yargı kararları

İstinaf Kararı – Kira Sözleşmesinin Uyarlanması Davasında Görevli Mahkeme

Covid-19 pandemisi nedeniyle futbol reklam alanının kiralanmasına ilişkin sözleşmenin uyarlanması ve sözleşmeye istinaden verilen çeklerin iptali talepli davada sulh hukuk mahkemesi görevlidir.

T.C.

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 36. HUKUK DAİRESİ

DOSYA NO: 2020/1737

KARAR NO: 2020/1284

TÜRK MİLLETİ ADINA

İSTİNAF KARARI

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ: İSTANBUL ANADOLU 11. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

TARİHİ: 10/04/2020

NUMARASI: 2020/461 E. – 2020/173 K.

DAVANIN KONUSU: Kira Sözleşmesinin Uyarlanması

KARAR TARİHİ: 16/09/2020

İstinaf incelemesi için dairemize gönderilen dosyadaki tüm belgeler ve dairemiz üyesi tarafından hazırlanan raporlar incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde, müvekkili olan davacı ile davalı arasında 05/09/2019 tarihinde Futbol Reklam Alanının Kiralanmasına İlişkin sözleşme akdedildiğini, belirtilen sözleşmeye istinaden tüm dünyada etkisini gösteren ve ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin TBK’nın 138. Maddesi tahtında müvekkilinde aşırı ifa güçlüğü oluşturduğunu, edimler arasındaki dengenin müvekkilleri aleyhine ve dürüstlük kuralına aykırı şekilde bozulduğunu belirterek çeklerin ödenmemesi hususunda ihtiyati tedbir kararı verilmesini, taraflar arasındaki sözleşmenin uyarlanması ve müvekkilince davalıya verilmiş ve dava tarihinde hala ödenmemiş çeklerin iptal edilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece yapılan yargılama neticesinde, uyuşmazlık konusunda yargılama yapma görevinin Sulh Hukuk mahkemesine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiştir.

Davalı vekili istinaf talebinde, görevli mahkemenin Ticaret Mahkemesi olduğunu belirterek kararın kaldırılmasını talep etmiştir.

Dava; “kira sözleşmesinden kaynaklı olarak verildiği iddia edilen çeklerin iptali ve sözleşmenin uyarlanması” talebidir. 6100 Sayılı HMK’nın 4/1-a maddesinde, Sulh Hukuk Mahkemeleri, dava konusunun değer veya tutarına bakılmaksızın; kiralanan taşınmazların, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanun’una göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dâhil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davaları görürler, hükmüne yer verilmiştir. Somut olayımızda; uyuşmazlığın esasını davacı ile davalı arasında yapılan 05.09.2019 tarihli futbol reklam alanının kiralanmasına ilişkin sözleşme oluşturduğu, kira sözleşmesine isnaden verildiği belirtilen çeklerin iptalinin ve sözleşmenin uyarlanmasının istendiği, dava tarihinde yürürlükte olan HMK’nın 4/1-a maddesi gereğince dava değerine bakılmaksızın davaya bakma görevi Sulh Hukuk Mahkemesi’ne ait olduğu ve görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olduğu, taraflar ileri sürmese dahi yargılamanın her aşamasında re’sen gözetileceği anlaşılmakla, mahkemece verilen görevsizlik kararı yerindedir. İlk derece mahkemesinin kararında esası etkileyen bir usul hatası bulunmadığı, vakıa tespitlerinin tam ve doğru olarak yapıldığı, maddi hukuk normlarının doğru olarak uygulandığı, delillerin değerlendirilmesinde de hatalı bir sonuca varılmadığı anlaşıldığından davalı vekilinin istinaf başvurusunun HMK.353/1-b-1 maddesi gereğince esastan reddine karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-İlk derece mahkemesinin kararı usul ve yasaya uygun bulunduğundan, HMK’nun 353/1-b-1 maddesi gereğince davalı vekilinin istinaf başvurusunun ESASTAN REDDİNE,

2-Yürürlükteki Yargı Harçları Tarifesi gereğince alınması gereken 54,40 TL maktu istinaf karar harcından peşin olarak alındığı anlaşılmakla başkaca harç alınmasına yer olmadığına,

3-Davalının istinaf başvurusu için yaptığı giderlerin üzerinde bırakılmasına, harcanmayan istinaf gider avansının iadesine,

4-Karar tebliği, harç takibi ve avans iadesi işlemlerinin ilk derece mahkemesince yerine getirilmesine, Dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda, HMK’nun 362/1-c maddesi gereğince kesin olmak üzere oybirliği ile karar verildi.16/09/2020

Yorumunuzu Paylaşın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: