spor hukuku

Futbol Disiplin Talimatı Değiştirildi

Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu, 08.12.2022 tarih ve 44 sayılı toplantısında Futbol Disiplin Talimatı’nı değiştirdi. Talimat değişiklikleri bugün TFF’nin sitesinde yayınlandı. TFF değişiklik yapıldığını internet sitesinde duyurdu.

Değişiklikler 20.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

TFF yönetim kurulu iki maddede değişiklik yaptı ve Talimat’a iki yeni madde ekledi.

Futbol Disiplin Talimatı’nın Sportmenliğe Aykırı Hareket (md. 36), Takım Halinde Sportmenliğe Hareket (md. 40) ve Hak Mahrumiyeti Cezası (md. 97) başlıklı maddelerde değişiklik yaptı.

Sportmenliğe Aykırı Hareket ve Takım Halinde Sportmenliğe Aykırı Hareket başlıklı maddelerde yer alan “müsabaka görevlilerine karşı toplu hareket”e ilişkin düzenlemeler bu iki maddeden kaldırıldı ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar (md. 38) ile Hakemler ve Diğer Müsabaka Görevlilerine Toplu Müdahale (md. 40/A) başlıklı iki yeni madde ihdas edildi.

Hak Mahrumiyeti Cezası” başlıklı 97’nci maddeye eklenen yeni düzenleme ile, hak mahrumiyeti cezası almış kulüp başkan ve yöneticileri için “gün başına ödeme yapmak suretiyle hak mahrumiyeti cezasını infaz ettirme” imkânı getirildi. Yani zenginler parasını vererek istediklerini yapabilecekler.

Değişiklik yapılan düzenlemeleri aşağıda yazdım.

TFF YÖNETİM KURULUNA ÖNERİLER

TFF’nin sitesinde ne zaman talimat değişikliği yayınlansa “yine mi?” Diyorum.

TFF yönetim kurulu düzgün çalışmıyor. Hukuktan sorumlu yönetim kurulu üyesi, TFF Hukuk Kurulu’nu çalıştırmıyor.

Talimatlar değiştirildiği zaman sadece ilgili talimatın değiştirildiği duyuruluyor. Talimat metnini açınca, sadece yürütme maddesinde hangi maddenin değiştiği belirtiliyor.

Oysa açıklama daha kapsamlı olmalı.

Hangi maddenin hangi cümlesinin/cümlelerinin değiştirildiği, hangi cümlelerin çıkarıldığı veya eklendiği açık şekilde belirtilmeli. Karşılaştırma cetveli yayınlanmalı. Hatta maddelerin değiştirilme gerekçeleri açıklanmalı.

TFF yönetim kurulu biraz özenli olmalı. Profesyonelce çalışmalı. Hukuk kurulunda görev alan hukukçuları da profesyonellerden oluşturmalı. Bugün bu kurul hiç profesyonel değil.

Konu sadece Talimat değişikliklerinde kabul edilen yöntem değil.

Nisan ayında Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu yayımlanarak yürürlüğe girdi. iBu kanun ile Türkiye Futbol Federasyonu Kanunu’nda önemli değişiklikler yapıldı. Hukuk kurullarının oluşumu, menajerlik ile ilgili kapsamlı değişiklikler yapıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Ali Rıza ve Diğerleri ile dah sonra verdiği ihlal kararlarından sonra TFF Statüsü’nde yapılan değişiklikler kadük oldu. Bu değişikliklerin hiçbiri TFF mevzuatına işlenmedi. Bugün TFF Statüsü ve TFF Talimatları 7405 sayılı Kanun ile uyumlu değil.

TFF yönetim kurulu ve TFF Hukuk Kurulu sekiz aydır uyuyor.

Bu şiddette lakayıtlık, marka değeri olduğunu iddia eden bir kuruma yakışmıyor.

TFF Hukuk Kurulu ulusal mevzuat, FIFA mevzuatı ile uyum konusunda sınıfta kaldı. Bu işi beceremiyorlar.

Belki TFF bünyesinde Uyum (compliance) Kurulu oluşturulmalı.

TALİMAT DEĞİŞİKLİKLERİ

Yukarıda kısaca açıkladığım değişiklikleri içeren yeni düzenlemeleri aşağıda yayınladım.

Koyu ve üstü çizili cümleler, silinen cümlelerdir.

Koyu renkli cümleler ise yeni düzenlemelerdir.

***

“MADDE 36 – SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET

(1) Sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı hareket eden, tutum ve davranışlarıyla TFF’nin saygınlığını zedeleyen ya da futbolun değerini düşüren eylemlerde bulunan veya basın ve yayın organları ya da sosyal medya aracılığıyla sporda şiddet veya düzensizliği teşvik eden veya taraftar eylemlerine sebebiyet verebilecek mahiyette veya müsabaka görevlilerini etki altına almaya yönelik, dürüstlüklerini veya tarafsızlıklarını sorgulayan veya itibarsızlaştırmaya çalışan sportmenliğe, spor ahlakına veya fair-play anlayışına aykırı açıklama ya da beyanlarda bulunan;

(a) Futbolculara 1 ila 3 müsabakadan men cezası,

(b) Yöneticilere 21 ila 60 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileri için 50.000.-TL’den 260.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 26.000.-TL’den 130.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 16.000.-TL’den 50.000.-TL’ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 10.000.-TL’den 20.000.-TL’ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 1 ila 3 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 15 ila 30 gün arasında hak mahrumiyeti cezası,

(ç) Kulüplere ise Süper Lig için 80.000.-TL’den 400.000.-TL’ye kadar, 1. Lig için 40.000.- TL’den 200.000.-TL’ye kadar, 2. Lig için 26.000.-TL’den 130.000.-TL’ye kadar, 3. Lig için 13.000.-TL’den 66.000.-TL’ye kadar para cezası, verilir.

(d) Birinci fıkrada belirtilen eylemlerin kulüplerin basın yayın organları (özellikle resmi internet siteleri, kulüp televizyonları) veya sosyal medya hesapları aracılığı ile gerçekleştirilmesi halinde kulüplere Süper Lig için 200.000.-TL’den 600.000.-TL’ye kadar, 1. Lig için 110.000.-TL’den 300.000.-TL’ye kadar, 2. Lig için 60.000.-TL’den 110.000.-TL’ye kadar, 3. Lig için 30.000.-TL’den 60.000.-TL’ye kadar para cezası, ayrıca açıklamanın herhangi bir isim belirtilmeksizin veya yönetim kurulu tabiri kullanılarak gerçekleştirilmesi halinde açıklamayı yapan kulübün başkanına da bu fıkranın (b) bendine göre ceza verilir.

(2) Disiplin Kurulu gerekli gördüğü takdirde bu maddenin 1. fıkrasında belirlenen ihlaller nedeniyle sadece 35. maddenin 4. fıkrasında belirtilen para cezasına hükmedebilir.

(3) Futbolcular, kulüp yöneticileri, görevlileri ve diğer kişilerin her türlü iletişim araçları, sosyal medya, her türlü basın yayın organı ve sair şekilde müsabaka hakemleri ile sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı olarak irtibat kurmaları yasaktır. İhlalin gerçekleştirilmesi halinde, (a) Futbolculara en az 1 yıl müsabakadan men cezası,

(b) Yöneticilere en az bir yıl hak mahrumiyeti cezası ve ayrıca Süper Lig kulübü yöneticileri için 400.000.-TL’den 1.000.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 200.000.-TL’den 600.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 100.000.-TL’den 400.000.-TL’ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 50.000.-TL’den 200.000.-TL’ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere, en az 1 yıl müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya en az 1 yıl hak mahrumiyeti cezası, verilir.

(4) Sportmenliğe ve spor ahlakına aykırı şekilde kendisi ile irtibat kurulan başta hakem, gözlemci, temsilci, saha komiserleri olmak üzere müsabaka görevlileri veya görevliler bu durumu derhal TFF’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişiler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezası verilir.

(5) Yukarıdaki 1. fıkrada belirtilen ihlalin TFF mensuplarına veya müsabaka görevlilerine yönelik olması ve fiili müdahale içermesi halinde;

(a) Futbolculara 3 ila 6 müsabakadan men cezası,

(b) Kulüp yöneticilerine 75 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü yöneticileri için 70.000.-TL’den 300.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 40.000.- TL’den 140.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 30.000.-TL’den 60.000.-TL’ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 17.000.-TL’den 30.000.-TL’ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere 3 ila 6 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün hak mahrumiyeti cezası, verilir.

***

MADDE 38 – HAKEM VE DİĞER MÜSABAKA GÖREVLİLERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

(1) Bu talimat kapsamındaki kişilerin basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla hakemler ve diğer müsabaka görevlileri hakkında; bu kişilerin veya müsabakanın dürüstlüğüne veya tarafsızlığına gölge düşürmeye veya itibarsızlaştırmaya veya müsabaka görevlilerini etki altına almaya yönelik herhangi bir şekilde açıklamada, yorumda veya paylaşımda bulunmaları yasaktır.

(2) Birinci fıkrada yer alan yasağa uymayan kişilere Süper Lig için 200.000 TL, TFF 1. Lig için 100.000 TL, TFF 2. Lig için 50.000 TL, TFF 3. Lig için 25.000 TL, Gelişim ligleri, Kadın Ligleri ve Bölgesel Amatör Ligler için ise 10.000 TL para cezası verilir. Diğer kişilere ise Süper Lig için belirlenen para cezası verilir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen eylemlerin kulüplerin basın yayın organları (özellikle resmi internet siteleri, kulüp televizyonları) veya sosyal medya hesapları aracılığı ile gerçekleştirilmesi halinde Kulüplere ise Süper Lig için 200.000.-TL’den 600.000.-TL’ye kadar, 1. Lig için 110.000.-TL’den 300.000.- TL’ye kadar, 2. Lig için 60.000.-TL’den 110.000.-TL’ye kadar, 3. Lig için 30.000.-TL’den 60.000.-TL’ye kadar para cezası verilir. Ayrıca açıklamanın herhangi bir isim belirtilmeksizin veya yönetim kurulu tabiri kullanılarak gerçekleştirilmesi halinde açıklamayı yapan kulübün başkanına da ikinci fıkraya göre ceza verilir.

(4) Bu madde kapsamındaki eylemlerin Talimat’ın diğer maddelerini de ihlal etmesi halinde ayrıca ilgili madde kapsamında da ceza verilir.

***

MADDE 40 – TAKIM HALİNDE SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET

(1) Aşağıda belirtilen hususlar, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketlerdir:

a) Müsabaka öncesinde, sırasında veya sonrasında takımın en az altı futbolcusunun hakem tarafından sarı veya kırmızı kartla cezalandırılması,

b) Müsabaka öncesinde, sırasında veya sonrasında takımın en az üç futbolcusunun hakem tarafından müsabakadan ihraç edilmesi,

c) Müsabaka öncesinde, sırasında veya sonrasında, birden fazla futbolcunun veya görevlinin birlikte hareket ederek bir müsabaka görevlisine hakaret etmesi, kararlarına karşı sportmenliğe aykırı şekilde itiraz ederek karşı çıkması, baskı kurmaya çalışması, tehdit etmesi, söz konusu kişiye karşı güç kullanması.

(2) Yukarıdaki fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şekilde takım halinde sportmenliğe aykırı hareket edilmesi halinde Süper Lig kulüplerine, görülen her bir sarı kart için 3.000.- TL, kırmızı kart için 6.000.-TL; 1. Lig kulüplerine, görülen her bir sarı kart için 1.500.-TL, kırmızı kart için 3.000.-TL; 2. Lig kulüplerine, görülen her bir sarı kart için 700.-TL, kırmızı kart için 1.500.- TL; 3. Lig kulüplerine, görülen her bir sarı kart için 400.- TL, kırmızı kart için 800.-TL para cezası verilir.

(3) Yukarıdaki fıkranın (c) bendinde belirtilen şekilde takım halinde sportmenliğe aykırı hareket edilmesi halinde ise, kulüplere kendi lig kategorilerinde altı sarı kart görülmesi halinde verilen miktarlarda para cezası verilir.

***

MADDE 40/A – HAKEMLER ve DİĞER MÜSABAKA GÖREVLİLERİNE TOPLU MÜDAHALE

(1) Müsabaka öncesinde, sırasında veya sonrasında, aynı takımdan birden fazla futbolcunun, görevlinin veya yöneticinin birlikte hareket ederek:

a) itiraz veya protesto amaçlı müsabaka görevlilerinin etrafını sarmaları veya görevlerini yapmalarını engelleyici eylemlerde bulunmaları halinde Süper Lig kulüplerine 50.000 TL, TFF 1. Lig kulüplerine 25.000 TL, TFF 2. Lig kulüplerine 15.000 TL, TFF 3. Lig kulüplerine 7.500 TL,

b) müsabaka görevlilerine karşı sportmenliğe aykırı şekilde itiraz ve eylemlerde bulunmaları, baskı kurmaya çalışmaları, sözlü veya fiili eylemlerde bulunmaları halinde Süper Lig kulüplerine 75.000 TL, TFF 1. Lig kulüplerine 40.000 TL, TFF 2. Lig kulüplerine 20.000 TL, TFF 3. Lig kulüplerine 10.000 TL

para cezası verilir. Yukarıda a ve b bentlerinde yer alan cezalar eylemin ağırlığına göre yarı oranına kadar artırılır.

(2) Birinci fıkrada yer alan eylemlerin müsabaka hakemine karşı VAR incelemesi ile bağlantılı olarak gerçekleştirilmesi halinde cezalar yarı oranında artırılarak uygulanır.

(3) Bu madde kapsamındaki eylemler kural olarak müsabaka görevlileri tarafından rapor edilir. Bununla birlikte, rapor edilmeyen eylemler hakkında re’sen disiplin soruşturması da başlatılabilir.

***

MADDE 97 – HAK MAHRUMİYETİ CEZASI

(1) Hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılan kişiler, futbol müsabakalarına iştirak edemez, hakemlik, temsilcilik, gözlemcilik, saha komiserliği yapamaz, TFF veya kulüp yöneticisi, idari ve teknik görevlisi olarak müsabakalarda görev alamaz, kulüp mensubu olarak futbolla ilgili idari, sportif veya sair hiçbir faaliyette bulunamaz ve stadyumlara giremez.

(2) İki sezon arasında geçen dönemler hak mahrumiyeti cezalarının infazında hesaba katılmaz.

(3) Kulüp Başkanlarının aldıkları hak mahrumiyeti cezaları; ilgili kulübün Play-Off Finali, Türkiye Kupası Finali, Süper Kupa müsabakası veya kupa seremonisinin gerçekleştirileceği müsabakanın oynandığı güne denk gelmesi halinde müsabaka günü infaz edilmez ve kulübün diğer resmi müsabakalarında protokol tribünü hariç stadyumlara girmelerine engel olmaz.

(4) Bu talimatın 42. (ayrımcılık ve ideolojik propaganda), 55. (davranış kuralları), 56. (müsabaka sonucunu etkileme), 57. (bahis) ve 61 (doping) maddelerinde belirten ihlaller nedeniyle verilen hak mahrumiyeti cezaları ile sürekli hak mahrumiyeti cezaları hariç olmak üzere; Kulüp Başkan ve Yöneticileri ile bu kulüplerin bağlısı alt ve üst kuruluşların başkan ve yöneticileri hakkında verilen hak mahrumiyeti cezaları; ceza alan kişinin, TFF’nin banka hesabına her bir günlük hak mahrumiyeti cezasına karşılık; Süper Lig Kulüpleri için 10.000 TL, 1. Lig Kulüpleri için 7.500 TL, 2. Lig Kulüpleri için 5.000 TL, 3. Lig Kulüpleri için 2.500 TL yatırmaları ve yatırdıklarına ilişkin makbuzu yazılı talepleri ile birlikte TFF’ye sunmaları halinde infaz edilmiş sayılır.

(5) Dördüncü fıkra kapsamında hak mahrumiyeti cezalarının infaz edilmiş sayılabilmesi için, hak mahrumiyeti süresinin tümüne ilişkin ödeme yapılması zorunludur.

Yorumunuzu Paylaşın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: