yargı kararları

Yargı Kararı – CAS Kararının Tenfizi, İlk Derece Mahkemesinin Kararına Karşı Başvurulacak Görevli İstinaf Mahkemesi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) kararlarının Türkiye’de tenfizi ile ilgili önemli bir karar verdi.

BAM, futbolcu menajerlik sözleşmesinin simsarlık sözleşmesi olarak nitelendirdi. BAM, CAS’ın kararının Türkiye’de tenfizi için açılacak davada görevli mahkemenin asliye hukuk mahkemesi olduğunu tespit ettikten sonra ilk derece mahkemesinin kararına karşı istinaf yoluna başvurulması halinde görevli istinaf mahkemesinin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12, 13, 14 ve 43. Hukuk Daireleri olduğunu açıkladı.

Aşağıda mahkeme kararını paylaşıyorum.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

T.C.

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

45. HUKUK DAİRESİ

DOSYA NO: 2021/328

KARAR NO : 2021/271

TÜRK MİLLETİ ADINA

İSTİNAF KARARI

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ: İSTANBUL 11. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

TARİHİ: 12/11/2020

NUMARASI : 2018/989 Esas – 2020/719 Karar

DAVANIN KONUSU: Tenfiz (Simsarlık Sözleşmesinden Kaynaklı)

KARAR TARİHİ: 10/03/2021

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 352. maddesi uyarınca dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/989 Esas 2020/719 Karar ve 12/11/2020 tarihli kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurulmuş, dosya istinaf incelemesi yapılmak üzere dairemize gönderilmiştir.Dava, İspanya Futbol Federasyonu’na kayıtlı menajerlik faaliyetleri yürüten davacı ile davalı arasında imzalanan sözleşme gereği, futbolcu… transferi karşılığında, davalının ödemeyi taahhüt ettiği hizmet bedelinin zamanında ödenmemesi üzerine, davalı aleyhine İsviçre Lozan şehrinde bulunan Spor Tahkim Mahkemesi‘nde açılan dava neticesinde verilen CAS (Court Of Arbitration for Sport) 03/01/2018 tarihli ve 2017/O/5262 sayılı hakem kararının tenfizi istemine ilişkindir.

Dairemiz, tacirler arası hizmet alım sözleşmesinden kaynaklanan her türlü davalar (rücu dâhil) sonucu verilen hüküm ve kararlara bakmakla görevli ise de, davaya konu uyuşmazlık futbolcu menajerlik sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 2013/15789 E. 2014/16309 K. sayılı ve 26/05/2014 tarihli, Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 2019/2495 E. 2021/814 K. sayılı 03/02/2021 tarihli ilamları gereğince ihtilafa konu sözleşme TBK 520 vd maddelerinde düzenlenen simsarlık sözleşmesidir.

5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 7035 sayılı kanunla değişik 35. Maddesi uyarınca, hukuk ve ceza dairelerinin numaraları ile aralarındaki iş bölümünün belirlenmesine ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi iş bölümü kararının, hukuk daireleri arasındaki iş bölümü kriterlerine ilişkin ortak hükümler 7. maddesinde “Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi istemli davalar sonucu verilen kararlar ile hakemlerce ve hakemlere ilişkin her türlü işlerle ilgili hüküm ve kararların incelenmesi, esas davaya ait hükmü incelemekle görevli daire tarafından yapılır.” düzenlemesi yer almaktadır. Yine aynı kararda “6098 sayılı TBK’nın 520 vd. maddelerinde düzenlenen simsarlık (tellallık) sözleşmesinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlara” yönelik istinaf kanun yolu başvurularını inceleme görevi İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12, 13, 14 ve 43. Hukuk Dairelerine verilmiştir.

Açıklanan nedenlerle ve özellikle taraflar arasında Dairemizin görev alanına giren bir uyuşmazlık bulunmadığından, Dairemizin görevsizliğine, Dosyanın görevli ve iş bölümü bakımından yetkili İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12, 13, 14 veya 43. Hukuk Dairesine gönderilmesine dair aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda izah edildiği üzere,

1- İş bölümü yönünden Dairemizin GÖREVSİZLİĞİNE,

2- Dosyanın istinaf incelemesi yapmakla görevli İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12, 13, 14 veya 43. Hukuk Dairesine GÖNDERİLMESİNE,

6100 sayılı HMK’nın 352/1 maddesi gereğince dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonunda oy birliği ile karar verildi. 10/03/2021

Yorumunuzu Paylaşın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: