Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, TFF Tahkim Kurulu ile İlgili Yeni Kararlar Yayınlayacak

Bugün çok güzel bir haber aldık.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu ile ilgili üç kararını açıklayacağını duyurdu.

AİHM İbrahim TokmakSedat Doğan ve Deniz Naki ve AMED Sportif Faaliyetler Kulübü Derneği‘nin başvuruları hakkında kararlarını yayınlayacak.

Basın bülteninde, üç başvurunun ulusal medya ve sosyal medya aracılığıyla paylaştıkları ifadeler nedeniyle TFF Tahkim Kurulu tarafından verilen sportif ve parasal cezalarla ilgili olduğu ifade edildi.

Basın bültenine göre, başvurucular adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini, TFF Tahkim Kurulu‘nun kurumsal ve finansal açıdan tarafsız ve bağımsız olmadığını ileri sürüyorlar. Başvurucular ayrıca ifade özgürlüklerinin de ihlal edildiğini savunuyorlar.

AİHM, Sedat Doğan‘ın ayrıca suçta ve cezada kanunilik ilkesinin ihlal edildiğini, keyfi yargılandığını, taraflı yargılandığını ve PFDK ile TFF Tahkim Kurulu kararlarına karşı devlet yargısına başvuramadığını ileri sürdüğünü açıklamış. AİHM, Sedat Doğan‘ın TFF Tahkim Kurulu‘nun oluşumu ve görev süresi ile ilgili ihlal iddialarında bulunduğunu belirtmiş.

BU KARARLAR TÜRK SPORU İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

AİHM’nin nasıl kararlar vereceğini tahmin etmek zor. AİHM, son yıllarda Türkiye’ye karşı verdiği kararlar ile bizi sık sık şaşırtıyor.

AİHM, geçen yıl yayınladığı Ali Rıza ve Diğerleri Kararı‘nda TFF Tahkim Kurulu‘nun tarafsız ve bağımsız olmadığını tespit etti. AİHM, bunun sistematik bir sorun olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin acil önlem alması gerektiğine işaret etti.

AİHM‘nin kararı bu yönden sevindirdi ama karar eksikti.

AİHM, o kararda TFF Tahkim Kurulu kararına karşı devlet yargısına başvurulamaması ile ilgili değerlendirme yapmaktan kaçındı. AİHM, TFF Tahkim Kurulu‘nun tarafsız ve bağımsız olmadığını tespit etmesi sebebiyle mahkemeye erişim hakkını ayrıca değerlendirmeye gerek duymadı. Oysa tahkim kurulu kararlarına karşı yargıya erişim hakkının engellenmesinin mutlaka karara bağlanması gerekirdi.

Gelecek hafta AİHM‘nin bu konu dahil, Ali Rıza ve Diğerleri Kararı‘nda değinmediği konulara değineceğini umuyorum.

AİHM, yeni kararlarında sporda ifade özgürlüğü, suçta ve cezada kanunilik ve mahkemeye erişim hakkı konularında karar verecek.

AİHM’nin basın bülteninde yer almayan ama devlete yöneltilen sorularda yer alan bazı konular (futbol hakemleri açısından mahkemeye erişim hakkı, yüksek başvuru ücretleri, adli yardım, kısa savunma süresi, duruşma yapılmaması) da kararlarda yer alabilir.

Mahkeme bu iddiaları reddetse bile, bu konuların tartışılması bile önemli.

Kararlar yayınlandıktan sonra kapsamlı değerlendirmelerimi paylaşacağım.

OlimpiK ve Paralimpik Sporculara Harçlık Verilecek

70 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmî Gazete’de yayımlandı.

Daha önce yayınlanan kararnameler ile yamalı bohçaya dönen 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, yeni bir kararname ile yeniden değiştirildi. Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Finans Ofisi teşkilatlarında değişiklikler yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı da bu değişiklikten nasibini aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın olimpik ve paralimpik sporcu yetiştirme görevini kararnameye koymayı unutanlar, 1 numaralı kararname yayınlandıktan 2,5 yıl sonra bu görevi kararnameye eklemeyi akıl ettiler.

Kararnameye eklenen 216/A maddesi aşağıdaki gibidir:

Olimpik ve paralimpik sporcu yetiştirme
MADDE 216/A- (1) Bakanlık tarafından, her yaz ve kış olimpiyat oyunlarına hazırlanmak amacıyla olimpik ve paralimpik spor dallarında 8000 sporcu yetiştirilir.
(2) Yetiştirilecek sporcuların sportif amaçlı beslenme, barınma ve yol giderleri Bakanlık tarafından karşılanır. Ayrıca bu sporculara asgari ücretin net tutarını geçmemek üzere; yaş grupları, branş farklılıkları, sporcuların karşılaması gereken kişisel giderler gibi hususlar da dikkate alınarak, gerektiğinde farklı tutarlarda belirleme yapılmak suretiyle, her ay harçlık ödenir. Bunlardan bir önceki olimpiyat ve paralimpik oyunları ile Dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girenlere verilecek harçlık miktarı asgari ücretin ne tutarının iki katına kadar artırılabilir. Bu giderler yılı bütçesinin ilgili bütçe tertibinden karşılanır.
(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak, Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Bu düzenleme ile ilgili çok önemli sorunlar var:

8000 sporcu hangi oyunlar için belirlenecek?
Bu soruyu biraz açayım.
2012 Olimpiyat Oyunlarına hazırlanmak amacıyla yetiştirilecek 1000 (bin) sporcunun tespiti öngörülmüştü.
2020 yılı sonuna kadar yapılacak yaz ve kış olimpiyat ve paralimpik oyunlarına hazırlanmak üzere 4000 (dörtbin) sporcunun tespiti öngörüldü.
Kararnamede ise 8000 (sekizbin) sporcunun yetiştirileceği belirtilmiş. Yönetmeliklerde belli olimpiyat ve paralimpik oyunları hedef alınmışken, kararnamede “her yaz ve kış olimpiyatlarına hazırlanması amacı”ndan bahsedilmiş.
Bundan sonra her yaz ve kış oyunları için 8000 sporcu mu öngörülüyor?

Gençlik ve Spor Bakanlığı uygulama yönetmeliğini ne zaman yayınlayacak?
Bu yönetmelik, 2012 ve 2020 Oyunlarına hazırlık için yayınlanan yönetmeliklerden farklı mı olacak?

8000 sporcu için hangi kategorideki sporcular arasından tespit edilecek?
2012 ve 2020 Oyunları için “en az yıldızlar seviyesinde” olmak üzere sporcu tespit edilmesi şartı vardı. Kararnamede yaş kategorisi öngörülmemiş. Önceki düzenlemelerde öngörüldüğü gibi “yıldızlar seviyesi”ndeki sporcular da havuza alınacak mı, yoksa yıldızlar seviyesi kapsam dışında mı bırakılacak?

Olimpik ve paralimpik sporcular açısından dağılım nasıl olacak? Eşit sayıda sporcu mu alınacak yoksa bir oran olacak mı? Paralimpik sporcular için asgari sayı öngörülecek mi?

Değerlendirme kurulu nasıl oluşturulacak?
2012 ve 2020 Oyunları için çalışan değerlendirme kurullarının üyeleri arasında açıkça Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi temsilcileri bulunmuyordu. Gençlik ve Spor Bakanı’nın sınırsız takdir yetkisi vardı. Bakan istemezse TMOK ve TMPK temsilcilerini değerlendirme kuruluna atamayabilirdi.
Bakanlık, yayınlayacağı yönetmelikte TMOK ve TMPK temsilcilerinin değerlendirme kurulunun doğal üyeleri olduğu açıkça öngörülmelidir.

Sportif amaçlı beslenme, barınma ve yol giderleri nedir? “Sportif amaçlı” sıfatı hangi harcamaları kapsamaktadır? Bu kalemler için öngörülen ödeme miktarı maktu mu? Herkese aynı miktarda ödeme mi yapılacak? Kalemlerin tespitinde hangi kriterler dikkate alınacak?

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri’nde kalan sporculara sportif amaçlı beslenme, barınma ve yol gideri ödenecek mi?

Sportif amaçlı beslenme, barınma ve yol giderleri dışında, kişiye göre farklı belirlenecek harçlık için somut kriterler ve harcama kalemleri belirlenecek mi? Mesela kadın sporcuların ped ve tampon için yaptıkları harcamalar dikkate alınacak mı? Kadınlara daha fazla harçlık verilecek mi?

8000 sporcunun belirlenmesinde federasyonlar için kota öngörülecek mi? Her federasyon eşit sayıda sporcu mu belirleyecek?

Sporcu havuzunun belirlenmesinde sporcuların söz hakkı olacak mı? Federasyonlar oyuncu havuzu oluşturmadan önce talep toplayacak mı?

Federasyonlar havuzu oluşturmadan önce havuzun hangi kriterler uyarınca oluşturulacağını ilan edecek mi?

Federasyonlar değerlendirme kuruluna sporcu listesi göndermeden önce, listeyi İnternet sitelerinde ilan edecek mi? Federasyonların listesine itiraz edilebilecek mi? Bu itirazın usulü ne olacak?

Değerlendirme kurulunun kararlarına itiraz genel kurallara göre mi yapılabilecek yoksa özel itiraz usulü öngörülecek mi?

Değerlendirme kurulunun belirlediği liste gözden geçirilecek mi? Gözden geçirme periyotları ve usulü belirlendi mi?

Yukarıdaki sorulara başka sorular da eklenebilir.

Olimpiyatlar ve Paralimpik Oyunlar için 8000 sporcu yetiştirilmesi gerçekçi bir hedef değil. Destek ve harçlık adı altında sunulacak maddi menfaatlerin birilerinin cebini dolduracağı açık. Objektif ve şeffaf olmayan süreç, yolsuzluğa fırsat verecektir.

Federasyonlar ve milli takım hocaları ile sporcular arasında komisyon ilişkisinin engelleneceği, adil, hakkaniyete uygun listeler oluşturulmasını ve ödemelerin şeffaf ve denetlenebilir şekilde yapılmasını diliyorum.

SPOR SEKTÖRÜNÜN TOPARLANMASI VE COVİD-19 SALGININ ETKİSİNE İLİŞKİN KONSEY KARARI

AB Konseyi ve AB üye ülkelerinin hükümet temsilcilerini buluşturan 22 Haziran 2020 tarihli Konsey toplantısı kapsamında Covid-19 salgınının kısa, orta ve uzun vadede spor sektörü üzerindeki olumsuz etkileri ve spor sektörünün toparlanması için çeşitli kararlar alındı.

Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Mali ve Sosyal Politikalar Daire Başkanlığı, bu kararları “Spor sektörünün toparlanması ve Covid-19 salgının etkisine ilişkin Konsey Kararı” konulu yazı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’na gönderdi.

Yazı aşağıdaki gibidir:

“AB Konseyi ve AB üye ülkelerinin hükümet temsilcilerini buluşturan 22 Haziran 2020 tarihli Konsey toplantısı kapsamında Covid-19 salgınının kısa, orta ve uzun vadede spor sektörü üzerindeki olumsuz etkilerini ve spor sektörünün toparlanması için gerekli ortak çözümleri ele alan bir dizi karar alınmıştır.

Bu çerçevede, spor sektörünün toparlanması ve Covid-19 salgının etkisine ilişkin 22 Haziran 2020 tarihinde yazılı prosedürle onaylanan 8926/20 sayılı Konsey Kararı gereğince;

 • Covid-19 salgınının patlak vermesi tüm dünyada halk sağlığı, ekonomik faaliyetler,
  istihdam ve sosyal yaşam açısından büyük bir etkiye sahip olmuştur.
 • Covid-19 salgını ile mücadelede hayat kurtarma ve vatandaşların sağlığını koruma ilk ve en büyük öncelik olmaya devam etmektedir.
 • Covid-19’un yayılmasını önlemek için üye devletlerde salgının aşamasına ve diğer özel koşullara bağlı olarak çeşitli önlemler alınmıştır.
 • Spor sektörü, salgının erken evresinden itibaren virüsün yayılmasının önlenmesine
  katkıda bulunmayı amaçlayan spor organizasyonları, kulüpler, sporcular, antrenörler, spor personeli, gönüllüler ve vatandaşlar dahil tüm ilgili paydaşları içeren çeşitli önlemlerle ve önerilerle katkıda bulunmuştur.
 • Aynı zamanda, spor sektörü, ekonomik açıdan pandemi tarafından ciddi şekilde etkilenmiştir. Covid-19 salgını, tüm sektörde, özellikle spor organizasyonları ve kulüpler, ligler, fitness merkezleri, sporcular, antrenörler, spor personeli, spor gönüllüleri, spor etkinlik organizatörleri ve spor medyası dahil olmak üzere sporla ilgili işler konusunda tüm seviyelerde yıkıcı sonuçlar doğurmaktadır.
 • Sağlık otoriteleri tarafından alınan sıhhi önlemler ve sosyal mesafeye yönelik tavsiyeler, dopingle mücadele organizasyonları için doping kontrolleri yapmalarını engelleyecek sonuçlara sahiptir.
 • Virüsün küresel yayılımı ilgili artan endişeler, tüm dünyadaki spor etkinliklerini ve
  yarışmalarını iptal etme veya erteleme kararlarına yol açmıştır. Her seviyedeki spor aktiviteleri ve spor organizasyonları ile kulüplerinin düzenli çalışması kısıtlanmış, bozulmuş veya durdurulmuştur.
 • Evden çalışma, sosyal mesafe ve düzenli fiziksel aktivite için sınırlı fırsatlar vatandaşların genel refahı için zararlı olabilmektedir. Bu eşi benzeri görülmemiş koşullarda spor yapma ve fiziksel aktiviteyi sürdürme fırsatları sunmanın, fiziksel ve zihinsel sağlık için önemli olduğunu göstermiştir.
 • Spor sektörünü korumak, desteklemek ve sporun vatandaşların fiziksel ve zihinsel
  sağlığına gelişimine katkısını sağlamak için yerel, ulusal, bölgesel ve AB düzeyinde
  daha fazla çaba gösterilmesi gerekmektedir.
 • Sağlık krizi esnasında, vatandaşlar, spor camiası, özel sektör, üye devletler, AB ve uluslararası kurumlar arasında her düzeyde dayanışma ve karşılıklı anlayışın sağlanması gerekmektedir.
 • Sporun toplumdaki rolü ve Covid-19 krizinde vatandaşların refahına katkıda bulunma gücü, özellikle spor organizasyonları ve sporcunun olumlu rol modelleri olarak çeşitli şekillerde katılımı ve aynı zamanda yenilikçi araçlar, platformlar ve yeni ve esnek koçluk yöntemleri tanınmalı ve tanıtılmalıdır.
 • Sosyal mesafe gereklilikleri nedeniyle, genellikle kapalı alanda ve temas içeren takım sporlarına katılan vatandaşlar için fiziksel olarak aktif olma olasılıklarına odaklanılmalıdır.
 • Ulusal koşullar ışığında ve Covid-19 salgınının etkisiyle, AB Üye Devletleri spor sektörünü desteklemek ve vatandaşları fiziksel aktivitelerini sürdürmeye motive etmek için farklı önlemler almıştır.
 • Spor sektörünü başarılı bir şekilde yeniden etkinleştirmek için atılan potansiyel çıkış ve sürdürme stratejileri hakkında fikirlerin paylaşılması, ortak çalışmanın sağlayabileceği katma değer örnekleridir.
 • Covid-19 salgını nedeniyle spor sektöründe ortaya çıkan zorlukların üstesinden gelmek için sektörler arası işbirliğine ihtiyaç vardır. Bu bağlamda, spor camiası dahil olmak üzere tüm ilgili paydaşlar arasında her düzeyde işbirliği teşvik edilmelidir.
 • Spor sektörünün faaliyetleri, ilgili tüm taraflar için güvenli ve emniyetli koşullarda
  devam etmelidir. Covid-19’un yayılmasını önlemek için spor sektöründe uygulanan özel önlemlerin gevşemesi, potansiyel risklerin değerlendirilerek temkinli ve kademeli olarak ilerlemelidir.
 • Spor ve fiziksel aktivite Covid-19 krizi sırasında önemli bir rol oynadığından ve post-pandemik toplumda daha da önemli bir role sahip olacağından, ulusal ve Avrupa çapındaki kurtarma programları spor sektörünün geleceği ile doğrudan ilgilidir.
 • İlgili AB kurumları, kendi yetkileri dahilinde hareket ederek, Covid-19 salgınının spor sektörü üzerindeki etkisini azaltmak için gerekli desteği sağlamak için ulusal çabaları destekleyebilir.

Konsey üye devletleri aşağıdakileri gerçekleştirmeye davet etmektedir:

 • Yeterli rehberliğin sağlanması, iyileşmenin desteklenmesi ve spor sektörünün sürdürülebilir gelişiminin teşvik edilmesi,
 • Erasmus + Programı, Avrupa Dayanışma Mekanizması, Uyum Politikası fonları ve Avrupa Tarım Fonu da dahil olmak üzere mevcut ve uygun AB programları ve fonları ile spor sektörüne destek sağlama olanaklarının teşvik edilmesi,
 • Corona Mücadele Yatırım Girişimi (CRII, CRII+), Acil Durumda İşsizlik Risklerini Azaltmaya Yönelik Geçici Destek (SURE) ve Devlet Yardımları Geçici Çerçevesi gibi ilgili yatay önlemler ve girişimler kapsamındaki olasılıkların keşfedilmesi,
 • Ulusal ve yerel düzeyde, özellikle spor organizasyonları için hâlihazırda uygulanmakta olan düzenli spor finansman programlarının ve girişimlerinin sürdürülmesinin teşvik edilmesi,
 • Sporun ve fiziksel aktivitenin, özellikle Covid-19 salgını ve sonrasındaki kriz dönemlerinde vatandaşların fiziksel ve zihinsel sağlığına katkısı açısından rolünün ve değerinin artırılması,
 • Spor camiası ile işbirliği içinde, sporcuların ve tüm vatandaşların dijital araçlar da dahil olmak üzere fiziksel olarak aktif olmaları için yeni fırsatlar sağlamak amacıyla girişimcilik, yenilikçilik, eğitim ve gençlik çalışmaları sektörleriyle sinerjilerinin güçlendirilmesi,
 • Spor sektörünün Covid-19 salgını karşısında karşılaştığı zorlukları etkin bir şekilde ele almak ve sporun toplumdaki konumunu güçlendirmek için sporla ilgili iş sektörü ve diğer ilgili paydaşlar da dahil olmak üzere sporla ilgili her düzeyde sektörler arası işbirliğinin teşvik edilmesi,
 • Spor sektörünün sürdürülebilir toparlanmasına ve daha da gelişmesine katkıda bulunmak için spor federasyonları, kulüpler, organizasyonlar ve sporcular arasındaki dayanışmanın teşvik edilmesi ve örnek bir dayanışma sistemi olan Avrupa Spor Modelinin tanınması,
 • Daha sağlıklı ve daha aktif toplumlara yönelik ekonomik ve sosyal gelişim için bir araç olarak spor ve fiziksel aktivitenin rolünün desteklenmesi ve bu bağlamda en iyi uygulamalar hakkında farkındalığın artırılması, bölgesel kalkınma için spor ve fiziksel  aktivitenin  potansiyelinin  vurgulanması,  spor  sektörünün  gelecekteki  dayanıklılığını güçlendirmek  için  uyum  politikası  fonları  gibi  fon  akışlarının  uygun  şekilde kullanılması,
 • İyi  uygulama  örneklerinin  tanımlanması  ve  uygulanması,  pandemi  sonrası  yeniden başlama stratejileri üzerinde ortak çalışma sağlanması ve gelecekteki krizleri önlemek için düzenli olarak bilgi, fikir ve deneyim alışverişine devam edilmesi.

Konsey AB Komisyonunu ise aşağıdakileri gerçekleştirmeye davet etmektedir:

 • Farklı ulusal koşulları göz önünde bulundurarak, Covid-19 krizi bağlamında Erasmus+ spor projelerinin uygulanması ile ilgili esnek düzenlemeler hakkındaki bilgilerin düzenli olarak paylaşılmaya devam edilmesi ve spor sektörünün toparlanması için gelecekteki yıllık programlarda olanaklar sunulması ve teklif çağrıları yapılması,
 • Spor alanındaki gelecekteki finansman programlarına daha fazla esneklik mekanizması getirilmesi ve böylece AB’nin Covid-19 krizinin sonuçlarına ve gelecekteki olası zorlu durumlara zamanında yanıt vermesini sağlanması,
 • CRII, CRII + gibi yatay önlemler de dahil olmak üzere diğer AB kurtarma girişimleri ve uygun fonlama mekanizmaları ile Covid-19 salgınının sonuçlarını hafifletmek için spor sektörünü destekleme olanakları hakkında üye devletlere daha fazla bilgi ve düzenli güncellemeler sunulması ve dağıtılması,
 • Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi ilgili organlarla işbirliği içinde sağlığı geliştiren fiziksel aktivite hakkında bilgilendirme yapılması ve vatandaşları fiziksel olarak aktif kalmaya motive etmek için # BeActive10 gibi kampanyaların tanıtılması,
 • Üye Devletler ile işbirliği içinde Covid-19 krizinin etkilerinin araştırılması ve analiz
  edilmesi ve bunların bir sonraki AB Spor Çalışma Planının hazırlanmasında kullanılmak üzere hazır hale getirilmesi,
 • Eurobarometre ve Eurostat aracılığıyla spora katılım ve Covid-19’un etkisi ile ilgili veri ve bilgilerin toplanmasının ve analizinin desteklenmesi,
 • Spor sektörü ile diğer ilgili sektörler arasında, özellikle sporu gelecekteki potansiyel
  krizlere karşı daha dayanıklı hale getirmek için yenilikçi ve dijital araçların kullanılması konusunda sektörler arası işbirliğinin desteklenmesi,
 • Avrupa Spor Haftası, Tartu Sağlıklı Yaşam Çağrısı ve diğer ilgili spor etkinlikleri çerçevesinde spor ve sağlığı birleştiren gelecekteki faaliyetler ilgili olarak üye devletler ve spor camiası ile diyaloğun başlatılması,
 • Uluslararası spor federasyonları ile üye devletler arasında önemli uluslararası spor
  etkinliklerinin güvenli bir şekilde sürdürülme olasılıklarını tartışmak için bir diyalog başlatılması.

Konsey ayrıca spor camiasına ilişkin olarak aşağıdaki tavsiye kararlarını almıştır:

 • Covid-19 virüsünün önlenmesi, yayılması ve spor sürdürme protokolleri ile ilgili olarak ulusal sağlık yetkililerinden gelen yönergelerin izlenmesi,
 • Sporcuları ve vatandaşları, istisnai koşullar altında spor yapmaya ve güvenli bir şekilde fiziksel olarak aktif olmaya teşvik edilmesi,
 • Vatandaşların, üyeliklerini sürdürme ve yeniden planlanabilecek spor etkinlikleri için bilet tutma olasılıklarını artırarak spor sektörünü desteklemeye devam etmelerinin sağlanması,
 • Avrupa ve uluslararası spor takvimlerini göz önünde bulundurarak ulusal spor
  takvimlerinin güncellenmesi için çaba sarf edilmesi.

Bilgilerine saygılarımla arz ederim.

Nihal SAMSUN KARABACAK
Başkan a.
Daire Başkanı

Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Tesislerde Normalleşme Nasıl Olacak?

Bu sabah Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün spor federasyonlarına gönderdiği yazıdan bahsetmiştim.

Bugün öğlene doğru Gençlik ve Spor Bakanlığı, yeni normalleşme sürecinde gençlik merkezleri ve gençlik kampları ile Bakanlığa bağlı spor tesislerinde uygulanacak önlemleri yayınladı.

Bakanlık, önlemleri Twitter hesabında duyurdu.

Bakanlığın İnternet sitesinde yayınlanan haberde önlemler paylaşıldı.

Haberi okuyunca Gençlik ve Spor Bakanlığı‘nın bu önlemleri belirlerken Sağlık Bakanlığı‘na danışıp danışmadığını, bu önlem paketinin Sağlık Bakanlığı‘ndan onay alıp almadığını merak ettim.

Sağlık Bakanlığı da spor tesisleri ve spor alanlarında alınması gereken önlemleri açıkladı.

İki Bakanlığın önlem paketleri arasında ciddi fark var.

Gençlik ve Spor Bakanlığı yeterli önlem almıyor. Sağlık Bakanlığı‘nın zorunlu tuttuğu çoğu önlem, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı tesislerde uygulanmayacak.

TOHM sporcularını, milli sporcuları, antrenörleri ve tesis çalışanlarını kim koruyacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı tesisleri kim denetleyecek?

Sağlık Bakanlığı bu tesisleri denetleyecek mi?

Umarım denetler.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan haberi aşağıdaki paylaşıyorum. Bu haberde yer alan önlemleri Sağlık Bakanlığı’nın önlemleri ile karşılatırın lütfen!

İşte GSB’nin sitesinde yayınlanan haber:

“Türkiye’nin Covid-19 ile mücadelesinde elde ettiği başarı sonucu normalleşme süreci 1 Haziran’da başladı. Yeni normalleşme süreciyle beraber Gençlik ve Spor Bakanlığı da, Gençlik Merkezleri ve Gençlik Kampları ile Bakanlığa bağlı spor tesislerinde uygulanacak önlemleri belirledi.

1 Haziran tarihi itibariyle uygulamaya konulan yeni normalleşme süreciyle beraber Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Gençlik Merkezleri ve Gençlik Kampları ile spor tesisleri de kapılarını açtı.

‘’Normalleşme sürecinde de enerji ve motivasyonumuzu kaybetmeden çalışmaya devam edeceğiz’’

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni normalleşme süreciyle ilgili bir değerlendirme yaptı.

Koronavirüs salgınında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde en etkili mücadeleyi ortaya koyan ülkelerden birinin Türkiye olduğuna işaret eden Bakan Kasapoğlu, ‘’Bu süreçte, devlet ve millet işbirliği ile yeni tip koronavirüsün olumsuz etkilerini en aza indirgemek için yoğun bir çalışma ortaya koyduk’’ dedi.

Sürdürülen bu başarılı çalışma sonrası normalleşme süreci ile beraber, sporcuların antrenmanlarına devam edebilmesi için bakanlığa bağlı spor tesislerini, gençleri için de gençlik merkezi ve gençlik kamplarını 1 Haziran’da yeniden hizmete açtıklarını belirten Bakan Kasapoğlu, ‘’Camia olarak enerji ve motivasyonumuzu kaybetmeden yeni normalleşme sürecinde de çalışmaya devam edeceğiz’’ diye konuştu.

18 yaş altı milli sporcular ile TOHM sporcularına özel izin

Yeni normalleşme sürecinde Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı spor tesislerinde 18 yaş altı milli sporcular ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezler (TOHM) sporcuları için bir istisna olacak. Söz konusu 18 yaş altı sporcular ‘’ özel izinle’’ düzenli antrenmanlara başlayacaklar. Bu sporcuların sorun yaşamamaları için İçişleri Bakanlığı bu konuda valiliklere bir talimat gönderdi.

18 yaşın altındaki lisanslı faal sporcular ise sokağa çıkmalarına izin verilen Çarşamba ve Cuma günleri 14.00 ve 20.00 saatleri arasında tesislerde antrenman yapabilecekler.

45 branşta antrenmanlar başlayacak

Tesislerde 45 branşta antrenman yapılabilecek. Söz konusu 45 branş ise şöyle:

‘’Atıcılık, karate (kata), atletizm, kayak, badminton, kaykay, bilardo, kızak, binicilik, kickboks (point fighting, müzikli form), bisiklet, kürek, bocce, bowling, dart, masa tenisi, briç, modern pentatlon, buz pateni, motosiklet, cimnastik, muay thai (waikuru), dağcılık, okçuluk, dans sporları (tekli), oryantiring, eskrim, otomobil sporları, geleneksel spor dalları (atlı sporlar), rafting, geleneksel Türk okçuluğu, satranç, gelişmekte olan spor branşları (dalga sörfü, paint ball, squash, kuraş), sualtı sporları (tekli), golf, taekwondo (poomse), halter, tenis, hava sporları, triatlon, herkes için spor (wellness, yoga),  vücut geliştirme, fitness, izcilik, wushu (tao), kano, yelken, yüzme.’’

Spor tesislerinde alınacak önlemler

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın belirlediği önlemlerin yanı sıra federasyonlarınca belirlenen branşa özgü özel kurallar da göz önünde bulundurulacak. 45 branşta antrenmanların başlayacağı spor tesislerinde Bakanlığın belirlediği önlemler ise şöyle:

‘’1. Tesisler ve antrenman alanlarının her akşam düzenli olarak temizliğinin ve dezenfeksiyonunun yapılması,

2. Antrenman alanları ve soyunma odalarında kişi başına 6 metre kare alan düşecek şekilde planlamanın yapılması,

3. Tesislere giriş bölümünde elektronik ateş ölçme cihazlarının bulunması,

4. Antrenman ekipmanların kişiye özel olmasına özen gösterilmesi,

5. Ekipmanların ortak kullanımı zorunlu ise kullanılan malzemelerin her kullanımdan sonra dezenfekte edilmesi,

6. Tesislerin giriş ve çıkış yönleri birbiriyle çakışmayacak şekilde farklı yönlerde düzenlenmesi,

7. Tesislerde birden fazla yerde el yıkama yeri, alkol bazlı el jeli ve kolonyanın bulunması,

8. Antrenör, sporcu ve tesis çalışanları arasındaki fiziksel mesafenin korunması (en az 2 metre),

9. Antrenörlerin ve tesis çalışanlarının maske takması, Sporcularında antrenman anı hariç maskelerini takması,

10. Su şişeleri ve bardakların tek kullanımlık olması,

11. Kağıt mendil, havlu, vb. tüm tek kullanımlık veya tekrar kullanılabilir hijyen malzemelerinin güvenli kaplarda korunarak kullanılması,

12. Spor salonu ve antrenman alanlarının klima ve havalandırma sistemleri yüzde yüz temiz hava sağlanıyorsa kullanılması, aksi takdirde kullanılmaması, antrenman öncesi ve sonrası kapı ve pencerelerden faydalanarak doğal havalandırma yapılması,

13. Tesislerde bulunan tüm alanlardaki kapı kolları, banyo muslukları, tuvaletler gibi sık kullanılan alanların klozet kapakları kapatılarak günde birkaç kez dezenfekte edilmesinin sağlanması,

14. Soyunma odalarının ve duşların mümkün olduğunca kullanılmaması,

15. Buhar odaları ve saunaların kullanılmaması,

16. Tesislere ulaşımda mümkün olduğunca toplu taşıma araçları yerine, bisiklet veya özel araçların kullanılmasına özen gösterilmesi,

17. Tesislerde antrenman alanları ve soyunma odaları vb. yerlerle hijyen hizmeti için işaret ve yönlendirme tabelalarının asılması,

18. Sporcuları, teknik adamları (antrenör, teknik direktör, masör v.b ), tesis personelini COVID-19 virüsünü başkalarına bulaştırmalarını önleme yolları hakkında bilgilendirme amaçlı uyarıcı işaret ve levhaların asılması,

19. Semptomları gösteren herhangi bir kişinin, hastaneye taşınmadan önce bekletileceği bir izolasyon odası/alanının belirlenmesi,

20. Soyunma odalarında temizlik mendilleri, maske ve eldivenleri atacakları özel kapaklı çöp kutuları bulundurulması,

21. Tesislerde asansörlerin mümkün olduğunca kullanılmaması, zorunlu hallerde içerisinde sosyal mesafe kuralına uygun kişi sayısı ile sınırlandırılması ve temas edilen yüzeylerin sıklıkla dezenfekte edilmesi,

22. Tesislere girişte ayakkabı hijyeninin yapılması için hijyen paspası konulması,

23. Tesislerde bulunan su sebili ve buna benzer otomatların kullanılmaması,

24. Sporcu ve üyelerin salon içine girişlerinin temassız bir şekilde sağlanması. El izi, parmak izi veya şifre gibi uygulamalar varsa kullanılmaması,

25. Maske kullanımı ve pandemi konusunda tesis personellerine eğitim verilmesi,

26. Yüzme havuzlarında mevcut kulvar başına en fazla üç sporcu olacaktır,

27. İmkanlar dahilinde soyunma dolaplarının günde en fazla bir kişi tarafından kullandırılması sağlanacaktır.’’

Gençlik Merkezlerinde alınacak önlemler

Yeni normalleşme sürecinde gençlik merkezleri de Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın belirlediği önlemler doğrultusunda bireysel kullanıma açılacak. Bakanlıkça gençlik merkezlerinde alınacak önlemler ise şöyle:

‘’- Bireysel kullanım için Gençlik Merkezini kullanacak tüm gençler maske takmak zorundadır.

– Gençlerin, Gençlik Merkezi girişinde temassız ateş ölçer ile ateş ölçümü gerçekleştirilecektir.

– Bütün çalışma odaları, atölyeler, kitap kafe, kütüphane vb gibi bölümlerdeki masa ve sandalyelerin fiziksel mesafe kuralına göre yerleşimleri yapılacaktır.

– Ortak alan etkinliklerinde kullanılan materyaller, her gencin kullanımının ardından steril edilmek koşuluyla gençlerin bireysel kullanımına açılabilecektir

– Atölyelerde ortak kullanılan enstrüman, malzeme veya materyaller bireysel kullanımdan kaldırılacaktır. Gençler, kendilerine ait enstrüman, malzeme veya materyalleri yanında getirerek eğitime katılabilecektir.

– Gönüllük Kulübü faaliyetleri hijyen, fiziksel mesafe ve maske takma vb. tedbirler alınarak gerçekleştirilebilecektir.

– Ekranlı araçlar ve ilgili parçaları (klavye, Mouse, ortak telefon, diyafon, mikrofon vb.) dahil olmak üzere kullanılan tüm ekipmanlar ve çalışma ortamları farklı kullanıcılar tarafından kullanılmasının ardından hemen dezenfekte edilecektir. Kodlama atölyesinde bilgisayarlar arasındaki boşluk 1.5 M aralıklarla ve bireysel kullanıma uygun şekilde düzenlenecektir.

– Asansörler yalnızca engelliler tarafından kullanılacaktır. Temas edilen yüzeyler sık sık dezenfekte edilecektir.

– Tuvalet ve lavabolar aynı anda tek kişinin (tek kabin olarak) kullanılabileceği şekilde ayarlanacaktır.

– Ortak kullanım alanındaki su sebilleri ve çay makinaları mümkün olduğunca kullanılmayacak, çalışanlara kapalı şişelerde su temin edilecek, kullanılacak bardak, tabak, çatal vb. tüketim malzemeleri plastik ve tek kullanımlık olacaktır.

– Bireysel kullanıma açılacak atölyeler camlı ve havalandırılabilir atölyeler olacak, kullanım öncesinde, esnasında ve sonrasında havalandırılacaktır. Atölyelerden yararlanacak her bir genç için 4 M2’lik bir alan oluşturulacak ve atölye içindeki masa ve sıra sayısı buna göre düzenlenecek, fazla olan masa ve sandalyeler depoya kaldırılacaktır.

– Havalandırma sistemlerinin (klima vb.)  kullanılmaması, atölye ve diğer kullanım alanları belirli saat aralıklarında havalandırılacaktır.

– Sportif faaliyetleri ile ilgili düzenlemelerde, Bakanlığımızın belirleyeceği kural ve önlemlere dikkat edilecektir.

– El sanatları atölyesinde yer alan malzeme ve masaların sosyal mesafe kuralına ve bireysel kullanıma uygun bir şekilde yerleştirilecektir.

– Gençlik Merkezi koridorlarında bulunan oturma alanlarında en az 1,5 metrelik boşluklar olacaktır.

– Gençlerin yakın temasta bulunabileceği atölye ve kulüp çalışmaları ilerleyen süreçte tedricen (yöresel halk oyunları vb.) gerçekleştirilecektir.’’

Gençlik Kampları daha az kapasite ile açılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yeni normalleşme süreci kapsamında gençlerin talep etmeleri halinde (kişi, okul, kurum, stk) bazı kamplarda faaliyetlere yeniden başlayacak.

Bakanlığın belirlediği önlemler çerçevesinde açılacak kamplar, ulusal düzeyde değil sadece yerelde olacak. Yani, iller arası seyahat yapılmaksızın kampın bulunduğu ilin dışından katılımcı olmayacak. Ayrıca, gençlik kamplarının kapasiteleri de azaltılacak. Bakanlıkça gençlik kampları için belirlenen diğer önlemler de şu şekilde olacak:

‘’- Tesislerin temizlik ve dezenfekte edilmesi her gün ve gerekli sıklıkta gerçekleştirilecektir.

– Katılımcı gençlerin bireysel sağlık bilgileri ve koronavirüs ile ilgili kendilerine yöneltilecek sorulardan oluşan formu doldurmaları  ve son birkaç gün içinde yapılmış test sonuçlarını (varsa) ibraz etmeleri istenecektir.

– Katılımcı gençlere maske, dezenfektan, sabun ve kişisel temizlik ve bakım ürünleri yanısıra her türlü bilgilendirici materyal dağıtılacaktır.

– Kampa katılan gençlerin sosyal mesafe kuralına uymaları sağlanacaktır. Bu konu sıkı bir şekilde sürekli takip edilecektir.

– Koronavirüs tehdidi göz önünde bulundurularak uygun olan temassız kamp etkinlikleri daha küçük gruplarla en fazla (10 kişi) olacak şekilde sosyal mesafe kuralına göre açık havada yapılacaktır.

– Yemek hizmetinin yemekhanelerin dışında kumanya olarak verilmesi planlanmaktadır.

– Güvenlik, temizlik ve yemekhane personeli gibi çalışanların kamp dönemlerinde her türlü tedbiri alarak, kalıcı olarak mekanda konaklamalarının temini sağlanacaktır.’’

Kulüplere Bağlı Profesyonel Sporcular, İşçidir

Geçen gün bir meslektaşımın “sporcu alacaklarınının tahsili” ile ilgili yazısını okudum. Yazısında çeşitli yollardan bahsettikten sonra, dava yoluna gidilmesi tercih edilirse, sporcu işçi sayılmadığı için davanın asliye hukuk mahkemesinde açılması gerektiğini savunmuş.

Bu hataya sık sık şahit oluyorum.

Sporcunun niteliği ve sporcu alacaklarının taleplerinde görevli mahkemenin tespiti konusunda iki büyük hata yapılıyor.

Okumaya devam et Kulüplere Bağlı Profesyonel Sporcular, İşçidir

Spor Disiplin Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan Spor Disiplin Yönetmeliği, 13 Temmuz 2019 Tarihli ve 30830 Sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi (Yönetmeliğin güncel versiyonu için bkz. https://bit.ly/30P7GZK).

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte, 7 Ocak 1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği (son versiyonu için bkz. https://bit.ly/30QZqZ7) yürürlükten kaldırıldı.

Spor Disiplin Yönetmeliği’nin kapsamını iyi tespit etmek gerekiyor. Yönetmeliğin 2’nci maddesinin 2’nci fıkrası, yönetmeliğin kapsamı dışında kalan konuları düzenliyor. Bu fıkraya göre, “Bağımsız spor federasyonlarının faaliyet programında yer alan veya bunlardan izin alınmak suretiyle düzenlenen müsabaka ve faaliyetler ile 5/5/2009 tarihli ve 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında Türkiye Futbol Federasyonunca düzenlenen futbol müsabaka ve faaliyetleri bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.”

Bu yönetmelik özellikle Türkiye E-Spor Federasyonu gibi bağımlı, tüzel kişiliği olmayan federasyonları ve bu federasyonlar bünyesinde çalışan teknik ekip ile sporcuları yakından ilgilendiriyor. Ne yazık ki TESFED, e-spor camiasını yeni ceza yönetmeliği hakkında bilgilendirmedi.

Spor Ceza Yönetmeliği, hukuki açıdan büyük sorunlar doğurmaya aday. Bu yönetmelikte suçlar ve cezalar belirli değil. Adil yargılanma hakkı ciddi şekilde ihlal ediliyor. Savunma hakkı, tanık gösterme hakkı ve çapraz sorgu hakkı ciddi ölçüde kısıtlanıyor.

Maalesef bu yönetmeliğin hukuka aykırı düzenlemelerinin iptali için dava açacak dernek, birlik, sendika yok.

Yargılanacak kişiler çok mağdur olacaklar.

Türkiye Golf Federasyonu’nun Ana Statüsü Değişti

1/10/2014 tarihli ve 29136 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Golf Federasyonu Ana Statüsü değiştirildiDeğişiklik, bugün Resmî Gazetede yayımlandı.

Ana Statü’de iki değişiklik yapıldı.

a) Federasyonun genel kurulunda bazı kulüplerin delege sayıları azaltıldı. Genel kurul çağrı tarihinden önce biten son iki sezon Federasyon faaliyetlerine katılmış kulüplere onar üye ile temsil hakkı tanınmıştı. Değişiklik ile, bu kulüpler kulüpler 10 değil, 6 üye ile temsil edilecek.

b) İkinci değişiklik ise, federasyon başkan adaylarını ilgilendiriyor. Bundan böyle başkan adayları adaylık ücreti ödemeyecek ve delegelerin %15’inin teklifini sunmak zorunda kalmayacaklar.

İkinci değişiklik, Danıştay’ın kararını hayata geçirmiş oldu. Ancak merak ediyorum: Bu ana statü değişikliği, federasyonun genel kurulu tarafından oylanıp onaylandı mı? Genel kurulun onaylamadığı bir değişiklik yok hükmündedir.

İstinaf Kararı – Marka Hukuku

T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
16. HUKUK DAİRESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA
İSTİNAF KARARI

DOSYA NO : 2018/1346 Esas
KARAR NO : 2018/1154 Karar
İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : BAKIRKÖY 1. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
NUMARASI : 2017/595 E.,
DAVANIN KONUSU : Marka (Marka İtibarının Kaybı Nedeniyle Tazminat İstemli)
KARAR TARİHİ : 15/05/2018

İstinaf incelemesi için dairemize gönderilen dosyanın ilk incelemesi tamamlanmış olmakla, HMK 353. ve 356. maddeleri gereğince dosya içeriğine göre duruşma yapılmasına gerek görülmeden dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde, müvekkilinin … ve şekil markasının dünyaca tanınmış olduğunu ve 1997 yılından bu yana da Türkiye’de marka adı altında üretim yapılıp pazarlandığını ve.. şekilden oluşan çok sayıda markaları bulunduğunu, davalılardan …’ın …. numaralı tescilli markalarında müvekkilinin logo ve markasının kullanıldığını, ayrıca davalının tescilli markasını da tesciline aykırı olarak müvekkilinin logosuyla iltibas oluşturacak şekilde kullanıldığını, ürünlerin diğer davalı şirketlerce pazarlandığını öne sürerek Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 29.ve 155.maddesi ve Türk Ticaret Kanunu’nun haksız rekabete ilişkin hükümleri dikkate alınarak davalı markaların hükümsüzlüğünü, haksız rekabetin ve marka haklarına tecavüzün tespitini, müvekkilinin logosuna benzer logo ve markaların ürünlerde kullanımının, satış ve dağıtımının, tanıtımlarda kullanılmasının önlenmesini ve toplatılması konusunda tedbir kararı verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili .. sözcüğünün yaygın olarak kullanılan bir spor dalının ismi olduğunu, ilk kez davacı tarafından kullanılmadığını, tekstil sektöründe sözcüğün ayırt ediciliğinin bulunmadığını, jenerik hale geldiğini, giysi adı olarak kullanıldığını, davacının 35.sınıfta tescilinin bulunmadığını, davacı markasında.. ve logonun baskın unsur olmadığını, markalar arasında iltibasa yol açacak benzerlik bulunmadığını, SMK 155.maddesinin uygulama koşullarının oluşmadığını, marka tescilinde 4 yılı aşkın süre boyunca sessiz kalındığını savunarak tedbir talebinin reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, davalı markalarının tescilli oluşu ve hükümsüzlüğün yargılamayı gerektirmesi nedeniyle ihtiyati tedbir talebinin reddine karar verilmiş olup, karar davacı tarafından istinaf edilmiştir.

İstinaf sebepleri, davacı, davalının müvekkilinin tanınmış marka ve logosuyla iltibas oluşturan logoyu giysilerin üzerinde tescile aykırı olarak müvekkili gibi kullandığını, markanın görsel ve konsept olarak müvekkilinin markasına benzer şekilde iki at üzerinde iki … oyuncusunun aynen kullanıldığını, mahkemenin ret gerekçesinin yasaya aykırı olduğunu, tecavüze ilişkin delillerin sunulduğunu, SMK 155.madde gereğince marka tescilinin müvekkiline karşı ileri sürülemeyeceğini, tescilin kötü niyetli olduğunu, TTK 51.maddeyle öngörülen haksız rekabet koşullarının da oluştuğunu ileri sürerek kararın kaldırılmasını talep etmiştir.

Davalı vekili istinafa cevap dilekçesindeki savunmasını tekrarlamıştır.

Deliller; davacı markasının tanınmışlığına, dünyadaki tescil sayısına, kullanımına, tescillerine ilişkin bir klasör delil ve markanın taraf ürünlerindeki kullanıma ilişkin görseller sunmuştur.

Davalı da … markası ve logonun kullanımıyla ilgili değişik görseller sunmuştur.

GEREKÇE:
İstinafın konusu, tedbir talebinin reddine ilişkin ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması talebine ilişkindir.

Davalının hükümsüzlüğü istenilen … numaralı markalarının tescilli oluşu ve hükümsüzlük koşullarının oluşup oluşmadığı hususunun yargılamayı gerektirmesi nedeniyle SMK 155.maddeye göre talep edilen istinaf talebinin reddi gerekir.

Ancak söz konusu … ve … markalar yarım yay formunda yazılan … ve onun çevrelediği boşluğa atlı … oyuncusu, yayın alt kısmında da yatay olarak yazılı … sözlerinden oluştuğu olduğu halde davalının markalarını tescile aykırı olarak davacının … ve diğer seri at üzerinden … oyuncusu şekil markasıyla iltibas oluşturacak şekilde kendi tescilli markasının sözel kısmını kullandığı sunulan ürün görselleri ile anlaşıldığından istinaf talebinin kabulüne ilk derece mahkemesi kararının kaldıırlmasına 50.000 TL teminat karşılığında davacının at üstünde … oyuncusu figürünü davalı ürün ve tanıtımlarından kullanılmasının ve piyasaya sürülmesinin tedbiren önlenmesine, ürün ve tanıtımlardan çıkarılması karar verilerek aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

KARAR:
1-İstinaf talebinin KISMEN KABULÜNE, ilk derece mahkemesi kararının KALDIRILMASINA,
2-50.000 TL teminat karşılığında davacının at üstünde … oyuncularından oluşan şekil markasının davalı tarafından ürün ve tanıtımlarda kullanımın, markayı taşıyan ürünlerin satışının tedbiren önlenmesine, markanın ürün ve tanıtımlardan çıkarılmasına,
3Diğer talebin reddine
4-Peşin harcın talebi halinde davacıya iadesine,
5-İstinaf yargılama giderlerinin verilecek nihai kararda değerlendirilmesine,
6-İstinaf incelemesi duruşmasız yapıldığından istinaf aşaması için ayrıca avukatlık ücreti takdirine yer olmadığına,
Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda oy birliği ile ve kesin olarak karar verildi. 15/05/2018

Özcan Yeniçeri’den Spor Bakanı’na Sorular

MHP milletvekili Özcan Yeniçeri, Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç‘ın yanıtlaması için birçok soru önergesi vermiş. Hepsini toplu halde paylaşıyorum.
I) 1) 2014 yılı Ocak ayı itibarı ile ·Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından engelli vatandaşlarımızın spora katılımını sağlamak, spor tesislerini engeliiierin kullanımına uygun hale getirmek, engelli sporcu ve ailelerine destek olmak adına yürütülmekte olan çalışma ile projeler var mıdır? Varsa bunlar hangileridir ve ne aşamadadır?
2. 2002 – 2014 yılları arasında, yıllara ve branşına göre engelli sporcularımızın sayısı kaçtır? Bu sayının arttırılması adına yürütülmekte olan çalışma ile projeler var mıdır? Varsa bunlar hangileridir ve ne aşamadadır?
3. 2002- 2014 yılları arasında, yıllara göre Türkiye’deki spor tesislerinin sayısı kaçtır?
4. 2002- 2014 yılları arasında, yıllara göre Türkiye’de engelli kullanımına uygun spor tesislerinin sayısı kaçtır?
II) 1. 2014 yılı Ocak ayı itibarı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından coğrafi şartlardan kaynaklanan yerel yetenekleri öne çıkaran uygulamalar yapmak ve bu doğrultudaki yatırımları yönlendirmek adına yürütülmekte olan çalışma ile projeler var mıdır? Varsa çalışma ile projeler hangileridir ve ne aşamadadır?
2. 2014 yılı Ocak ayı itibarı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından illerde spor ihtiyaçları ve öncellikleri ile bu doğrultuda yürütülecek projeleri belirlemek amacıyla “İl Spor Koordinasyon Kurulları’nın kurulmasını sağlamak ve etkinliklerinin arttırılması adına yürütülmekte olan çalışma ile projeler var mıdır? Varsa çalışma ile projeler hangileridir ve ne aşamadadır?
3. 20ı4 yılı Ocak ayı itibarı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından etkin bir spor yönetimi için üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokulları spor yöneticiliği bölümlerinden mezun olan adayların sporla ilgili tüm kurum ve kuruluşlarda ve özel sektörde istihdamının arttırılması adına yürütülmekte olan çalışma ile projeler var mıdır? Varsa çalışma ile projeler hangileridir ve ne aşamadadır?
III) 1. 2014 yılı Ocak ayı itibarı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uluslararası organizasyonlara nitelikli ve daha fazla sporcu ile katılmak adına yürütülmekte olan çalışma ile projeler var mıdır? Varsa bunlar hangileridir ve ne aşamadadır?
2. 2014 yılı Ocak ayı itibarı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından spor alanında hizmet ve faaliyette bulunan kurum ve kuruluşlarm işbirliği ve koordinasyon halinde adına yürütülmekte olan çalışma ile projeler var mıdır? Varsa bunlar hangileridir ve ne aşamadadır?
3. 2002 – 2014 yılları arasında, yıllara ve branşına göre uluslararası organizasyonlara katılan sporcularımızın sayısı kaçtır? Bunlar içerisinde madalya kazananların sayısı kaçtır?
IV) 1. 2014 yılı Ocak ayı itibarı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çocuk ve gençleri spor alanmda eğitecek uzman ve nitelikli teknik elemanların yetiştirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ile projeler var mıdır? Varsa bunlar hangileridir ve ne aşamadadır?
2. 2014 yılı Ocak ayı itibarı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sporda etik olmayan davranışlar konusunda çocuk ve gençlerin bilinçlendirilmesi ile şiddetin önlenmesi adına yürütülmekte olan çalışma ile projeler vaı: mıdır? Varsa bunlar hangileridir ve ne aşamadadır?

V) l. 2014 yılı Ocak ayı itibarı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ulusal ve uluslararası platformda gençlerimizin dalıa aktif bireyler olarak yer almalarını sağlayacak olan eğitim programları, kültürler arası değişim ve gönüllülük projelerinin yaygınlaştırılması adına yürütülmekte olan çalışma ile projeler var mıdır? Varsa bunlar hangileridir ve ne aşamadadır?
2. 2014 yılı Ocak ayı itibarı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından dezavantajlı gençlerin uluslararası ve ulusal hareketlilik faaliyetlerine katılımlarında erişimlerini kolaylaştırmak adına yürütülmekte olan çalışma ile projeler var mıdır? Varsa bunlar hangileridir ve ne aşamadadır?

VI) 1. 2014 yılı Ocak ayı itibarı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yaştan bireyin istediği amatör spor bronşında spor tesislerinin uygun zamanlarda spor yapmasına imkan sağlamak adına yürütülmekte olan çalışma ile projeler var mıdır? Varsa bunlar hangileridir ve ne aşamadadır?
2. 2002 – 2014 yılları arasında vatandaşların kullanımına açık spor tesislerinin sayısı kaçtır? Bu tesislerin en çok bulunduğu 5 il ile en az bulunduğu 5 il hangileridir?
3. 2014 yılı Ocak ayı itibarı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından spor tesis envanteri ve ihtiyacının belirlenerek planlı bir şekilde tesisleşmeyi ülke geneline yaymak adına yürütülmekte olan çalışma ile projeler var mıdır? Varsa bunlar hangileridir ve ne aşamadadır?
VII) 1. 2014 yılı Ocak ayı itibarı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından üniversiteler, yerel yönetimler gibi kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere ait spor tesislerinin ortak kullanımına ilişkin uygulamalar geliştirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ile projeler var mıdır? Varsa bunlar hangileridir ve ne aşamadadır?
2. 2014 yılı Ocak ayı itibarı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tüm spor tesislerinin kapasitelerinin değerlendirilmesi ve verimli kullanılması adına yürütülmekte olan çalışma ile projeler var mıdır? Varsa bunlar hangileridir ve ne aşamadadır?
3. 2014 yılı Ocak ayı itibarı ile kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarm spora yönelik teşvik, kaynak aktarma, destek, yardım ve finansal katkılarını tanımlayacak ve yönetecek “Spor Teşvik/Yardım Sistemi”nin oluşturulması projesi hangi aşamadadır?

Sporcuların Sporu Bıraktıktan Sonra Yaşadıkları Sorunların Araştırılması için Araştırma Önergesi Verildi

CHP’li milletvekili Gürkut Acar ve diğer milletvekilleri Sporcuların sporu bıraktıktan sonra yaşadıkları sorunların araştırılması, sporcuların nitelikli bir yaşam sürebilmelerini sağlayacak bir yapının oluşturulması amacıyla Meclis Araştırması açılması için teklif verdiler.

Teklifin gerekçesi aşağıdaki gibidir:
GEREKÇE:

Türkiye, çok genç bir nüfusa sahip olmasına karşın, spor alanında uluslararası düzeyde ciddi ve istikrarlı başarılar kazanan bir ülke konumunda değildir.

Spor alanına sağlanan olanakların ve spor eğitiminin yetersizliğinin bu sonucu doğurduğu açıktır.

Ayrıca sporun, ömür boyu nitelikli bir yaşam sağlayamadığı konusunda ortaya çıkan olumsuz örnekler, yetenekli gençlerin spora yönelmesini de güçleştirmektedir. Yabancı sporcular, ömür boyu geçimlerini sağlayacak ciddi kazançlar elde ederken, Türkiye’de amatör ve profesyonel sporcuların büyük bölümü, aktif spor yaşamlarını tamamladıktan sonra ciddi bir maddi güçlük ve yoksulluk yaşamaktadır. Çeşitli sakatlıklar nedeniyle genç yaşta sporu bırakanların durumu daha da kötüdür.

Futbol ve basketbol branşlarında büyük takımlarda oynama şansı bulan sporcular dışındaki bütün sporcular, benzer sıkıntıları yaşamaktadır.

Sporcular ya emekli olamamakta ya da düşük emekli maaşları nedeniyle ilerleyen yaşlarında ek yapmak zorunda kalmaktadır. Emekli boksörlerimizle ilgili gazetelere yansıyan haberler bunun en somut örnekleridir. Bir zamanlar milli formayı taşımış, şampiyonluklar yaşamış Seyfi Tatar, Nazif Kuran gibi boksörlerimizin, geçim sıkıntısı başlıklı haberlerle anılması kabul edilebilir değildir. Bu durum genç kuşaklara da olumsuz örnek oluşturmaktadır.

Bu nedenlerle sporcuların aktif sporu bıraktıktan sonra yaşadıkları sorunların araştırılması, sporcuların nitelikli yaşam sürebilmelerini ve yetenekli gençlerin spora yönelmelerini sağlayacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılması gerekli görülmektedir.

Play The Game 2013 – Global sports governance, challenges and alternatives

Torba Kanun’daki Sporla İlgili Düzenlemeler

Kamuoyunda ve hukukçular arasında “Torba Kanun” olarak adlandırılan; ilgili ilgisiz birçok kanunu değiştiren kanunun bir örneğini daha gördük.
Bu kanunda sporla ilgili düzenlemeler de yer alıyor.
Kanunun ilgili maddelerini paylaşıyorum.
BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6495
Kabul Tarihi: 12/7/2013
MADDE 3- 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5- Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın;
a) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkân sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.
b) Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler, dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.
c) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.
ç) Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.
d) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.
Bu madde kapsamına giren suçlarla bağlantılı olarak, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarının oynanmasına tahsis edilen veya oynanmasında kullanılan ya da suçun konusunu oluşturan eşya ile bu oyunların oynanması için ortaya konulan veya oynanması suretiyle elde edilen her türlü mal varlığı değeri, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin hükümlerine göre müsadere edilir.
Bu madde kapsamına giren suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
Bu madde kapsamına giren suçlarla ilgili olarak, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun erişimin engellenmesine ilişkin hükümleri uygulanır.
Bu madde kapsamına giren suçların işlendiği işyerleri mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından ihtarda bulunmaksızın üç ay süreyle mühürlenerek kapatılır. İş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip işyerlerinin ruhsatları mahallin en büyük mülki idare amirinin bildirimi üzerine ruhsat vermeye yetkili idare tarafından beş iş günü içinde iptal edilir.”
MADDE 34- 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 93 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Kurum, bankacılık hizmetleri ve işlemleri ile 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamında yer alan banka kartı ve kredi kartlarının, 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesinde yazılı suçların işlenmesinde kullanılmasını önlemekle yükümlü ve yetkilidir.”
MADDE 46- 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 6- (1) İlgili kurum ve kuruluşlardan 6132 sayılı Kanun uyarınca şans oyunları tertip edenler (Türkiye Jokey Kulübü) için bu maddenin yayımı tarihinden evvel Maliye Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucunda tahakkuk ettirilen kamu payı borçları ödeninceye kadar 5 inci maddede düzenlenen yatırım ve  işletme  giderleri  üst   sınırı  %23 olarak uygulanır. Bu dönem içinde, anılan kamu payı borçları nedeniyle yapılan ödemeler hesaplanan kamu payından mahsup edilebilir.”
MADDE 47- 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(14) 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlanan kurum ve kuruluşlar, kendi görev alanına giren suçların internet ortamında işlendiğini tespit etmeleri hâlinde, bu yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesi kararı alabilirler. Erişimin engellenmesi kararları uygulanmak üzere Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına gönderilir.”
MADDE 100- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.”

Doğrudan sporla bağlantısı olmasa bile, bir hükmü daha paylaşmak isterim.

MADDE 70- 3/6/2011 tarihli ve 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 1- (1) Bakanlık bünyesinde; gençlerin sosyal, ekonomik ve siyasal alanlarda topluma aktif katılımlarını ve kişisel gelişimlerini sağlamak, gençlik alanında üretilecek politikalara katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası çalışma ve projeler uygulamak, gençler ve gençlik alanında faaliyet gösteren organizasyonlar arasında koordinasyona yardımcı olmak ve gençlerin karar alma ve uygulama süreçlerine katılımını artırmak amacıyla gençlerin oluşturduğu veya gençlik alanında faaliyette bulunan dernekler, vakıflar, federasyonlar, konfederasyonlar, gençlik kulüpleri, öğrenci konseyleri, kent konseyi gençlik meclisleri ve benzeri organizasyonların üye olabileceği Türkiye Ulusal Gençlik Konseyi kurulur. Konseyin faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için Bakanlık bütçesine yeterli ödenek konulur.

(2) Konseyin kurulması, işleyişi, yönetimi, görevleri ve denetimine ilişkin hükümler ile Konseyin çalışma usul ve esasları ve sair hususlar Bakanlar Kurulunca düzenlenir.”

Sezgin Tanrıkulu, Başbakan’a Rıza Kayaalp’i Sordu

CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Rıza Kayaalp’in Akdeniz Oyunları’nda Türk bayrağını taşıması ile ilgili rahatsızlığını TBMM çatısı altında dile getirdi.
Tanrıkulu, Başbakan’ın yanıtlaması için soru önergesi verdi.

Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik

Geçtiğimiz günlerde halter ve atletizmde onlarca sporcunun doping ihlali yaptığı tespit edildi.

Kamuoyunda sporculara verilen yüksek ödüllerin doping kullanımında etken olduğu görüşü paylaşılıyor.

Başarılı sporcular bir yönetmeliğin verdiği yetki ile ödüllendiriliyorlar. Yönetmeliği paylaşıyorum.

Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ulusal ve uluslararası spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren sporcular ile bunların kulüpleri, teknik direktörleri ve antrenörleriyle başarıda emeği geçen diğer spor elemanlarına ayni veya nakdi ödül verilmesine dair esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönetmelik; olimpiyat oyunlarında, olimpik ve olimpik olmayan spor dallarının Dünya ve Avrupa ferdi veya takım şampiyonalarında, Akdeniz Oyunlarında, Dünya Üniversite Sporları Federasyonu müsabakalarında, Dünya Okul Sporları Federasyonu müsabakalarında, gençlik olimpik oyunlarında, Deafolimpik oyunlarında, federasyonların ulusal ve ödüllü müsabakalarında, Türkiye Futbol Federasyonunun uluslararası müsabakalarında; büyükler, gençler, ümitler ve yıldızlar kategorilerinde başarılı olan sporcular ve bunların spor kulüplerine, teknik direktörlerine antrenörlerine ve spor elemanlarına verilecek ödülleri kapsar. [1]

 Dayanak

Madde 3- (1) Bu Yönetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 Tanımlar ve kısaltmalar

Madde 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Antrenör: İkinci, üçüncü, dördüncü kademe antrenör belgesine sahip olan ve görevlendirilen kişiyi,

b) Deafolimpik: Dört yılda bir yapılan İşitme Engelliler Dünya yaz oyunları ve kış oyunlarını,

c) Federasyon: Spor federasyonlarını,

ç) Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

d) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

e) IOC: Uluslararası Olimpiyat Komitesini,

f) Ödül: Spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren sporcu, spor kulübü, teknik direktör ve antrenör ile diğer spor elemanlarına verilecek madalya, başarı belgesi, kupa, ayni yardım veya Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirasını,

g) Parolimpik: Engelliler Parolimpik Komitesince düzenlenen olimpiyat oyunlarını,

ğ) Spor elemanı: Uluslararası yarışmalarda üstün başarı gösteren sporcuların bu başarılarında emeği geçen ve müsabakada görevlendirilen doktor, psikolog, diyetisyen, öğretmen, masör, fizyoterapist ve benzeri elemanları,

h) Spor kulübü: Genel Müdürlük, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı ile federasyonların faaliyetlerine katılan tescilli spor kulüplerini,

ı) Takım sporu: Birden fazla sporcunun oluşturduğu takımların aynı anda karşılıklı olarak yapmış olduğu müsabaka ile yarışması ferdi olarak yapılmakla birlikte, sonuçta alınan puanların takım puanı olarak kabul edildiği ve ferdi derecelendirme yapılmayıp, takım derecelendirilmesi yapılan branşlarla ilgili müsabakayı (Takım sporlarında ulusal ve uluslararası müsabakalar için yedekleriyle birlikte öngörülen sporcu sayısı esas alınır. Ferdi müsabakaların takım sıralaması ve tasnifi bu kapsamda değildir.),

i) Teknik direktör: Beşinci kademe antrenör belgesine sahip olan ve görevlendirilen kişiyi,

j) Universiade: İki yılda bir yapılan Dünya üniversite spor oyunlarını,

ifade eder.

 Ödül verilebilecek spor müsabakaları 

Madde 5- (1) Olimpiyat oyunlarında, olimpik ve olimpik olmayan spor dallarının Dünya ve Avrupa ferdi veya takım şampiyonalarında, Akdeniz Oyunlarında, Dünya Üniversite Sporları Federasyonu müsabakalarında, Dünya Okul Sporları Federasyonu müsabakalarında, gençlik olimpik oyunlarında, Deafolimpik oyunlarında, federasyonların ulusal ve ödüllü müsabakalarında, Türkiye Futbol Federasyonunun uluslararası müsabakalarında büyükler, gençler, ümitler ve yıldızlar kategorilerinde başarılı olan sporcular ve bunların spor kulüplerine, teknik direktörlerine ve antrenörlerine bu Yönetmelikte belirtilen ödüller verilebilir.

 Olimpik ve parolimpik spor dallarında yapılan uluslararası müsabakalar

Madde 6- (1) Olimpiyat oyunlarında, ferdi müsabakalarda;

a) Birinci olan sporcuya en fazla 2000 adet,

b) İkinci olan sporcuya en fazla 1500 adet,

c) Üçüncü olan sporcuya en fazla 1000 adet,

ç) Dereceye giren sporcunun teknik direktörüne; birinci olan her sporcusu için 250 adet, ikinci olan her sporcusu için 200 adet, üçüncü olan her sporcusu için 150 adet,

d) Kulüplere;

1) Her birinci için en fazla 750 adet,

2) Her ikinci için en fazla 500 adet,

3) Her üçüncü için en fazla 400 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(2) Olimpiyat oyunlarında, takım sporlarında;

a) Takımın birinci olması halinde her sporcuya en fazla 750 adet,

b) Takımın ikinci olması halinde her sporcuya en fazla 600 adet,

c) Takımın üçüncü olması halinde her sporcuya en fazla 500 adet,

ç) Dereceye giren takımın teknik direktörüne; takımın birinci olması halinde en fazla 750 adet, takımın ikinci olması halinde en fazla 600 adet, takımın üçüncü olması halinde en fazla 500 adet,

d) Takımın dereceye girmesi halinde kulüplere;

1) Takımın birinci olması halinde her sporcusu için en fazla 500 adet,

2) Takımın ikinci olması halinde her sporcusu için en fazla 400 adet,

3) Takımın üçüncü olması halinde her sporcusu için en fazla 300 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(3) Dünya şampiyonalarında, büyükler kategorisinde ferdi müsabakalarda;

a) Birinci olan sporcuya en fazla 1000 adet,

b) İkinci olan sporcuya en fazla 750 adet,

c) Üçüncü olan sporcuya en fazla 500 adet,

ç) Dereceye giren sporcuların teknik direktörüne; birinci olan her sporcusu için 150 adet, ikinci olan her sporcusu için 125 adet, üçüncü olan her sporcusu için 100 adet,

d) Kulüplere;

1) Birinci olan her sporcu için en fazla 400 adet,

2) İkinci olan her sporcu için en fazla 300 adet,

3) Üçüncü olan her sporcu için en fazla 200 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(4) Dünya şampiyonalarında, büyükler kategorisinde takım sporlarında;

a) Takımın birinci olması halinde her sporcuya en fazla 500 adet,

b) Takımın ikinci olması halinde her sporcuya en fazla 400 adet,

c) Takımın üçüncü olması halinde her sporcuya en fazla 300 adet,

ç) Dereceye giren takımın teknik direktörüne; takımın birinci olması halinde en fazla 500 adet, takımın ikinci olması halinde 400 adet, takımın üçüncü olması halinde en fazla 300 adet,

d) Takımın dereceye girmesi halinde kulüplere;

1) Takımın birinci olması halinde her sporcusu için en fazla 300 adet,

2) Takımın ikinci olması halinde her sporcusu için en fazla 200 adet,

3) Takımın üçüncü olması halinde her sporcusu için en fazla 100 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(5) Dünya şampiyonalarında, gençler ve ümitler kategorilerinde, ferdi müsabakalarda;

a) Birinci olan sporculara en fazla 200 adet,

b) İkinci olan sporculara en fazla 150 adet,

c) Üçüncü olan sporculara en fazla 100 adet,

ç) Dereceye giren sporcunun teknik direktörüne; birinci olan her sporcusu için 60 adet, ikinci olan her sporcusu için 50 adet, üçüncü olan her sporcusu için 40 adet,

d) Sporcusu birinci olan kulüplere en fazla 150 adet,

e) Sporcusu ikinci olan kulüplere en fazla 100 adet,

f) Sporcusu üçüncü olan kulüplere en fazla 50 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(6) Dünya şampiyonalarında, gençler ve ümitler kategorilerinde, takım müsabakalarında;

a) Takımın birinci olması halinde her sporcuya en fazla 100 adet,

b) Takımın ikinci olması halinde her sporcuya en fazla 75 adet,

c) Takımın üçüncü olması halinde her sporcuya en fazla 50 adet,

ç) Dereceye giren takımın teknik direktörüne; takımın birinci olması halinde en fazla 100 adet, takımın ikinci olması halinde en fazla 75 adet, takımın üçüncü olması halinde en fazla 50 adet,

d) Takımın dereceye girmesi durumunda sporculara verilen ödülün ½’si kadar sporcunun mensubu bulunduğu spor kulübüne,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(7) Dünya şampiyonalarında, yıldızlar kategorisinde, ferdi müsabakalarda;

a) Birinci olan sporculara en fazla 100 adet,

b) İkinci olan sporculara en fazla 75 adet,

c) Üçüncü olan sporculara en fazla 50 adet,

ç) Dereceye giren sporcuların teknik direktörlerine; birinci olan her sporcusu için 30 adet, ikinci olan her sporcusu için 20 adet, üçüncü olan her sporcusu için 15 adet,

d) Sporcusu birinci olan kulüplere en fazla 35 adet,

e) Sporcusu ikinci olan kulüplere en fazla 25 adet,

f) Sporcusu üçüncü olan klüplere en fazla 10 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(8) Dünya şampiyonalarında, yıldızlar kategorisinde, takım müsabakalarında;

a) Takımın birinci olması halinde her sporcuya en fazla 30 adet,

b) Takımın ikinci olması halinde her sporcuya en fazla 20 adet,

c) Takımın üçüncü olması halinde her sporcuya en fazla 10 adet,

ç) Dereceye giren takımın teknik direktörüne; takımın birinci olması halinde en fazla 50 adet, takımın ikinci olması halinde en fazla 40 adet, takımın üçüncü olması halinde en fazla 30 adet,

d) Takımın dereceye girmesi durumunda sporculara verilen ödülün ½’si kadar sporcunun mensubu bulunduğu spor kulübüne,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(9) Avrupa şampiyonalarında, büyükler kategorisinde ferdi müsabakalarda;

a) Birinci olan sporculara en fazla 500 adet,

b) İkinci olan sporculara en fazla 350 adet,

c) Üçüncü olan sporculara en fazla 200 adet,

ç) Dereceye giren sporcuların teknik direktörüne; birinci olan her sporcusu için 100 adet, ikinci olan her sporcusu için 80 adet, üçüncü olan her sporcusu için 60 adet,

d) Sporcusu birinci olan kulüplere en fazla 200 adet,

e) Sporcusu ikinci olan kulüplere en fazla 150 adet,

f) Sporcusu üçüncü olan kulüplere en fazla 100 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(10) Avrupa şampiyonalarında, büyükler kategorisinde takım müsabakalarında;

a) Takımın birinci olması halinde her sporcuya en fazla 300 adet,

b) Takımın ikinci olması halinde her sporcuya en fazla 200 adet,

c) Takımın üçüncü olması halinde her sporcuya en fazla 100 adet,

ç) Dereceye giren takımın teknik direktörüne; takımın birinci olması halinde en fazla 300 adet, takımın ikinci olması halinde en fazla 200 adet, takımın üçüncü olması halinde en fazla 100 adet,

d) Takımın dereceye girmesi durumunda kulüplere;

1) Takımın birinci olması halinde her sporcusu için en fazla 100 adet,

2) Takımın ikinci olması halinde her sporcusu için en fazla 80 adet,

3) Takımın üçüncü olması halinde her sporcusu için en fazla 60 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(11) Avrupa şampiyonalarında, gençler ve ümitler kategorilerinde, ferdi müsabakalarda;

a) Birinci olan sporculara en fazla 100 adet,

b) İkinci olan sporculara en fazla 75 adet,

c) Üçüncü olan sporculara en fazla 50 adet,

ç) Dereceye giren sporcuların teknik direktörüne; birinci olan her sporcusu için 35 adet, ikinci olan her sporcusu için 25 adet, üçüncü olan her sporcusu için 15 adet,

d) Sporcusu birinci olan kulüplere en fazla 50 adet,

e) Sporcusu ikinci olan kulüplere en fazla 25 adet,

f) Sporcusu üçüncü olan kulüplere en fazla 15 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(12) Avrupa şampiyonalarında, gençler ve ümitler kategorisinde, takımlar müsabakalarında;

a) Takımın birinci olması halinde her sporcuya en fazla 50 adet,

b) Takımın ikinci olması halinde her sporcuya en fazla 40 adet,

c) Takımın üçüncü olması halinde her sporcuya en fazla 20 adet,

ç) Dereceye giren takımın teknik direktörüne; takımın birinci olması halinde en fazla 50 adet, takımın ikinci olması halinde en fazla 40 adet, takımın üçüncü olması halinde en fazla 20 adet,

d) Takımın dereceye girmesi durumunda sporculara verilen ödülün ½’si kadar sporcunun mensubu bulunduğu spor kulübüne,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(13) Avrupa şampiyonalarında, yıldızlar kategorisinde, ferdi müsabakalarda;

a) Birinci olan sporculara en fazla 50 adet,

b) İkinci olan sporculara en fazla 30 adet,

c) Üçüncü olan sporculara en fazla 10 adet,

ç) Dereceye giren sporcuların teknik direktörüne; birinci olan her sporcusu için 20 adet, ikinci olan her sporcusu için 15 adet, üçüncü olan her sporcusu için 10 adet,

d) Sporcusu birinci olan kulüplere en fazla 25 adet,

e) Sporcusu ikinci olan kulüplere en fazla 15 adet,

f) Sporcusu üçüncü olan kulüplere en fazla 10 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(14) Avrupa şampiyonalarında, yıldızlar kategorisinde takım müsabakalarında;

a) Takımın birinci olması halinde her sporcuya en fazla 25 adet,

b) Takımın ikinci olması halinde her sporcuya en fazla 20 adet,

c) Takımın üçüncü olması halinde her sporcuya en fazla 10 adet,

ç) Dereceye giren takımın teknik direktörüne; takımın birinci olması halinde en fazla 30 adet, takımın ikinci olması halinde en fazla 20 adet, takımın üçüncü olması halinde en fazla 10 adet,

d) Takımın dereceye girmesi durumunda sporculara verilen ödülün ½’si kadar sporcunun mensubu bulunduğu spor kulübüne,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

 Kulüplerin branşlarında katıldıkları Dünya ve Avrupa şampiyonaları

Madde 7 – (Değişik: 01.11.2008 – 27041 R.G. – 2008/14202 BKK/1 md.)

(1) Olimpiyatlarda takım halinde müsabakası yapılan ve derecelendirmeye tabi tutulan müsabakalardan, kulüplerin büyükler kategorisinde katıldığı Dünya şampiyonalarında;

a) Birinci olan kulübe en fazla 5000 adet,

b) İkinci olan kulübe en fazla 3000 adet,

c) Üçüncü olan kulübe en fazla 1500 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(2) Olimpiyatlarda takım halinde müsabakası yapılan ve derecelendirmeye tabi tutulan müsabakalardan, kulüplerin büyükler kategorisinde katıldığı Avrupa şampiyonalarında;

a) Birinci olan kulübe en fazla 3000 adet,

b) İkinci olan kulübe en fazla 1500 adet,

c) Üçüncü olan kulübe en fazla 750 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(3) Olimpiyatlarda takım halinde müsabakası yapılan ve derecelendirmeye tabi tutulan müsabakaların dışında kalan ferdi branşların takım müsabakaları;

a) Dünya şampiyonalarının büyükler kategorisinde;

1) Birinci olan kulübe en fazla 1000 adet,

2) İkinci olan kulübe en fazla 750 adet,

3) Üçüncü olan kulübe en fazla 500 adet,

b) Avrupa şampiyonalarının büyükler kategorisinde;

1) Birinci olan kulübe en fazla 750 adet,

2) İkinci olan kulübe en fazla 500 adet,

3) Üçüncü olan kulübe en fazla 250 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(4) Yukarıda belirtilen kulüp müsabakalarının; gençler, ümitler ve yıldızlar kategorisinde yapılması halinde derece elde eden kulüplere, ödül değerlendirme komisyonunun uygun görüşü ve Genel Müdürün onayı ile; gençler ve ümitlerde büyüklere verilen ödülün 1/5’i, yıldızlarda ise büyüklere verilen ödülün 1/8′ i kadar ödül verilebilir.

 Kulüplerin branşlarında katıldığı Dünya veya Avrupa kupaları

Madde 8 – (1) Olimpiyatlarda takım halinde müsabakası yapılan ve derecelendirmeye tabi tutulan müsabakalardan; kulüplerin branşlarında katıldığı olimpik branşlardaki Dünya ve Avrupa kupalarında;

a) Avrupa Kupası büyükler kategorisinde;

1) Birinci olan kulübe en fazla 2000 adet,

2) İkinci olan kulübe en fazla 1500 adet,

3) Üçüncü olan kulübe en fazla 750 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

b) Dünya Kupası yapılması halinde, Avrupa kupalarındaki ödüller ½ oranında artırılabilir.

 Akdeniz Oyunlarında derece alan sporcular

Madde 9 – (1) Akdeniz oyunlarında, ferdi müsabakalarda;

a) Birinci olanlara en fazla 100 adet,

b) İkinci olanlara en fazla 75 adet,

c) Üçüncü olanlara en fazla 50 adet,

ç) Dereceye giren sporcuların teknik direktörüne; sporcusunun birinci olması halinde en fazla 35 adet, sporcusunun ikinci olması halinde en fazla 25 adet, sporcusunun üçüncü olması halinde en fazla 15 adet,

d) Sporcusu birinci olan kulüplere en fazla 40 adet,

e) Sporcusu ikinci olan kulüplere en fazla 30 adet,

f) Sporcusu üçüncü olan klüplere en fazla 20 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(2) Akdeniz oyunlarında, takım müsabakalarında;

a) Takımın birinci olması halinde her sporcuya en fazla 50 adet,

b) Takımın ikinci olması halinde her sporcuya en fazla 30 adet,

c) Takımın üçüncü olması halinde her sporcuya en fazla 20 adet,

ç) Dereceye giren takımın teknik direktörüne; takımın birinci olması halinde en fazla 100 adet, takımın ikinci olması halinde 75 adet, takımın üçüncü olması halinde en fazla 50 adet,

d) Takımın dereceye girmesi durumunda kulüplere;

1) Takımın birinci olması halinde her sporcusu için en fazla 30 adet,

2) Takımın ikinci olması halinde her sporcusu için en fazla 20 adet,

3) Takımın üçüncü olması halinde her sporcusu için en fazla 10 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

 Universiade müsabakalarında derece alan sporcular

Madde 10 – (1) Universiade ferdi müsabakalarında;

a) Birinci olan sporculara en fazla 200 adet,

b) İkinci olan sporculara en fazla 150 adet,

c) Üçüncü olan sporculara en fazla 100 adet,

ç) Dereceye giren sporcuların teknik direktörlerinden; sporcusu birinci olana 60 adet, sporcusu ikinci olana 40 adet, sporcusu üçüncü olana 20 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(2) Universiade takım müsabakalarında;

a) Takımın birinci olması halinde her sporcuya en fazla 100 adet,

b) Takımın ikinci olması halinde her sporcuya en fazla 75 adet,

c) Takımın üçüncü olması halinde her sporcuya en fazla 50 adet,

ç) Dereceye giren takımın teknik direktörlerinden; sporcusu birinci olana 200 adet, sporcusu ikinci olana 150 adet , sporcusu üçüncü olana 100 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

 Dünya Üniversite Sporları Federasyonu, Dünya Okul Sporları Federasyonu, Gençlik Oyunları ferdi veya takım müsabakalarında derece alan sporcular

Madde 11 – (1) Dünya Üniversite Sporları Federasyonu, Dünya Okul Sporları Federasyonu, Gençlik Oyunları ferdi müsabakalarında;

a) Birinci olan sporculara en fazla 50 adet,

b) İkinci olan sporculara en fazla 30 adet,

c) Üçüncü olan sporculara en fazla 20 adet,

ç) Dereceye giren sporcuların teknik direktörlerinden; sporcusu birinci olana 20 adet, sporcusu ikinci olana 15 adet , sporcusu üçüncü olana 10 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(2) Dünya Üniversite Sporları Federasyonu, Dünya Okul Sporları Federasyonu, Gençlik Oyunları takım müsabakalarında;

a) Takımın birinci olması halinde her sporcuya en fazla 30 adet,

b) Takımın ikinci olması halinde her sporcuya en fazla 20 adet,

c) Takımın üçüncü olması halinde her sporcuya en fazla 10 adet,

ç) Dereceye giren takımın teknik direktörüne; takımın birinci olması halinde en fazla 30 adet, takımın ikinci olması halinde 20 adet, takımın üçüncü olması halinde en fazla 10 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

 Olimpik olmayan spor dallarında yapılan uluslararası müsabakalar

Madde 12 – (1) Dünya şampiyonalarında; en az değişik 15 ülke sporcusunun fiilen ilgili branş, kategori, stil ve sıklette yarıştığı uluslararası müsabakaların niteliği, katılan ülke sayısı, sporcu sayısı ve spor dalının ulusal ve uluslararası gelişmişliği gibi kriterler esas alınarak;

a) Sporculara; büyükler kategorisinde olimpik spor dallarında yapılan Dünya şampiyonalarında aynı kategorilerdeki sporculara verilen ödülün 1/5’ini geçmemek üzere,

b) Teknik direktöre; olimpik spor dallarında yapılan Dünya şampiyonalarında teknik direktöre verilen ödülün 1/5’ini geçmemek üzere,

c) Kulüplere; olimpik spor dallarında yapılan Dünya şampiyonalarında kulüplere verilen ödülün 1/5’ini geçmemek üzere,

ç) Gençler ve ümitlerde; olimpik spor dallarında yapılan Dünya şampiyonalarında bu kategoride verilen ödülün 1/5’ini geçmemek üzere,

d) Yıldızlarda; olimpik spor dallarında Dünya şampiyonalarında bu kategoride verilen ödülün 1 /5’ini geçmemek üzere,

e) Takım müsabakalarında olimpik spor dallarında yapılan Dünya şampiyonalarında takımlara verilen ödülün 1/ 5’ini geçmemek üzere,

ödül verilebilir.

(2) Ancak; IOC tarafından tanınan spor dallarında; yukarıda belirlenen oranlar, ödül değerlendirme komisyonu tarafından ½’sine kadar artırılabilir.

(3) Avrupa şampiyonalarında; en az değişik 10 ülke sporcusunun fiilen ilgili branş, kategori, stil ve sıklette yarıştığı uluslararası müsabakaların niteliği, katılan ülke sayısı, sporcu sayısı ve spor dalının ulusal ve uluslararası gelişmişliği gibi kriterler esas alınarak;

a) Büyükler kategorisinde olimpik spor dallarında yapılan Avrupa şampiyonalarında aynı kategorilerdeki sporculara verilen ödülün 1/5’ini geçmemek üzere,

b) Teknik direktöre; olimpik spor dallarında yapılan Avrupa şampiyonalarında teknik direktöre verilen ödülün 1/5’ini geçmemek üzere,

c) Kulüplere; olimpik spor dallarında yapılan Avrupa şampiyonalarında kulüplere verilen ödülün 1/5’ini geçmemek üzere,

ç) Gençler ve ümitlerde; olimpik spor dallarında yapılan Avrupa şampiyonalarında bu kategoride verilen ödülün 1/5’ini geçmemek üzere,

d) Yıldızlarda; olimpik spor dallarında Avrupa şampiyonalarında bu kategoride verilen ödülün 1/ 5’ini geçmemek üzere,

e) Takım müsabakalarında olimpik spor dallarında yapılan Avrupa şampiyonalarında takımlara verilen ödülün 1/5’ini geçmemek üzere,

ödül verilebilir.

(4) Ancak; IOC tarafından tanınan spor dallarında; yukarıda belirlenen oranlar, ödül değerlendirme komisyonu tarafından ½’sine kadar artırılabilir.

 Ulusal müsabakalar

Madde 13 – (1) Olimpik spor dallarının ulusal müsabakalarında başarılı olan toplam 600 sporcu ve bunların yetişmelerinde ve başarılarında emeği geçen toplam 250 antrenörü geçmemek üzere ve her birine, federasyon başkanının teklifi, ödül değerlendirme komisyonunun uygun görüşü ve Genel Müdürün onayı ile en fazla 60 Cumhuriyet Altını karşılığı ödül verilebilir. Bu ödül, bir defada verilebileceği gibi Genel Müdürün onayı ile aylara da yayılabilir.

Türkiye Futbol Federasyonunun uluslararası faaliyetleri

Madde 14 – (1) Türkiye Futbol Federasyonunun uluslararası faaliyetlerine katılan sporcular, kulüpler ve teknik direktörlere aşağıdaki ödüller verilebilir.

a) Dünya şampiyonasında veya Dünya kupasında derece alan milli takım sporcularının her birine;

1) Takımın birinci olması halinde en fazla 500 adet,

2) Takımın ikinci olması halinde en fazla 400 adet,

3) Takımın üçüncü olması halinde en fazla 300 adet,

b) Avrupa şampiyonasında başarılı olan milli takım sporcularının her birine;

1) Takımın birinci olması halinde en fazla 300 adet,

2) Takımın ikinci olması halinde en fazla 200 adet,

3) Takımın üçüncü olması halinde en fazla 100 adet,

c) Şampiyonlar liginde derece yapan kulüplerden;

1) Birinci olan kulübe en fazla 37.500 adet,

2) Şampiyonluk finali oynayan kulübe en fazla 26.000 adet,

3) Yarı final oynayan kulübe en fazla 15.000 adet,

ç) Şampiyonlar liginde oynayan takımların;

1) Şampiyon olmaları halinde her sporcusuna en fazla 125 adet,

2) Şampiyonluk finali oynamaları halinde her sporcusuna en fazla 100 adet,

3) Yarı final oynamaları halinde her sporcusuna en fazla 75 adet,

d) UEFA kupasında derece yapan kulüplerden;

1) Birinci olan kulübe en fazla 30.000 adet,

2) Şampiyonluk finali oynayan kulübe en fazla 15.000 adet,

3)Yarı final oynayan kulübe en fazla 7.500 adet,

e) UEFA kupasında oynayan takımların;

1) Şampiyon olmaları halinde her sporcusuna en fazla 100 adet,

2) Şampiyonluk finali oynamaları halinde her sporcusuna en fazla 75 adet,

3) Yarı final oynamaları halinde her sporcusuna en fazla 50 adet

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(2) Şampiyonlar liginde veya UEFA kupasında şampiyon olan takım süper kupayı aldığı takdirde ilaveten 10.000 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(3) Yukarıda belirtilen müsabakalarda takımları çalıştıran teknik direktöre bir sporcunun aldığı ödülün iki katı ödül verilebilir.

 Rekor kırılması

Madde 15 – (1) Uluslararası müsabakalarda olimpiyat, Dünya veya Avrupa rekoru kıran sporcuya, bu müsabakalardan alması gereken ödülün yarısı kadar Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ilave ödül verilebilir. Aynı müsabakalarda birden fazla rekor kırılması halinde en yüksek rekoru değerlendirilir.

 Ödüllerin veriliş şekli ve mahsup

Madde 16 – (1) (Değişik: 30.07.2008 – 26952 R.G. – 2008/13863 BKK/2 md.) Ödüller, federasyon başkanının teklifi, ödül değerlendirme komisyonunun görüşü ve Genel Müdürün onayı ile verilir.

(2) Doping kontrolü yapılan müsabakalarda doping sonuçları alınmadan hiçbir şekilde ödül verilmez.

(3) Birbirinin devamı olan ve sonucu birincilikle biten veya şampiyonluğa varan uluslararası müsabakalarda verilecek ödüllerden, daha evvelki etaplarda verilen ödüller mahsup edilir.

(4) (Değişik: 30.07.2008 – 26952 R.G. – 2008/13863 BKK/2 md.) Ödüllerin ödenmesinde; ödüllerin hak edildiği müsabakanın bitimi tarihinde İstanbul Altın Borsasında oluşan günlük ağırlıklı ortalama altın fiyatı esas alınır.

 Aynı müsabakada ödül alınması

Madde 17 – (1) Uluslararası seviyedeki ferdi müsabakalarda sporculara aldığı dereceden dolayı takım tasnifi yapılması halinde takıma ödül verilmez.

(2) Bir spor dalında birden fazla disiplinde veya stilde yapılan müsabakada toplamda elde edilen dereceler ödüle esas alınıyor ise; toplamda dereceye giremeyip branşın disiplininden veya stilinden herhangi birinde ilk üç dereceden birini elde eden sporculara derecesinin karşılığında öngörülen ödülün yarısı verilebilir.

(3) Ancak, toplamda elde edilen derecenin karşılığı olan ödül, diğer disiplin veya stilde elde edilen dereceye tekabül eden ödülün altında ise, elde edilen en iyi derecenin karşılığı olan ödülün yarısı verilebilir.

Ödülün durdurulması ve ödülün geri alınması

Madde 18 – (1) Aşağıdaki hallerde ödül verilmesi durdurulur, suçlu olduğu tespit edilenlere ödül verilmez.

a) Dopingli olduğu tespit edilenlere, doping için numune vermekten kaçınanlara, doping ile ilgili uluslararası kuralları ihlal eden veya doping sebebi ile tedbirli olarak ceza kurullarına sevk edilenlere,

b) Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi birini değiştirme veya ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetlerinden dolayı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılanlara.

(2) (Mülga: 10.11.2008 – 27041 R.G. – 2008/14202 BKK/4 md.)

(3) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hallerden dolayı ödülü iptal edilen sporcunun çalıştırıcılarına verilen ödüller geri alınır.

Ödüllü yarışmalar 

Madde 19 – (1) Uluslararası kurallara göre düzenlenen ödüllü müsabakalardaki ilgili branşın uluslararası federasyon kurallarına göre belirlenen ödülü verilir.

 Tescil şartı

Madde 20 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan müsabakalardan dolayı kulübün ödül alabilmesi için dereceye giren sporcunun müsabakanın yapıldığı tarihten en az altı ay önce kulübe tescil edilmiş olması şarttır.

 Görevlendirilecek antrenör ve spor elemanlarına verilecek ödüller

Madde 21 – (1) Ferdi müsabakalarda sporcunun almış olduğu ödülden dolayı teknik direktöre verilen ödülün ½’si antrenöre verilir. Takım müsabakalarında ise teknik direktöre verilen ödülün ½’si, en fazla iki antrenör arasında eşit olarak paylaştırılır.

(2) Ferdi müsabakalarda birden fazla, takım müsabakalarında ise ikiden fazla antrenör görevlendirildiği takdirde, o müsabakadan dolayı antrenörlere verilecek ödül görevli antrenörler arasında paylaştırılır.

(3) Ferdi müsabakalarda; teknik direktör veya antrenöre verilecek ödül, ödül hak edilen müsabakadaki sporcuya verilen ödül miktarını geçemez.

(4) (Ek: 30.07.2008 – 26952 R.G. – 2008/13863 BKK/3 md.) Spor elemanlarına dereceye giren sporculardan dolayı olimpiyat oyunları için en fazla 25 adet, Dünya şampiyonalarının büyükler, ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde ferdi ve takım müsabakaları için en fazla 20 adet, Avrupa şampiyonalarının müsabakaları için en fazla 15 adet, diğer uluslararası müsabakaların büyükler, ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde ferdi ve takım müsabakaları için en fazla 5 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(5) (Ek: 30.07.2008 – 26952 R.G. – 2008/13863 BKK/3 md.) Spor elemanlarının birden fazla olması halinde verilecek ödül spor elemanları arasında paylaştırılır.

Deafolimpik oyunları

Madde 22 – (Değişik: 10.11.2008 – 27041 R.G. – 2008/14202 BKK/2 md.)

(1) İşitme engelliler spor dalında organize edilen; Deafolimpik oyunlarında en az yirmi, Dünya şampiyonalarında en az onbeş ve Avrupa şampiyonalarında en az on ülke sporcusunun fiilen ilgili branş, kategori, stil ve sıklette katıldığı uluslararası müsabakaların niteliği, katılan ülke sayısı, sporcu sayısı, spor dalının ulusal ve uluslararası gelişmişliği gibi kriterler esas alınarak sporcu, teknik direktör ile kulüplere;

a) Deafolimpik oyunlarında dereceye girenlere bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan Dünya şampiyonaları için ferdi veya takım sporunda öngörülen ödülün 1/2’si,

b) Dünya şampiyonalarında dereceye girenlere bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan Dünya şampiyonaları için ferdi veya takım sporunda öngörülen ödülün 1/3’ü,

ç) Avrupa şampiyonalarında dereceye girenlere bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan Avrupa şampiyonaları için ferdi veya takım sporunda öngörülen ödülün 1/2’si,

verilebilir.

(2) İşitme engelliler spor dalında organize edilen; Deafolimpik oyunlarında on ila ondokuz, Dünya şampiyonalarında sekiz ila ondört ve Avrupa şampiyonalarında beş ila dokuz sporcusunun fiilen ilgili branş, kategori, stil ve sıklette katıldığı uluslararası müsabakaların niteliği, katılan ülke sayısı, sporcu sayısı, spor dalının ulusal ve uluslararası gelişmişliği gibi kriterler esas alınarak sporcu, teknik direktör ile kulüplere;

a) Deafolimpik oyunlarında dereceye girenlere bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan Dünya şampiyonaları için ferdi veya takım sporunda öngörülen ödülün 1/6’sı,

b) Dünya şampiyonalarında dereceye girenlere bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan Dünya şampiyonaları için ferdi veya takım sporunda öngörülen ödülün 1/8’i,

ç) Avrupa şampiyonalarında dereceye girenlere bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan Avrupa şampiyonaları için ferdi veya takım sporunda öngörülen ödülün 1/6’sı,

verilebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

Madde 23 – (1) (Değişik: 10.11.2008 – 27041 R.G. – 2008/14202 BKK/3 md.) Bu Yönetmelikte yer almayan ve uluslararası federasyonlarca organize edilecek diğer müsabakalarda başarılı olan veya Türkiye’nin tanıtımına katkıda bulunan sporcu, antrenör, kulüpler ile ulusal ve uluslararası müsabakalarda fair-play ödülü alanlara ödül değerlendirme komisyonunun uygun görüşü, Genel Müdürün onayı ile ödül verilebilir. Verilecek ödül 300 Cumhuriyet Altınını geçemez.

(2) Genel Müdürlük, federasyonlar, gençlik ve spor il müdürlüğü ile ilgili kurumlarca yurtiçinde veya yurtdışında yapılan ödüllü veya ödülsüz yarışmalarda ise ödül değerlendirme komisyonunun uygun görüşü, Genel Müdürün onayı ile ödül verilebilir. Verilecek ödülün miktarı 75 Cumhuriyet Altınını geçemez.

Ödül değerlendirme komisyonu

Madde 24 – (1) Bu Yönetmeliğin 7 nci, 12 nci, 13 üncü, 22 nci ve 23 üncü maddelerinde belirtilen ödüllerin verilmesi; Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanının başkanlığında iki şube müdürü ve iki federasyon genel sekreterinden oluşturulacak ödül değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilir. Komisyonlarda kararlar oy çokluğu ile alınır ve Genel Müdürün onayı ile ödül verilebilir.

(2) Komisyonlarda yapılacak olan değerlendirmelerde; müsabakanın önemi, ilgili spor dalının gelişmişliği, ilgili branş, stil, sıklet veya kategori ile fiilen iştirak eden ülke veya sporcu sayısı, ülkenin tanıtımına katkısı gibi hususlar göz önünde bulundurulur.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat 

Madde 25 – (1) 9/7/2004 tarihli ve 2004/7627 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesine Dair Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 26 – (1) Sayıştayın görüşü ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınan bu Yönetmelik 1/1/2007 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Türkiye ve Yunanistan Arasında Gençlik ve Spor Değişim Programı Onaylandı

Bakanlar Kurulu Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2013-2014-2015 Yılları İçin Kültür, Eğitim, Bilim, Basın, Gençlik ve Spor Değişim Programı’nı onayladı. Karar 28.06.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

Andlaşmanın metni için: http://goo.gl/jf9dY

Andlaşmanın spor ile ilgili maddeleri için: http://goo.gl/g207a

Gençlik ve Spor Bakanı’na Doping Sorunu ile İlgili Soru Önergesi

CHP İzmir milletvekili Erdal Aksünger, atlet Binnaz Uslu’nun hastanelik olmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevaplaması talebiyle Türkiye’de doping kullanımı ve testleri ile ilgili bir soru önergesi verdi.

Önerge aşağıdadır.

 

 

UCI Başkan Adayı Manifestosunu Yayınladı

UCI’de (Dünya Bisiklet Birliği) seçim heyecanı yaşanıyor.
Başkan adaylarından Brian Cookson, seçim hazırlıklarına hızlı başladı. Cookson, bisiklet dünyası için bir manifesto hazırladı. Cookson, manifestosunu bugün bisiklet kamuoyu ile paylaştı.

İşte Brian Cookson‘un manifestosu: http://goo.gl/PUHHU

Devletin Mazereti Kalmadı

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Hakkında Kanun yürürlüğe girdikten sonra sporda şiddet gerilemedi. Aksine, şiddet tırmandı. Teröre dönüştü.

Emniyet Genel Müdürlüğü, kanunun yeterli olmadığını, uygulama yönetmeliğinin yayınlanması gerektiğini ifade etmişti. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç da yönetmeliğin en kısa sürede çıkarılacağını ve şiddetin önüne geçileceğini iddia etmişti.

Yönetmelik bugün Resmi Gazete‘de (alternatif: http://goo.gl/XVVeLR) yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlar Kurulu 28 Kasım 2012 tarihinde yönetmeliğin yürürlüğe girmesine karar vermiş ancak yönetmelik bir ay sonra yürürlüğe girebildi.

Bugünden itibaren emniyet müdürlüklerinin ve jandarma komutanlıklarının alacağı önlemleri, fanatiklere/ultralara karşı davranışlarını yakından izleyeceğiz. Federasyon ve kulüplerin şiddeti önlemeye yönelik çalışmalarını takip edeceğiz. Taraftar derneklerinin taraftarların eğitimi ve bilinçlendirilmesi, şiddet olaylarının engellenmesi için faaliyet gösterip göstermediklerini inceleyeceğiz.

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik çok kötü kaleme alınmış. Aksayan çok yönü var. Boşluklar hemen fark ediliyor. Bu yönetmeliğin uygulanmasında ciddi sorunlar yaşanacak.

Yönetmeliği daha sonra eleştireceğim.

Şimdilik yönetmeliği sizinle paylaşayım.

SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNUN 

UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 31/3/2011 tarihli ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında, spor alanları ile bunların çevresinde, taraftarların sürekli veya geçici olarak gruplar halinde bulundukları yerlerde veya müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergâhlarında, takımların kamp yaptığı yerlerde uygulanacak güvenlik önlemlerini; il ve ilçe spor güvenlik kurullarının, spor dallarının bağlı bulunduğu federasyonların, spor kulüplerinin, Spor Genel Müdürlüğünün, genel kolluk ve özel güvenlik görevlilerinin, taraftar derneklerinin, taraftardan sorumlu kulüp temsilcilerinin, hakemlerin, basın ve yayın kuruluşları ve diğer ilgili kişi ve kurumların ve müsabaka amirlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını; saha içi ve dışında alınacak güvenlik önlemlerini; biletlerin basılması ve satışa sunulmasını, müsabaka alanlarının düzenlenmesini, spor alanlarına giriş ve çıkışlar ile uygulanacak güvenlik sistemlerini, sağlık teşkilatı ve belediyelerin alacağı önlemler ile 6222 sayılı Kanunda öngörülen diğer hususlara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 31/3/2011 tarihli ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun 24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Elektronik bilgi bankası: 6222 sayılı Kanuna göre haklarında spor müsabakalarını seyirden yasaklanma tedbiri bulunanların fotoğraflı olarak kayıtlarının tutulduğu ve takibinin yapıldığı, merkezi spor güvenlik biriminde kurulan ve spor kulüpleri, federasyonlar ve spor güvenlik birimlerinin erişimine açık tutulan veri tabanını,

b) Federasyonlar: Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren federasyonlar ile bağımsız spor federasyonlarını ve Türkiye Futbol Federasyonunu,

c) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,

ç) Gözlemci polis: Futbol dalında en üst lig ve bir altındaki lig için spor güvenlik biriminden, bu birimin olmadığı yerlerde spor güvenliği ile ilgili iş ve işlemleri yürüten birimden görevlendirilen genel kolluk görevlisini,

d) İl spor güvenlik kurulu: Her ilde oluşturulan spor güvenlik kurulunu,

e) İlçe spor güvenlik kurulu:  Spor kulübü bulunan ilçelerde oluşturulan spor güvenlik kurulunu,

f) Kanun: 31/3/2011 tarihli ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunu,

g) Kulüp görevlileri: Spor kulüplerinin müsabakalarda seyirci sağlığını ve emniyetini ilgilendiren konularda bulundurmakla yükümlü oldukları görevlileri,

ğ) Kulüp güvenlik sorumlusu: Futbol dalında en üst lig ve bir alt liginde, basketbol, voleybol ve hentbol dallarında ise en üst ligde bulunan kulüpler tarafından belirlenen ve spor alanının ilgili federasyonun talimatları uyarınca oluşturulan birinci güvenlik çemberinden itibaren iç güvenliğinden sorumlu, federasyonlar tarafından belirlenen kriterlere göre eğitim almış görevliyi,

h) Merkezi spor güvenlik birimi: Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan ilgili birimi,

ı) Müsabaka alanı: Spor müsabakasının yapılmasına tahsis edilen alanı,

i) Müsabaka güvenlik amiri: Spor alanlarında güvenliğin sağlanması amacıyla mülki idare amiri tarafından görevlendirilmiş genel kolluk amirini,

j) Özel güvenlik görevlileri: İlgili mevzuatta belirtilen görev ve yetkileri haiz, spor güvenliği alanında gerekli eğitimi almış, spor alanının birinci güvenlik çemberinden itibaren iç güvenliğinden sorumlu kişileri,

k) Spor alanı: Spor müsabakalarının veya antrenmanların gerçekleştirildiği alanlar ile seyircilere ait seyir alanları, sporculara ait soyunma odası ve Kanunun uygulanması kapsamında spor yapmaya elverişli alanları,

l) Spor alanı güvenlik planı: İlgili federasyonun ve spor güvenlik biriminin belirleyeceği kriterlere uygun olarak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli biçimde kulüp tarafından her spor alanına özgü biçimde hazırlanan ve spor güvenlik kurulu tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya konulan planı,

m) Spor güvenlik birimi: Sorumluluk alanlarına göre il ve ilçe emniyet müdürlükleri veya jandarma komutanlıkları tarafından kurulan birimi,

n) Spor kulübü: Belirli kurallara göre kurulan, amatör veya profesyonel spor dallarında faaliyette bulunan kuruluşu,

o) Spor müsabakası: İlköğretim ve ortaöğretim okul sporları, kamu kurum ve kuruluşlarının düzenlemiş olduğu turnuvalar hariç olmak üzere, federasyonların düzenlediği veya düzenlenmesine izin verdiği ya da katkıda bulunduğu her türlü sportif karşılaşma ve yarışmayı,

ö) Taraftar derneği: Her ne ad altında olursa olsun, bir spor kulübünü desteklemek amacıyla kurulan derneği,

p) Taraftardan sorumlu kulüp temsilcisi: Spor kulüplerinin yönetim kurulu üyeleri arasından belirledikleri kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

İl ve ilçe spor güvenlik kurullarının kuruluşu, görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 5 – (1) İl spor güvenlik kurulu, vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, belediye başkanlığı, il jandarma komutanlığı, il emniyet müdürlüğü, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü, il milli eğitim müdürlüğü, ilgili federasyon ve amatör spor kulüpleri konfederasyonu temsilcileri, vali tarafından belirlenecek bir hukukçu ile farklı spor kulüplerine mensup taraftardan sorumlu kulüp temsilcisi olan en az iki yönetici ile gerekli görüldüğünde davet edilecek basın kuruluşlarının ve ilgili kamu kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur.

(2) İlçe spor güvenlik kurulu, kaymakamın başkanlığında il spor güvenlik kurulunda yer alan kurum ve kuruluşların ilçedeki temsilcileri ve kaymakam tarafından belirlenecek bir hukukçu ile varsa farklı spor kulüplerine mensup taraftardan sorumlu kulüp temsilcisi olan en az iki yönetici ve gerekli görüldüğünde davet edilecek basın kuruluşlarının ve ilgili kamu kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur.

(3) Büyükşehir belediye sınırları içerisinde yer alan ilçelerde spor güvenlik kurulu oluşturulmaz. Ancak, gerekli hallerde il valisinin uygun gördüğü lig ve spor dallarında yapılan müsabakalar için büyükşehir belediye sınırları içerisinde ilçe spor güvenlik kurulu oluşturulabilir.

(4) Spor güvenlik kurulları ayda bir defa olağan ve gerekli hallerde olağanüstü toplanarak, il ve ilçelerde yapılacak bütün spor müsabakalarında alınması gerekli güvenlik tedbirlerini belirler. Bu kurullarda, kararlar toplantıya katılan temsilcilerin oy çokluğu ile alınır.

(5) İl ve ilçe spor güvenlik kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Spor müsabakalarında ulusal ve uluslararası kurallar çerçevesinde güvenliğin sağlanması amacıyla teknik altyapının oluşturulmasını ve uzman personelin görevlendirilmesini sağlamak.

b) Spor güvenliğinden sorumlu olan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak.

c) Spor alanlarında veya çevresinde hakaret içeren, kötü tezahürat ve buna bağlı taşkınlıkların önlenmesine dair tedbirlerin alınmasını sağlamak.

ç) Haklarında spor müsabakalarını seyirden yasaklanma tedbiri bulunanların, spor müsabakalarına ve antrenmanlara girmelerinin engellenmesi için gerekli önlemleri almak.

d) İlgili spor güvenlik biriminin görüşünü alarak, seyirci ile müsabakanın yapıldığı yer arasına tel, duvar, bariyer ve benzeri fizikî engellerin konulmasına veya bu engellerin kaldırılmasına karar vermek.

e) Müsabakalarda kurulacak güvenlik kameralarının ve benzeri teknik donanımların yerleştirilecekleri yerleri ve sayılarını belirlemek.

f) Spor alanında spor kulüplerinin bulundurmakla yükümlü oldukları, özel güvenlik görevlilerinin sayısını, görev alacakları yerleri ve görev saatini belirlemek.

g) Müsabaka alanının çevresinde bulunan ve insan hayatı açısından tehlike oluşturabilecek yerlerde müsabakaların seyredilmemesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.

ğ) Uluslararası federasyonların talimatlarının uygulamaya konulması ve gerekli ek önlemlerin aldırılması konusunda ilgili federasyonlarla işbirliği yapmak.

h) Spor alanlarını; yangından korunma, seyirciye yönelik ilk yardım, yapısal sağlamlık, iç ve dış tahliye alanları ile acil aydınlatma sistemleri yönünden mevzuata ve ilgili federasyonun belirlediği kurallar ile tabi olduğu uluslararası kurallara göre denetletmek ve denetimler sonucunda tespit edilen eksikliklerin giderilmesini sağlamak.

ı) Profesyonel futbol müsabakaları ile basketbol ve voleybol dallarında en üst lig müsabakalarının yapıldığı spor alanlarının denetimlerini her yıl ligler başlamadan önce yapmak, denetim sonuçlarını seyirci emniyeti ve sağlığı yönünden değerlendirerek ilgili spor alanına seyirci alımının uygunluğuna karar vermek ve eksiklik görülmemesi halinde spor alanı güvenlik sertifikasını onaylamak, eksiklik tespit edilmesi halinde, bu eksiklikleri federasyona bildirmek ve eksiklikler giderilinceye kadar spor alanında müsabaka yapılmasına izin vermemek.

i) Futbol dalında en üst lig ve bir alt liginde yapılan müsabakalarda seyirci güvenliğinin sağlanması amacıyla; seyirci sağlığı ve ilk yardım ile ilgili sağlık müdürlüğünden müsabaka ilk yardım sorumlusunu ve itfaiye müdürlüğünden de müsabaka itfaiye sorumlusunu belirlemek.

j) Müsabaka ilk yardım sorumlusunun; müsabaka güvenlik amiri ile birlikte koordineli görev yapmasını, spor alanı içerisindeki seyirci sağlığını ilgilendiren tesislerin, araçların ve personelin koordinasyonunu gerçekleştirmesini, spor alanında yaşanabilecek seyirci sağlığı ile ilgili risklere karşı önlem almasını ve seyircilerin sağlık merkezine ulaşımında koordinasyonu sağlamasını temin etmek.

k) Müsabaka itfaiye sorumlusunun; müsabaka güvenlik amiri ile birlikte koordineli görev yapmasını, spor alanında bulunan yangından korunma ile ilgili tesislerin, donanımın ve personelin yönetimini gerçekleştirmesini, spor alanında yaşanabilecek olası yangınlarla ilgili risklere karşı önlem almasını sağlamak.

l) Müsabaka güvenlik amirinin emrinde, ilk yardım ve itfaiye sorumlusunun müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında Kanun ve bu Yönetmeliğe göre yaptığı tespitlerin tutanak altına alınmasını sağlamak ve bu tutanağı ilgili federasyon ve kulüplere iletmek.

m) Müsabaka ilk yardım ve itfaiye sorumlularının koordinesinde görev yapacak ilk yardım ve itfaiye personelinin spor kulübü tarafından görevlendirilmesini sağlamak.

n) Spor alanlarının; risklere göre emniyet ve güvenlik stratejisini, kamera ve benzeri teknik donanımların yerleştirilecekleri yer ve sayılarını, seyirci tahliye sistemini, seyircilerin tribünlerden tahliye güzergâhına ilişkin planlarını, acil durumlarda seyircilerin toplanma alanlarını, yangın söndürme gereçleri ve yangın dedektörlerinin konumunu, belirlenen her riske göre oluşacak acil durumlarda müsabakada görev alan tüm sorumluların görev tanımlarını, acil durum iletişim stratejisini ve acil durum araçlarının güzergâhlarını ve acil durumlarda görev alacak personelin görmesi gereken eğitimleri belirlemek amacıyla hazırlanan spor alanı güvenlik planını incelemek ve onaylamak.

o) Spor alanı güvenlik planında belirtilen görev tanımlarına uygun olarak tatbikatlar yapılmasını sağlamak ve bu konuda eğitim almış personelin görev alıp almadığını denetlemek.

ö) Sezon başında spor alanlarına sezon boyunca emniyetli şekilde alınabilecek seyirci sayısını belirlemek.

p) Esasen bulundurulması yasak olmamakla beraber kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler; patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddeler ile bulundurulması veya kullanımı suç teşkil etmeyen uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ve ilgili federasyonun belirlediği esaslara aykırı olarak alkollü içecekleri spor alanı çevresinde seyyar olarak satan, satışa arz eden, dağıtan veya dağıtmak için bulunduran kişileri bu alandan uzaklaştırmakla yükümlü belediye zabıta görevlilerinin sayısını belirlemek.

(6) İl veya ilçe spor güvenlik kurullarının toplantılarına katılmayan ve alınan kararlara uymayan kamu görevlisi üyelerin durumu, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre değerlendirmek üzere mahallin en büyük mülki amirine, diğer üyelerin durumu ise ilgili federasyona bildirilir.

Merkezi spor güvenlik biriminin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 6 – (1) Merkezi spor güvenlik biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Spor güvenlik birimleri arasında koordinasyonu sağlamak.

b) Seyirden yasaklanma tedbirlerine ilişkin bilgilerin kaydedildiği elektronik bilgi bankasını oluşturmak.

c) Federasyonlar bünyesinde oluşturulan merkezi veri tabanına spor güvenlik birimlerinin erişimini sağlamak.

ç) Elektronik bilgi bankasında yer alan seyirden yasaklanma tedbirine ilişkin bilgileri, spor kulüpleri ve ilgili federasyonların erişiminin sağlanması amacıyla Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve spor güvenlik birimlerinin elektronik ortamda erişimine açmak.

d) Haklarında seyirden yasaklanma tedbiri bulunanlara ilişkin bilgileri, gerektiğinde yurtdışında yapılacak müsabakalardan önce müsabakanın yapılacağı ülkenin yetkili mercilerine bildirmek.

e) Yurtdışında yapılacak olan uluslararası müsabakalarda mücadele edecek spor kulüpleri ile milli takım ve bunların taraftarlarının güvenliği konusunda koordinasyonu sağlamak üzere ilgili müsabaka için spor kulübünün bulunduğu ilin spor güvenlik biriminden bir ve kendi biriminden bir olmak üzere en az iki personeli görevlendirmek.

f) Gerektiğinde yurtdışında müsabakalara katılacak spor kulübünün kulüp güvenlik sorumlusu ve taraftardan sorumlu kulüp temsilcisi ile güvenlik organizasyonu konusunda toplantılar yapmak; il spor güvenlik birimi ve kendi personelinden görevlendirilen en az iki personele ilgili spor kulübü kulüp güvenlik sorumlusu ve taraftardan sorumlu kulüp temsilcisi ile birlikte müsabakadan önce yurtdışındaki müsabaka alanını incelettirmek, rakip spor kulübü yetkilileri ve diğer ülke genel kolluk görevlileri ile irtibat kurmalarını ve güvenlik toplantısı yapmalarını sağlamak ve alınan kararların müsabaka gününe kadar ilgili mercilerle birlikte uygulanmasını denetlemek.

g) Yurtdışındaki uluslararası müsabakalarda güvenlik organizasyonu için görevlendirilen genel kolluk görevlilerinin müsabaka gününden bir gün önce ilgili ülkeye intikalini ve güvenlik toplantısına katılmasını temin etmek, diğer ülke genel kolluk görevlileri ve spor kulübü temsilcileriyle irtibat kurarak müsabakanın güvenliği ile ilgili koordinasyonu sağlamak.

ğ) Ülkemizde yapılacak olan uluslararası müsabakalarda ilgili genel kolluk biriminden en az bir personelin görevlendirilmesini ve görevlendirilen personelin müsabaka güvenlik amiri ve spor kulübünün güvenlik sorumlusu ile irtibatını sağlamak, misafir seyircinin müsabakayı güvenli biçimde izlemesini ve haklarında seyirden yasaklanma tedbiri alınmış yurtdışından gelen kişilerin spor alanlarına sokulmaması için gerekli tedbirleri aldırmak.

h) Spor güvenlik birimlerine ve müsabaka güvenlik amirlerine ulusal ve uluslararası gelişmeler konusunda ilgili mercilerle birlikte eğitim verilmesini sağlamak.

ı) Kanuna göre ceza almış kişilerle ilgili istatistiki verilerin tutulmasını sağlamak.

i) Diğer ülkelerin genel kolluk teşkilatı ile spor güvenliği konusunda işbirliği yapmak ve bu konuda yurtiçi ve yurtdışında yapılan toplantılara katılmak.

Emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıklarının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 7 – (1) İl ve ilçe emniyet müdürlükleri ile il ve ilçe jandarma komutanlıklarının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a)  Müsabaka güvenlik amirinin görevlendirilmesini sağlamak.

b) Kulübün müsabakadan en az beş gün önceki başvurusu ve Türkiye Futbol Federasyonunun müsabakadan en az üç gün önceki talebi üzerine en üst profesyonel futbol ligi kulüplerinin müsabakalarıyla ilgili olarak, özel güvenlik görevlisi yerine il veya ilçe spor güvenlik kurulları tarafından belirlenen özel güvenlik görevlisi sayısının üçte birini geçmeyecek şekilde görevde olmayan genel kolluk görevlisi görevlendirmek ve bu şekilde görevlendirilen genel kolluk görevlilerinin müsabaka güvenlik amirinin talimatları doğrultusunda görev yapmasını sağlamak.

c) Kanuna aykırı hareket eden kişiler hakkında gerekli adli işlemleri yapmak ve haklarında seyirden yasaklanma tedbiri bulunanların fotoğrafını almak ve kişilere ait bilgileri elektronik bilgi bankasına kaydedilmek üzere spor güvenlik birimine bildirmek.

ç) Kanunda yazılı yasaklara aykırı davranan yabancı uyruklu kişilerin sınır dışı edilmeleri ile ilgili olarak 15/7/1950tarihli ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapmak.

d) Spor müsabakalarını seyirden yasaklanan kişilerin yasaklanma kararının nedenini oluşturan fiilin işlendiği müsabakanın tarafı olan ve taraftarı olduğu takımın katıldığı spor müsabakalarının yapılacağı gün, yurtiçinde bulunduğu takdirde, müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra bulunduğu yere en yakın polis merkezi amirliğine yaptığı başvuruların elektronik bilgi bankasına kaydedilmesini sağlamak.

e) Gerektiğinde takım ve taraftarların geçiş güzergâhlarında güvenlik timi ve trafik eskortu görevlendirmek.

f) Spor müsabakalarına ilişkin olarak alınacak emniyet tedbirleri ile ihtiyaç duyulacak araç, gereç ve personel planlamasını yapmak.

g) Spor alanlarında genel kolluk görevlileri ile bunların gözetiminde olmak üzere özel güvenlik görevlileri tarafından yapılacak üst araması konusunda mülki idare amirinden yazılı izin almak.

ğ) Alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde olduğu açıkça anlaşılan kişilerin spor alanına girmesini engellemek.

h) Her türlü silah, kesici veya delici alet, sis bombası, ses bombası veya maytap gibi patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı maddeler ile taş, metal gibi fırlatılabilecek veya yaralayıcı nitelikte sert cisim veya tehlike arz edebilecek veya müsabaka düzenini bozabilecek diğer maddeler ile alkollü içecekler ve çevreyi kirletecek nitelikte konfeti ve benzeri cisimlerin spor alanına sokulmaması için gerekli tedbirleri almak.

ı) Müsabaka öncesinde ve sonrasında, her iki takımın seyirci topluluklarını birbirinden ayıracak güvenlik tedbirlerini almak.

i) Spor müsabakasının yapılacağı tesislere giden güzergâhtaki trafik akışının sağlanması için gerekli önlemleri almak.

j) Özel güvenlik sayısının üçte birini geçmeyecek şekilde harcırahlı olarak görevlendirilen genel kolluk kuvvetlerinin listesini müsabaka sonrası üç iş günü içinde Türkiye Futbol Federasyonuna iletmek.

k) Müsabakalarla ilgili risk analizi yaparak spor güvenlik kurullarına sunmak.

l) Genel kolluk kuvvetlerini, spor alanlarında yer alan bekleme odalarında veya olaylara en kısa sürede müdahale edecek şekilde hazır kuvvet olarak uygun bir yerde bekletmek.

m) 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu hükümleri uyarınca, spor müsabakası öncesinde, esnasında ve sonrasında spor alanının çevresinde ve müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergâhlarında, taraftarların üstünde, aracında ve eşyasında arama yapmak, Kanun kapsamında öngörülen yasak madde ve eşyalara el koymak.

n) Müsabakalara girişte pankart, afiş ve diğer malzemelerin kontrolünü yapmak ve belirlenen esaslara aykırı yazı, şekil, ibare ve malzemeyi spor alanına almamak.

o) Profesyonel futbol ligi ve basketbol dalının en üst ligindeki müsabakalarda genel kolluk kuvvetlerini spor alanı dışında görevlendirmek.

(2) Jandarma sorumluluk bölgelerinde Kanuna istinaden yapılan işlemler ve seyirden yasaklanma tedbiri uygulananlar ile ilgili bilgiler, elektronik bilgi bankasına kaydedilmek üzere ilgili emniyet müdürlüğüne aktarılır.

(3) Jandarma sorumluluk bölgelerinde seyirden yasaklı şahısların müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra yaptıkları başvurular en geç iki gün içerisinde elektronik bilgi bankasına kaydedilmek üzere ilgili emniyet müdürlüğüne bildirilir.

Müsabaka güvenlik amirinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8 – (1) Müsabaka güvenlik amirinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Güvenlik önlemlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi konuları başta olmak üzere müsabakanın güvenliği ile ilgili olarak kulüp güvenlik sorumlusu ve diğer kişi ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak.

b) Kanuna ve bu Yönetmeliğe aykırı davranan kişilerin tespit edilmesini, şartlar uygun olduğu takdirde bu kişilerin müsabaka alanının dışına çıkarılmasını, mevcut şartlar ve kamu düzeni gerekçeleriyle anında dışarı çıkartılması uygun görülmeyen kişiler veya taraftar gruplarının kamera ve fotoğraf makinesi gibi teknik araçlarla tespit edilmesini ve eylemleri tanıkla veya diğer belgelerle delillendirerek, haklarında kanuni işlem yapılmasını sağlamak.

c) Müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında, seyirci güvenliğini ilgilendiren acil durumlarda gerekli duyuruları yaptırmak.

ç) Spor alanında bulunan güvenlik kameralarının çalışır durumda olup olmadığını ve diğer fizikî tedbirleri denetletmek, eksikliklerle ilgili rapor tanzim ederek spor güvenlik kuruluna bildirmek.

d) Spor alanlarında veya çevresinde, taraftarların, grup halinde veya münferiden belirli bir kişiyi hedef veya muhatap alıp almadığına bakılmaksızın, duyan veya gören kişiler tarafından hakaret olarak algılanacak tarzda aleni olarak söz ve davranışta bulunmalarını, her türlü ayrımcılığı çağrıştıran, toplum kesimlerini din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet veya mezhep farkı gözeterek hakaret oluşturan söz ve davranışlarda bulunmalarını veya bu mahiyette afiş veya pankartların spor alanına sokulmasını engelleyici tedbirlerin alınmasını, bu afişlerin spor alanı çevresine asılmasının engellenmesini ve içeride tespit edilenlerin dışarı çıkarılmasını sağlayarak gerekli işlemleri yaptırmak.

e) Spor alanlarının çevresinde ve spor alanı girişlerinde spor müsabakası ile ilgili olarak mülki amirin yazılı iznine istinaden genel kolluk görevlileri ile bunların gözetiminde olmak üzere özel güvenlik görevlilerine izleyicilerin üstünü ve eşyasını teknik cihazlarla ve gerektiğinde el ile kontrol ettirmek, aratmak ve üst araması yaptırmak.

f) Spor alanlarına ruhsatlı dahi olsa ateşli silahlar ile esasen bulundurulması yasak olan diğer silahların, her türlü kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddeler ile uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ve ilgili federasyonun belirlediği ve spor güvenlik kuruluna bildirmiş olduğu esaslara aykırı olarak alkollü içeceklerin sokulmasını engellemek için tedbirler aldırmak.

g) Müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında spor alanının çevresinde ve müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergâhında, taraftarların üstünün, eşyasının ve araçlarının, 2559 sayılı Kanunun önleme aramasına ilişkin hükümlerine göre aranmasını sağlamak.

ğ) Müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında, her iki spor kulübünün seyirci topluluklarını şehir merkezinden spor alanına kadar birbirinden ayıracak güvenlik tedbirlerini aldırmak.

h) Müsabakanın yapılacağı spor alanında Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı bilet satışını engellemek için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak ve bu fiili gerçekleştiren kişiler hakkında kanuni işlem yaptırmak.

ı) Spor kulübünün oynayacağı müsabakalarda, spor güvenlik birimi, taraftardan sorumlu kulüp temsilcisi ve kulüp güvenlik sorumlusu ile irtibat kurarak müsabaka güvenliğini sağlamak.

i) Özel güvenlik personelinin olaylara müdahalede yetersiz kaldığı durumlar ile risk seviyesi yüksek müsabakalarda, genel kolluk görevlilerinin riskli alanlarda görev almasını veya olayların meydana geldiği alanlara müdahale etmesini ve olay çıkaran kişileri spor alanı dışına çıkarmalarını sağlamak.

j) Spor alanlarındaki eksiklikler ile spor kulüplerince yerine getirilmeyen yükümlülükleri içeren müsabaka güvenlik raporunu spor güvenlik birimine iletmek.

k) Gerekli görüldüğünde, müsabaka sonrasında taraftarların farklı zaman aralıklarında tahliyesine karar vermek.

l) Spor alanlarının çevresine ve seyir alanlarına alınmayacak pankart ve dövizleri belirlemek.

m) Spor güvenlik biriminde görevli personel arasından kontrol odasında yeteri kadar personel görevlendirmek.

n) Alınan tedbir ve uygulamalarda Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden özel güvenlik görevlileri hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin uygulanmasını sağlamak.

o) Müsabakalarda görev alan özel güvenlik görevlilerini denetlemek ve spor güvenlik kurullarında belirlenen sayıda özel güvenlik görevlisi bulundurmayan spor kulübü hakkında idari yaptırım uygulanmasını teminen Cumhuriyet başsavcılığına başvurmak.

Spor güvenlik biriminin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 9 – (1) Spor güvenlik biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Müsabakalarda seyirden yasaklanmış kişilerin spor alanlarına girişini engellemek amacıyla spor kulübünün yapacağı çalışmalara destek olmak.

b) Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi kapsamında müsabaka öncesinde ve sonrasında taraftarları ve taraftar gruplarını izlemek.

c) Müsabaka güvenlik amiri ve spor kulübü güvenlik sorumlusu ile birlikte müsabakanın güvenliğini tehdit edebilecek olayların önüne geçilmesi amacıyla, taraftardan sorumlu kulüp temsilcileri ile koordineli olarak gerekli tedbirleri almak.

ç) Merkezi spor güvenlik birimi ile koordineli olarak ulusal ve uluslararası müsabakalarda misafir spor kulübünün bulunduğu yerdeki spor güvenlik birimleri ile irtibata geçerek riskli taraftarlarla ilgili bilgi alışverişinde bulunmak.

d) Spor müsabakasından sorumlu müsabaka güvenlik amiri ile riskli taraftarlar ve haklarında seyirden yasaklanma tedbiri bulunan taraftarlara ilişkin gerekli bilgilendirme ve koordinasyonu sağlamak.

e) Taraftardan sorumlu kulüp temsilcilerine ilişkin kayıtları tutmak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

f) Seyirci ile müsabakanın yapıldığı yer arasına konan tel, duvar ve benzeri fizikî engellerin konulması veya kaldırılması konusunda il veya ilçe spor güvenlik kuruluna görüş bildirmek.

g) Haklarında seyirden yasaklanma tedbiri bulunan kişilerin, en yakın polis merkezi amirliğine veya jandarma karakol komutanlığına bildirimde bulunup bulunmadığını takip etmek, bulunmayanlar hakkında suç duyurusunda bulunmak.

ğ) Haklarında spor müsabakalarını seyirden yasaklanma tedbiri bulunanları fotoğraflı olarak elektronik bilgi bankasına kaydetmek.

h) Kanuna aykırı fiilleri işleyenleri, gelişmiş kamera ve elektronik bilet sisteminden ve merkezi veri tabanındaki bilgilerden yararlanarak, fotoğraflı, görüntülü ve her türlü delilleri ile birlikte tespit etmek ve ettirmek.

ı) İl veya ilçe spor güvenlik kurulunun sekretaryasını yapmak.

i) Gözlemci polis görevlendirilmeyen müsabakalarda, müsabaka öncesinde spor kulübünden takım ve taraftarların seyahat, konaklama, sayı ve programlarına ilişkin bilgileri temin etmek ve dış saha müsabakalarında, merkezi spor güvenlik birimi tarafından oluşturulan elektronik posta sistemi üzerinden ilgili formları doldurarak karşı ilin spor güvenlik birimine göndermek.

j) İl ve ilçe genelinde oynanan ulusal ve uluslararası spor müsabakalarında meydana gelen olaylar ve olaylara karışan kişilerle ilgili bilgi ve belgeleri değerlendirmek ve istatistiki verileri hazırlamak.

k) Futbolda en üst lig ve bir altındaki lig için her bir kulüple ilgili gözlemci polis görevlendirmek.

l) Müsabaka güvenlik raporunu, gereğinin yapılması için ilgili federasyona, il veya ilçe spor güvenlik kuruluna ve merkezi spor güvenlik birimine göndermek.

m) Taraftar ve spor kulüplerine ilişkin kitle iletişim araçları ile internet ortamında yayımlanan ve müsabakanın güvenliğini ilgilendiren bilgileri takip etmek ve müsabaka güvenlik amirine bildirmek.

(2) Spor güvenlik birimi tarafından spor müsabakalarında görevlendirilen personel sivil kıyafetle görev yapar.

Gözlemci polisin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 10 – (1) Gözlemci polisin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Bağlı olduğu birimin görev ve sorumluluk sahasına bakılmaksızın takımların seyircisiz oynanan dış saha müsabakaları hariç tüm müsabakalarında görev almak, müsabakalarda müsabaka güvenlik amirinin emrinde sivil kıyafetle görev yapmak.

b) Sorumlu olduğu spor kulübünden takım ve taraftarların seyahat, konaklama, sayı ve programlarına ilişkin bilgileri temin etmek ve dış saha müsabakalarında müsabaka öncesinde spor güvenlik birimine, merkezi spor güvenlik birimi tarafından oluşturulan elektronik posta sistemi üzerinden ilgili formları göndermek.

c) Müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında rakip takımdan sorumlu gözlemci polis ile birlikte görev yapmak.

ç) Dış saha dahil olmak üzere, görevli olduğu tüm müsabakalar öncesinde, taraftarların toplanabilecekleri umuma açık alanlarda güvenlik ile ilgili çalışma yapmak.

d) Dış saha dahil olmak üzere, görevli olduğu tüm müsabakalarda haklarında müsabakaları seyirden yasaklanma tedbiri uygulanan taraftarların spor alanlarına girişlerini engellemek için seyirci giriş kapısında taraftardan sorumlu kulüp temsilcisiyle birlikte gerekli çalışmaları yapmak ve tespit ettiği hususları müsabaka güvenlik amirine ve il spor güvenlik birimine bildirmek.

e) Suç işlemesi muhtemel görülen taraftarları ve taraftar gruplarını izlemek, Kanuna aykırı fiilleri işleyen kişileri kamera, fotoğraf makinesi ve benzeri araçlarla tespit ederek adli işlem yapacak birime teslim etmek.

Federasyonların görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 11 – (1) Federasyonların görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Milli müsabakalarda, spor müsabakasına seyirci olarak girecek kişilerin kontrolünü yaptırmak, haklarında seyirden yasaklanma tedbiri bulunanların spor alanlarına girişlerini engellemek ve tespit edilenleri genel kolluk kuvvetlerine bildirmek.

b) Elektronik kartlı bilet sistemine geçilen müsabakalarda;

1) Bilet organizasyonu ve seyircilerin müsabaka alanlarına giriş ve çıkışına ilişkin kontrol ve denetimi gerçekleştirmek ve bu amaçla bünyesinde merkezi kontrol sistemi oluşturmak ve kurulacak sistemi kulüplerin hizmetine sunmak.

2) Elektronik kart oluşturmak amacıyla alınacak kişisel bilgileri merkezi veri tabanında tutmak ve bu veri tabanını Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının erişimine açık tutmak ve veri tabanları arasındaki erişimi sağlamak.

3) Sistem üzerinden merkezi satışları gerçekleştirmek, kart bilgilerinin kulüpler adına reklam ve pazarlamasını yapmak, haklarında seyirden yasaklanma tedbiri bulunanlara bilet satışı yapılmaması için her türlü tedbiri almak.

c) Kanunun 11 inci maddesinde tanımlanan suçlardan dolayı mahkûmiyetle birlikte haklarında Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesi hükümlerine göre yasaklanma kararı verilen kişilerin belirlenen yasak süresince yönetim ve denetim organlarında görev almamasını sağlamak.

ç) Kanun hükümlerine göre hakkında güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanma kararı verilen kişilerin yasak süresince federasyon yönetiminde yer almamasını ve spor müsabakalarında hakem, temsilci veya gözlemci olarak görev almamasını sağlamak.

d) Özel güvenlik görevlileri yerine görevlendirilen genel kolluk görevlilerinin Kanunda belirtilen harcırahlarını müsabakada görev alan genel kolluk kuvvetlerine ilişkin listenin il veya ilçe emniyet müdürlükleri tarafından federasyona bildirilmesinden sonraki onbeş gün içerisinde görevlendirilen genel kolluk görevlilerinin hesabına yatırılmasını sağlamak.

e) Biletsiz seyirci girişini önleyici tedbirler aldırmak ve denetlemek.

f) Gözlemci polise Türkiye Futbol Federasyonunun belirleyeceği esaslara uygun olarak spor alanlarının ilgili bölgelerine girebilecek şekilde akreditasyon kartları düzenlemek.

g) Bağlı olduğu uluslararası federasyonun talimatlarının uygulanması ve gerekli ek önlemlerin alınması konularında, il veya ilçe spor güvenlik kurulu ile koordinasyonu sağlamak.

ğ) Spor alanında misafir takım seyircilerine ayrılacak kapasiteyi belirlemek.

h) Milli müsabakalarda, müsabaka alanının düzenlenmesi ve güvenlik önlemlerinin alınması için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve güvenliğin sağlanması için özel güvenlik hizmeti satın almak.

ı) Spor alanlarında alkollü içeceklere ilişkin usul ve esasları belirleyerek spor güvenlik kuruluna bildirmek.

i) Spor kulüplerine Kanunla verilen sağlık ve güvenliğe ilişkin sorumlulukları milli müsabakalarda yerine getirmek.

j)  Özel güvenlik görevlileri yerine görev yapacak olan genel kolluk görevlileri için müsabakadan en az üç iş günü önce emniyet müdürlüklerine gerekli talep yazısını iletmek.

k) Taraftar derneklerine yönelik, kulüplerle koordineli bir şekilde, eğitici faaliyet düzenlemek.

l) Milli müsabakalarda görevlendirilen genel kolluk görevlilerine beslenme uzmanınca belirlenecek kalori ve nitelikte kumanya vermek.

m) Çocuk ve engellilerin spor müsabakalarına girişine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak.

n) Spor müsabakalarının iptali, tarih ve yer değişikliklerine ilişkin bilgileri ilgili genel kolluk kuvvetlerine bildirmek.

o) Profesyonel müsabakalarda kullanılmak üzere spor güvenlik biriminin belirlediği sayıda, üzerinde polis amblemi olan akreditasyon kartı vermek.

ö) Profesyonel liglerde görevlendirilen müsabaka güvenlik amirine, federasyon temsilcisinin görev ücretinin yarısı oranında görev ücretini ödemek ve masrafları ilgili kulüpten tahsil etmek.

p) Dış saha müsabakalarında görev alan gözlemci polisin iaşe, ibate ve seyahat masraflarını ilgilisine ödemek ve bu masrafları ilgili kulüpten tahsil etmek.

Spor kulüplerinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 12 – (1) Spor kulüplerinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Profesyonel futbol ligleri ve basketbol dalının en üst liginde, spor alanı güvenlik planında belirtilen görev tanımlarına uygun olarak, kulüp güvenlik sorumlusunun koordinasyonunda, kulüp görevlileri ve özel güvenlik görevlileri marifetiyle, diğer spor dalları ve liglerde ise kulüp görevlileri aracılığıyla, spor alanı etrafındaki birinci güvenlik çemberinden itibaren, seyircilerin yönlendirilmesi, bilet kontrolü, tahliye alanlarının boş bırakılması, sahaya girmeye çalışacak riskli taraftarların ve haklarında seyirden yasaklanma tedbiri bulunanların girişinin engellenmesi, acil durumlarda seyircilerin en yakın sağlık odası veya tahliye alanlarına yönlendirilmesi ile ilgili tedbirlerin alınmasını sağlamak.

b) Müsabaka alanında konuk takım seyircilerine bağımsız bir bölüm ayrılmasını ve rakip seyirciler arasında temas olmamasını sağlamaya yönelik olarak, il veya ilçe spor güvenlik kurulu, ilgili federasyon ve uluslararası spor federasyonları tarafından belirlenen önlemleri almak.

c) Müsabakanın güvenliğini sağlamak amacıyla il veya ilçe spor güvenlik kurullarının kendileriyle ilgili olarak aldığı kararları yerine getirmek, spor alanlarına seyri engellemeyecek şekilde ve federasyonun bağlı olduğu uluslararası federasyonun talimatlarına uygun olarak seyirci ile müsabakanın yapıldığı yer arasına fizikî engelleri koymak ve kaldırmak.

ç) Spor alanlarında, çocuklar ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından kart alan engellilere müsabakaları izleyebilmeleri için durumlarına uygun yerler tahsis etmek.

d) Spor alanlarında seyircilerin oturma yerlerini numaralandırmak ve seyircilerin kendilerine ayrılan yerlere yönlendirilmesi amacıyla gerekli işaret ve yön gösterici levhaları oluşturmak, bilet satışlarını koltuk numarasıyla ilişkilendirerek yapmak, müsabaka alanlarına kapasitesinin üzerinde veya biletsiz seyirci almamak, sponsorlar tarafından dağıtılan biletleri kullanan seyircilerin müsabaka alanlarına giriş ve çıkışına ilişkin kontrol ve denetimleri gerçekleştirmek.

e) Futbol dalında en üst lig ile bir altındaki ligde müsabakalara girişi sağlayacak biletleri, Türkiye Futbol Federasyonun merkezi elektronik biletleme sistemi üzerinden oluşturmak, bilet satın almak isteyen kişiler için üzerinde adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve fotoğrafı olan bir elektronik kart oluşturmak; kişinin yabancı olması halinde kart üzerinde uyruğu olduğu devletin adı ile Türkiye’ye giriş yaptığı pasaportun seri numarasını kaydetmek; bilet satışlarını kişilere özgü elektronik kart üzerinden yapmak; spor müsabakalarına kişilerin adlarına düzenlenen elektronik kart ile girişlerini gerçekleştirmek ve bu amaçla kurulacak sistemlerin giderlerini karşılamak, elektronik bilgi bankasından yapılan sorgulamada haklarında seyirden yasaklanma tedbiri bulunduğu tespit edilenlere bilet satışı yapmamak.

f) Ev sahibi oldukları veya sayıldıkları müsabakalara seyirci olarak girecek kişilerin kontrolünü yapmak.

g) Futbolda en üst lig ve bir altındaki lig ile basketbol, voleybol ve hentbol dallarında en üst ligde müsabakaların yapıldığı spor alanlarında güvenliğin sağlanması ve Kanuna aykırı davrananların tespiti amacıyla, gerekli teknik donanımları kurmak ve futbolda en üst profesyonel lig ve bir altındaki ligde bu sistemlerin giderlerini karşılamak, basketbol, voleybol ve hentbol dallarının en üst liginde ise spor tesisleri kendi kullanımlarında ise bu sistemlerin giderlerini karşılamak.

ğ) Futbolda en üst lig ve bir altındaki ligde bulunan kulüplerin müsabakalarının yapıldığı spor alanları ile Kanunda sayılan diğer spor dallarında uluslararası spor müsabakalarının yapıldığı spor alanlarında;

1) Ev sahibi ve misafir takım için ayrı ayrı olmak ve gerektiğinde kullanılmak üzere azami yirmi kişi kapasiteli en az iki tane bekletme odası oluşturmak,

2) Genel kolluk görevlileri ile özel güvenlik görevlileri için ayrı ayrı olmak üzere güvenlik kameraları ve anons sistemlerinin yönetildiği yeteri kadar kontrol odasını, spor alanının tümüne hâkim olacak bir noktada yapmak,

3) Müsabaka güvenlik amirinin ve kulüp güvenlik sorumlusunun spor alanının içi ve dışındaki topluluğa anons yaptırabileceği teknik donanımlar ile uluslararası federasyonların belirlemiş olduğu kriterler de dikkate alınarak, spor alanının içi ve dışı dahil olmak üzere tümünü görüntüleyebilme ve gerektiğinde fotoğraf alabilme özelliğine sahip kapalı devre kamera sisteminin yönetildiği kontrol odasında ilgili teknik personeli hazır bulundurmak ve sistemi çalışır durumda tutmak, 

4) Kontrol odasında federasyon ve spor kulübü temsilcilerinin de bulunmasını sağlamak ve kayıt altına alınan görüntü ve dokümanların birer örneğinin, müsabakanın sonunda ilgili spor güvenlik birimine, federasyona ve her iki kulüp temsilcisine verilmesini sağlamak,

5) Futbolda en üst profesyonel lig ve bir altındaki ligde kontrol odalarının giderlerini karşılamak, Kanunda sayılan diğer spor dallarında ise uluslararası spor müsabakalarının yapıldığı spor alanları kendi kullanımlarında ise bu odaların giderlerini karşılamak.

h) Kullanım hakkına sahip olduğu spor alanları ile çevresinde; bu alanlara sokulması yasak maddelere ve eşyaya, yasak olan davranışlara ve bu alanlarda elektronik takibin yapıldığına ilişkin uyarı levhalarına yer vermek.

ı) Elektronik kart ile elektronik kart kapsamında satışı gerçekleştirilecek biletlerin basım, satış ve dağıtımına ilişkin yerel uygulamaları gerçekleştirmek.

i) Profesyonel spor dallarında yapılan müsabakalara katılanlar ile basketbol en üst liginde, genel kolluk görevlileri ile birlikte görev yapmak üzere güvenliği sağlamaya yetecek il veya ilçe spor güvenlik kurullarının belirlediği ve spor alanı güvenlik planındaki görev tanımlarına uygun olacak sayıda spor güvenliği eğitimi almış özel güvenlik görevlilerini ve kulüp görevlilerini müsabaka öncesinden müsabakanın tamamlanıp seyirci ve sporcuların tahliyesine kadar geçecek dönem içerisinde, müsabakanın yapılacağı yerde bulundurmak ve spor alanının iç güvenliğini sağlamak.

j) En üst profesyonel futbol liginde güvenliğin sağlanması amacıyla gerektiğinde, belirlenen özel güvenlik sayısının üçte birini geçmeyecek sayıda özel güvenlik görevlisi yerine genel kolluk kuvveti görevlendirilmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna müsabakadan en az beş gün önce başvurmak.

k) Kanunda belirtilen spor alanına sokulması yasak olan ruhsatlı dahi olsa ateşli silahlar ile esasen bulundurulması yasak olan diğer silahların, her türlü kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddelerin, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ve ilgili federasyonun belirlediği esaslara aykırı olarak alkollü içecekler ile çevreyi kirletebilecek veya müsabaka düzenini bozabilecek cisimlerin, müsabaka öncesinde spor alanında bulunup bulunmadığını özel güvenlik personeli marifetiyle kontrol etmek ve bunların spor alanlarına sokulmasını ve müsabaka alanına atılmasını önlemek.

l) Müsabaka alanında uluslararası federasyonların kriterleri doğrultusunda, spor alanı güvenlik planında belirtilen sayıda, kulüp güvenlik sorumlusunun koordinasyonunda, ambulans ve itfaiye araç ve gereçleri ile personeli bulundurmak, yangın söndürme tedbirlerini almak ve yetkililerin yerlerini tespit etmek.

m) Kulüp güvenlik sorumlusu ve kulüp görevlilerinin federasyonun belirlediği kriterlere uygun olmasını ve kusurlu davranan özel güvenlik görevlisinin yeniden görev almamasını sağlamak.

n) Müsabaka için seyircilerin içeriye alınmaya başlanmasından, müsabaka sonrası seyircinin tamamen tahliyesine kadar geçecek sürede ulusal veya uluslararası federasyonların öngördüğü görevli kişiler dışında kalan kişilerin ve seyircilerin her ne şekilde olursa olsun müsabaka alanına veya yasak alanlara girmesini önleyici tedbirleri almak.

o) Biletlerin satılacağı yerleri önceden belirlemek, belirlenen yerler dışında bilet satışını, spor tesisinin koltuk kapasitesinin üzerinde bilet basımını ve seyirci alınmasını veya biletsiz seyirci kabul edilmesini engellemek.

ö) Spor alanlarında oluşabilecek acil durumlarda düzenli acil tahliye olanaklarını sağlamak, bu amaçla acil tahliye güzergâhında ayakta ya da oturarak hiçbir surette seyirci bulundurmamak ve bu güzergâh üzerinde acil çıkışı sağlayacak kulüp görevlileri ve özel güvenlik görevlileri bulundurmak.

p) Kanunun 11 inci maddesinde tanımlanan suçlardan dolayı mahkûmiyetle birlikte haklarında Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesi hükümlerine göre yasaklanma kararı verilen kişilerin belirlenen yasak süresince yönetim ve denetim organlarında görev almamasını sağlamak.

r) Haklarında güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanma kararı verilen kişilerin yasak süresince yönetimlerinde yer almamasını sağlamak, bu kişilerin spor alanlarına girmesini önleyici tedbirleri almak.

s) Spor alanlarında ev sahibi takım ile misafir takımın taraftarlarının seyir alanlarını belirlemek ve belirlenen seyir alanları arasında geçişi engellemek, ev sahibi takımın seyircilerinin bulunduğu yerlerin fizikî koşulları ile misafir takımın seyircilerinin bulunduğu yerlerin fizikî koşullarının aynı olmasını sağlamak.

ş) Spor alanlarında veya çevresinde taraftarların grup halinde veya münferiden belirli bir kişiyi hedef veya muhatap alıp almadığına bakılmaksızın, duyan veya gören kişiler tarafından hakaret olarak algılanacak tarzda aleni olarak söz ve davranışta bulunmalarını, her türlü ayrımcılığı çağrıştıran, toplum kesimlerini din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet veya mezhep farkı gözeterek hakaret oluşturan söz ve davranışlarda bulunmalarını veya bu mahiyette afiş veya pankartların spor alanına sokulmasını engelleyici tedbirleri almak, bu afişlerin spor alanı çevresine asılmasını engellemek ve içeride tespit edilenleri müsabaka güvenlik amirinin koordinesinde dışarı çıkartmak.

t) Taraftardan sorumlu kulüp temsilcisini belirleyerek ilgili spor güvenlik birimine bildirmek, bu bildirimi gerçekleştirmediği takdirde başkan ve yönetim kurulu üyelerinin tamamı aracılığıyla müsabaka güvenliğinin sağlanması konusunda genel kolluk görevlileri ile özel güvenlik görevlilerine yardımcı olmak.

u) Spor alanlarına ve bu alanlardaki eşyaya taraftarları tarafından zarar verilmesi halinde bu zararları karşılamak, spor alanının zarara uğramaması için her türlü tedbiri almak.

ü) Spor alanında rakip takım taraftarlarının ihtiyaçlarını ayrı ayrı karşılayabilecek sayı ve nitelikte büfe, tuvalet ve benzeri alanları oluşturmak ve bu alanlarda uluslararası federasyonun güvenlik kriterlerine uygun olarak dağıtılan veya satılan yiyecek ve içecek servisinin, tehlikeli bir şekilde kullanılmayacak kâğıt veya plastik ambalajlarda yapılmasını sağlamak ve satışların nakitsiz olarak yapılmasını sağlamak.

v) Müsabaka öncesinde tesis çevresinde genel kolluk kuvvetlerince yapılacak arama ve kontrolleri sağlamak amacıyla kullanılacak portatif bariyerleri temin etmek, kurmak ve kaldırmak, ayrıca kapı ve turnikelerde genel kolluk ve genel kolluk denetiminde olmak üzere özel güvenlik görevlilerince yapılacak üst ve eşya aramalarında kullanılacak metal arama dedektörüve x-ray cihazı gibi mekanik ve elektronik cihazları temin etmek.

y) Müsabaka güvenlik amirinin genel kolluk ve özel güvenlik görevlileri, müsabaka ilk yardım sorumlusu, müsabaka itfaiye sorumlusu, kulüp güvenlik sorumlusu, kulüp görevlileri, sağlık ve itfaiye personeliyle irtibat kurabileceği telsiz sistemini ve cihazları temin etmek ve müsabaka öncesinde çalışır durumda ilgililere teslim etmek.

z) Müsabakanın yapılacağı tesis kapasitesine cevap verebilecek nitelikte otopark alanı oluşturmak.

aa) Taraftar derneklerini ilgili federasyona bildirmek.

bb) Genel kolluk kuvvetlerince Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında istenecek her türlü bilgi ve belgeyi vermek.

cc) Kontrol odasının yanında önemli olaylarda, gerektiğinde müsabaka güvenlik amirinin başkanlığında; sağlık, itfaiye, kulüp temsilcileri, federasyon yetkilileri ve uluslararası müsabakalarda uluslararası federasyon yetkililerinin de katılımıyla bir araya gelebilecekleri bir toplantı odası oluşturmak.

çç) Spor alanına giren alkollü kişileri, kulüp görevlileri ve özel güvenlik görevlileri aracılığıyla spor alanı dışına çıkartmak, çıkmamakta ısrar eden kişileri genel kolluk görevlilerine bildirmek.

dd) Spor alanlarında genel kolluk görevlileri için bekleme odaları oluşturmak.

ee) Federasyonlarla koordineli olarak taraftar derneklerine yönelik eğitici faaliyet yapmak.

ff) Spor güvenlik kurullarına taraftardan sorumlu kulüp temsilcilerinin ve kulüp güvenlik sorumlusunun katılmasını sağlamak ve kurul kararlarını uygulamak.

gg) Spor tesisine koltuk kapasitesinin üzerinde bilet satımı ve seyirci alınması ile müsabaka süresince biletsiz seyirci kabul edilmesini engellemek.

ğğ) Müsabakalardan önce takım ve taraftarların seyahat ve konaklama bilgileri hakkında gözlemci polise bilgi vermek.

hh) Profesyonel futbol müsabakaları ile basketbol, voleybol ve hentbol dallarının en üst liglerinde yapılan müsabakalarda görevlendirilen genel kolluk görevlilerine beslenme uzmanınca belirlenecek kalori ve nitelikte kumanya vermek.

ıı) Müsabakalarda seyirciler için yasak eylemler ve yaptırımlara ilişkin bilgilendirici broşürler hazırlamak ve dağıtmak.

ii) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (ö) ve (p) bentlerinde belirtilen görev ücreti ile masrafları Türkiye Futbol Federasyonuna ödemek.

Özel güvenlik görevlilerinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 13 – (1) Özel güvenlik görevlilerinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Spor alanı güvenlik planında belirtilen görev tanımlarına uygun olarak, spor alanında görev almak.

b) Seyirciler seyir alanına alınmadan önce spor alanında bulunmak, güvenlik kontrolü yapmak, müsabaka tamamlandıktan sonra sporcu ve seyirciler spor alanını tamamen terk edinceye kadar spor alanının iç güvenliğini sağlamak.

c) Spor alanı içerisinde düzeni bozan fiilleri işleyen seyircileri en yakın genel kolluk görevlisine bildirmek.

ç) Spor alanında ev sahibi takım ile misafir takım seyircileri arasındaki geçişleri engellemek.

d) Seyircilerin seyir alanına alınmaya başlanmasından, müsabaka sonrası tamamen tahliyesine kadar geçecek sürede, ulusal veya uluslararası federasyonların öngördüğü görevli kişiler dışında kalanların her ne şekilde olursa olsun müsabaka alanına girmesini engellemek.

e) Spor alanına girişte, genel kolluk görevlilerinin gözetiminde olmak üzere mülki amirin yazılı iznine istinaden izleyicilerin üstünü ve eşyasını teknik cihazlarla ve gerektiğinde el ile kontrol etmek ve aramak ile seyir alanına ruhsatlı dahi olsa ateşli silahlar ile esasen bulundurulması yasak olan diğer silahların, her türlü kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddeler ile uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ve ilgili federasyonun belirlediği esaslara aykırı olarak alkollü içeceklerin sokulmasını ve kullanılmasını engellemek.

f) Seyircilerden, ferdi veya toplu olarak söz, yazı veya hareketlerle belirli bir kişiyi hedef veya muhatap alıp almadığına bakılmaksızın duyan veya gören kişiler tarafından hakaret olarak algılanacak tarzda aleni olarak söz ve davranışlarda bulunanları en yakın genel kolluk görevlisine bildirmek.

g) Müsabaka alanında ve seyir alanında insan hayatı açısından tehlike oluşturabilecek yerlerden müsabakanın izlenmesini engellemek ve gerekli güvenlik tedbirlerini almak.

ğ) Seyircilerin, biletlerinde belirtilen koltuk numaralarına göre oturmalarını ve tahliye merdivenlerinin boş bırakılmasını sağlamak.

h) Müsabaka öncesi ve esnasında bilet kontrolleri yaparak biletsiz ve başkasına ait elektronik kartla seyirci girişini engellemek.

ı) Spor alanlarındaki alkollü, uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde olan taraftarların dışarıya çıkartılmasını sağlamak.

i) Bu fıkranın (c) ve (f)  bentlerinde belirtilen hallerde genel kolluk görevlileri gelinceye kadar olay yerini ve failleri tespit edici önlemleri almak.

Taraftar derneklerinin görev ve sorumlulukları

MADDE 14 – (1) Taraftar derneklerinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Kanunun amacına uygun faaliyette bulunmak.

b) Taraftarların spor ahlakı ve ilkelerine uygun biçimde sportif faaliyetleri izlemelerini sağlamaya yönelik eğitici faaliyetler düzenlemek.

c) Üyelerinin Kanun hükümlerine aykırı davranmalarını engellemeye yönelik tedbirler almak ve bu amaçla çalışmalar yapmak.

ç) Haklarında güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanma kararı verilen kişilerin yasak süresince yönetimlerinde yer almasını önlemek.

d) Spor kulübünün taraftar projelerinde yer almak ve spor kulübünün taraftar yönetim politikasını taraftarlara duyurmak.

e) Spor kulübü ile işbirliği içinde çalışmak, taraftar yönetimini geliştirmek ve bu yönde spor kulübü faaliyetlerine destek olmak.

f) Müsabaka esnasında seyircileri yönetmeye ve bilgilendirmeye yardımcı olmak, gerektiğinde dış saha ve yurtdışı müsabakalarına giden taraftarlara eşlik etmek üzere kendi üyeleri arasından temsilciler tayin etmek.

g) Üyelerinin kimlik bilgilerini ilgili kulübe bildirmek.

Taraftardan sorumlu kulüp temsilcisinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 15 – (1) Taraftardan sorumlu kulüp temsilcisinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Müsabaka güvenliğinin sağlanması konusunda güvenlik görevlilerine yardımcı olmak.

b) Müsabaka alanlarında güvenlik için tehlike oluşturabilecek konuları güvenlik görevlilerine iletmek.

c) Spor kulübünün yurtiçi ve yurtdışında yapacağı spor müsabakalarına ve kulüple ilgili yurtiçi ve yurtdışı toplantılara katılmak, riskli taraftarlarla ilgili bilgileri ilgili mercilerle paylaşmak.

ç) Müsabaka güvenlik amiri ve kulüp güvenlik sorumlusu ile işbirliği içinde, spor kulübünün hem kendi sahasında hem de dış sahada yapacağı ulusal ve uluslararası müsabakalarda rakip spor kulübü görevlileri, taraftar dernekleri, diğer ülke genel kolluk görevlileri ve ilgili kuruluşlar ile irtibat kurulmasını sağlamak, riskli seyircilerin listesini ve müsabakadan en az üç gün önce takımların yol güzergâhı ile konaklama bilgilerini il spor güvenlik birimine bildirmek.

d) Taraftarların kulüp ile yakın bir işbirliği kurmasını ve kulüple ilişkilerinin geliştirilmesini sağlamak.

e) Taraftar dernekleri ile birlikte, müsabaka sırasında seyircileri yönetmeye ve bilgilendirmeye yardımcı olmak, gerektiğinde dış saha maçlarına seyahat eden taraftarlara eşlik etmek ve gerekli hallerde seyahatlerde kulüp görevlileri ve özel güvenlik personeli bulundurmak.

f) Kulübün tanıdığı taraftar derneklerini ilgili federasyona bildirmek ve bu derneklerin Kanun kapsamındaki faaliyetlerini takip etmek.

g) Taraftarla iletişim kurmak için oyuncular ve yöneticilerle toplantılar yapmak ve faaliyetler düzenlemek.

ğ) Taraftarlarla uygun iletişim araçları vasıtasıyla irtibat halinde olmak.

h) Taraftarlar içerisinde mevzuata uygun hareket etmeyenler ile taşkınlık ve düzensizlik gösterenlerin kulüple ilgili faaliyetlere katılmalarını engelleyici tedbirleri almak.

ı) Taraftar organizasyonları yapmak ve taraftarların seyahat, konaklama, araç ve sayılarına ilişkin bilgileri müsabakadan önce spor güvenlik birimine bildirmek.

Gençlik hizmetleri ve spor il ve ilçe müdürlüklerinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 16 – (1) Gençlik hizmetleri ve spor il ve ilçe müdürlüklerinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Protokol tribünleri ile ilgili düzenleme yapmak, seyirden yasaklı kişilerin protokol tribünlerine girişlerini engelleyecek tedbirleri almak ve protokol tribünlerine girecek kişilerin kontrolünü yapmak.

b) Alkollü içeceklerin federasyonların belirlediği esaslara aykırı olarak protokol tribünlerine sokulmamasına ilişkin gerekli denetimi yapmak.

c) Müsabakadan önce müsabakaya gelecek protokol listesini ilgili genel kolluk birimlerine bildirmek.

Belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 17 – (1) Belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) İl veya ilçe spor güvenlik kurulu tarafından belirlenen sayıda zabıtayı spor müsabakaları öncesinde spor alanı çevresinde görevlendirmek.

b) Esasen bulundurulması yasak olmamakla beraber kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddeler ile suç oluşturmayan uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ve alkollü içeceklerin spor alanı çevresinde satışını, tüketimini ve dağıtılmasını engellemek.

Basın ve yayın kuruluşlarının yükümlülükleri

MADDE 18 – (1) Basın ve yayın kuruluşları sporda şiddet ve düzensizliği teşvik edecek ve haber verme ve eleştiri hakkının sınırlarını aşacak şekilde yayın yapamazlar. Bu kapsama giren fiillerin tekrar tekrar yayımlanması halinde haber verme hakkının sınırlarının aşıldığı kabul edilir.

(2) Bu madde hükümlerine aykırı hareket eden basın ve yayın kuruluşları hakkında gerekli yaptırımların uygulanması hususunda ilgili makamlara bildirimde bulunulur. 

Eşgüdüm toplantısı

MADDE 19 – (1) Spor müsabakalarından önce profesyonel futbol ligleri ile basketbol ve voleybolun üst liglerinde, gözlemci polis, hakem, her iki kulüpten birer temsilci, ev sahibi kulübün güvenlik ve akreditasyon sorumluları ile spor tesisi yetkilisinin katılımıyla, müsabaka güvenliğine ilişkin olarak müsabaka güvenlik amiri ile federasyon temsilcisinin eş başkanlığında eşgüdüm toplantısı yapılır.

(2) Ev sahibi kulüp yetkilisi, müsabaka güvenlik amiri ve federasyon temsilcisi katılmadığı takdirde eşgüdüm toplantısı başlatılamaz.

(3) Eşgüdüm toplantısının organizasyon sorumluluğu ev sahibi spor kulübüne aittir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Spor alanlarındaki güvenlik sistemleri

MADDE 20 – (1) Spor alanlarında, uluslararası federasyonların öngördüğü kriterlere uygun olarak aşağıda belirtilen teknik donanımlar kurulur ve önlemler alınır:

a) Müsabaka kontrol odasında, saha içi ve dışındaki tüm alanları izleyebilme ve aynı zamanda fotoğraf alabilme imkânı veren kapalı devre güvenlik kamera sistemi kurulur.

b) Enerji kaybı olması durumunda, elektrikle çalışan tahliye kapıları ve turnikelerin çalışması ile buralarda yeterli ışıklandırmayı sağlayacak bağımsız güç sistemi kurulur.

c) Müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında, seyircilerin tamamına hitap edebilen ses sistemi kurulur.

ç) Engellilerin giriş, çıkış ve müsabakayı seyretmeleri için gerekli düzenlemeler ve donanımlar kurulur.

d) Profesyonel müsabakaların oynandığı spor alanları ile basketbol, voleybol ve hentbol dallarının en üst liglerinde acil tıbbi müdahale için her tribünde bir ilk yardım odası kurulur ve yeterli sayıda sağlık personeli ve ambulans bulundurulur. Diğer spor faaliyetleri için müsabakanın özelliği ve seyirci kapasitesi dikkate alınarak gerekli teknik donanım ile yeterli sayıda sağlık personeli bulundurulur.

e) İtfaiye ve benzeri acil durum araçları için özel park yerleri ve bu araçların geçişlerine olanak sağlayacak güzergâh belirlenir.

f) Seyircilerin numaralı koltuklarına oturmalarını sağlayacak yön gösterme tabelaları yerleştirilir.

g) Seyircilerin spor alanına giriş ve çıkışlarında izdihamı önlemek için yeterli sayıda giriş, çıkış ve acil tahliye kapısı bulundurulur.

ğ) Tesisin özelliğine göre girişlerde turnike veya benzeri sistemler kurulur.

h) Uluslararası federasyonların belirlediği kurallar çerçevesinde federasyonca hazırlanacak talimat doğrultusunda ilgili kulüp, kurum ve kuruluşlarca gerekli teknik donanım ve güvenlik sistemi ayrıca kurulur.

(2) Uluslararası federasyonların kriterleri doğrultusunda, spor alanının fizikî yapısı dikkate alınarak kurulacak olan güvenlik sistemleri ile teknik donanımların özellikleri, kurulmasına ilişkin esaslar ile alınacak diğer güvenlik önlemleri, ilgili federasyon tarafından çıkarılan talimatla düzenlenir.

(3) Birinci fıkranın (a), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen hususlar spor alanı güvenlik planında belirtilir.

(4) Spor alanlarında kurulacak teknik donanımlar, ilk yardım ve sağlık, yangından korunma, spor alanının yapısal sağlamlığıyla ilgili olarak spor alanı güvenlik sertifikası ile tebliğ-tebellüğ belgeleri ve benzeri konularda hazırlanacak olan standart formlar, ilgili bakanlık ve federasyonların görüşleri alınarak Spor Genel Müdürlüğünce hazırlanır. 

Biletlerin basılması ve satışa sunulması

MADDE 21 – (1) Biletler, teknik olarak her türlü sahtecilik suçunu önleyecek tedbirler dikkate alınarak, kişinin adı ve soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, koltuk numarası, müsabaka tarihi ve saati, takımların isimleri, tesisin adı ve tribün sırasını içerecek şekilde ait olduğu seyir alanına göre farklı renklerde basılır.

(2) Elektronik kart uygulamasına geçilen spor alanlarında, müsabakada görevli genel kolluk görevlileri haricinde, spor alanlarına giren diğer görevliler elektronik kart ile giriş yaparlar.

(3) Elektronik kart uygulaması ile ilgili olarak aşağıda yer alan usul ve esaslara uyulur:

a) Elektronik kart üzerinde kişilerin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve fotoğrafının bulunması zorunludur. Elektronik kart üzerinde bulunacak diğer bilgileri belirleme yetkisi ilgili federasyona aittir. Bilet organizasyonu ve seyircilerin müsabaka alanlarına giriş ve çıkışına ilişkin kontrol ve denetim yetkisi federasyonlara aittir. Federasyonlar bu amaçla bünyelerinde merkezi kontrol sistemi oluşturur. Elektronik kart oluşturulmak amacıyla alınacak kişisel bilgiler federasyon bünyesinde oluşturulan merkezi veri tabanında tutulur. Bu veri tabanı İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının erişimine açıktır.

b) Elektronik kart basımı ile bu kart üzerinden satışı gerçekleştirilecek biletlerin satış ve dağıtımına ilişkin yerel uygulamalar kulüpler tarafından, sistem üzerinden merkezi satışları ise ilgili federasyonlar tarafından gerçekleştirilir.

c) Kulüpler, kişisel bilgilerin kullanılmasına ilişkin olarak seyircilerden elektronik ortamda veya yazılı muvafakatlerini alırlar. Muvafakatin içeriğinde kişisel bilgiler ile bağlı bulunulan federasyon ve kulüplere ilişkin bilgilerin bulunmasının yanısıra bu bilgilerin Kanunda belirtilen görev ve yetkilerini yerine getirmesi amacıyla, federasyonunsponsorları ve anlaşma yaptığı kurumların reklam ve diğer hizmetleri için kullanılabileceği ve saklanabileceği hususları yer alır.

ç) Elektronik kart bilgilerinin kulüpler adına reklam ve pazarlamasında ilgili federasyonlar yetkilidir. Merkezi pazarlama ve bilet satışından elde edilecek gelirler kulüplere aittir. Federasyon ya da yetki verdiği üçüncü kişiler nezdinde oluşacak bu gelirler kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin alacaklar hariç olmak üzere haczedilemez, devir ve temlik edilemez. Federasyonlar bu fıkra kapsamında belirtilen yetkilerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredebilir.

d) Elektronik kart ve merkezi elektronik bilet uygulamasına geçilmiş olan en üst ve bir alt futbol liglerinde fiziksel bilet basım zorunluluğu yoktur.

(4) İlgili federasyon veya kulüp tarafından belirlenen yerler ve görevliler dışında bilet satışı yapılamaz.

(5) Müsabakanın yapılacağı spor alanına tesis kapasitesinin üzerinde seyirci alınmaz ve biletsiz seyirci kabul edilemez.

(6) Spor alanlarında bilet satış noktalarında düzenin sağlanması için özel güvenlik personeli bulundurulur.

(7) En üst ve bir alt futbol liglerinde elektronik kart ve merkezi elektronik bilet uygulamasına geçilinceye kadar ve diğer profesyonel ligler ile Kanunda adı geçen spor dallarının en üst liglerinde, usulüne uygun olarak düzenlenmiş bilet olmaksızın spor alanlarına girilmesi Kanunun 15 inci maddesi kapsamında değerlendirilir.

Müsabakaları seyirden yasaklanma tedbirine ilişkin usul ve esaslar

MADDE 22 – (1) Müsabakaları seyirden yasaklanma tedbirine ilişkin usul ve esaslar şunlardır:

a) Kanunda tanımlanan veya yollamada bulunulan ilgili kanunlardaki suçlardan dolayı soruşturmayla ilgili işlemler Cumhuriyet savcısının sözlü ya da yazılı talimatı üzerine genel kolluk görevlileri tarafından başlatılır.

b) Kanun kapsamında haklarında soruşturma başlatılan kişilerle ilgili gerekli işlemler yapıldıktan sonra ilgililer hakkında genel kolluk tarafından resen müsabakaları seyirden yasaklanma tedbiri uygulanarak düzenlenen form ilgili spor güvenlik birimine gönderilir.

c) Seyirden yasaklanma tedbirinin, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından kaldırılmasına karar verilmediği takdirde koruma tedbiri olarak uygulanmasına devam edilir.

ç) Spor müsabakalarını seyirden yasaklanma tedbiri hakkında Cumhuriyet savcısı veya mahkeme tarafından verilen kararlar elektronik bilgi bankasına kaydedilmek üzere ilgili makam tarafından il spor güvenlik birimine gönderilir. Kovuşturmaya yer olmadığı, sanık hakkında beraat veya düşme kararı verilmesi hallerinde seyirden yasaklanma tedbiri derhal kaldırılır.

d) Kamu davasının açılmasının ertelenmesine, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, hapis cezası yerine seçenek yaptırım olarak tedbire veya hapis cezasının ertelenmesine karar verilmesi halinde, kararın kesinleştiği tarihten itibaren; ön ödeme halinde ise ön ödemede bulunulduğu tarihten itibaren, bir yıl süreyle spor müsabakalarını seyirden yasaklanma tedbirinin uygulanmasına devam edilir. Belirtilen bu kararlar, ilgili makam tarafından elektronik bilgi bankasına işlenmek üzere il spor güvenlik birimine gönderilir.

e) Kanunda tanımlanan veya yollamada bulunulan ilgili kanunlardaki suçlardan dolayı kişiler hakkında mahkemeler tarafından hükmedilen seyirden yasaklanma tedbiri güvenlik tedbiri olarak uygulanır. Belirtilen bu karar, ilgili makam tarafından elektronik bilgi bankasına işlenmek üzere il spor güvenlik birimine gönderilir.

f) Spor müsabakalarını seyirden yasaklanan kişi, yasaklanma kararının sebebini oluşturan fiilin işlendiği müsabakanın tarafı ve taraftarı olduğu takımın katıldığı spor müsabakalarının yapılacağı gün yurtiçinde bulunduğu takdirde, müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra bulunduğu yere en yakın polis merkezi amirliğine veya jandarma karakol komutanlığına başvurur.

g) Spor müsabakalarını seyirden yasaklanma cezası alanlar hiçbir spor müsabakasını ve antrenmanları izlemek amacıyla spor alanlarına giremez. Bu hüküm, sporcu ve teknik heyetin mesleğini icra etmesine engel teşkil etmez.

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi

MADDE 23 – (1) Spor müsabakaları öncesinde toplanan spor güvenlik kuruluna katılmayan, kurul kararlarına uymayan, Kanunda öngörülen sorumluluk ve görevlerini yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlar ile ilk yardım ve itfaiye personeli, hakkında gerekli adli ve idari işlem başlatılmak üzere mahallin en büyük mülki amirine bildirilir. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen kulüpler ile taraftardan sorumlu temsilci ve kulüp görevlileri, hakkında gerekli işlemler yapılmak üzere ilgili federasyona bildirilir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 24 – (1) 20/8/2004 tarihli ve 2004/7755 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Dışı Koordinasyon Ofisleri Hakkında Karar Yürürlüğe Konuldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Dışı Koordinasyon Ofisleri Hakkında Karar 5 Ağustos 2012 tarihli ve 28375 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe konuldu.
 
 
 

Sporda Şiddet, Fanatizm, Holiganlık "Eğrisi Doğrusu" Programında Tartışıldı

Sporda şiddet, fanatizm, holiganlık Taha Akyol‘un sunduğu “Eğrisi Doğrusu” programında tartışıldı

Yayın tarihi: 18.05.2012

Konuklar:
Dünya Spor Yazarları Birliği Başkan Vekili Esat Yılmaer,
Psikiyatr Prof. Dr. Tarık Yılmaz