mevzuat Spor Genel Müdürlüğü spor mevzuatı

Ampute Futbol Yarışma Talimatı Yürürlüğe Girdi

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu yönetim kurulu 14 Haziran 2014 tarihinde Ampute Futbol Yarışma Talimatı‘nı kabul etmişti.

Talimat 11 Ağustos 2014 tarihinde Spor Genel Müdürlüğü’nün sitesinde yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Talimat aşağıdadır.

TÜRKİYE BEDENSEL ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU
                                   AMPUTE FUTBOL YARIŞMA TALİMATI
                                                                   BÖLÜM I
                                                Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1: Bu Talimat, ampute futbol müsabakalarının, uluslararası ampute futbol oyun kurallarına göre yapılmasını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.
Kapsam
Madde 2 (1) Bu Talimat, ampute futbol dalında faaliyeti olan kulüpleri, antrenörlerini, futbolcularını, hakemlerini, gözlemcilerini, temsilcilerini, eğitimcilerini ve ampute futbolda görevli bulunan diğer bütün saha içi ve dışı ilgilileri kapsar.
Dayanak
Madde 3:(1) Bu Talimat, 3289 sayılı Spor Genel Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un Ek -9 ncu maddesi,19.07.2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan,Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile 16/05/2007 tarihli ve 26524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4: ( 1) Bu Talimatta geçen;
a) Federasyon: Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu,
b) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğü’nü,
c) İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nü,
d) İl Temsilcisi: Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu il temsilcilerini,
e) Kulüp: Ampute futbol dalında faaliyetleri bulunan kulüpleri,
f) Sezon:  İlk resmi müsabaka ile son resmi müsabakanın oynandığı tarihler arasındaki dönemi,
İfade eder.
                                                          BÖLÜM II
Ampute futbol müsabaka sezonu
Madde 5:(1) Ampute futbol müsabaka sezonu, her yıl Federasyon tarafından tespit ve ilan edilir.
Kulüpler
Madde 6:(1)Müsabakalara katılacak kulüplerin Federasyonca tescil edilmiş olması zorunludur.   
                                                       
Müsabaka çeşitleri
Madde 7:(1)
1) Resmi Müsabakalar;
Federasyon tarafından düzenlenen ampute futbol ligleri ve düzenlenen kupa müsabakaları ile WAFF (World Amputee Football Federation-Dünya Ampute Futbol Federasyonu)  tarafından düzenlenen uluslararası müsabakalar ya da bu kuruluşun iznine bağlı olarak, ülke federasyonlarının ve kulüplerinin yapacağı müsabakalardır.
2) Özel Müsabakalar;
Özel müsabakalar resmi müsabakaların dışında kalan ulusal ve uluslararası müsabakalardır.
a. Ulusal özel müsabakalar: Federasyon tarafından tescili yapılmış ampute futbol dalında faaliyetleri olan kulüplerin, yurt içinde kendi aralarında yaptıkları müsabakalardır.
b.Uluslararası özel müsabakalar: Ulusal özel müsabakalar dışında kalan özel müsabakalardır.
Federasyondan izin alınmadan yurt içinde veya yurt dışında hiçbir özel müsabaka yapılamaz. Federasyonca tescilli futbolcular, Federasyonun izni olmaksızın, hiçbir nam altında, geçici de olsa yabancı takımda oynayamazlar. Federasyonca izin verilen özel müsabakaların organizasyonu ve anlaşmazlıkların çözümü bunları düzenleyenlere aittir.
Müsabakaların düzenlenmesi
Madde 8: ( 1 ) Resmi müsabakalar yalnızca Federasyonca düzenlenir. Resmi müsabakalara ait unvanlar ancak Federasyon tarafından verilir.Federasyon tüm resmi müsabakalara katılacak takımların niteliklerini ve kıstaslarını müsabakalar başlamadan önce belirler.
                                                                  BÖLÜM III
 Müsabaka Usulleri
Usulün belirlenmesi:
Madde 9:(1) Resmi müsabakaların puan veya eleme usullerinden hangisine göre yapılacağı Federasyon tarafından belirlenir.Federasyon, müsabakaların bir veya daha fazla devreler halinde yapılmasına karar verebilir.
Puan usulü ve averaj
Madde 10:(1) Takımların belirlenmiş bir karşılaşma takvimi gereğince birbirleriyle karşılaşarak kazandıkları puan durumlarına göre derecelendirmelerine “Puan Usulü” ismi verilir. Bu usul ile yapılan karşılaştırmalarda kazanan takıma üç (3), berabere kalan takımlara bir (1), kaybeden takımlara sıfır (0) puan verilir.
Ancak, Federasyon müsabakaların başlamasından önce ilan etmek koşulu ile galibiyet, beraberlik veya mağlubiyet halinde verilecek puan sisteminde değişiklik yapmaya yetkilidir.
Puan usulü ile yapılan müsabakalar sonunda en fazla puan kazanan takım birinci, ondan sonra gelen ikinci olarak sıralanır. Puanların eşitliği halinde aşağıda belirlenen sistem uygulanır.
1) Aynı puana sahip takım sayısı 2 (iki), ise;
a) Öncelikle aynı puana sahip ilgili takımların kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne,
b) Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa kendi aralarındaki müsabakalardaki gol averajına, Takımların kendi aralarında yaptıkları maçlarda atılan gollerde eşitlik var ise, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılır.
c) Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, genel puantajdaki gol averajına bakılır. Takımlar arasındaki gol averajı da eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.
d)  Bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.
e) Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü uygulanacak bir müsabaka neticesinde, kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.
2) Aynı puana sahip takım sayısı 3 (üç)  veya daha fazla ise;
a) Bu takımların birbiri ile oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yapılan puan cetveli ile kesin sonuç belirlenir.
b)Önce bu puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır.
c) Puan cetvelinde puan eşitliği varsa kendi aralarındaki gol averajına bakılır. Atılan gollerde eşitlik varsa deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılır.
d) Gol averajı da eşit ise daha fazla gol atan takıma bakılır.
e) Bütün bu şartlara rağmen takımların puanları ile attıkları ve yedikleri gol sayıları eşit ise genel puan cetvelindeki averaja bakılır.
f) Genel puan cetvelindeki averajlar eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.
g)Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.
h)Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maç eleme usulü müsabakaları neticesinde kazanan takım üstün sayılarak kesin sonuç alınır.
2-) Türkiye kupası veya benzeri kupa müsabakalarında uygulanacak puan usulü ve averaj sistemi her yıl Kupa Statüsü ile belirlenir.
Federasyon gerekli gördüğü hallerde gol averajının uygulanmamasına veya belirleyeceği bir şekilde uygulanmasına karar verebilir.
Eleme usulü
Madde 11:(1)Yenilenlerin elenmesi ve yenenlerin birbirleriyle karşılaşması suretiyle en son galibin belirlendiği sisteme eleme usulü denir.Federasyon, müsabakaların tek veya çift maç eleme esası üzerinden oynanmasına karar vermeye veya başka bir sisteme göre eşleştirme yapmaya yetkilidir.
İlgili müsabaka statüsünde, eleme usulüne göre oynanacak müsabakaların normal süresinin beraberlikle sonuçlanması halinde müsabaka 10’ar dakikalık iki devre halinde uzatılır. Uzatma süreleri sonunda da beraberlik bozulmaz ise, kazanan takım seri penaltı vuruşları sonucunda belirlenir. Kupa müsabakalarında uzatma ve seri penaltı vuruşları ile ilgili statü, Federasyonun ilgili kurullarınca müsabakalar öncesi belirlenir ve ilan edilir.
Ligler ve fikstür
Madde 12:(1)Türkiye ampute futbol liglerinin hangi takımlardan oluşacağını liglerdeki takımların sayısını Federasyon belirler. Fikstürlerin düzenlenmesi ile ilanı Federasyona aittir. Federasyon müsabaka statülerini ve fikstürleri düzenler ve müsabakaların başlamasından önce resmi internet sitesinden ilan eder.
Federasyon gerek gördüğü hallerde, takımların ulaşım mesafelerini göz önünde bulundurarak, liglere ve gruplara ayırabilir. Federasyon gruplardaki takım sayılarında arttırma ve eksiltme yapabilir.
2-) Liglerde birden fazla takımı olan kulüpler;
Ayrı liglerde takımları bulunan kulüpler, ayrı liglerde uygulanacak statü gereği tüm müsabakalara katılırlar. Müsabakalar sonundaki puan durumuna göre yapılacak sıralamaya bir üst lige terfi ederler. Takımlar bulundukları liglerde ki müsabakalar neticesinde bir üst lige terfi hakkını kazandığı halde, aynı kulübün terfi edilen ligde takımı olması halinde bu haklarını kaybederler. Aynı ligde bir kulübün iki takımı yer alamaz.
3-) Federasyon ligler arasındaki yükselme ve düşme esaslarını düzenlemeye, düşecek ve yükselecek takım sayılarını belirlemeye yetkilidir. Bir üst lige yükselecek veya bir alt lige düşecek takımları Federasyon gerekli gördüğü hallerde yükseltmez veya düşürmez. Federasyonun alacağı kararlar müsabaka statüsü ve fikstürlerini müsabakaların başlamasından önce resmi internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.  Fikstür Federasyon tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
Müsabaka sonucunu etkileme
Madde 13:(1) Ampute futbol müsabakasının sonucunu, taraflar aralarında anlaşarak veya üçüncü kişilerden maddi menfaat temin etme veya anılan haller dışında sair sebeplerle ampute futbolun olağan yapısının dışında etkilemek veya etkilemeye teşebbüs etmek yahut ilgililerden beklenen spor mücadelesini göstermeleri halinde dahi, bu amaç için kendi kuruluşları dışında başka bir kişiden maddi menfaat temin etmek yasaktır. Bu yasakları ihlal eden kişi ve/veya kuruluşlar Disiplin Kuruluna sevk edilir.
Müsabaka sonuçlarının tescili
Madde 14:(1) Federasyon tarafından izin verilen veya düzenlenen müsabakaların sonuçları, Federasyon tarafından tescil edilmeden geçerli sayılmaz.
Müsabaka sonuçları hakem raporları ile tespit edilir. Herhangi bir nedenle tamamlanamayan müsabakaların sonuçlarını, görevlilerin (hakem, gözlemci, temsilci ve diğer görevliler) raporlarına ve yapılacak araştırmaya göre, Federasyon tescil eder. Sonucu etkileme eylemi, sonucun tescilinden sonra anlaşılsa dahi tescil iptal edilebilir. Tescilin iptali, kulüplere herhangi bir tazminat ve sahir talep hakkı vermez.
Müsabakaların gün ve saatlerinin belirlenmesi
Madde 15:  (1)
a) Oynanacak müsabakaların sahalarını, günlerini, saatlerini tespit ve ilan etmek,
b) Elverişsiz hava koşullarından dolayı müsabaka saatinden iki saat evveline kadar maçın ileri bir tarihe ertelenmesine karar vermek, (Müsabakanın başlamasına iki saat ve daha az bir zaman kaldıktan sonra müsabakayı ertelemek yetkisi hakeme aittir.)
c) İleri bir tarihe ertelenen müsabakanın oynanacağı saha, gün ve saatini tespit etmek,
d)Elverişsiz hava koşullarından ve hakem kararlarından doğan ertelemeler dışında, gerek gördüğü takdirde müsabakayı erteleyerek, tarihini, yerini ve saatini yeniden belirlemek,
e)Resmi ve Özel Milli müsabakalar sebebi ile ertelenen diğer resmi müsabakaları, uygun görülecek tarih ve yerlerde oynatmak,
 Federasyona aittir.
Seyircilerin müsabakalara girişi
Madde 16:(1)Seyirciler müsabakalara, Federasyona bildirilmiş, bilet veya davetiye ile girerler. Bunun dışında herhangi bir belge ile müsabakalara seyirci alınamaz. Bir müsabakada aynı seyir kalitesindeki yerler için farklı bilet ücreti uygulaması yapılamaz. Aksi halde, kulübün bu şekilde sağladığı gelirin üç misli tazminat olarak kulüp tarafından ödenir veya Federasyon nezdinde doğmuş ve doğacak alacaklarından tahsil edilir. Federasyon hesabına gelir kaydedilir.
Müsabakaların ertelenmesi ve müsabaka yerinin değiştirilmesi
Madde17:(1) Federasyon tedbir niteliğinde olmak üzere gerekli gördüğü takdirde, müsabakaları seyircisiz oynatabilir. Ayrıca Yönerge’nin 29 uncu maddesinde öngörülen hallerde, olaylara ve fiillere sebebiyet veren kulüplerin kendi ili dâhilinde yapacakları müsabakaların başka bir ilin sahasında oynatılmasına ve olayların meydana geldiği futbol sahalarının geçici bir süre müsabakalara kapatılmasına veya müsabakaların seyircisiz oynatılmasına tedbire karar vermek yetkisi Federasyonu Yönetim Kurulu’na aittir.
2) Tedbir niteliğinde olmak üzere, mülkî idareler tarafından güvenliği sağlanamayan ve sağlanamayacağına ve yerel seyirciler tarafından güvenliğin bozulduğuna Federasyonca kanaat getirilen illerde müsabaka yaptırmamaya ve bu şekilde olan illerde oynanması gereken müsabakaların bir kısmını veya tamamını başka bir ilde oynatmaya ve bunun süresini belirlemeye Federasyon yetkilidir.
Misafir takımın seyircilerinin de gittikleri illerde güvenliği bozduklarına Federasyonca kanaat getirilir ise aynı hükümler misafir takımın bağlı olduğu ilde de uygulanır.
Tedbir niteliğinde verilen ve uygulanan bu kararlar Federasyon Disiplin Kurulu’nca verilecek saha kapatma veya müsabakayı seyircisiz oynatma cezalarından mahsup edilemez.
Müsabakaların ertelenmesi
Madde 18 (1) Müsabakaların belirlenen sahalarda, ilan ve tebliğ olunan saatlerde başlaması şarttır. Elverişsiz hava koşulları nedeni ile hakem kararı ile ertelenen müsabakalar Federasyonun belirleyeceği gün ve saatte oynanır.
Federasyon tarafından müsabakalar elverişsiz hava koşulları dahil olmak üzere, zorlayıcı sebeplerle başka bir güne bırakılabilir. Bu takdirde erteleme sebebinin Federasyon tarafından kabulü zorunludur. Ertelemeyi gerektiren zorunlu sebeplerin bulunup bulunmadığının takdiri Federasyona aittir. Takımların anlaşması ile müsabakalar ertelenemez. Kulüplerin, futbolcuların toplu zehirlenme, kaza, sınav, doğal afetler vs gibi durumlarda müsabakanın ertelenmesine ilişkin taleplerine Federasyon karar verir.
Ertelenen müsabakalar
Madde 19: (1) Her ne sebeple olursa olsun ertelenen müsabakalar, Federasyonca uygun görülen bir tarihte oynatılır. Erteleme müsabakalarına, ancak erteleme tarihinde müsabakada yer alma hakkı olan antrenör, idareci ve futbolcular katılır.
2-) Resmi yarışma cezası, cezalının, suçu işlediği kategorideki resmi yarışmaları sayılarak men suretiyle infaz edilir.Yarışmaktan men veya hak mahrumiyeti cezaları, resmi fikstürde ilan edilen ilk maçtan itibaren uygulanır. Federasyon Genel Sekreterliğince bu maçlar infaz yazısında açık bir şekilde ilgiliye bildirilir.
3-) Maçın ertelenmesi halinde cezalı kişi veya kuruluşun cezası, ertelenen maçta infaz edilir. Maçta oynama hakkı olmayan kişi, ertelenen maçta’ da oynayamaz. Cezalar Federasyonun resmi internet sitesinde “Ceza Tahtası” bölümünde ilgili sporcunun oynayamayacağı müsabakalar belirtilmek suretiyle ilan edilir.
 4-)Cezalı kişinin, başka bir kulübe transfer olması halinde yeni kulübün ilk maçından itibaren cezası infaz edilir. Maçın fikstürde ilan edildiği tarihte cezalı olmayan fakat tehir edilen tarihte cezalı olan bir sporcu, tehir karşılaşmasında yer alamaz ve yer almadığı tehir karşılaşması cezalı maç sayısından düşülür.
5-) Yarışma mevsiminde tamamlanmayan (Toplam (4) dört sarı karttan kaynaklanan cezalar hariç) resmi yarışma sayısı ile men cezasının infazı sonraki yarışma sezonuna intikal eder ve sezonun ilk resmi yarışmasından başlanarak aralıksız uygulanır.
Müsabakanın yarıda kalması
Madde 20: (1) Müsabaka, bu Talimatın 28’nci maddesinin b fıkrasında yazılı hallerin dışında doğan zorlayıcı sebepler dolayısıyla tamamlanamadığı takdirde başka bir gün yarım kaldığı andaki şartlarla tamamlanmasına, yeniden yapılmasına veya yarıda kaldığı zamanki sonucu ile tescil olunmasına Federasyon karar verir.
Takım kadroları
Madde 21 (1) Müsabakalarda yer alacak futbolcuların yaş ve statüsünü her sezon başında Federasyon tespit ve ilan eder.
Futbolcuların uygunluğu
Madde 22: (1) Müsabakaya girecek futbolcunun;
a)Temsil edeceği kulüp adına o sezon için tescil ile vize işlemlerini yaptırmış ve lisansını almış olmalıdır.
b) Herhangi bir sebeple müsabakaya girmekten men edilmemiş olması, zorunludur.
c) Federasyon sezon başlamadan önce, takımların kadrolarında yabancı futbolcuların bulunup, bulunmamasına veya sayısını belirlemeye yetkilidir.
Oyuncu değiştirilmesi ve çıkarılması
Madde: 23:(1) Hakem tarafından oyun başladıktan sonra oyundan ihraç edilen futbolcular, tekrar müsabakaya dönemeyeceği gibi, yerine de başka bir futbolcu alınamaz.
Oyun başlamadan önce ihraç edilen oyuncuların yerine ismi bildirilmiş yedeklerden oyuncu alınabilir. İhraç edilen yedek oyuncu yerine maç listesine başka bir yedek oyuncu yazılamaz.
Müsabaka kadroları
Madde: 24:(1) Bir takım iki kaleci dört futbolcudan az bir kadro ile müsabakaya başlayamaz. Takım yöneticisi, müsabaka başlamadan önce, müsabakada yer alacak bir asil ve yedek kaleci olmak üzere, altı futbolcu ve en fazla altı (6) yedek futbolcunun isim listesini toplam ondurt(14) sporcunun ismini ve forma numarasını yazarak imzalayıp hakeme vermek zorundadır. Müsabakadan önce ibraz edilen futbolcu listeleri ve futbolcu lisansları rakip takımlar tarafından incelenerek uygunlukları, listeler imzalanarak kabul edilir, varsa itirazları liste üzerinde yazı ile belirtilir. Böyle bir durumda itiraz karşı tarafa okutularak imzalattırılır.
  
2-) Yöneticiler, asil ve yedek kaleci olmak üzere 6 (Altı) kişilik oyuncu kadrosu yazmalarına rağmen altı futbolcudan az bir kadro ile oyuna başlarsa altı kişilik listede ismi yazılı futbolculardan eksik olanlar geldiklerinde oyuna girebilirler. Bir takımdan oyun içerisinde toplam oyuncu sayısı kaleci dahil dört (4) kişi kaldığında maç tatil edilir. Müsabakaya devam edilmez.
3-) Erkek ve bayan futbolcular yalnız kendi kategorilerindeki müsabakalara katılabilirler. Kaleci ve oyuncu olarak lisansı tescil edilen sporcular, sadece statülerinde oynayabilir. Bu statüdeki sporcular, antrenör sporcu olarak müsabakalarda görev alabilirler. Ancak; kulüplerinde başkan ve yönetim kurulu üyelerinden o lige ait antrenör belgesi olanlar antrenör olarak görev alabilir. Sporcu olarak görev alamazlar. İsim listesini sırası ile yönetici, yoksa teknik sorumlu, yoksa antrenör, yoksa takım kaptanı imzalayabilir
Sonuçların ilanı
Madde 25 (1) Ampute futbol oyun kurallarına göre tamamlanmış müsabakaların sonuçları, hakem raporları ile belirlenir.
 
Oyun kurallarına göre tamamlanamayan müsabakaların sonuçları,  hakem, gözlemci ve temsilci raporları doğrultusunda Federasyon tarafından karara bağlanır ve ilan edilir.
Hükmen yenik sayılma halleri
Madde 26:1-) Hükmen yenik sayılmayı gerektiren durumlar aşağıda belirtilmiştir
a)  Müsabakanın ilan edildiği sahaya, belirlenen saatte asil ve yedek kaleci, 4 oyuncu olmak üzere 6(Altı ) kişiden az bir kadro ile çıkmak veya müsabaka başlamadan önce sahayı terk etmek, ya da müsabaka esnasında herhangi bir sebeple kadronun 4 (dört) kişiye inmesi, (bu durumda müsabakaya devam edilmez.)
b) Kulübe tescilli olmayan veya o sezon için lisans vizesi yapılmamış futbolcu oynatılması,
c)Futbolcuların lisanslarının veya Federasyonun onaylı isim çizelgelerinin hakeme ibraz edilmemesi neticesinde maçın yapılmamış olması,
d) Lisans kontrolünden sonra hakemin futbolcuları tanımamasından yararlanarak değiştirmek,
e) Takımda futbolcularla, yabancı uyruklu futbolcuların belirlenmiş sayıdan fazla olması, kadroda bulundurulması zorunlu tutulan futbolcuların kadroda bulundurulmaması ve Federasyon tarafından müsabakaların organizasyonuna ilişkin belirlenmiş diğer esas ve kurullara uyulmaması.
f) Cezalı veya idari tedbirli bulunan futbolcu veya futbolcuların oynatılması,
g) Aynı sezonda, müsabakalarda üst üste veya aralıklı dahi olsa ihraca dönüşmeyen ihtarlık hareketleri nedeniyle toplam 4 sarı kart gören futbolcunun aynı kategorideki ilk resmi müsabakada oynatılması,
h) Futbolcunun kendisine ait olmayan lisansı kullanması, sahte lisans kullanılması ve/veya lisans üzerinde tahrifat yapılmış olması,
ı) Federasyonun, müsabakalar için çıkardığı yönerge ve genelgelerdeki hükümleri, o sonuca etki edecek şekilde ihlal etmek,
j) Ertelenen müsabakalarda oynama hakkı bulunmayan futbolcunun oynatılması,
k) İhraç veya sakatlık nedeni ile kaleye geçecek kaleci bulunmaması,
2-) Yukarıda belirtilen hallerde hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber,(b,d,e,f,g,h,ı,j) bentlerindeki sebeplerden dolayı ilgililer hakkında Federasyon Disiplin Talimatını uygulamak üzere işlem yapılır. Ayrıca bu halleri bilmemek kulüpler ve ilgililer için mazeret sebebi olamaz.
3-) Yukarıda anılan (b, d, e, f, g, h, ı, j) fıkralarında yazılı nedenlerden dolayı müsabakayı takip eden 3 (üç) gün içinde, belgeleri ile birlikte itiraz edilebilir. Belgesi ibraz edilmeyen ve depozitosu yatırılmayan itirazlar incelenmeye alınmaz.
4-) Hükmen yenik sayılma halinde galip gelen takım lehine 3 gol verilir. Hükmen yenik sayılan takım gol atılmış olsa dahi, hiçbir gol geçerli kabul edilmez. Hükmen galip gelen takımın üçten fazla attığı goller geçerli olarak kabul edilir.
Kırmızı ve sarı kart uygulamaları
Madde 27: (1) Hakem tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırılan oyuncular (Rakibin bariz gol şansını engellemek ve 2. sarı karttan dolayı ihraç edilme durumu hariç) başka disiplin suçu işlemememiş olmak kaydıyla takip eden ilk iki müsabakada oynamama cezası alırlar. Ayrıca disiplin suçu işlerlerse Disiplin Kurulunca verilecek ceza ayrı uygulanır.
b) Sezonun sona ermesi nedeniyle infazı tamamlanmamış direkt kırmızı kart cezaları gelecek sezona aktarılır.
c) Bir futbolcunun bir müsabakada sarı kart görmesinden sonra, doğrudan kırmızı kart veya ikinci bir sarı kart nedeniyle kırmızı kart görmesi halinde söz konusu sarı kartlar hakem raporlarında belirtilmez ve toplam 4 (dört) sarı kart hesabında dikkate alınmaz.
d)Resmi müsabakalarda oyun kurallarından doğan ihlaller nedeniyle oyundan çıkarılan futbolcular (futbolcunun ikinci sarı kart nedeniyle veya bariz gol şansını önlemesi nedeniyle hakem tarafından müsabakadan çıkarıldığı hallerde, başka disiplin suçu işlememiş olmak kaydıyla)otomatik olarak, takip eden ilk resmi müsabakada oynayamaz.
e) Bir sezonda görülen sarı kartlar ve cezaları sonraki sezona taşınmaz. Sarı kart cezaları bulunduğu sezon içinde değerlendirilir. Her sezon başında bir önceki sezona ait tüm sarı kart cezaları sıfırlanır. Dört(4) sarı karttan kaynaklanan kart cezaları infaz edilmemiş olsa dahi bir sonraki sezona aktarılamaz.
Puan silinmesi, lig dışı bırakma ve alt kümeye indirmeye neden olan haller
Madde 28:(1) Puan Silinmesi, Lig dışı bırakma ve alt kümeye indirmeye neden olan haller;
a) Bir lig sezonunda müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, gelip müsabakaya çıkmayan veya müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber, ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar, puan silinir.
Aynı şekilde bir lig sezonunda ikinci defa müsabakaya gelmeyen, gelip müsabakaya çıkmayan veya müsabakayı terk eden takım ligden çıkarılarak bir alt lige düşürülür ve bu takımla müsabakası olan diğer takımlar oynamaksızın hükmen galip gelmiş sayılır.
b) Bu Talimatın 29 uncu maddesinin (a) ve (b) bentlerinde belirlenen nedenlerden dolayı hakemin müsabakayı devam ettirme imkânını bulamaması halinde Federasyonun Yönetim Kurulu tarafından, birinin veya her ikisinin hükmen yenik sayılmasına ve ayrıca olayın durumuna göre galibiyet halinde verilen puan kadar silinmesine karar verilir.
c) Bir müsabakada hakem tarafından sahadan çıkarılmak istenen futbolcu sahayı terk etmemesi ve bu nedenle müsabakanın tatil etmesi halinde hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca galibiyet halinde verilen puan kadar puanı silinir. Hakem çıkarma kararını takım kaptanına bildirir. Takım kaptanı bu futbolcunun çıkarılmasını sağlayamadığı takdirde, takım kaptanına son bir ihtarda bulunur ve sonuç alınmazsa müsabakayı tatil eder.
d) Bu Talimatın, 29’ncu maddesinin (b) fıkrasında belirtildiği şekilde kendi seyircileri tarafından herhangi bir bölgenin emniyet ve güvenliğini, hakemlerin, futbolcuların, idareci ve görevlilerin veya müsabakayı izleyen diğer kişilerin can güvenliğini zedeleyecek derecede, sahaların içinde veya dışında, ciddi olaylar çıkarıldığında ve Federasyonca kanaat getirilen takımların da (b) fıkrasındaki uygulama bahis konusu olan veya olmayan hallerde dahi, sezon sonuna kadar yapacakları müsabakaları iptal etmeye ve devam eden sezonda da bir alt lige indirilmelerine veya en alt ligde bulunanlar için de lig dışı bırakılmalarına Federasyonca karar verilebilir.
e) Bu Talimatın 29.maddesinin hallerinden birinin bulunduğu sezonda ikinci kez tekrarlayan kulüplerin takımları, bulunduğu sezonda müsabakalardan çıkarılarak bu takımla müsabakası olan takımlar oynamaksızın hükmen galip sayılırlar. Bu durumda olan takımların takip eden sezonda müsabakalara alınıp, alınmaması konusunda Federasyon karar verir. Alt lig bulunmaması halinde bir yıl müsabakalara alınmazlar.
f) Tarafların bir müsabakayı, sonucu üzerinden anlaşarak, yaptıklarına Federasyonca kanaat getirilmesi halinde her iki takım bir alt lige indirilir. Alt lig bulunmaması halinde bir yıl müsabakalara alınmazlar.
2-) Müsabaka sonucu üzerinde anlaşma iki takımın futbolcuları arasında olmuşsa, her iki takım hükmen yenik sayılmakla beraber, ayrıca galibiyet halinde verilen puanın iki katı kadar, anlaşma yalnız bir takım futbolcuları arasında olmuşsa, futbolcuların mensup olduğu takım hükmen yenik sayılmakla beraber, ayrıca galibiyet halinde verilen puanın iki katı kadar puanı silinir. İlgililer Federasyon Disiplin Kuruluna sevk edilir. Bu maddeye göre puanları tenzil edilen takımların oynadıkları müsabakalarda puanları bulunmuyorsa,(eksi puan uygulaması yapılır) sonradan yapacakları müsabakaların ilkinden başlamak üzere puanları mahsup edilir.
Tamamlanmayan müsabakaların sonuçları
Madde 29: (1) Kulübün futbolcusu, yöneticisi, teknik sorumluları ve antrenörleri ile görevlilerinin ayrı veya birlikte hakeme fiili eylemde bulunmaları, kavgaya sebebiyet vermeleri ve bu eylemleri dolayısıyla müsabakaya devam olunması olanağının kalmadığı durumlarda, hakem müsabakayı tatil ettiğini ilan eder. Bu halde yönetim kurulu olaya sebebiyet veren takımın/takımların hükmen mağlubiyetine karar verir, ayrıca olay ve fiillerin niteliğine göre ilgililer Disiplin Kuruluna sevk edilir.
b) Seyircilerin taşkın ve edebe aykırı hareketleri ile birlikte müsabakaya fiili eylemleri sonucu, müsabakanın devam ettirilmesine olanak kalmaması halinde, hakem müsabakayı tatil ettiğini ilan eder. Bu halde yönetim kurulu, takımların birinin veya her ikisinin hükmen yenik sayılmasına karar verir, ayrıca olayın ve fiillerin niteliğine göre ilgililer Federasyon Disiplin Kuruluna sevk edilir.
c) Eğer müsabaka eleme usulüne göre düzenlenmişse bu müsabakalarından ihraç edilir ve ertesi yıl aynı mahiyetteki müsabakalara katılamaz.
d) Yönetim Kurulu, maddede öngörülen tüm hallerde karar verirken, maçın hakemleri, gözlemcisi, Federasyon temsilcisi, Federasyon veya Merkez Hakem Kurulu Üyelerinin, ilgililerin raporlarını göz önünde bulundurur. Yönetim kurulu yaptığı değerlendirmede, maçın tatil kararlarını uygun görmediği takdirde, maçın yeniden oynanmasına veya yarıda kaldığı zamanki sonucu ile tescil olunmasına karar verebilir.
 
Müsabaka kıyafetleri
Madde 30.(1) Kulüpler sezon öncesi Federasyona tescil ettirdikleri formaları ile her türlü törene ve müsabakaya katılmak zorundadırlar. Aksine davranan kulüpler hakkında, yapılacak uyarıya rağmen bu tutumlarını değiştirmedikleri takdirde, Disiplin Kuruluna sevk edilmekle beraber, kulübün müsabakalarının belirlenecek süreç de başka sahalarda yaptırılmasına Federasyonca karar verilebilir. Takım formalarının renklerinde benzerlik olması durumunda, ev sahibi takım farklı şekilde forma giymek zorundadır.
Müsabaka hakemleri
Madde 31: (1)
a) Müsabakalarda görevlendirilecek hakemler ve gözlemcilere ilişkin usul ve esaslar Ampute Futbol MHK Hakem ve Gözlemci Talimatında düzenlenmiş olup, talimat hükümleri uygulanır.
b) Müsabaka saatine 2 (iki) saat ve daha az zaman dilimi kalmış ise; müsabakanın oynatılıp oynatılmaması kararı hakeme, 2 (iki) saatten fazla süre var ise, Federasyona aittir.
c)  Resmi veya özel kolluk kuvvetleri olmaksızın görevliler müsabakayı başlatamazlar.
d) Hakemler görevlerini ampute futbol oyun kurallarına ve MHK’ nin ilgili talimatlarına uygun olarak yaparlar.
İtirazlar
Madde 32: (1)İtirazlar aşağıdaki hal ve şekilde yapılır;
a) Müsabaka öncesi itirazlar; ampute futbol oyun kurallarına aykırı hareket edilmesinden doğan bir duruma karşı yapılacak itirazların, müsabaka listesinde adı geçen kulüp yöneticisi tarafından yazılı olarak yapılır.
b) Müsabaka esnasındaki itirazlar; müsabaka başladıktan sonra ampute futbol oyun kurallarına aykırı durumlar da sözlü olarak hakeme bildirilir, ihlal söz konusu ise federasyon gözlemcisi ve temsilcisi ve müsabakanın hakemince karara bağlanır.
c) Müsabaka sonrası itirazlar; ampute futbol oyun kurallarına aykırı bir uygulama söz konusu ise, buna bağlı olarak, yapılacak itirazlar, kulüp başkanı tarafından yapılır. İtiraz Kulübün başlığını içeren yazılı dilekçe ile itirazı Federasyona yapılır.
Dilekçeye Federasyonun mevcut banka hesabına yatırılan itiraz ücret dekontu eklenir. İtiraz en geç maçı takibenden üç gün içinde yapılır. Dekont eklenmeyen (itiraz ücreti yatırılmayan)itirazlar işleme konulmaz.
     Yapılan itirazlar neticesinde federasyonun kararına, kararın tebliğ edildiği tarihten yedi(7) gün içinde Tahkim Kuruluna itirazını edilebilir
İtiraz ücreti
Madde 33.(1) Müsabaka başlamadan öncesi, esnası ve sonrası yapılan itirazların incelenebilmesi için itirazın yapıldığı tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde, Federasyonca tespit edilen ve ilan edilen 300.00               ( Üç yüz Türk Lirası )  itiraz ücretinin Federasyon hesabına yatırılması ve belgesinin Federasyona verilmesi zorunludur. Federasyon itirazı haklı bulduğu takdirde, itiraz ücreti iade edilir. İtiraz reddedildiği takdirde federasyonca gelir kaydedilir.
Yabancı uyruklu futbolcu sayısı
Madde 34:(1) Takımlarda yer alacak ampute futbol yabancı uyruklu futbolcu sayısı her sezon başında Federasyonca belirlenir ve ilan edilir.
Resmi ve özel milli müsabakalara çağrılan futbolcular
Madde 35:(1) Milli takım kamplarına, yapılacak resmi veya özel uluslararası müsabakalar için seçilen futbolcular yapılan çağrıya uymak zorundadırlar. Mazeretsiz bu çağrıya, uymayan sporcular Disiplin Kuruluna sevk edilir.
Talimatta bulunmayan hükümler
Madde 36:(1) Bu Talimat hükme bağlanmamış olan hususlar hakkında Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu karar vermeye yetkilidir.
Yürürlük
Madde 37:(1) Bu Talimat Spor Genel Müdürlüğü resmi internet sitelerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 38: Bu Talimat hükümlerini Federasyon Başkanı yürütür.

Yorumunuzu Paylaşın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: