamuoyunda kısaltması olan TOHM olarak bilinen Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri ile ilgili bir yönetmelik yayımlandı.

Olimpik Hazırlık Merkezlerinin Kuruluş, Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği11 Nisan 2015 Tarihli ve 29323 Sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi. (Yönetmeliğin güncel versiyonu için bkz. https://tinyurl.com/yb6h7g9u)

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve federasyonların en kısa zamanda spor camiasını bu yönetmelik konusunda bilgilendirmelidir.

İlgili yönetmelik aşağıdaki gibidir:
Okumaya devam et Olimpik Hazırlık Merkezlerinin Kuruluş, Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği Yayımlandı

HDP milletvekili Nursel Aydoğan, Diyarbakırspor, Diclespor ve bölgedeki diğer futbol takımlarına yönelik ırkçı tezahürat ve kötü davranışlar yapıldığı iddiasıyla yazılı soru önergesi verdi.
Önerge metni aşağıdaki gibidir:
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularıının Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç tarafından Anayasanın 96 ıncı ve İçtüzüğün 99 uncu maddesi gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Nursel Aydoğan
Diyarbakır Milletvekili
Cizrespor’a, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Tarafından (PFDK), 2014 yılı Ekim ayında oynanan Cizrespor-Göztepe A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarların neden olduğu olaylar nedeniyle ceza verildi. Benzer bir durum Diyarbakırspor için de yaşanmıştı. Basına da yansıdığı üzere 23 Kasım 2014 tarihinde Diyarbakırspor-Çankırıspor karşılaşmasında, Diyarbakırspor taraftarına yönelik ırkçı sloganlar atılmış, Diyarbakırspor taraftarları da bunun üzerine ırkçı sloganlara karşı tezahüratta bulunmuştu. Çankırıspor taraftarlarının ırkçı sloganlarını dikkate almayan Türkiye Futbol Federasyonu temsilcisi Diyarbakırspor taraftarlarının ırkçılık karşıtı tezahüratlarını ‘kötü ve çirkin bir tezahürat’ gerekçesi ile raporlaştırarak PFDK’ya sundu. Diyarbakırspor kulübü yetkililerinin basına verdiği bilgilerde, yakın zamanda Erzincan’da gerçekleştirdikleri karşılaşmada benzer bir durum yaşadıklarını; kulüplerine ve kentlerine yönelik ırkçı tutumların maçta görevli temsilci tarafından dikkate alınmadığı buna karşılık, Çankırıspor ile gerçekleştirilen karşılaşmada ırkçılığı protesto eden taraftarlarının tutumundan dolayı kulüplerinin ‘kötü ve çirkin tezahürat’ uydurmasıyla rapor edilerek cezalandırmak istendiklerini belirtmişlerdir.

Bu bağlamda;
1- PDFK Diyarbakırspor-Çankırıspor’un 23 Kasım 2014 tarihinde oynadığı bir maçta Diyarbakırspor
taraftarının yapmış olduğu ırkçılık karşıtı tezahürattan dolayı Diyarbakırspor Kulübünün PFDK’na sevk edilmesinin gerekçesi nedir?
2- Diyarbakır Çankırıspor maçında olduğu gibi TFF temsilcilerinin Diyarbakırspor başta olmak üzere bölge takımlarının deplasman maçlarının bazılarında maruz kaldıkları ırkçı saldırılara yönelik işlem yapmamasının nedeni nedir? Bölge takımlarına yönelik TFF’nin ve PFDK’nın ayrımcı bir tutum sergilediği yönünde bir algının oluşma nedeni nedir?
3- Bölge takımlarının deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda maruz kaldıkları ırkçı slogan, tezahürat ve saldırılar ile ilgili bugüne kadar kaç ev sahibi takım hakkında işlem başlatılmıştır? Bu nedenlerden dolayı kaç spor kulübüne ceza verilmiştir?

4- Son olarak Diyarbakırspor-Erzincanspor kulüpleri arasında oynanan maçta yapılan ırkçı tezahüratlardan son’ra Erzincanspor kulübüne herhangi bir ceza verilmiş midir? Erzincanspor herhangi bir ceza almamış ise gerekçesi nedir?
5- Yakın zamanda Cizrespor Kulübünün ve yine hemen ertesinde Diyarbakırspor kulübünün PFDK’na sevki yönünde haklarında karar verilmesi ideolojik bir durum değil midir?”

CHP’li Hasan Ören’den Turgutluspor Hakkında Soru Önergesi

CHP’nin Manisa milletvekili Hasan Ören, Turgutlu’da uygulanacak 120 milyon TL değerindeki kentsel dönüşüm projesini alan Bayburt İnşaat – Özgün Yapı A.Ş.’nin Toto 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Turgutluspor Kulübü’ne 500.000 TL’lik bağış yapıldığı ama bu bağışın kayıtlarda gözükmediğine dair ihbarlar aldığını belirterek, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç‘ın yanıtlaması için yazılı soru önergesi verdi.

Soru önergesi aşağıdaki gibidir:

Spor kulüpleri 5253 sayılı Demekler Kanuna göre faaliyet yürütmektedir. Halen Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Turgutluspor Kulübüneyapılan ve kayda girmediği iddia edilen bağışlarta ilgili tarafıma şikayetler gelmektedir.

2012 yılında Turgutlu’da kentsel dönüşüm adı altında 12.000 kişilik stadyum ve 2.500 kişilik spor salonu ile yıkılacak olan eski stadyumun yerine birlikte 900 konut ve 50 işyeri yapılması kararlaştırılmıştır. 120 milyon TL değerindeki projenin ihalesini Bayburt İnşaat – Özgün Yapı A.Ş. ortak girişimi kazanmıştır.

İhaleyi alan Bayburt İnşaat’ın Turgutluspor’a 500.000 TL bağış yaptığı ve bu bağışın kayıtlarda görünmediği iddia edilmektedir. Ayrıca bu çekleri kimin tahsil ettiği bilinmemektedir.

1- 2012-2013 ve 2014 yıllarında Bayburt inşaat veya ortağı Özgün Yapı A.Ş. Turgutluspor’a ne kadar bağış yapmıştır?

2- Bayburt İnşaata ait bağış çekleri Turgutluspor kayıtlannda görülmekte midir?

3- Bu çekleri Turgutluspor adına bankadan kimler tahsil etmiştir?

4- Bayburt İnşaata ait bağış çekleri Turgutluspor başka kişi ve kuruluşlara ciro edilmiş midir? Cirolar kimlere hangi gerekçe ile yapılmıştır?

5- Çekler ciro edildi ise, bankalardan tahsilatını kimler yapmıştır?

6- Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bu konuların araştıniması için Turgutluspor kulübünde denetleme yapmayı veya yaptırmayı düşünüyor musunuz?”

Özcan Yeniçeri’den Spor Bakanı’na Sorular

MHP milletvekili Özcan Yeniçeri, Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç‘ın yanıtlaması için birçok soru önergesi vermiş. Hepsini toplu halde paylaşıyorum.
I) 1) 2014 yılı Ocak ayı itibarı ile ·Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından engelli vatandaşlarımızın spora katılımını sağlamak, spor tesislerini engeliiierin kullanımına uygun hale getirmek, engelli sporcu ve ailelerine destek olmak adına yürütülmekte olan çalışma ile projeler var mıdır? Varsa bunlar hangileridir ve ne aşamadadır?
2. 2002 – 2014 yılları arasında, yıllara ve branşına göre engelli sporcularımızın sayısı kaçtır? Bu sayının arttırılması adına yürütülmekte olan çalışma ile projeler var mıdır? Varsa bunlar hangileridir ve ne aşamadadır?
3. 2002- 2014 yılları arasında, yıllara göre Türkiye’deki spor tesislerinin sayısı kaçtır?
4. 2002- 2014 yılları arasında, yıllara göre Türkiye’de engelli kullanımına uygun spor tesislerinin sayısı kaçtır?
II) 1. 2014 yılı Ocak ayı itibarı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından coğrafi şartlardan kaynaklanan yerel yetenekleri öne çıkaran uygulamalar yapmak ve bu doğrultudaki yatırımları yönlendirmek adına yürütülmekte olan çalışma ile projeler var mıdır? Varsa çalışma ile projeler hangileridir ve ne aşamadadır?
2. 2014 yılı Ocak ayı itibarı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından illerde spor ihtiyaçları ve öncellikleri ile bu doğrultuda yürütülecek projeleri belirlemek amacıyla “İl Spor Koordinasyon Kurulları’nın kurulmasını sağlamak ve etkinliklerinin arttırılması adına yürütülmekte olan çalışma ile projeler var mıdır? Varsa çalışma ile projeler hangileridir ve ne aşamadadır?
3. 20ı4 yılı Ocak ayı itibarı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından etkin bir spor yönetimi için üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokulları spor yöneticiliği bölümlerinden mezun olan adayların sporla ilgili tüm kurum ve kuruluşlarda ve özel sektörde istihdamının arttırılması adına yürütülmekte olan çalışma ile projeler var mıdır? Varsa çalışma ile projeler hangileridir ve ne aşamadadır?
III) 1. 2014 yılı Ocak ayı itibarı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uluslararası organizasyonlara nitelikli ve daha fazla sporcu ile katılmak adına yürütülmekte olan çalışma ile projeler var mıdır? Varsa bunlar hangileridir ve ne aşamadadır?
2. 2014 yılı Ocak ayı itibarı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından spor alanında hizmet ve faaliyette bulunan kurum ve kuruluşlarm işbirliği ve koordinasyon halinde adına yürütülmekte olan çalışma ile projeler var mıdır? Varsa bunlar hangileridir ve ne aşamadadır?
3. 2002 – 2014 yılları arasında, yıllara ve branşına göre uluslararası organizasyonlara katılan sporcularımızın sayısı kaçtır? Bunlar içerisinde madalya kazananların sayısı kaçtır?
IV) 1. 2014 yılı Ocak ayı itibarı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çocuk ve gençleri spor alanmda eğitecek uzman ve nitelikli teknik elemanların yetiştirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ile projeler var mıdır? Varsa bunlar hangileridir ve ne aşamadadır?
2. 2014 yılı Ocak ayı itibarı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sporda etik olmayan davranışlar konusunda çocuk ve gençlerin bilinçlendirilmesi ile şiddetin önlenmesi adına yürütülmekte olan çalışma ile projeler vaı: mıdır? Varsa bunlar hangileridir ve ne aşamadadır?

V) l. 2014 yılı Ocak ayı itibarı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ulusal ve uluslararası platformda gençlerimizin dalıa aktif bireyler olarak yer almalarını sağlayacak olan eğitim programları, kültürler arası değişim ve gönüllülük projelerinin yaygınlaştırılması adına yürütülmekte olan çalışma ile projeler var mıdır? Varsa bunlar hangileridir ve ne aşamadadır?
2. 2014 yılı Ocak ayı itibarı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından dezavantajlı gençlerin uluslararası ve ulusal hareketlilik faaliyetlerine katılımlarında erişimlerini kolaylaştırmak adına yürütülmekte olan çalışma ile projeler var mıdır? Varsa bunlar hangileridir ve ne aşamadadır?

VI) 1. 2014 yılı Ocak ayı itibarı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yaştan bireyin istediği amatör spor bronşında spor tesislerinin uygun zamanlarda spor yapmasına imkan sağlamak adına yürütülmekte olan çalışma ile projeler var mıdır? Varsa bunlar hangileridir ve ne aşamadadır?
2. 2002 – 2014 yılları arasında vatandaşların kullanımına açık spor tesislerinin sayısı kaçtır? Bu tesislerin en çok bulunduğu 5 il ile en az bulunduğu 5 il hangileridir?
3. 2014 yılı Ocak ayı itibarı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından spor tesis envanteri ve ihtiyacının belirlenerek planlı bir şekilde tesisleşmeyi ülke geneline yaymak adına yürütülmekte olan çalışma ile projeler var mıdır? Varsa bunlar hangileridir ve ne aşamadadır?
VII) 1. 2014 yılı Ocak ayı itibarı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından üniversiteler, yerel yönetimler gibi kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere ait spor tesislerinin ortak kullanımına ilişkin uygulamalar geliştirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ile projeler var mıdır? Varsa bunlar hangileridir ve ne aşamadadır?
2. 2014 yılı Ocak ayı itibarı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tüm spor tesislerinin kapasitelerinin değerlendirilmesi ve verimli kullanılması adına yürütülmekte olan çalışma ile projeler var mıdır? Varsa bunlar hangileridir ve ne aşamadadır?
3. 2014 yılı Ocak ayı itibarı ile kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarm spora yönelik teşvik, kaynak aktarma, destek, yardım ve finansal katkılarını tanımlayacak ve yönetecek “Spor Teşvik/Yardım Sistemi”nin oluşturulması projesi hangi aşamadadır?

Milletvekili Alim Işık’tan Hakem ve Gözlemcilerin Sorunları ile İlgili Soru Önergesi

MHP milletvekili Prof.Dr. Alim IŞIKHakem ve gözlemcilerin yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç‘ın cevaplandırması için soru önergesi verdi.

Işık‘ın ilk soruları tüm dallardaki hakem ve gözlemcileri kapsıyor gibi gözükse de, esas olarak TFF bünyesinde yer alan hakem ve gözlemcilerin sorunları önerge konusu olmuş. Örneğin dördüncü ve beşinci sorular diğer dallardaki hakem ve gözlemcileri de kapsayabilirdi. Önergenin tamamına bakıldığında, Işık‘ın sadece futbol hakem ve gözlemcilerinin sorunlarını gündeme taşımaya çalıştığı izlenimi ediliyor.

Işık‘ın tüm spor dallarını kapsayan bir önerge hazırlayıp vermesi beklenir.

Önerge aşağıdaki gibidir.

Hakem ve gözlemcilerin yaşadıklan sorunların çözümüne yönelik Bakanlığınız çalışmalarıyla ilgili olarak;

1. 2002-2014 döneminde ülkemizde yapılan spor müsabakalarında görev alan hakem ve gözlemcilerin toplam sayıları ne kadardır?

2. Hakem ve gözlemcilere ödenen ücretler nasıl belirlenmektedir ve halen anılan personele hangi kaynaklardan ne kadar ücret ödenmektedir?

3. Hakem ve gözlemci ücretierin oldukça düşük olduğu, düşük olmasına rağmen maç ücretlerinin zamanında ödenmediği, 3-5 ay gecikmeyle ödendiği iddiaları doğru mudur? Doğru ise ücretierin zamanında ödenmeme gerekçeleri nelerdir? Ücretleerin artırılması konusunda Bakanlığınızca yapılan bir çalışma var mıdır?

4. Amatör müsabakalara giden hakem ve gözlemcilere T.F.F. tarafından belli ücret karşılığında kaza ve sağlık sigortası, kendi araçlarıyla gidenlere ise araç kaza sigortası yaptırılması konusunda bir çalışma yapılması düşünülmekte midir?

5. İl Hakem Kurullarımn Futbol Federasyonu tarafından atanarak oluşturulması yerine bulundukları ilin hakem ve gözlemcileri tarafından seçilerek oluşturulması konusunda bir çalışma yapılabilir mi?

6. Hakem ve gözlemcilerin kimliklerini göstererek futbol ve spor karşılaşmaianna ücretsiz girmelerinin sağlanmasına yönelik talepleri Bakanlığınızca nasıl değerlendirilmiş ya da değerlendirilmektedir?

7. Bakanlığmızm anılan konulara ilişkin görüşü ve 2014 yılı programı nasıldır?

Özcan Yeniçeri’den "2012 Faaliyet Raporu"na İlişkin Sorular

MHP milletvekili Özcan Yeniçeri, Gençlik ve Spor Bakanı’na 2012 Faaliyet Raporu’ndan yola çıkarak bazı sorular yöneltmiş.

İlgili soru önergesi aşağıdaki gibidir:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorularımın Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Suat KILIÇ tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 26.11.2013
Prof. Dr. Özcan Yeniçeri
Ankara Milletvekili

Spor federasyonlarının 2012 yılının son çeyreğinde gerçekleştirdikleri genel kurullara katılım sağlanarak değerlendirmelerin bir rapor haline getirildiği ve tespit edilen aksaklıkların giderilmesi amacıyla federasyonların denetim kurullarında T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığının uzman personellerinin görevlendirilmesine karar verildiği bakanlığınızın 2012 Faaliyet Raporunda ifade edilmiştir.

Buradan hareketle;
1 . Bahsi geçen raporda hangi federasyon için, hangi aksaklıklar tespit edilmiştir?

2. Bahsi geçen rapor kamuoyunun erişimine açık mıdır? Bakanlığın internet sitesinde yayınlanmış mıdır?
3. Bahsi geçen raporu hazırlayanlar kimlerdir?
4. Hangi federasyonlara kaç adet bakanlık uzman personeli görevlendirilmiştir?

5. Görevlendirme yapılan federasyonlar arasında özerk federasyonlar var mıdır? Varsa bu federasyonlar hangileridir?”

Gençlik ve Spor Bakanı Değişti

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının etkisi gün geçtikçe artıyor. Bu gece kabine değişti. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na Akif Çağatay Kılıç getirildi.
Sayın Kılıç’ın TBMM sitesindeki kısa özgeçmişi şöyle:
Akif Çağatay Kılıç, 15 Haziran 1976’da Almanya Siegen’de doğdu. Babasının adı Sinan, annesinin adı Behire Yıldız’dır.

Siyaset Bilimi Uzmanı; Herfordshire Üniversitesini bitirdi.

Siyaset Bilimi ve Avrupa Ekonomisi alanında eğitim gördü. Sabancı Holding Universal Trading Uk Şirketinde satın alma görevlisi olarak çalıştı. 2003’te Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezinde Danışman olarak çalıştı. Başbakan Müşaviri, Özel Kalem Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

24. Dönemde NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu üyesi oldu.

Çok iyi düzeyde Almanca ve İngilizce bilen Kılıç, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Sayın Kılıç’ın bugüne kadar TBMM’deki faaliyetlerine bakınca, sporla ilgilenmediği görülüyor. Umarım yeni görevinde başarılı işlere imza atar.
Sayın Kılıç’ın TBMM karnesi aşağıdaki gibidir:

İmzasının Bulunduğu Kanun Teklifleri:

İmzasının Bulunduğu Meclis Araştırmaları Önergeleri:

Ak Parti Grubu adına Grup Başkanvekilleri Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve 146 Milletvekilinin, 27 Mayıs 2013 tarihinde Taksim Gezi Parkında başlayan ve kamu düzenini bozucu bir nitelik kazanan olayların tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
Ak Parti Grup Başkanvekilleri Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, İstanbul Milletvekili Ayşenur Bahçekapılı, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve 187 Milletvekilinin, terör sorununun çözümüne yönelik sürecin bütün boyutlarıyla değerlendirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
Ak Parti Grubu adına Grup Başkanvekilleri Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve 135 Milletvekilinin, yasadışı telefon ve ortam dinleme iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.
Ak Parti Grubu adına Grup Başkanvekilleri Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve 120 Milletvekilinin, darbeler ve muhtıraların toplumsal, siyasal, ekonomik ve hukuki alanlardaki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

Genel Kurul Konuşmaları:

Pervin Buldan’dan "KPSS şartı olmadan antrenör alımları" hakkında Soru Önergesi

BDP milletvekili Pervin Buldan, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç‘a “KPSS şartı olmadan antrenör alımları” hakkında sorular yöneltmiş.


Buldan’ın soru önergesi aşağıdaki gibidir.

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


Aşağıdaki sorularımın Gençlik ve Spor Bakan’ı Sayın Suat KILIÇ tarafından Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.


Pervin BULDAN

BDP Grup Başkanvekili

Iğdır Milletvekili 

Gençlik ve Spor Bakanlığı, KPSS şartı olmadan antrenör alımları yapmaktadır. Spor Bakanlığı ve Federasyonlar bünyesine KPSS sınavı aranmaksızın alınacak personelde 2. Antrenör belgesi ve 3 defa milli olma şartı aranmaktadır. Beden Eğitimi Spor Yüksek okulu (Besyo) mezunlarının yararlandığı bu uygulama sayesinde KPSS’ye girmeden memur olabilmektedirler.

Bu bağlamda;


1. Bakanlığınız süresince bu uygulamadan yararlanarak memur olan kişi sayısı kaçtır?


2. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatında sözleşmeli olarak çalıştırılacak yerli, yabancı spor uzmanları (Spor Hekimi, Spor Psikoloğu, Spor Fizyoterapisti, Spor Beslenmecisi, Spor Eğitim Uzmanı, Spor Masörü) ve antrenörleri alımları hangi kriteriere göre yapılmaktadır?
3. Sözü edilen 2. Antrenör belgesini almanın kriterleri nelerdir? Bu belge hangi kurum tarafından ve nasıl verilmektedir? Türkiye’de bu belgeye sahip olan kaç kişi vardır?
4. “Milli sporcu” sıfatıyla, KPSS şartı aranmadan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatı ve Federasyonlar bünyesine beden eğitimi öğretmeni olarak atanan kaç kişi vardır?”

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’ndan Spor Bakanı’na Sorular

CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’a bazı sorular sormuş.

Tanrıkulu, soru önergesini özen göstermeden hazırlamış.

Tanrıkuluönce Fenerbahçe ve Beşiktaş’a verilen cezalara değinmiş. “Bu bağlamda” diyerek, bu cezalarla ilgili sorular yönelteceği izlenimi doğurmuş. Oysa Tanrıkulu birbirinden bağımsız iki konu hakkında daha soru yöneltmiş. U20 Dünya Kupası ve doping de önergede yer almış.

Milletvekillerinin soru önergelerini kaleme alırken daha dikkatli, özenli olmaları beklenir.

Tanrıkulu’nun soru önergesi aşağıdadır.Milletvekilinden Suat Kılıç’a Cenk Akyol Sorusu

CHP Kırklareli milletvekili Turgut Dibek, Cenk Akyol’un milli takıma alınmamasından sonra başlayan tartışmayı TBMM’ye taşıdı. Dibek, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevaplandırması için sorularını paylaştı.

Sezgin Tanrıkulu, Kıyafet Alımları Hakkında Soru Önergesi Verdi

CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Gençlik ve Spor Bakanı’nın yanıtlaması için soru önergesi verdi.
Tanrıkulu, belli organizasyonlar için dağıtılan kıyafetlerin nasıl temin edildiğini ve ne kadar ödeme yapıldığını sormuş.
Sorular aşağıdadır.

Tren Yasak; Gemi Serbest

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, bu sene Şubat ayında gençlik aktivitelerinde kız ve erkek öğrencilerin ayrı dönemlerde alınmasını savunmuş ve kamuoyunda çok tartışılan ifadelerle Bakanlığı’nın uygulamasını savunmuştu.

Spor Bakanı, geçen günlerde bu sefer gemi seyahati projesi hakkında kendisine yöneltilen soru önergesini yanıtladı. Bakan, gemide kız ve erkeklerin birlikte seyahat edeceğini açıkladı.Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’ndan Doping Soruları

CHP Giresun milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç‘ın yazılı yanıtlaması talebiyle doping ve güreşçi Rıza Kayaalp hakkında soru önergesi verdi.

Milletvekili Erdoğan Toprak’tan Rıza Kayaalp Soruları

CHP İstanbul milletvekili Erdoğan Toprak, Gezi Parkı Eylemleri sırasında ırkçı söylemlerde bulunan Rıza Kayaalp hakkında soru önergesi verdi. Toprak, Rıza Kayaalp’in Akdeniz Oyunları’nda bayrak taşımasını eleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı’na Doping Sorunu ile İlgili Soru Önergesi

CHP İzmir milletvekili Erdal Aksünger, atlet Binnaz Uslu’nun hastanelik olmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevaplaması talebiyle Türkiye’de doping kullanımı ve testleri ile ilgili bir soru önergesi verdi.

Önerge aşağıdadır.

 

 

Metin Lütfi Baydar, Halter Milli Takımı Hakkında Soru Önergesi Verdi

Halter milli takımı sporcuları Muammer Şahin, Sedat Artuç, Samet Keleş, Mete Binay, Gökhan Kılıç, Mehmet Başol, Hurşit Atak ve Gülbeyi Akti Akdeniz Oyunları kafilesinden çıkarıldı.
CHP Aydın milletvekili Metin Lütfi Baydar, bu olay ve Halter Federasyonu hakkında soru önergesi verdi.

Suat Kılıç’tan Özcan Yeniçeri’ye Cevap

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, MHP Ankara milletvekili Özcan Yeniçeri’nin Hacettepe Doping Kontrol Merkezi ve profesyonel liglerde yapılan doping kontrolleri ile ilgili sorularına kapsamlı yanıt verdi.

Milletvekili Erdal Aksünger’den Doping Soruları

CHP İzmir milletvekili Erdal Aksünger, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevaplandırması talebiyle dopingle ilgili soru önergesi verdi.

Suat Kılıç’tan Özcan Yeniçeri’ye Yanıt

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri‘nin doping testleri ve doping kontrol merkezleri ile ilgili soru önergesine yanıt verdi.

Suat Kılıç’ten Elektronik Bilet Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, MHP Ankara milletvekili Özcan Yeniçeri‘nin “elektronik bilet” ile ilgili soru önergesine yanıt verdi.

Özcan Yeniçeri’den Hacettepe Doping Kontrol Merkezi ve Profesyonel Liglerde Yapılan Kontrollerle İlgili Soru Önergesi

MHP Ankara milletvekili Özcan Yeniçeri, Hacettepe Doping Kontrol Merkezi ve profesyonel liglerde yapılan doping kontrolleri hakkında soru önergesi verdi.

Not: Bu soru önergesine verilen yanıt için: http://goo.gl/CuVD1l

Özcan Yeniçeri’den Dopingle İlgili Soru Önergesi

MHP Ankara milletvekili Özcan Yeniçeri, doping kontrolleri ve doping kontrol merkezleri hakkında soru önergesi verdi.
Not: Bu soru önergesine verilen cevap için: http://goo.gl/vMNKl8

Özcan Yeniçeri’den Elektronik Bilet Soruları

MHP Ankara milletvekili Özcan Yeniçeri, 6222 sayılı Kanun ile getirilen “elektronik bilet” uygulaması ile ilgili soru önergesi verdi.

Not: Bu soru önergesine verilen cevap için:

Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu Yönetmeliği, 13 Temmuz 2012 tarihli ve 28352 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Yönetmelik aşağıdaki gibidir:
 
 
Spor Genel Müdürlüğünden:
SPORTİF DEĞERLENDİRME VE GELİŞTİRME KURULU YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bağımsız spor federasyonlarının sportif başarıları ile plan ve projelerini kontrol etmek, faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek ve geliştirmekle görevli ve yetkili Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulunun kuruluşu ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu ile bağımsız spor federasyonlarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
b) Daire Başkanlığı: Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığını,
ç) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
ç) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
d) Kurul: Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulunu,
e) Federasyon: 3289 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında kurulan özel hukuk hükümlerine tabi bağımsız spor federasyonlarını,
ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Kurulun Kuruluşu, Görev ve Yetkileri
 
Kuruluş
MADDE 5 (1) Kurul; Bakan tarafından spor alanında bilimsel çalışmalar yapmış veya sporda idareci, teknik adam ve benzeri görevlerde veya kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde üst düzey görevlerde bulunmuş kişiler arasından iki yıl için görevlendirilecek, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir raportör ile dört üyeden oluşur.
(2) Kurul, görevlerini yerine getirirken bilirkişi veya uzman görevlendirebilir.
(3) Kurulun sekretarya hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülür.
(4) Kurul, çalışmalarında Bakana karşı sorumludur.
(5) Genel Müdürlük ve federasyonlar, Kurulun çalışma alanı ile ilgili olarak her türlü bilgi ve belgeyi sağlar.
Kurulun görev ve yetkileri
MADDE 6 (1) Kurulun görev ve yetkileri şunlardır;
a) Federasyonların Bakana verecekleri taahhütnamenin esaslarını belirlemek ve yıl sonu itibarıyla taahhütlerine uyup uymadıklarını değerlendirerek Bakana sunmak,
b) Federasyonlar tarafından hazırlanan master planını, performans ölçütlerini, amaç ve hedeflerini incelemek, uluslararası federasyonların statü ve talimatlarını gözeterek hizmet kalite standartlarını belirlemek,
c) Bakana sunulan taahhütname ile federasyonların master planı ve performans ölçütlerine uyulup uyulmadığı konusunda altı ayda bir Bakana rapor vermek,
ç) Kurul tarafından performansı yeterli görülmeyen ve olağanüstü genel kurula gitmesi gerekli görülen federasyon hakkında Bakana rapor sunmak,
d) Federasyonların sponsorlardan yararlanma durumlarını değerlendirmek,
e) Federasyon hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla görevlendirilen bilirkişi veya uzmanların hazırlayacakları raporları değerlendirmek,
f) Federasyonların sportif değerlendirme ve performans gelişimi ile ilgili olarak Kurulca uygun görülen konularda görüş, öneri, tespit ve değerlendirmelerde bulunmak,
g) Bilirkişi ve uzmanları görevlendirmek ve ücretlerini tespit etmek,
ğ) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Kurul başkanının görev ve yetkileri
MADDE 7 (1) Kurul Başkanının görev ve yetkileri şunlardır;
a) Kurul toplantısıyla ilgili gündemi belirlemek,
b) Kurulu toplantıya çağırmak,
c) Toplantıya başkanlık etmek, değerlendirmelerde bulunmak ve oy kullanmak,
ç) Kurulda alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan raporları Bakana sunmak,
d) Kurul kararıyla belirlenen kurul üyesi, uzman ve bilirkişileri görevlendirmek,
e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Başkan yardımcısının görev ve yetkileri
MADDE 8 (1) Kurul Başkan yardımcısının görev ve yetkileri şunlardır;
a) Kurul toplantılarına katılmak, değerlendirmelerde bulunmak ve oy kullanmak,
b) Başkanın bulunmadığı hallerde toplantıya Başkanlık etmek.
Raportörün görevleri
MADDE 9 (1) Raportörün görev ve yetkileri şunlardır;
a) Kurulda alınan kararları yazmak ve üyelere imzalatmak,
b) Kurul ile sekretarya arasında koordine sağlamak,
c) Kurul Başkanının vereceği görevleri yapmak.
Sekretarya hizmetleri
MADDE 10 (1) Kurul sekretaryasının görevleri şunlardır;
a) Kurulun çalışmalarında ilgili birim ve kurumlarla yazışmak ve uygulamada karşılaşılan sorunların çözümünü sağlamak,
b) Kurulun ihtiyaç duyduğu araç, gereç ve malzemeleri temin etmek, gerekli görülen büro personelinin görevlendirilmesini sağlamak,
c) Kurul üyelerinin huzur ücreti ile Kurulca görevlendirilecek bilirkişi ve uzmanların ücretlerini ödemek,
ç) Federasyonların alt yapı harcamaları ile ilgili bilgi ve belgeleri temin ederek Kurula sunmak,
d) Gelecekte başarılı olması düşünülen sporcuların yetişmesi için alınan tedbirlere ilişkin bilgi ve belgeleri temin ederek Kurula sunmak,
e) Federasyonların; antrenör, hakem, gözlemci, temsilci ve diğer spor elemanlarına yönelik kurs, seminer ve diğer bilimsel spor etkinlikleriyle ilgili bilgi ve belgeleri temin ederek Kurula sunmak,
f) Federasyonların hizmet ve faaliyetleriyle ilgili olarak gerekli olan talimat ve diğer mevzuatı hazırlayıp hazırlamadıklarını takip ederek Kurula bildirmek,
g) Kurulun arşiv ve diğer hizmetlerini yürütmek,
ğ) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Kurulun toplanması
MADDE 11 (1) Kurul, Başkanın veya mazereti halinde Başkan Yardımcısının çağrısı üzerine en az beş üye ile toplanır. Başkan ve Başkan Yardımcısının mazereti halinde, Kurula en yaşlı üye başkanlık eder. Mazeretsiz olarak üst üste dört toplantıya katılmayan üyelerin üyeliği sona erer.
(2) Üyeliği herhangi bir nedenle sona eren üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.
(3) Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oyun tarafı çoğunluk sayılır.
(4) Kurul ihtiyaç duyduğunda görüşlerine başvurmak üzere ilgili federasyon yetkililerini veya konusunda uzman kişileri davet eder.
Ücret
MADDE 12 (1) Kurul üyelerine bir ayda dört toplantıyı geçmemek üzere, görev yapılan her gün için uhdesinde kamu görevi bulunanlar bakımından (5000), bulunmayanlar bakımından (6000) gösterge rakamının Devlet memuruna uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucunda bulunulacak miktarı geçmemek üzere huzur ücreti ödenir.
(2) Kurul tarafından görevlendirilen bilirkişi ve uzmanların ücretleri Genel Müdürlükçe ödenir.
Kararlar ve rapor
MADDE 13 (1) Toplantılarda alınan kararlar hazır bulunanlar tarafından imzalanır. Karar metninde toplantıya katılanlar ile katılmayanların isimleri belirtilir ve karara katılmayanların karşı görüşleri yazılır. Karar defterinin her sayfası Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.
(2) Kurul tarafından hazırlanacak raporlar Bakanlık Makamına sunulur.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
 
Yürürlük
MADDE 14 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.