Spor Tahkimi Sporda Şiddet TFF Tahkim Kurulu

Tahkim Kurulu Kararları – 23.05.2013

Tahkim Kurulu’nun 23 Mayıs 2013 günü (36) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aldığı kararlar TFF’nin Internet sitesinde yayınlandı.

1. E. 2013/ 149
Kilimli Belediye Spor Kulübü’nün, TFF Yönetim Kurulu’nun 13.05.2013 tarih ve 24 sayılı toplantısında aldığı karara karşı başvurusuna ilişkin Kurulumuzun 2013/149 E. numaraya kayıtlı dosyasında TFF Genel Sekreterliği’nden cevap dilekçesinin geldiği görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usul ve esasa bir aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından yapılan başvurunun reddine oybirliği ile (2013/152 K.);

2. E. 2013/ 151
Yeni Bornova Spor Kulübü’nün, TFF Yönetim Kurulu’nun 13.05.2013 tarih ve 24 sayılı toplantısında aldığı karara karşı başvurusuna ilişkin Kurulumuzun 2013/151 E. numaraya kayıtlı dosyasında TFF Genel Sekreterliği’nden cevap dilekçesinin geldiği görüldü. Maddi olayın niteliği gereği yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddi suretiyle dosya üzerinde yapılan müzakerede; Futbol Müsabaka Talimatı’nın 9/2,b,IV. maddesi ile “2012-2013 Sezonu Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar” başlıklı kitapçığın 14. sayfasındaki açıklamalar ve 15. sayfasındaki 1 sayılı örnek dikkate alınarak, Yeni Bornova Spor Kulübü’nün başvurusunun kabulüne, TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına oybirliği ile (2013/153 K.);

3. E. 2013/ 153
Beşiktaş A.Ş.’ nin, PFDK’ nın 16.05.013 tarih ve 2012-2013/1115 E., 2012-2013/1308 K. sayılı kararına itirazına dair Kurulumuzun 2013/153 E. numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Müsabakaya ilişkin görüntüler izlenmek suretiyle yapılan müzakere neticesinde;
– PFDK’ca Beşiktaş A.Ş.’ye taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 53/3.maddesi uyarınca 15.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile
– PFDK’ca Beşiktaş A.Ş.’ye taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 54/4.maddesi uyarınca 120.000.-TL para cezası verilmişse de, eylemin ağırlığı, çirkin ve kötü tezahüratın devamlılığı, niteliği ve katılımın yoğunluğu dikkate alınarak cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak tayini hususunun tartışılması gerekirken aleyhe bir itiraz olmaması ve cezanın re’sen aleyhe bozulamaması karşısında yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile;
– Netice olarak PFDK’ca Beşiktaş A.Ş.’ye cezaların birleştirilmesi suretiyle verilen toplam 135.000.-TL para cezasının onanmasına oybirliği ile (2013/154 K.);

4. E. 2013/ 155
Adıyaman Belediye Spor Kulübü’nün, futbolcusu Serdar Aşuk ile ilgili AFDK’nın 16.05.2013 tarih ve 2012-2013/1569 E., 2012-2013/2307 K. sayılı kararına itirazına dair Kurulumuzun 2013/155 E. sayılı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; Adıyaman Belediye Spor Kulübü futbolcusu Serdar Aşuk’un, müsabaka hakemine ve rakip futbolcuya yönelik saldırı eylemleri tamamlanmış olmasına rağmen her iki eylem hakkında FDT’nin teşebbüse ilişkin 9. maddesinin uygulanması talimata uygun görülmemekle birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re’sen aleyhe bozulamaması nedeniyle AFDK’ca verilen her bir eylem için 3 olmak üzere toplam 6 resmi müsabakadan men cezasının onanmasına oybirliği ile (2013/155 K.);

5. E. 2013/ 156
Adıyaman İl Özel İdare Spor Kulübü’nün, futbolcusu Ahmet Benli ile ilgili AFDK’nın 16.05.2013 tarih ve 2012-2013/1569 E., 2012-2013/2308 K. sayılı kararına itirazına dair Kurulumuzun 2013/156 E. sayılı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Müsabakaya ait görüntüler izlenerek yapılan müzakere neticesinde; Adıyaman İl Özel İdare Spor Kulübü futbolcusu Ahmet Benli’nin rakip takım futbolcusuna yönelik eylemi, her ne kadar AFDK’ca “hakaret” olarak kabul edilmişse de, Kurulumuzun yerleşik içtihatları doğrultusunda eylemin FDT’nin 46. maddesinde düzenlenen “kavga” niteliğinde olduğu anlaşılmakla birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re’sen aleyhe bozulamaması nedeniyle AFDK’ca verilen 1 resmi müsabakadan men cezasının onanmasına oybirliği ile; (2013/156 K.);
6. E. 2013/ 157
Galatasaray A.Ş.’nin, futbolcusu Sabri Sarıoğlu ile ilgili PFDK’nın 16.05.2013 tarih ve 2012-2013/1113 E., 2012-2013/1311 K. sayılı kararına itirazına dair Kurulumuzun 2013/157 E. numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Müsabakaya ilişkin görüntüler izlenmek suretiyle yapılan müzakere neticesinde; Galatasaray A.Ş. futbolcusu Sabri Sarıoğlu’nun rakip takım sporcusuna yönelik eyleminin, Kurulumuzun yerleşik içtihatları doğrultusunda FDT’nin 45. maddesinde düzenlenen saldırı niteliğinde olduğu tereddütsüz olup bu çerçevede yargılamanın saldırı disiplin ihlali çerçevesinde yapılması ve buna göre cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak tayin edilip edilmeyeceğinin tartışılması gerektiği anlaşılmakla birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re’sen aleyhe bozulamaması nedeniyle PFDK’ca neticeten verilen 4 resmi müsabakadan men cezası ve 13.500.-TL para cezasının onanmasına oybirliği ile; (2013/157 K.);
7. E. 2013/ 158
Göztepe A.Ş.’nin, Kulüp ile futbolcusu Veli Kızılkaya ile ilgili PFDK’nın 16.05.2013 tarih ve 2012-2013/1111 E., 2012-2013/1309 K. sayılı kararına itirazına dair Kurulumuzun 2013/158 E. numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine; müsabakaya ilişkin görüntüler izlenmek ve fotoğraflar incelenmek suretiyle dosya üzerinde yapılan müzakere neticesinde;
– Göztepe A.Ş.’nin, saha olaylarına sebebiyet veren kişilerin yakalanması ve haklarında 6222 sayılı Kanun uyarınca işlem yapılması için şikâyette bulunduğu; şikâyet ile yetinmeyip ayrıca bu kişilerin tespiti ve yakalanması hususunda yoğun çaba gösterdiği, Kulübün gösterdiği gayret ve özen sayesinde soruşturma başlatıldığı dosyaya sunulan kayıt ve tutanaklarından anlaşılmış olup Kulübün bu gayreti lehine takdiri indirim nedeni olarak kabul edilmiştir. Buna göre PFDK’ca, Göztepe A.Ş.’ye taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca verilen 4 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezasının, Kurulumuzun içtihatları doğrultusunda, FDT’nin 53/2 ve 14. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına oybirliği ile;
– PFDK’ca Göztepe A.Ş. futbolcusu Veli Kızılkaya’ya rakip takım sporcusuna yönelik saldırı eylemi nedeniyle FDT’nin 45/2-a ve 35/4.maddeleri uyarınca 6 resmi müsabakan men cezası ve 6.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile (2013/158 K.);
8. E. 2013/ 159
Adanaspor A.Ş.’ nin, PFDK’ nın 16.05.013 tarih ve 2012-2013/1105 E., 2012-2013/1299 K. sayılı kararına itirazına dair Kurulumuzun 2013/159 E. numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; PFDK’ca Adanaspor A.Ş.’ye taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 53/3.maddesi uyarınca 60.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile(2013/159 K.);

9. E. 2013/ 154
Kaynarca Spor Kulübü’nün, AFDK’nın 13.05.013 tarih ve 2012-2013/1422 E., K.2012-2013/2260 K. sayılı kararına itirazına dair Kurulumuzun 2013/154 E. numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Dosyanın incelemeye alınmasına;

10. E.2011/126
Bucaspor Kulübü’nün, futbolcu Eduardo Fernandes Pereira Gomes ile arasındaki ihtilafa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 05.03.2011 Tarih E.2011/27 ve K.2011/142 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itirazla ilgili 2011/126 E. numaraya kayıtlı dosyada FIFA Oyuncuların Statüsü Kurulu tarafından henüz bir karar tesis edilmediği anlaşılmakla kararın beklenmesine;
Karar verilmiştir.
Tahkim Kurulu

Yorumunuzu Paylaşın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: