spor hukuku

Bakan Kasapoğlu Sorulardan Kaçıyor

İyi Parti Denizli milletvekili Yasin Öztürk, Sayıştay'ın Gençlik ve Spor Bakanlığı Raporu'ndaki usulsüzlük tespitleri hakkında yazılı soru önergesi verdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu bu önergeye yanıt vermekten kaçındı.

Eylül ayında, Sayıştay, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ilgili 2021 yılı Denetim Raporu’nu yayınladı.

Bu raporda, Bakanlık’ta yapılan birçok usulsüz işlem sıralandı.

İyi Parti Denizli milletvekili Yasin Öztürk, Sayıştay Raporu hakkında yazılı soru önergesi vermiş.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Sarıkaya bu soru önergesine süresi içinde yanıt vermemiş.

Soru önergesindeki sorular önemli. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndaki usulsüzlük, yolsuzluk olayları unutulmamalı!

Söz konusu soru önergesi aşağıdaki gibidir:

“T.C. Sayıştay Başkanlığı Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporunda aşağıdaki bulguya yer verilmiştir;

“Özel gelirlerin Strateji Geliştirme Başkanlığı adına açılmış banka hesapları vasıtasıyla tahsil edildiği, bu hesaplara ilişkin nakit hareketlerinin merkez muhasebe biriminin bilgisine sunulmadığı, bu nedenle muhasebe birimince zamanında ve doğru tutarlar üzerinden muhasebeleştirilemediği ve sonuç olarak özel gelirlerin mali tablolarda eksik yer aldığı tespit edilmiştir.

3289 sayılı Kanunun Ek 14’üncü maddesinde sayılan gelirler, 5018 sayılı Kanun’un 39’uncu maddesinde sayılan özel gelirler kapsamında olup bu gelirlerin Bakanlık bütçesinde gösterilmesi gerekmektedir. Ancak mevcut uygulamada söz konusu gelirlerin muhasebe birimi tarafından takip edilemediği, bu birim tarafından ancak Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından bildirilen zamanda ve tutarlar üzerinden gelir kaydı yapıldığı anlaşılmaktadır.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından 2021 yılında Genel Müdürlük payı olarak Strateji Geliştirme Başkanlığı adına açılmış banka hesabına gönderilen tutarlar ile bu kapsamda merkez muhasebe birimi tarafından 600 Gelirler Hesabının 04.06.01.28 ekonomik koduna Spor Toto-Loto Pay Gelirleri gerçekleştirilen muhasebe kayıtlarında yer alan bilgilere esas teşkil eden veriler Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilgi Sisteminden, Strateji Geliştirme Başkanlığından ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından temin edilmiş olup denetim ekibi tarafından müstakil bir analize tabi tutularak yeniden derlenmiştir.

Buna göre 2021 yılı içerisinde Genel Müdürlük payı olarak Strateji Geliştirme Başkanlığı adına açılmış banka hesabına yatırılan tutarlar ile merkez muhasebe birimi tarafından gelir kaydı yapılan tutarlar arasında yaklaşık 2,5 milyar Türk Lirası farklılık bulunmaktadır. Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ilişkin Genel Müdürlük payları 2021 yılı içerisinde banka hesaplarına gönderildiği halde bu tutarlar 2021 yılı içerisinde muhasebe kayıtlarına yansıtılmamıştır.

Tahsil edilen toplam tutardaki farklılığın yanı sıra gelirin bankaya yatırıldığı tarih ile muhasebe kayıtlarına aktarıldığı tarihler arasında da bir takım tutarsızlıklar bulunmaktadır. Örneğin Teşkilat Başkanlığınca 2021 yılı Ocak ayı payı 22.02.2021 tarihinde gönderilmiş iken bu tutar muhasebe kayıtlarına 13.07.2021 tarihinde intikal ettirilmiştir. 2021 yılı Haziran, Temmuz ve Ağustos ayı payları ise ayrı ayrı ve önceden yatırılmış olduğu halde muhasebe kayıtlarına yatırıldıktan uzun süre sonra ve tek kalemde kaydedilmiştir.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından gönderilen tutarlar için örneklendirilen bu uygulama esasen diğer özel gelirler için de geçerli olup buna göre özel gelirler Bakanlık mali tablolarında eksik yer almaktadır.

Kamu idaresi cevabında; özel gelirlerin tamamının ilgili yıl genel bütçesinin (B) işaretli cetveline özel gelir olarak kaydedildiği, Bakanlık faaliyetlerinde kullanılan özel ödeneğin Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimi tarafından Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi üzerinden muhasebe kayıtlarına alındığı, bu çerçevede Bakanlığa ait özel gelirlerin tahakkuk ve tahsili ile buna ilişkin takip ve kayıt işlemlerinin zamanında ve doğru bir şekilde yapıldığı ve raporlandığı ifade edilmiştir.

Ancak yukarıda yer verilen tablonun incelenmesinden anlaşılacağı üzere, 2021 yılında tahsil edilen özel gelirlerden önemli bir kısmının ilgili yıl genel bütçesine gelir kaydedilmediği açıktır. Diğer taraftan tabloda yer alan gelir kaydına ilişkin veriler Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sisteminden alınmış, tahsilatlara ilişkin tutarlar ise Spor Toto Teşkilat Başkanlığından elde edilen banka dekontlarına dayanmakta olup buna göre bulgudaki tespitler somut denetim kanıtları ile desteklenmektedir.

İdare tarafından, özel gelirlerin tahakkuk ve tahsili ile buna ilişkin takip ve kayıt işlemlerinin zamanında ve doğru bir şekilde yapıldığı ve raporlandığı ileri sürülmekte ise de bu durumu destekleyici hiçbir somut kanıt sunulmamıştır. Buna göre özel gelirlerin Bakanlık mali tablolarında tam olarak yer aldığı iddiasının kabulü mümkün değildir.”

Yukarıdaki bulgu doğrultusunda;

  1. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından 2021 yılında Genel Müdürlük payı olarak Strateji Geliştirme Başkanlığı adına açılmış banka hesabına yatırılan toplam tutar ne kadardır?
  2. 2021 yılı içerisinde Genel Müdürlük payı olarak Strateji Geliştirme Başkanlığı adına açılmış banka hesabına yatırılan tutarlar ile merkez muhasebe birimi tarafından gelir kaydı yapılan tutarlar arasında yaklaşık 2,5 milyar Türk Lirası farklılık bulunmasının gerekçesi nedir?
  3. Sayıştayın Spor Toto Teşkilatına ilişkin hazırladığı raporda. Genel Müdürlük payı olarak Strateji Geliştirme Başkanlığı adına açılmış banka hesabına yaklaşık 8.7 milyar TL yatırmış olduğu görülmesine rağmen, bu tutarın Genel Müdürlük hesabında 7.7 milyar TL olarak görülmesinin nedeni nedir? Aradaki yaklaşık 1 milyar TL’lik fark nereden kaynaklanmaktadır?
  4. Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ilişkin Genel Müdürlük payları 2021 yılı içerisinde banka hesaplarına gönderildiği halde bu tutarlar 2021 yılı içerisinde muhasebe kayıtlarına neden yansıtılmamıştır?
  5. “Spor Genel Müdürlüğü Payı” olarak Spor Toto Teşkilat Başkanlığından tahsil edilen gelirler bankaya yatırıldığı tarihten ne kadar süre sonra muhasebe kayıtlarına yansıtılmaktadır?
  6. Bu gelirlerin bankaya yatırıldığı süreden yaklaşık 6 aylık bir süre sonra muhasebe sistemine kaydedilmesinin gerekçesi nedir?

Yorumunuzu Paylaşın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: