Teşvik Primi Şike

Yargıtay Şike Kararını Açıkladı

Yargıtay 5. Dairesi, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nin suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgütü yönetme, suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma ve yardım etme, işyeri dokunulmazlığının ihlali, tehdit, rüşvet verme ve alma, bu suça aracılık etme, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs, şike, teşvik primi, 6136 sayılı Kanuna aykırılık, resmi belgede sahtecilik suçuna yardım etme ve özel belgede sahtecilik iddialarına yönelik kararları için yapılan temyiz talepleri hakkında kararını açıkladı.

Yargıtay’ın bu kararından önemli başlıkları, bugüne kadar kamuoyunda tartışılan başlıklar altında incelemeye çalışacağım.


1) “Yeniden yargılamaya ilişkin kanun hazırlığı tartışmaları var. Yargıtay süreci beklemeli!”
17 Aralık Yolsuzluk Operasyonu’nun ardından Türkiye Barolar Birliği başkanı Metin Feyzioğlu, yeniden yargılama için lobi faaliyetlerine başladı. CHP bu konuda bir kanun teklifi verdi. Aziz Yıldırım’un avukatları Yargıtay’a süreci beklemesine yönelik talepte bulundu.

Yargıtay, bu tartışmaları ve talepleri dikkate almadan, aşağıdaki gerekçelerle yargılamaya devam etti ve gerekçeli kararını verdi.
Her ne kadar temyiz aşamasında bir kısım sanıklar ve müdafiilerince Ceza Muhakemesi Kanunu’nda özel yetkili mahkemelerle ilgili yasal değişiklik yapılacağından ve yargılamanın yenilenmesi gerektiğinden bahisle Dairemizce karar verilmesinin bekletilmesi yönünde taleplerde bulunulmuş ise de; CMK’da kesinleşmiş hükümlerle ilgili yargılanmanın yenilenmesine ilişkin koşulların tahdidi olarak sayıldığı, ancak sanıklar ve müdafiilerinin yargılamanın yenilenmesine neden oluşturacak herhangi bir somut kanıt, belge vb. ibraz etmedikleri, esasen temyize konu davayı da içine alacak biçimde yasal değişiklik yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa kapsamının ne olacağı konusunda da bir açıklık bulunmadığı, kaldı ki sonradan yapılacak lehe düzenlemelerin de sanıklar lehine uygulanma olanağının bulunduğu, bu itibarla soyut beyan ve iddialara dayanılarak dosyanın karara bağlanmasının ertelenmesine yasal olanak bulunmadığı,

2) “Şike sahaya yansımadı.”

3 Temmuz sürecinde çok ünlü spor hukukçuları şikenin ancak hakem ve gözlemci raporlarıyla ispat edilebileceğini, şikenin sahada anlaşılması gerektiğini, şikenin sahaya yansımasının aranacağını iddia etmişlerdi.

Yargıtay, Dünya’da örneği olmayan bu uyduruk teoriyi aşağıdaki gerekçeyle elinin tersiyle itti:

“6222 sayılı Yasanın 11/1-son maddesine göre, “Kazanç veya sair menfaat temini hususunda anlaşmaya varılmış olması halinde dahi, suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur.” Buna göre; şike suçunun, şike anlaşmasının yapıldığı anda tamamlandığı, kazanç veya sair menfaatin temin edildiği anda ise suçun sona erdiği; teşvik primi verme suçunun da verildiği veya verileceği yönünde vaatte bulunulduğu anda sona erdiği, bu itibarla şike/teşvik primi suçunun tamamlanması için, ayrıca suça konu müsabakanın anlaşma doğrultusunda sonuçlanmış olmasının gerekmediği, bir başka anlatımla şike/teşvik primi anlaşmasının sahaya yansımış olup olmadığının bir öneminin bulunmadığı, dolayısıyla şike/teşvik primi anlaşmasının sahaya yansıyıp yansımadığı hususunda bilirkişi incelemesi yaptırılması yönündeki taleplerin usul ve yasaya uygun olmadığı,

3) “Tapeler sahte”

Yargıtay, tapelerin yargılamaya etkisini de açıkladı. Mahkeme tapelerin temeli olan ses kayıtlarına itiraz edilmediğini ve içeriğinin kabul edildiğini belirtti.

Bir kısım sanıklar ve müdafiilerin ses kayıtlarının kendilerine verilmesine ilişkin talebinin reddine dair kararın, telefon çözümlerinin dosya arasında mevcut olması, bazı kayıtların özel hayatın gizliliğini ihlal edebilecek ve telafisi imkansız zararlar doğurabilecek içerik taşıması, telefon görüşmelerinin sanıklar tarafından bizzat yapılmadığına yönelik herhangi bir itirazın bulunmaması, itiraza konu ses kayıtlarından bir kısmının duruşma salonunda dinlenilmesi, ses kayıtlarının yapılan incelenmesinde tapelerle bire bir uyumlu olduğunun da Mahkeme heyetince tespit edilmesi karşısında, buna yönelik temyiz isteminin yerinde olmadığı,

4) Şike ve teşvik primi verildiği tespit edilen maçlar

Şike suçunun gerçekleştiği maçlar:

Karşıyaka – Giresunspor (18/04/2011)

İstanbul BBSK–Fenerbahçe A.Ş (01/05/2011)

Kardemir Karabükspor – Fenerbahçe A.Ş (08/05/2011)

Beşiktaş A.Ş. – İstanbul BBSK (11/05/2011)

Fenerbahçe A.Ş. – MKE Ankaragücü (15/05/2011)

Sivasspor – Fenerbahçe A.Ş. (22/05/2011)

Teşvik primi suçunun gerçekleştiği maçlar:

Trabzonspor A.Ş. – Bursaspor (17/04/2011)

Eskişehirspor – Trabzonspor A.Ş. (22/04/2011)

Trabzonspor A.Ş. – İstanbul BBSK (15/05/2011)

Şikeye teşebbüsün gerçekleştiği maçlar:

Giresunspor – Mersin İdman Yurdu (24/04/2011)

5) Mahkumiyet kararı kesinleşen isimler:

A) Aziz Yıldırım

a) Suç örgütü kurmak

b) Şike suçu

– İstanbul BBSK–Fenerbahçe A.Ş (01/05/2011)

– Kardemir Karabükspor – Fenerbahçe A.Ş (08/05/2011)

– Fenerbahçe A.Ş. – MKE Ankaragücü (15/05/2011)

– Sivasspor – Fenerbahçe A.Ş. (22/05/2011)

c) Teşvik primi suçu

– Trabzonspor A.Ş. – Bursaspor (17/04/2011)

– Eskişehirspor – Trabzonspor A.Ş. (22/04/2011)

– Trabzonspor A.Ş. – İstanbul BBSK (15/05/2011)

B) Abdullah Başak

a) Şike suçu:

– İstanbul BBSK–Fenerbahçe A.Ş (01/05/2011)

– Fenerbahçe A.Ş. – MKE Ankaragücü (15/05/2011)

– Sivasspor – Fenerbahçe A.Ş. (22/05/2011)

b) Teşvik primi suçu:

Trabzonspor A.Ş. – İstanbul BBSK (15/05/2011)

C) Ahmet Çelebi

Şike suçu:

İstanbul BBSK–Fenerbahçe A.Ş (01/05/2011)

Sivasspor – Fenerbahçe A.Ş. (22/05/2011)

D) İlhan Yüksel Ekşioğlu

Şike suçu:

Fenerbahçe A.Ş. – MKE Ankaragücü (15/05/2011)

Sivasspor – Fenerbahçe A.Ş. (22/05/2011)

Teşvik primi suçu:

Trabzonspor A.Ş. – Bursaspor (17/04/2011)

Eskişehirspor – Trabzonspor A.Ş. (22/04/2011)

Trabzonspor A.Ş. – İstanbul BBSK (15/05/2011)

 

6) Ertelemenin tartışılması gereken kararlar

Yargıtay, ceza mahkemesinin bazı mahkumiyet kararlarını “cezalarının ertelenip ertelenmeyeceği tartışılmadığı” gerekçesiyle bozdu. Yargıtay bu bozma kararlarında ceza mahkemesinin suçun gerçekleştiğine dair tespitlerini kabul etti. Diğer bir deyişle, ilgili mahkumiyet kararları hukuka uygun. Sanıklar o suçları işlediler ve cezaları belirlendi. Yargıtay sadece cezaların ertelenmesinin gerekip gerekmediği konusunda bir değerlendirme yapılmasını istedi. Bu sebeple, bu gerekçeye dayanarak verilen bozma kararları sanıkların yeniden yargılanmasını gerektirmeyecek.

Suçu işlediği tespit edilip cezalarının ertelenip ertelenmeyeceği tartışılacak isimler ve suçları aşağıdadır:

Abdurrahman Yakut (şike) –  Karşıyaka – Giresunspor (18/04/2011)

– Alaeddin Yıldırım (teşvik primi): Trabzonspor A.Ş. – Bursaspor (17/04/2011)

Ali Kıratlı

a) Teşvik primi – Trabzonspor A.Ş. – Bursaspor (17/04/2011), Eskişehirspor – Trabzonspor A.Ş. (22/04/2011)

b) Şikeye teşebbüs – Sivasspor – Fenerbahçe A.Ş. (22/05/2011)

– Bülent İşçen (şike) – İstanbul BBSK–Fenerbahçe A.Ş (01/05/2011), Sivasspor – Fenerbahçe A.Ş. (22/05/2011)

– Bülent Uygun (teşvik primi) – Eskişehirspor – Trabzonspor A.Ş. (22/04/2011)

– Cemil Turhan (şike) – Fenerbahçe A.Ş. – MKE Ankaragücü (15/05/2011)

Gökçek Vederson (teşvik primi): Trabzonspor A.Ş. – Bursaspor (17/04/2011)

İbrahim Akın

a) Şike: İstanbul BBSK–Fenerbahçe A.Ş (01/05/2011), Beşiktaş A.Ş. – İstanbul BBSK (11/05/2011)

b) Teşvik primi: Trabzonspor A.Ş. – İstanbul BBSK (15/05/2011)

İlhan Çelikay (şikeye yardım etmek): Sivasspor – Fenerbahçe A.Ş. (22/05/2011)

İskender Alın

a) Şike – Beşiktaş A.Ş. – İstanbul BBSK (11/05/2011)

b) Teşvik primi – Trabzonspor A.Ş. – İstanbul BBSK (15/05/2011)

Korcan Çelikay (şike): Sivasspor – Fenerbahçe A.Ş. (22/05/2011)

Mecnun Otyakmaz

a) Şike – Sivasspor – Fenerbahçe A.Ş. (22/05/2011)

b) Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçu

– Mehmet Şekip Mosturoğlu

a) Teşvik primi: Eskişehirspor – Trabzonspor A.Ş. (22/04/2011)

b) Şikeye teşebbüs: Kardemir Karabükspor – Fenerbahçe A.Ş (08/05/2011), Fenerbahçe A.Ş. – MKE Ankaragücü (15/05/2011)

Mehmet Yıldız (şike): Sivasspor – Fenerbahçe A.Ş. (22/05/2011)

Ömer Ülkü (şikeye teşebbüs) – Giresunspor – Mersin İdman Yurdu (24/04/2011)

Sami Dinç

a) Teşvik primi: Eskişehirspor – Trabzonspor A.Ş. (22/04/2011)

b) Şikeye teşebbüs: Kardemir Karabükspor – Fenerbahçe A.Ş (08/05/2011), Fenerbahçe A.Ş. – MKE Ankaragücü (15/05/2011)

Serdal Adalı (şike) – Beşiktaş A.Ş. – İstanbul BBSK (11/05/2011)

Tamer Yelkovan

a) Şike: İstanbul BBSK–Fenerbahçe A.Ş (01/05/2011), Sivasspor – Fenerbahçe A.Ş. (22/05/2011)

b) Teşvik primi: Eskişehirspor – Trabzonspor A.Ş. (22/04/2011)

Tayfur Havutçu (şike) – Beşiktaş A.Ş. – İstanbul BBSK (11/05/2011)

Ümit Karan (teşvik primi) – Eskişehirspor – Trabzonspor A.Ş. (22/04/2011)

Yusuf Turanlı

a) Şike: İstanbul BBSK–Fenerbahçe A.Ş (01/05/2011), Beşiktaş A.Ş. – İstanbul BBSK (11/05/2011), Fenerbahçe A.Ş. – MKE Ankaragücü (15/05/2011), Sivasspor – Fenerbahçe A.Ş. (22/05/2011)

b) Teşvik primi: Trabzonspor A.Ş. – İstanbul BBSK (15/05/2011)

7) Bozulan beraat kararları

Yargıtay, iki isme ilişkin beraat kararını bozdu. Bu kişilerin ceza almaları gerektiğini açıkladı.

Erdem Konyar

Yargıtay, Konyar‘ın, Kardemir Karabükspor – Fenerbahçe A.Ş (08/05/2011) maçında temsilcisi bulunduğu Kardemir Karabükspor futbolcusu Emenike‘nin Fenerbahçe A.Ş. müsabakasında oynamaması ya da oynadığı takdirde kötü futbol oynaması hususunda Fenerbahçe A.Ş. Spor Kulübü Başkanı ve örgüt lideri olan sanık Aziz Yıldırım‘ın bilgisi ve isteği dahilinde Kulüp yöneticisi Mehmet Şekip Mosturoğlu‘nun talimatı ile aynı zamanda akrabası da olan Sami Dinç tarafından kendisine bildirilen şike teklifini futbolcuya iletmesi sebebiyle “şikeye teşebbüs” suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Bülent Uygun

Ağır Ceza Mahkemesi, Bülent Uygun hakkında Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütüne üye olma suçundan beraat kararı vermişti. Yargıtay, Uygun’un örgüte üye olmasa bile “örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettiği” kanaatine ulaştı. Yargıtay, Uygun’un bu yönde cezalandırılması gerektiğini açıkladı.

Yorumunuzu Paylaşın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: