Doping mevzuat spor mevzuatı

Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik

Geçtiğimiz günlerde halter ve atletizmde onlarca sporcunun doping ihlali yaptığı tespit edildi.

Kamuoyunda sporculara verilen yüksek ödüllerin doping kullanımında etken olduğu görüşü paylaşılıyor.

Başarılı sporcular bir yönetmeliğin verdiği yetki ile ödüllendiriliyorlar. Yönetmeliği paylaşıyorum.

Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ulusal ve uluslararası spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren sporcular ile bunların kulüpleri, teknik direktörleri ve antrenörleriyle başarıda emeği geçen diğer spor elemanlarına ayni veya nakdi ödül verilmesine dair esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönetmelik; olimpiyat oyunlarında, olimpik ve olimpik olmayan spor dallarının Dünya ve Avrupa ferdi veya takım şampiyonalarında, Akdeniz Oyunlarında, Dünya Üniversite Sporları Federasyonu müsabakalarında, Dünya Okul Sporları Federasyonu müsabakalarında, gençlik olimpik oyunlarında, Deafolimpik oyunlarında, federasyonların ulusal ve ödüllü müsabakalarında, Türkiye Futbol Federasyonunun uluslararası müsabakalarında; büyükler, gençler, ümitler ve yıldızlar kategorilerinde başarılı olan sporcular ve bunların spor kulüplerine, teknik direktörlerine antrenörlerine ve spor elemanlarına verilecek ödülleri kapsar. [1]

 Dayanak

Madde 3- (1) Bu Yönetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 Tanımlar ve kısaltmalar

Madde 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Antrenör: İkinci, üçüncü, dördüncü kademe antrenör belgesine sahip olan ve görevlendirilen kişiyi,

b) Deafolimpik: Dört yılda bir yapılan İşitme Engelliler Dünya yaz oyunları ve kış oyunlarını,

c) Federasyon: Spor federasyonlarını,

ç) Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

d) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

e) IOC: Uluslararası Olimpiyat Komitesini,

f) Ödül: Spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren sporcu, spor kulübü, teknik direktör ve antrenör ile diğer spor elemanlarına verilecek madalya, başarı belgesi, kupa, ayni yardım veya Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirasını,

g) Parolimpik: Engelliler Parolimpik Komitesince düzenlenen olimpiyat oyunlarını,

ğ) Spor elemanı: Uluslararası yarışmalarda üstün başarı gösteren sporcuların bu başarılarında emeği geçen ve müsabakada görevlendirilen doktor, psikolog, diyetisyen, öğretmen, masör, fizyoterapist ve benzeri elemanları,

h) Spor kulübü: Genel Müdürlük, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı ile federasyonların faaliyetlerine katılan tescilli spor kulüplerini,

ı) Takım sporu: Birden fazla sporcunun oluşturduğu takımların aynı anda karşılıklı olarak yapmış olduğu müsabaka ile yarışması ferdi olarak yapılmakla birlikte, sonuçta alınan puanların takım puanı olarak kabul edildiği ve ferdi derecelendirme yapılmayıp, takım derecelendirilmesi yapılan branşlarla ilgili müsabakayı (Takım sporlarında ulusal ve uluslararası müsabakalar için yedekleriyle birlikte öngörülen sporcu sayısı esas alınır. Ferdi müsabakaların takım sıralaması ve tasnifi bu kapsamda değildir.),

i) Teknik direktör: Beşinci kademe antrenör belgesine sahip olan ve görevlendirilen kişiyi,

j) Universiade: İki yılda bir yapılan Dünya üniversite spor oyunlarını,

ifade eder.

 Ödül verilebilecek spor müsabakaları 

Madde 5- (1) Olimpiyat oyunlarında, olimpik ve olimpik olmayan spor dallarının Dünya ve Avrupa ferdi veya takım şampiyonalarında, Akdeniz Oyunlarında, Dünya Üniversite Sporları Federasyonu müsabakalarında, Dünya Okul Sporları Federasyonu müsabakalarında, gençlik olimpik oyunlarında, Deafolimpik oyunlarında, federasyonların ulusal ve ödüllü müsabakalarında, Türkiye Futbol Federasyonunun uluslararası müsabakalarında büyükler, gençler, ümitler ve yıldızlar kategorilerinde başarılı olan sporcular ve bunların spor kulüplerine, teknik direktörlerine ve antrenörlerine bu Yönetmelikte belirtilen ödüller verilebilir.

 Olimpik ve parolimpik spor dallarında yapılan uluslararası müsabakalar

Madde 6- (1) Olimpiyat oyunlarında, ferdi müsabakalarda;

a) Birinci olan sporcuya en fazla 2000 adet,

b) İkinci olan sporcuya en fazla 1500 adet,

c) Üçüncü olan sporcuya en fazla 1000 adet,

ç) Dereceye giren sporcunun teknik direktörüne; birinci olan her sporcusu için 250 adet, ikinci olan her sporcusu için 200 adet, üçüncü olan her sporcusu için 150 adet,

d) Kulüplere;

1) Her birinci için en fazla 750 adet,

2) Her ikinci için en fazla 500 adet,

3) Her üçüncü için en fazla 400 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(2) Olimpiyat oyunlarında, takım sporlarında;

a) Takımın birinci olması halinde her sporcuya en fazla 750 adet,

b) Takımın ikinci olması halinde her sporcuya en fazla 600 adet,

c) Takımın üçüncü olması halinde her sporcuya en fazla 500 adet,

ç) Dereceye giren takımın teknik direktörüne; takımın birinci olması halinde en fazla 750 adet, takımın ikinci olması halinde en fazla 600 adet, takımın üçüncü olması halinde en fazla 500 adet,

d) Takımın dereceye girmesi halinde kulüplere;

1) Takımın birinci olması halinde her sporcusu için en fazla 500 adet,

2) Takımın ikinci olması halinde her sporcusu için en fazla 400 adet,

3) Takımın üçüncü olması halinde her sporcusu için en fazla 300 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(3) Dünya şampiyonalarında, büyükler kategorisinde ferdi müsabakalarda;

a) Birinci olan sporcuya en fazla 1000 adet,

b) İkinci olan sporcuya en fazla 750 adet,

c) Üçüncü olan sporcuya en fazla 500 adet,

ç) Dereceye giren sporcuların teknik direktörüne; birinci olan her sporcusu için 150 adet, ikinci olan her sporcusu için 125 adet, üçüncü olan her sporcusu için 100 adet,

d) Kulüplere;

1) Birinci olan her sporcu için en fazla 400 adet,

2) İkinci olan her sporcu için en fazla 300 adet,

3) Üçüncü olan her sporcu için en fazla 200 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(4) Dünya şampiyonalarında, büyükler kategorisinde takım sporlarında;

a) Takımın birinci olması halinde her sporcuya en fazla 500 adet,

b) Takımın ikinci olması halinde her sporcuya en fazla 400 adet,

c) Takımın üçüncü olması halinde her sporcuya en fazla 300 adet,

ç) Dereceye giren takımın teknik direktörüne; takımın birinci olması halinde en fazla 500 adet, takımın ikinci olması halinde 400 adet, takımın üçüncü olması halinde en fazla 300 adet,

d) Takımın dereceye girmesi halinde kulüplere;

1) Takımın birinci olması halinde her sporcusu için en fazla 300 adet,

2) Takımın ikinci olması halinde her sporcusu için en fazla 200 adet,

3) Takımın üçüncü olması halinde her sporcusu için en fazla 100 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(5) Dünya şampiyonalarında, gençler ve ümitler kategorilerinde, ferdi müsabakalarda;

a) Birinci olan sporculara en fazla 200 adet,

b) İkinci olan sporculara en fazla 150 adet,

c) Üçüncü olan sporculara en fazla 100 adet,

ç) Dereceye giren sporcunun teknik direktörüne; birinci olan her sporcusu için 60 adet, ikinci olan her sporcusu için 50 adet, üçüncü olan her sporcusu için 40 adet,

d) Sporcusu birinci olan kulüplere en fazla 150 adet,

e) Sporcusu ikinci olan kulüplere en fazla 100 adet,

f) Sporcusu üçüncü olan kulüplere en fazla 50 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(6) Dünya şampiyonalarında, gençler ve ümitler kategorilerinde, takım müsabakalarında;

a) Takımın birinci olması halinde her sporcuya en fazla 100 adet,

b) Takımın ikinci olması halinde her sporcuya en fazla 75 adet,

c) Takımın üçüncü olması halinde her sporcuya en fazla 50 adet,

ç) Dereceye giren takımın teknik direktörüne; takımın birinci olması halinde en fazla 100 adet, takımın ikinci olması halinde en fazla 75 adet, takımın üçüncü olması halinde en fazla 50 adet,

d) Takımın dereceye girmesi durumunda sporculara verilen ödülün ½’si kadar sporcunun mensubu bulunduğu spor kulübüne,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(7) Dünya şampiyonalarında, yıldızlar kategorisinde, ferdi müsabakalarda;

a) Birinci olan sporculara en fazla 100 adet,

b) İkinci olan sporculara en fazla 75 adet,

c) Üçüncü olan sporculara en fazla 50 adet,

ç) Dereceye giren sporcuların teknik direktörlerine; birinci olan her sporcusu için 30 adet, ikinci olan her sporcusu için 20 adet, üçüncü olan her sporcusu için 15 adet,

d) Sporcusu birinci olan kulüplere en fazla 35 adet,

e) Sporcusu ikinci olan kulüplere en fazla 25 adet,

f) Sporcusu üçüncü olan klüplere en fazla 10 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(8) Dünya şampiyonalarında, yıldızlar kategorisinde, takım müsabakalarında;

a) Takımın birinci olması halinde her sporcuya en fazla 30 adet,

b) Takımın ikinci olması halinde her sporcuya en fazla 20 adet,

c) Takımın üçüncü olması halinde her sporcuya en fazla 10 adet,

ç) Dereceye giren takımın teknik direktörüne; takımın birinci olması halinde en fazla 50 adet, takımın ikinci olması halinde en fazla 40 adet, takımın üçüncü olması halinde en fazla 30 adet,

d) Takımın dereceye girmesi durumunda sporculara verilen ödülün ½’si kadar sporcunun mensubu bulunduğu spor kulübüne,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(9) Avrupa şampiyonalarında, büyükler kategorisinde ferdi müsabakalarda;

a) Birinci olan sporculara en fazla 500 adet,

b) İkinci olan sporculara en fazla 350 adet,

c) Üçüncü olan sporculara en fazla 200 adet,

ç) Dereceye giren sporcuların teknik direktörüne; birinci olan her sporcusu için 100 adet, ikinci olan her sporcusu için 80 adet, üçüncü olan her sporcusu için 60 adet,

d) Sporcusu birinci olan kulüplere en fazla 200 adet,

e) Sporcusu ikinci olan kulüplere en fazla 150 adet,

f) Sporcusu üçüncü olan kulüplere en fazla 100 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(10) Avrupa şampiyonalarında, büyükler kategorisinde takım müsabakalarında;

a) Takımın birinci olması halinde her sporcuya en fazla 300 adet,

b) Takımın ikinci olması halinde her sporcuya en fazla 200 adet,

c) Takımın üçüncü olması halinde her sporcuya en fazla 100 adet,

ç) Dereceye giren takımın teknik direktörüne; takımın birinci olması halinde en fazla 300 adet, takımın ikinci olması halinde en fazla 200 adet, takımın üçüncü olması halinde en fazla 100 adet,

d) Takımın dereceye girmesi durumunda kulüplere;

1) Takımın birinci olması halinde her sporcusu için en fazla 100 adet,

2) Takımın ikinci olması halinde her sporcusu için en fazla 80 adet,

3) Takımın üçüncü olması halinde her sporcusu için en fazla 60 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(11) Avrupa şampiyonalarında, gençler ve ümitler kategorilerinde, ferdi müsabakalarda;

a) Birinci olan sporculara en fazla 100 adet,

b) İkinci olan sporculara en fazla 75 adet,

c) Üçüncü olan sporculara en fazla 50 adet,

ç) Dereceye giren sporcuların teknik direktörüne; birinci olan her sporcusu için 35 adet, ikinci olan her sporcusu için 25 adet, üçüncü olan her sporcusu için 15 adet,

d) Sporcusu birinci olan kulüplere en fazla 50 adet,

e) Sporcusu ikinci olan kulüplere en fazla 25 adet,

f) Sporcusu üçüncü olan kulüplere en fazla 15 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(12) Avrupa şampiyonalarında, gençler ve ümitler kategorisinde, takımlar müsabakalarında;

a) Takımın birinci olması halinde her sporcuya en fazla 50 adet,

b) Takımın ikinci olması halinde her sporcuya en fazla 40 adet,

c) Takımın üçüncü olması halinde her sporcuya en fazla 20 adet,

ç) Dereceye giren takımın teknik direktörüne; takımın birinci olması halinde en fazla 50 adet, takımın ikinci olması halinde en fazla 40 adet, takımın üçüncü olması halinde en fazla 20 adet,

d) Takımın dereceye girmesi durumunda sporculara verilen ödülün ½’si kadar sporcunun mensubu bulunduğu spor kulübüne,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(13) Avrupa şampiyonalarında, yıldızlar kategorisinde, ferdi müsabakalarda;

a) Birinci olan sporculara en fazla 50 adet,

b) İkinci olan sporculara en fazla 30 adet,

c) Üçüncü olan sporculara en fazla 10 adet,

ç) Dereceye giren sporcuların teknik direktörüne; birinci olan her sporcusu için 20 adet, ikinci olan her sporcusu için 15 adet, üçüncü olan her sporcusu için 10 adet,

d) Sporcusu birinci olan kulüplere en fazla 25 adet,

e) Sporcusu ikinci olan kulüplere en fazla 15 adet,

f) Sporcusu üçüncü olan kulüplere en fazla 10 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(14) Avrupa şampiyonalarında, yıldızlar kategorisinde takım müsabakalarında;

a) Takımın birinci olması halinde her sporcuya en fazla 25 adet,

b) Takımın ikinci olması halinde her sporcuya en fazla 20 adet,

c) Takımın üçüncü olması halinde her sporcuya en fazla 10 adet,

ç) Dereceye giren takımın teknik direktörüne; takımın birinci olması halinde en fazla 30 adet, takımın ikinci olması halinde en fazla 20 adet, takımın üçüncü olması halinde en fazla 10 adet,

d) Takımın dereceye girmesi durumunda sporculara verilen ödülün ½’si kadar sporcunun mensubu bulunduğu spor kulübüne,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

 Kulüplerin branşlarında katıldıkları Dünya ve Avrupa şampiyonaları

Madde 7 – (Değişik: 01.11.2008 – 27041 R.G. – 2008/14202 BKK/1 md.)

(1) Olimpiyatlarda takım halinde müsabakası yapılan ve derecelendirmeye tabi tutulan müsabakalardan, kulüplerin büyükler kategorisinde katıldığı Dünya şampiyonalarında;

a) Birinci olan kulübe en fazla 5000 adet,

b) İkinci olan kulübe en fazla 3000 adet,

c) Üçüncü olan kulübe en fazla 1500 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(2) Olimpiyatlarda takım halinde müsabakası yapılan ve derecelendirmeye tabi tutulan müsabakalardan, kulüplerin büyükler kategorisinde katıldığı Avrupa şampiyonalarında;

a) Birinci olan kulübe en fazla 3000 adet,

b) İkinci olan kulübe en fazla 1500 adet,

c) Üçüncü olan kulübe en fazla 750 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(3) Olimpiyatlarda takım halinde müsabakası yapılan ve derecelendirmeye tabi tutulan müsabakaların dışında kalan ferdi branşların takım müsabakaları;

a) Dünya şampiyonalarının büyükler kategorisinde;

1) Birinci olan kulübe en fazla 1000 adet,

2) İkinci olan kulübe en fazla 750 adet,

3) Üçüncü olan kulübe en fazla 500 adet,

b) Avrupa şampiyonalarının büyükler kategorisinde;

1) Birinci olan kulübe en fazla 750 adet,

2) İkinci olan kulübe en fazla 500 adet,

3) Üçüncü olan kulübe en fazla 250 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(4) Yukarıda belirtilen kulüp müsabakalarının; gençler, ümitler ve yıldızlar kategorisinde yapılması halinde derece elde eden kulüplere, ödül değerlendirme komisyonunun uygun görüşü ve Genel Müdürün onayı ile; gençler ve ümitlerde büyüklere verilen ödülün 1/5’i, yıldızlarda ise büyüklere verilen ödülün 1/8′ i kadar ödül verilebilir.

 Kulüplerin branşlarında katıldığı Dünya veya Avrupa kupaları

Madde 8 – (1) Olimpiyatlarda takım halinde müsabakası yapılan ve derecelendirmeye tabi tutulan müsabakalardan; kulüplerin branşlarında katıldığı olimpik branşlardaki Dünya ve Avrupa kupalarında;

a) Avrupa Kupası büyükler kategorisinde;

1) Birinci olan kulübe en fazla 2000 adet,

2) İkinci olan kulübe en fazla 1500 adet,

3) Üçüncü olan kulübe en fazla 750 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

b) Dünya Kupası yapılması halinde, Avrupa kupalarındaki ödüller ½ oranında artırılabilir.

 Akdeniz Oyunlarında derece alan sporcular

Madde 9 – (1) Akdeniz oyunlarında, ferdi müsabakalarda;

a) Birinci olanlara en fazla 100 adet,

b) İkinci olanlara en fazla 75 adet,

c) Üçüncü olanlara en fazla 50 adet,

ç) Dereceye giren sporcuların teknik direktörüne; sporcusunun birinci olması halinde en fazla 35 adet, sporcusunun ikinci olması halinde en fazla 25 adet, sporcusunun üçüncü olması halinde en fazla 15 adet,

d) Sporcusu birinci olan kulüplere en fazla 40 adet,

e) Sporcusu ikinci olan kulüplere en fazla 30 adet,

f) Sporcusu üçüncü olan klüplere en fazla 20 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(2) Akdeniz oyunlarında, takım müsabakalarında;

a) Takımın birinci olması halinde her sporcuya en fazla 50 adet,

b) Takımın ikinci olması halinde her sporcuya en fazla 30 adet,

c) Takımın üçüncü olması halinde her sporcuya en fazla 20 adet,

ç) Dereceye giren takımın teknik direktörüne; takımın birinci olması halinde en fazla 100 adet, takımın ikinci olması halinde 75 adet, takımın üçüncü olması halinde en fazla 50 adet,

d) Takımın dereceye girmesi durumunda kulüplere;

1) Takımın birinci olması halinde her sporcusu için en fazla 30 adet,

2) Takımın ikinci olması halinde her sporcusu için en fazla 20 adet,

3) Takımın üçüncü olması halinde her sporcusu için en fazla 10 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

 Universiade müsabakalarında derece alan sporcular

Madde 10 – (1) Universiade ferdi müsabakalarında;

a) Birinci olan sporculara en fazla 200 adet,

b) İkinci olan sporculara en fazla 150 adet,

c) Üçüncü olan sporculara en fazla 100 adet,

ç) Dereceye giren sporcuların teknik direktörlerinden; sporcusu birinci olana 60 adet, sporcusu ikinci olana 40 adet, sporcusu üçüncü olana 20 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(2) Universiade takım müsabakalarında;

a) Takımın birinci olması halinde her sporcuya en fazla 100 adet,

b) Takımın ikinci olması halinde her sporcuya en fazla 75 adet,

c) Takımın üçüncü olması halinde her sporcuya en fazla 50 adet,

ç) Dereceye giren takımın teknik direktörlerinden; sporcusu birinci olana 200 adet, sporcusu ikinci olana 150 adet , sporcusu üçüncü olana 100 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

 Dünya Üniversite Sporları Federasyonu, Dünya Okul Sporları Federasyonu, Gençlik Oyunları ferdi veya takım müsabakalarında derece alan sporcular

Madde 11 – (1) Dünya Üniversite Sporları Federasyonu, Dünya Okul Sporları Federasyonu, Gençlik Oyunları ferdi müsabakalarında;

a) Birinci olan sporculara en fazla 50 adet,

b) İkinci olan sporculara en fazla 30 adet,

c) Üçüncü olan sporculara en fazla 20 adet,

ç) Dereceye giren sporcuların teknik direktörlerinden; sporcusu birinci olana 20 adet, sporcusu ikinci olana 15 adet , sporcusu üçüncü olana 10 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(2) Dünya Üniversite Sporları Federasyonu, Dünya Okul Sporları Federasyonu, Gençlik Oyunları takım müsabakalarında;

a) Takımın birinci olması halinde her sporcuya en fazla 30 adet,

b) Takımın ikinci olması halinde her sporcuya en fazla 20 adet,

c) Takımın üçüncü olması halinde her sporcuya en fazla 10 adet,

ç) Dereceye giren takımın teknik direktörüne; takımın birinci olması halinde en fazla 30 adet, takımın ikinci olması halinde 20 adet, takımın üçüncü olması halinde en fazla 10 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

 Olimpik olmayan spor dallarında yapılan uluslararası müsabakalar

Madde 12 – (1) Dünya şampiyonalarında; en az değişik 15 ülke sporcusunun fiilen ilgili branş, kategori, stil ve sıklette yarıştığı uluslararası müsabakaların niteliği, katılan ülke sayısı, sporcu sayısı ve spor dalının ulusal ve uluslararası gelişmişliği gibi kriterler esas alınarak;

a) Sporculara; büyükler kategorisinde olimpik spor dallarında yapılan Dünya şampiyonalarında aynı kategorilerdeki sporculara verilen ödülün 1/5’ini geçmemek üzere,

b) Teknik direktöre; olimpik spor dallarında yapılan Dünya şampiyonalarında teknik direktöre verilen ödülün 1/5’ini geçmemek üzere,

c) Kulüplere; olimpik spor dallarında yapılan Dünya şampiyonalarında kulüplere verilen ödülün 1/5’ini geçmemek üzere,

ç) Gençler ve ümitlerde; olimpik spor dallarında yapılan Dünya şampiyonalarında bu kategoride verilen ödülün 1/5’ini geçmemek üzere,

d) Yıldızlarda; olimpik spor dallarında Dünya şampiyonalarında bu kategoride verilen ödülün 1 /5’ini geçmemek üzere,

e) Takım müsabakalarında olimpik spor dallarında yapılan Dünya şampiyonalarında takımlara verilen ödülün 1/ 5’ini geçmemek üzere,

ödül verilebilir.

(2) Ancak; IOC tarafından tanınan spor dallarında; yukarıda belirlenen oranlar, ödül değerlendirme komisyonu tarafından ½’sine kadar artırılabilir.

(3) Avrupa şampiyonalarında; en az değişik 10 ülke sporcusunun fiilen ilgili branş, kategori, stil ve sıklette yarıştığı uluslararası müsabakaların niteliği, katılan ülke sayısı, sporcu sayısı ve spor dalının ulusal ve uluslararası gelişmişliği gibi kriterler esas alınarak;

a) Büyükler kategorisinde olimpik spor dallarında yapılan Avrupa şampiyonalarında aynı kategorilerdeki sporculara verilen ödülün 1/5’ini geçmemek üzere,

b) Teknik direktöre; olimpik spor dallarında yapılan Avrupa şampiyonalarında teknik direktöre verilen ödülün 1/5’ini geçmemek üzere,

c) Kulüplere; olimpik spor dallarında yapılan Avrupa şampiyonalarında kulüplere verilen ödülün 1/5’ini geçmemek üzere,

ç) Gençler ve ümitlerde; olimpik spor dallarında yapılan Avrupa şampiyonalarında bu kategoride verilen ödülün 1/5’ini geçmemek üzere,

d) Yıldızlarda; olimpik spor dallarında Avrupa şampiyonalarında bu kategoride verilen ödülün 1/ 5’ini geçmemek üzere,

e) Takım müsabakalarında olimpik spor dallarında yapılan Avrupa şampiyonalarında takımlara verilen ödülün 1/5’ini geçmemek üzere,

ödül verilebilir.

(4) Ancak; IOC tarafından tanınan spor dallarında; yukarıda belirlenen oranlar, ödül değerlendirme komisyonu tarafından ½’sine kadar artırılabilir.

 Ulusal müsabakalar

Madde 13 – (1) Olimpik spor dallarının ulusal müsabakalarında başarılı olan toplam 600 sporcu ve bunların yetişmelerinde ve başarılarında emeği geçen toplam 250 antrenörü geçmemek üzere ve her birine, federasyon başkanının teklifi, ödül değerlendirme komisyonunun uygun görüşü ve Genel Müdürün onayı ile en fazla 60 Cumhuriyet Altını karşılığı ödül verilebilir. Bu ödül, bir defada verilebileceği gibi Genel Müdürün onayı ile aylara da yayılabilir.

Türkiye Futbol Federasyonunun uluslararası faaliyetleri

Madde 14 – (1) Türkiye Futbol Federasyonunun uluslararası faaliyetlerine katılan sporcular, kulüpler ve teknik direktörlere aşağıdaki ödüller verilebilir.

a) Dünya şampiyonasında veya Dünya kupasında derece alan milli takım sporcularının her birine;

1) Takımın birinci olması halinde en fazla 500 adet,

2) Takımın ikinci olması halinde en fazla 400 adet,

3) Takımın üçüncü olması halinde en fazla 300 adet,

b) Avrupa şampiyonasında başarılı olan milli takım sporcularının her birine;

1) Takımın birinci olması halinde en fazla 300 adet,

2) Takımın ikinci olması halinde en fazla 200 adet,

3) Takımın üçüncü olması halinde en fazla 100 adet,

c) Şampiyonlar liginde derece yapan kulüplerden;

1) Birinci olan kulübe en fazla 37.500 adet,

2) Şampiyonluk finali oynayan kulübe en fazla 26.000 adet,

3) Yarı final oynayan kulübe en fazla 15.000 adet,

ç) Şampiyonlar liginde oynayan takımların;

1) Şampiyon olmaları halinde her sporcusuna en fazla 125 adet,

2) Şampiyonluk finali oynamaları halinde her sporcusuna en fazla 100 adet,

3) Yarı final oynamaları halinde her sporcusuna en fazla 75 adet,

d) UEFA kupasında derece yapan kulüplerden;

1) Birinci olan kulübe en fazla 30.000 adet,

2) Şampiyonluk finali oynayan kulübe en fazla 15.000 adet,

3)Yarı final oynayan kulübe en fazla 7.500 adet,

e) UEFA kupasında oynayan takımların;

1) Şampiyon olmaları halinde her sporcusuna en fazla 100 adet,

2) Şampiyonluk finali oynamaları halinde her sporcusuna en fazla 75 adet,

3) Yarı final oynamaları halinde her sporcusuna en fazla 50 adet

Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(2) Şampiyonlar liginde veya UEFA kupasında şampiyon olan takım süper kupayı aldığı takdirde ilaveten 10.000 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(3) Yukarıda belirtilen müsabakalarda takımları çalıştıran teknik direktöre bir sporcunun aldığı ödülün iki katı ödül verilebilir.

 Rekor kırılması

Madde 15 – (1) Uluslararası müsabakalarda olimpiyat, Dünya veya Avrupa rekoru kıran sporcuya, bu müsabakalardan alması gereken ödülün yarısı kadar Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ilave ödül verilebilir. Aynı müsabakalarda birden fazla rekor kırılması halinde en yüksek rekoru değerlendirilir.

 Ödüllerin veriliş şekli ve mahsup

Madde 16 – (1) (Değişik: 30.07.2008 – 26952 R.G. – 2008/13863 BKK/2 md.) Ödüller, federasyon başkanının teklifi, ödül değerlendirme komisyonunun görüşü ve Genel Müdürün onayı ile verilir.

(2) Doping kontrolü yapılan müsabakalarda doping sonuçları alınmadan hiçbir şekilde ödül verilmez.

(3) Birbirinin devamı olan ve sonucu birincilikle biten veya şampiyonluğa varan uluslararası müsabakalarda verilecek ödüllerden, daha evvelki etaplarda verilen ödüller mahsup edilir.

(4) (Değişik: 30.07.2008 – 26952 R.G. – 2008/13863 BKK/2 md.) Ödüllerin ödenmesinde; ödüllerin hak edildiği müsabakanın bitimi tarihinde İstanbul Altın Borsasında oluşan günlük ağırlıklı ortalama altın fiyatı esas alınır.

 Aynı müsabakada ödül alınması

Madde 17 – (1) Uluslararası seviyedeki ferdi müsabakalarda sporculara aldığı dereceden dolayı takım tasnifi yapılması halinde takıma ödül verilmez.

(2) Bir spor dalında birden fazla disiplinde veya stilde yapılan müsabakada toplamda elde edilen dereceler ödüle esas alınıyor ise; toplamda dereceye giremeyip branşın disiplininden veya stilinden herhangi birinde ilk üç dereceden birini elde eden sporculara derecesinin karşılığında öngörülen ödülün yarısı verilebilir.

(3) Ancak, toplamda elde edilen derecenin karşılığı olan ödül, diğer disiplin veya stilde elde edilen dereceye tekabül eden ödülün altında ise, elde edilen en iyi derecenin karşılığı olan ödülün yarısı verilebilir.

Ödülün durdurulması ve ödülün geri alınması

Madde 18 – (1) Aşağıdaki hallerde ödül verilmesi durdurulur, suçlu olduğu tespit edilenlere ödül verilmez.

a) Dopingli olduğu tespit edilenlere, doping için numune vermekten kaçınanlara, doping ile ilgili uluslararası kuralları ihlal eden veya doping sebebi ile tedbirli olarak ceza kurullarına sevk edilenlere,

b) Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi birini değiştirme veya ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetlerinden dolayı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılanlara.

(2) (Mülga: 10.11.2008 – 27041 R.G. – 2008/14202 BKK/4 md.)

(3) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hallerden dolayı ödülü iptal edilen sporcunun çalıştırıcılarına verilen ödüller geri alınır.

Ödüllü yarışmalar 

Madde 19 – (1) Uluslararası kurallara göre düzenlenen ödüllü müsabakalardaki ilgili branşın uluslararası federasyon kurallarına göre belirlenen ödülü verilir.

 Tescil şartı

Madde 20 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan müsabakalardan dolayı kulübün ödül alabilmesi için dereceye giren sporcunun müsabakanın yapıldığı tarihten en az altı ay önce kulübe tescil edilmiş olması şarttır.

 Görevlendirilecek antrenör ve spor elemanlarına verilecek ödüller

Madde 21 – (1) Ferdi müsabakalarda sporcunun almış olduğu ödülden dolayı teknik direktöre verilen ödülün ½’si antrenöre verilir. Takım müsabakalarında ise teknik direktöre verilen ödülün ½’si, en fazla iki antrenör arasında eşit olarak paylaştırılır.

(2) Ferdi müsabakalarda birden fazla, takım müsabakalarında ise ikiden fazla antrenör görevlendirildiği takdirde, o müsabakadan dolayı antrenörlere verilecek ödül görevli antrenörler arasında paylaştırılır.

(3) Ferdi müsabakalarda; teknik direktör veya antrenöre verilecek ödül, ödül hak edilen müsabakadaki sporcuya verilen ödül miktarını geçemez.

(4) (Ek: 30.07.2008 – 26952 R.G. – 2008/13863 BKK/3 md.) Spor elemanlarına dereceye giren sporculardan dolayı olimpiyat oyunları için en fazla 25 adet, Dünya şampiyonalarının büyükler, ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde ferdi ve takım müsabakaları için en fazla 20 adet, Avrupa şampiyonalarının müsabakaları için en fazla 15 adet, diğer uluslararası müsabakaların büyükler, ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde ferdi ve takım müsabakaları için en fazla 5 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

(5) (Ek: 30.07.2008 – 26952 R.G. – 2008/13863 BKK/3 md.) Spor elemanlarının birden fazla olması halinde verilecek ödül spor elemanları arasında paylaştırılır.

Deafolimpik oyunları

Madde 22 – (Değişik: 10.11.2008 – 27041 R.G. – 2008/14202 BKK/2 md.)

(1) İşitme engelliler spor dalında organize edilen; Deafolimpik oyunlarında en az yirmi, Dünya şampiyonalarında en az onbeş ve Avrupa şampiyonalarında en az on ülke sporcusunun fiilen ilgili branş, kategori, stil ve sıklette katıldığı uluslararası müsabakaların niteliği, katılan ülke sayısı, sporcu sayısı, spor dalının ulusal ve uluslararası gelişmişliği gibi kriterler esas alınarak sporcu, teknik direktör ile kulüplere;

a) Deafolimpik oyunlarında dereceye girenlere bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan Dünya şampiyonaları için ferdi veya takım sporunda öngörülen ödülün 1/2’si,

b) Dünya şampiyonalarında dereceye girenlere bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan Dünya şampiyonaları için ferdi veya takım sporunda öngörülen ödülün 1/3’ü,

ç) Avrupa şampiyonalarında dereceye girenlere bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan Avrupa şampiyonaları için ferdi veya takım sporunda öngörülen ödülün 1/2’si,

verilebilir.

(2) İşitme engelliler spor dalında organize edilen; Deafolimpik oyunlarında on ila ondokuz, Dünya şampiyonalarında sekiz ila ondört ve Avrupa şampiyonalarında beş ila dokuz sporcusunun fiilen ilgili branş, kategori, stil ve sıklette katıldığı uluslararası müsabakaların niteliği, katılan ülke sayısı, sporcu sayısı, spor dalının ulusal ve uluslararası gelişmişliği gibi kriterler esas alınarak sporcu, teknik direktör ile kulüplere;

a) Deafolimpik oyunlarında dereceye girenlere bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan Dünya şampiyonaları için ferdi veya takım sporunda öngörülen ödülün 1/6’sı,

b) Dünya şampiyonalarında dereceye girenlere bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan Dünya şampiyonaları için ferdi veya takım sporunda öngörülen ödülün 1/8’i,

ç) Avrupa şampiyonalarında dereceye girenlere bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan Avrupa şampiyonaları için ferdi veya takım sporunda öngörülen ödülün 1/6’sı,

verilebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

Madde 23 – (1) (Değişik: 10.11.2008 – 27041 R.G. – 2008/14202 BKK/3 md.) Bu Yönetmelikte yer almayan ve uluslararası federasyonlarca organize edilecek diğer müsabakalarda başarılı olan veya Türkiye’nin tanıtımına katkıda bulunan sporcu, antrenör, kulüpler ile ulusal ve uluslararası müsabakalarda fair-play ödülü alanlara ödül değerlendirme komisyonunun uygun görüşü, Genel Müdürün onayı ile ödül verilebilir. Verilecek ödül 300 Cumhuriyet Altınını geçemez.

(2) Genel Müdürlük, federasyonlar, gençlik ve spor il müdürlüğü ile ilgili kurumlarca yurtiçinde veya yurtdışında yapılan ödüllü veya ödülsüz yarışmalarda ise ödül değerlendirme komisyonunun uygun görüşü, Genel Müdürün onayı ile ödül verilebilir. Verilecek ödülün miktarı 75 Cumhuriyet Altınını geçemez.

Ödül değerlendirme komisyonu

Madde 24 – (1) Bu Yönetmeliğin 7 nci, 12 nci, 13 üncü, 22 nci ve 23 üncü maddelerinde belirtilen ödüllerin verilmesi; Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanının başkanlığında iki şube müdürü ve iki federasyon genel sekreterinden oluşturulacak ödül değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilir. Komisyonlarda kararlar oy çokluğu ile alınır ve Genel Müdürün onayı ile ödül verilebilir.

(2) Komisyonlarda yapılacak olan değerlendirmelerde; müsabakanın önemi, ilgili spor dalının gelişmişliği, ilgili branş, stil, sıklet veya kategori ile fiilen iştirak eden ülke veya sporcu sayısı, ülkenin tanıtımına katkısı gibi hususlar göz önünde bulundurulur.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat 

Madde 25 – (1) 9/7/2004 tarihli ve 2004/7627 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesine Dair Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 26 – (1) Sayıştayın görüşü ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınan bu Yönetmelik 1/1/2007 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Yorumunuzu Paylaşın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: