Spor Tahkimi TFF Tahkim Kurulu

Hangi Yerleşik İçtihat?

TFF Tahkim Kurulu’nun Lomana Tresor Lualua‘nın cezasını ertelenmesi kararı kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Kararın hukuki eleştirisini gelecek günlerde yazacağım.

Şimdilik TFF Tahkim Kurulu’nun ilgili karardaki bir ifadesine değinmek istiyorum.

TFF Tahkim Kurulu, kararın sonuç bölümünde şu ifadeyi kullandı:

Kurulumuzun daha önceki kararlarına da dayanak oluşturan ve FDT’nin 103.maddesinde düzenlenen “yaptırımın ertelenmesi” ne dair ilk kararı olan 2012/127 E.,2012/133 K. sayılı ve 10.05.2012 tarihli kararında ve yukarıda yaptırımın ertelenmesi için “cezanın ertelemeye uygunluğu“, “failin geçmişteki hali“, “failin pişmanlık duyması”, “failin yargılama sürecindeki davranışları“, “cezanın alt sınırdan uzaklaşılmadan verilmiş olması” unsurlarının tamamının birlikte gerçekleşmesi gerektiği ayrıntılı şekilde belirtilmiş olup olayda tüm unsurların gerçekleştiği anlaşıldığından,”

Kurul, “cezanın ertelenmesi”ne ilişkin ilk kararını Fatih Terim ile ilgili verdi. Doğru.

Peki Kurul bu kararda “cezanın ertelenmesi” için gerekli unsurları ayrıntılı şekilde açıkladı mı?

Hayır. Açıklamadı.

İlgili kararı hatırlayalım:

Galatasaray AŞ’nin, Teknik Sorumlusu Fatih Terim ile ilgili PFDK’nun 04.05.2012 tarihli ve E.2011-2012/1129, K.2011-2012/1335 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin Kurulumuzun E.2012/127 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu ve gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Talep doğrultusunda duruşma açıldı. Duruşmaya Galatasaray AŞ’ ni temsilen Av. Mahinur Dengiz ve Teknik Sorumlu Fatih Terim katıldı. Sözlü açıklamaları ve savunmaları dinlendi, tutanak altına alındı. Yapılan müzakere neticesinde, UEFA ve FIFA talimatlarındaki ilgili hükümler ve FDT’nın 105.maddesi dikkate alınarak Galatasaray AŞ’nin başvurusunun kısmen kabulü ile PFDK’nca Teknik Sorumlu Fatih Terim’e müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nın 43/1-c maddesi uyarınca verilen 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezasının 1 maçının infaz edildiği görülmüş olup henüz infaz edilmemiş olan 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezasının 1 yıl süreyle oybirliğiyle ertelenmesine

Görüldüğü üzere, bu kararda “cezanın ertelenmesi”nin unsurları ile ilgili bir kelime bile açıklama bulunmuyor. TFF Tahkim Kurulu, Türk futbolunda yeni bir kurum olan “cezanın ertelenmesi” ile ilgili ilk kararını verirken üstünkörü bir karar verdi. Kamuoyunu bu konuda bilgilendirecek açıklamalardan kaçındı. Belki gerek görmedi. Bilemeyiz.

Tek bildiğimiz, TFF Tahkim Kurulu’nun kısa, gerekçesiz bir kararla ilk sınavını geçiştirmiş olduğu.

Peki Tahkim Kurulu sonraki kararlarında bu kurumun unsurlarını açıkladı mı? Detaylı inceleme ve açıklamada bulundu mu?

Tahkim Kurulu’nun “cezanın ertelenmesi” taleplerine yönelik kararlarını aşağıda paylaşacağım.

Kararları paylaşmadan önce birkaç tespitimi hemen yazmak isterim:

TFF Tahkim Kurulu, taraflara gönderdiği gerekçeli kararda doktrine değinerek kapsamlı bir inceleme bulunmuş olabilir. Biz sadece TFF’nin resmi sitesinde ulaştığımız kararları temel alarak açıklamada bulunabiliyoruz. Somut uyuşmazlığın tarafı olmayan gerçek ve tüzel kişiler de ancak TFF’nin resmi Internet sitesinde yayınlanan kararlar ışığında savunma yapabilir.

TFF Tahkim Kurulu, bugün verdiği karar dışında hiçbir kararında “cezanın ertelenmesi”nin unsurlarını detaylı biçimde açıklamadı. Unsurları detaylı biçimde tek tek incelemedi. Bu unsurların her birinin ilgili olaylarda gerçekleşip gerçekleşmediğini gerekçeleriyle saptamadı. 

TFF Tahkim Kurulu’nun, bazı kararlarında “kurumla ilgili verdiği ilk kararda (Fatih Terim Kararı) cezanın ertelenmesinin unsurlarını detaylı açıkladığına” dair saptaması (iddiası) gerçek dışıdır.

TFF Tahkim Kurulu’nun cezanın ertelenmesi ile ilgili verdiği kararlar henüz içtihat yaratacak olgunlukta değildir. Bugüne kadar verilen 7 gerekçesiz karar içtihat oluşturmaya yetmez. İçtihat ancak bugün verilen karar gibi kararların yeknesaklaşması halinde oluşabilir, gelişebilir. Ayrıca belirtmek gerekir ki, TFF Tahkim Kurulu cezanın ertelenmesi ile ilgili sadece üç karar verdikten sonra, Nurullah Sağlam Davası‘nda Kuul’un yerleşik içtihadı olduğunu ileri sürmüştür. Bu iddia tutarlı değildir.

Aşağıda TFF Tahkim Kurulu’nun cezanın ertelenmesi ile ilgili diğer kararlarını bulacaksınız.

TFF Tahkim Kurulu Kararı (21 Mayıs 2012, E.2012/149 K. 2012/145):
PFDK’ca Çaykur Rizespor A.Ş.‘ye verilen toplam 3 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezasının; FDT’nin 54/3.maddesi gereğince 1, 54/5 maddesi gereğince 1 olmak üzere toplam 2 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası şeklinde değiştirilerek onanmasına; erteleme şartlarını taşımayan ve FDT’nin 105.maddesindeki düzenlemeye uygun olmayan cezanın ertelenmesi talebinin reddine oybirliğiyle (2012/145 K.)”;

TFF Tahkim Kurulu Kararı (31 Mayıs 2012, E.2012/155 K.2012/149)
“PFDK’ca Keçiörengücü Spor Kulübü Futbolcusu Ömer Fırat Çelik‘e rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 43/1-a maddesi uyarınca verilen 2 resmi müsabakadan men cezasında, olayın oluş şekli dikkate alınarak FDT’nin 13.maddesinin uygulanması suretiyle cezada ½ oranında indirim yapılmasına, PFDK’ca verilen 2 resmi müsabakadan men cezasının neticeten 1 resmi müsabakadan men cezası şeklinde değiştirilerek onanmasına, cezanın ertelenmesi talebinin takdiren reddine oybirliğiyle”

TFF Tahkim Kurulu Kararı (23 Kasım 2012, E.2012/244 K.2012/255)
Yapılan müzakere neticesinde; PFDK’ca Mersin İdman Yurdu Antrenörü Nurullah Sağlam‘a müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4.maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 10.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik görülmediğinden, cezanın kaldırılması yönündeki itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile;
Buna karşılık UEFA ve FIFA talimatlarındaki ilgili hükümler ve FDT’nın 103.maddesi dikkate alınarak Mersin İdman Yurdu Antrenörü Nurullah Sağlam‘ın cezanın (yaptırımın) ertelenmesi yönündeki talebinin; özellikle müsabaka hakeminin raporu ve Kurulumuzun yerleşik içtihatları dikkate alınarak kabulü ile PFDK’nca teknik sorumlu Nurullah Sağlam’a müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4.maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 10.000.-TL para cezası maçının cezasının 1 yıl süreyle ertelenmesine oybirliğiyle”

Tahkim Kurulu Kararı (24 Kasım 2012, E.2012/245 K.2012/256)
“PFDK’ca Fenerbahçe AŞ‘ye oyuncu kriterlerine uymamasından dolayı FDT’nin 41. uyarınca takdiren 50.000.-TL para cezası verilmesinde subut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına; Kurulumuzun yerleşik içtihatları dikkate alınarak FDT.’nin ertelemeye ilişkin 103. maddesinin uygulanma koşullarının itiraza konu eylem bakımından mevcut bulunmaması nedeniyle cezanın ertelenmesi talebinin reddine oybirliği ile;”

Tahkim Kurulu Kararı (30 Kasım 2012, E.2012/249 K.2012/262)
“PFDK’ca Darıca Gençlerbirliği Spor Kulübü Teknik sorumlusu Mehmet Kaya‘ya rakip teknik sorumlusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 42/1-c ve 35/4.maddeleri 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 1.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik görülmediğinden, cezanın kaldırılması yönündeki itirazın reddine, cezanın onanmasına;
Kurulumuz içtihatları, erteleme kurumunun genel unsurları ile maddi olayın özellikleri (özellikle failin, eylemden pişman olduğuna dair yargılamanın herhangi bir aşamasında beyanının olmaması) dikkate alınarak cezaların ertelenmesi yönündeki talebinin reddine oybirliği ile;”

TFF Tahkim Kurulu Kararı (27 Aralık 2012, E.2012/263 K.2012/276) (Meireles Kararı)
“Kurulumuzun daha sonraki kararlarına dayanak oluşturan ve FDT’nin 103.maddesinde düzenlenen “yaptırımın ertelenmesi” ne dair ilk kararı olan 2012/127 E.,2012/133 K. sayılı ve 10.05.2012 tarihli kararında yaptırımın ertelenmesi için “cezanın ertelemeye uygunluğu”, “failin geçmişteki hali”, “failin pişmanlık duyması”, “failin yargılama sürecindeki davranışları”, “cezanın alt sınırdan uzaklaşılmadan verilmiş olması” unsurlarının tamamının birlikte gerçekleşmesi gerektiği ayrıntılı şekilde belirtilmiş olup olayda tüm unsurlar gerçekleşmediğinden yaptırımın ertelenmesi talebinin reddine oybirliği ile;”

Yorumunuzu Paylaşın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: