spor hukuku

Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nde Spor

Altılı Masa, Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni kamuoyu ile paylaştı. Spor politikaları açısından “dağ fare doğurdu” diyebiliriz.

Altılı Masa olarak adlandırılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA), Demokrat Parti (DP), Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin kurduğu koalisyon bugün Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni kamuoyu ile paylaştı.

Metin dokuz bölümden oluşuyor:

 • Hukuk, Adalet ve Yargı
 • Kamu Yönetimi
 • Yolsuzlukla Mücadele, Şeffaflık ve Denetim
 • Ekonomi, Finans ve İstihdam
 • Bilim, AR-GE, Yenilikçilik, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm
 • Sektörel Politikalar
 • Eğitim ve Öğretim
 • Sosyal Politikalar
 • Dış Politika, Savunma, Güvenlik ve Göç Politikaları

Her başlık ayrıca altbaşlıklar barındırıyor.

Metni heyecanla okumaya başladım ama birkaç sayfa okuduktan sonra heyecanın yerini hayal kırıklığı aldı.

Boş, bomboş bir metin.

Bu metin uzun süre tartışılacaktır. Objektif, bağımsız, tarafsız uzmanlar bu metnin neden boş olduğunu anlatacaktır.

Bu blogun konusu spor olduğu için, mutabakat metnini spor açısından kısaca değerlendireceğim.

Mutabakat Metni’ni hazırlayan partilerin dişe dokunur spor politikaları yok. CHP’nin bünyesinde Spor Kurulu var ama bu kurulun bir işe yaradığı yok. Mutabakat Metni hazırlanırken CHP kendi spor kuruluna danıştı mı, emin değilim.

Spor konusunda dönüp dolaşıp hep aynı sözler söyleniyor. Mutabakat Metni de ezber sözler içeriyor. Metni okurken “bunu çok iyi akıl etmişler” dediğim tek bir başlık, öneri görmedim.

Aşağıda Mutabakat Metni’ndeki spor ile ilgili bölümleri paylaşacağım ancak önce metindeki birkaç yanlış ve eksiği dile getirmek istiyorum:

– Devlet Denetleme Kurulu’nun spor teşkilatı ve spor federasyonları ile ilgili raporu dikkate alınmamış. Büyük ihtimalle, bu rapordan haberleri bile yok. Oysa bu raporda spor yönetimine ilişkin sorunlar sıralanmış ve çözüm önerileri sunulmuştu.

– Sporla ilgili sözü dinlenen, mutabakat metnine etki eden kişilerden biri e-sporu çok seviyor ya da e-spor sektöründe çalışıyor olmalı. Mutabakat Metni’nde sadece e-spor özel olarak anılmış ve -hiç gerek yokken- sadece özel olarak sadece e-spor için projeler dile getirilmiş. Ne yazık ki e-spor ile ilgili öneriler sunan kişi, mevzuatı bilmiyor. Durmadan derneklerden bahsedilmiş ama bu metni yazanlar bugün spor alanında dernek çatısı altında faaliyet gösterilemeyeceğini bilmiyorlarmış. Kendi kabul ettikleri kanunun kapsamını bilmiyorlar. Mutabakat Metni, yayınlanmadan önce milletvekillerine okutulmadı mı? Milletvekillleri, metin yazarları 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’nu bilmiyorlar mı?

– Sporda zorunlu tahkim öngören, tahkim kararlarına karşı yargıya başvuruyu engelleyen Anayasa düzenlemesini (AY md. 59/III) kaldırmayacaklar.

– Avrupa Spor Yapılanması’nı kabul etmeyecekler. Spor federasyonları kamu kurumu olarak faaliyet göstermeye devam edecek. Spor federasyonları özel hukuk tüzel kişileri olmayacak.

– Sporda özel hukuk üst örgütlenmelerinin kurulmasını kolaylaştırmayacaklar.

– Spor federasyonlarının disiplin/ceza kurullarını, Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu’nu ve Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’nu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ihlal kararlarında dile getirilen ilkelere uygun ve ihlal kararları verilmesine sebep olan hukuka aykırılığı giderecek şekilde yapılandırmayacaklar.

– Sporda adil yargılanma hakkını korumayacaklar.

– Antrenör, sporcu, hakem haklarını korumayacaklar. Spor federasyonlarının yönetim kurullarında bunların temsilcileri görev almayacak; bunlara söz hakkı verilmeyecek, yönetime katılma hakkı sağlanmayacak.

– Sporda Çocuk Koruma Programı oluşturmayacak ve uygulamayacaklar.

– Sporda İstismar ve Tacize karşı harekete geçmeyecekler.

– Dezavantajlı gruplara spor yapma hakkı vermeyecekler. Onlar için uygun spor ortamı yaratmayacaklar.

– Olimpiyatlar için tüm branşlarda stratejik planlamalar yapacak, özel sektörün sponsorluk şartlarını kolaylaştıracaklar ama Paralimpik dalları görmezden gelecekler.

– Dopingle mücadele etmeyecekler.

Özetle,

Altılı Masa yurt dışındaki gelişmeleri, tartışmaları, iyi politikaları dikkate almamış.

Altılı Masa’nın Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanan raporlardan, yönergelerden Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalardan haberi yok.

Sonuç olarak, Altılı Masa’nın spor vizyonu, modern spor politikası yok. Ortak Politikalar Mutabakat Metni bu vizyon eksikliğini çarpıcı şekilde ortaya koyuyor.

ORTAK POLİTİKALAR MUTABAKAT METNİ’NDEKİ SPOR

Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nde spor ile ilgili açıklamalar aşağıdadır:

Turizmde mevsimsel bağımlılığın azaltılması, turizmin 12 aya yayılması, nitelikli turist girişinin arttırılması ve sektörde çeşitlendirmenin sağlanması amacıyla, sağlık, festival, spor, doğa, kamp, karavan, tarih, kültür, inanç, müze, termal, gençlik, üçüncü yaş, yat, kurvaziyer, tarım, gastronomi, alışveriş, kongre ve fuar alanlarındaki turizmi destekleyeceğiz.

 • Kış sporları merkezlerindeki yatak kapasitelerini arttıracak, alt yapıyı iyileştirecek yarı faal ve faal olmayan kış sporları yapılan turizm merkezlerimizi aktif hale getireceğiz.
 • İlköğretimde evrensel etik, insan hakları, adalet, sağlık, çevre ve hayvan hakları, kültür, sa- nat, bilim, spor konusunda farkındalığın artırılmasını sağlayacak, müfredatı teknoloji ve inovasyona dönük farkındalığı artıracak şekilde güncelleyecek, oyunlaştırma gibi tekniklerle öğrencilerimize programlama ve girişimcilik felsefesi kazandıracağız.
 • 65 yaş üzerindeki yurttaşlarımızın kültür, sanat ve spor etkinliklerinden ücretsiz yararlanmalarını sağlayacağız.
 • Yaşlılarımız için belediye ve ilgili merkezlerce gezi, spor, tiyatro ve sinema gibi etkinlikleri destekleyecek ve yaygınlaştıracağız.
 • Spor ekipmanları üzerindeki vergi yükünü azaltacağız.
 • Spor sektöründe sürdürülebilir ve yenilikçi sigorta ve finans modellerini teşvik edeceğiz.
 • Federasyon başkanlık seçimlerine siyasi müdahaleye son verecek, seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleştirilmesini sağlayacak, federasyonları tam özerk hale getirecek, federasyonlarda siyasi kadrolaşmalara ve akrabalık, yakınlık ilişkilerine son vereceğiz.
 • Turizm, ulaştırma ve dağıtım, haberleşme, medya, oyun, e-spor ve emlak sektörlerinde yeni nesil iş modellerine yönelik özel destekler kurgulayacağız.
 • Turizm, ulaştırma, dağıtım, haberleşme, medya, oyun, e-spor ve emlak sektörlerinde çevrim içi ve çevrim dışı hizmetleri birlikte sağlayan, yurtiçi ve yurtdışında geniş bir piyasaya kısa sürede ulaşabilen iş modellerine ve girişim sermayesi şirketlerine özel destekler sağlayacağız.
 • E-spor için kurulan derneklere, takımlara diğer spor alanlarında olduğu gibi destek sağlayacağız.
 • E-spor takımları ve derneklerinin Türk vatandaşı e-sporculardan kurulu olmak kaydıyla uluslararası turnuvalardaki başarılarını ödüllendirme sistemiyle teşvik edeceğiz.
 • Film, telif eserler, görsel sanatlar ve spor gibi kültür ve sanat ürünleri aracılığıyla millî değerlerimizin diğer ülkelere tanıtılması yönünde daha somut adımlar atacağız.
 • Mahalle düzeyinde farklı arazi kullanım türlerinin entegrasyonunu sağlayacak, komşuluk bahçeleri, yağmur suyu hasadı/kullanımı, mahalle ormanı, otopark, spor alanları, güneş/ jeotermal/biyokütle enerji üretim sistemlerini içerecek yerleşim planları geliştireceğiz.
 • İlköğretimde evrensel etik, insan hakları, adalet, sağlık, çevre ve hayvan hakları, kültür, sanat, bilim, spor konusunda farkındalığın artırılmasını sağlayacak, müfredatı teknoloji ve inovasyona dönük farkındalığı artıracak şekilde güncelleyecek, oyunlaştırma gibi tekniklerle öğrencilerimize programlama ve girişimcilik felsefesi kazandıracağız.
 • Ortaokullarda sanat, spor ve bilim gibi alanlarda başta olmak üzere seçmeli derslerin sayısını artıracağız.
 • Okulların mimari yapılarını engellilerin ihtiyaçlarını, ortak çalışma alanlarını, spor ve sanat (resim, müzik, konser) mekanlarını dikkate alarak tasarlayacak ve mevcutları bu çerçevede iyileştireceğiz.”
 • Engellileri, rehabilite edilmesi, sosyal hayata katılması ve sağlıklı bir hayat sürmeleri için spora teşvik edecek, hemen her branşta spor yapabilmeleri için gerekli altyapı imkânlarını hazırlayacak, başarılı milli sporculara teşvik primi verilmesi hususundaki esasları genişleteceğiz.
 • Engelli Spor Kulüplerine Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinden sağlanan ödeneklerin miktarını artıracağız.
 • Gazilerimizin Ekonomik ve Sosyal Hayata Katılım Eylem Planı” hazırlayacak, gazilerimizin sosyal, spor ve kültürel faaliyetlerde bulunmalarını özendirecek, özel girişimcilik destekleri sağlayacağız.
 • Üniversite içinde bulunmayan devlet yurtlarını, imkân bulunduğu ölçüde, sinema-tiyatro salonlarının, spor merkezlerinin, öğrencilerin bir arada vakit geçirebilecekleri, kafe, yürüyüş yolları, ufak hobi bahçeleri gibi alanların olduğu, çok yönlü kampüsler olarak tasarlayacağız.
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Yetenek Takip ve Geliştirme Genel Müdürlüğü kuracağız.
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı teşkilatı içerisinde Spor Bilimleri Fakültesi mezunlarına ağırlık vereceğiz.
 • Okullar ve bakanlık ile il/ilçe belediyeleri arasında yapılacak anlaşmalarla spor tesislerinin gün içerisinde okul öğrencilerine ve spor kulüplerine tahsis edilmesini sağlayacağız.
 • Bakanlık ve yerel yönetimlerin ortak projeleriyle tesis yatırımlarını artıracak, büyük altyapı yatırımlarında federasyonları da iş birliğine dahil edeceğiz.
 • Her mahallede her yaştan insanın kullanabileceği tam teşekküllü açık ve kapalı tesislerin yapımına önem verecek, altyapı tesislerinin kolay erişilebilir ve günün her saatinde açık olmasını sağlayacak, bu amaçla hazine arazilerinden uygun olanların ilgili belediyelere tahsisi için gerekli düzenlemeleri yapacağız.
 • Pratik ve doğal spor alanları oluşturacağız.
 • Altyapılarda yeterli ve uzman kadroların (antrenör, spor psikologları, masörler, fizyoterapistler vb.) istihdam edilmesini sağlayacağız.
 • Spor ekipmanları üzerindeki vergi yükünü azaltacağız.
 • Okul öncesi eğitimden başlayarak beden eğitimi dersinin içeriklerini genişletecek, uygulamalı hale getirecek, beden eğitimi ve sportif branş öğretmenleri tarafından verilmesini sağlayacak, amacı dışındaki faaliyetlerde kullanılan ders statüsünden çıkaracağız.
 • Çocukların “takım sporlarına ve bireysel sporlara” yatkınlık, beceri ve yeteneklerinin tespitine, kayıtlara geçirilmesine ve takibine ilişkin etkili mekanizmaları oluşturacağız.
 • Müfredata ‘’Yaşam Boyu Spor ve Sağlık’’ dersi ekleyeceğiz.
 • Spor liselerini çok daha aktif ve işlevsel hâle getireceğiz.
 • Spor Bilimleri Fakültelerini geliştirecek ve özendireceğiz.
 • Spor Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi ile işbirliği içinde kalıcı ve sürdürülebilir projeler hazırlayacağız.
 • Sporcuların spor kariyeri sonrası işgücü piyasasına yeniden entegre olmalarını sağlamak için sporculara ‘kariyer’ eğitimi sağlayacağız.
 • İlgili bakanlıklarla işbirliği yapılarak tüm bölgelerde Türkiye Olimpik ve Paralimpik Oyunlar Hazırlık Merkezlerinin açılması ve bölge şartlarına göre ilgili spor dallarının sayısının artırılarak antrenör ve diğer yardımcı personel desteği de verilerek, spor federasyonları ile zorunlu eğitim ve öğretim kurumlarının da bu tesislerden yararlanması konusunda düzenlemeler yapacağız.
 • Olimpiyatlar için tüm branşlarda stratejik planlamalar yapacak, özel sektörün sponsorluk şartlarını kolaylaştıracağız.
 • Özel sektörün spora ve sporcuya yatırım yapmasını teşvik edeceğiz.
 • Başarı-ödül sistemini bireysel ve amatör sporların tümüne yayacak ve özendireceğiz.
 • Ödül yönetmeliğini sporcu, antrenör, teknik eleman ve bağlı kulüplerin daha etkili ve özendirici biçimde ödüllendirilmesini sağlayacak şekilde değiştireceğiz.
 • Başarılı sporcu gençlerimize burs olanaklarını artıracağız.
 • Engelli vatandaşlarımızın hayata ve spora katılımlarına engel olan durumları ortadan kaldıracak, sportif terapi faaliyetlerini güçlendireceğiz.
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve ilgili federasyonların okul sporlarında eşleşme ve branş sayılarını artırarak öğrencilerin spora ilgisini artırmak için daha aktif rol oynamasını sağlayacağız.
 • Ortaokul ve liselerde tüm takım sporlarında yerel, bölgesel ve ulusal yarışmacı lig organizasyonu oluşturacak, yarışmacı liglerin altyapısı veya profesyonel takımlarına transfer olan sporcular için okullara yetiştirme bedeli ödenmesini sağlayacağız.
 • Yerel yönetimlerle işbirliği içinde sosyo-ekonomik yönden dezavantajlı mahallelerde ücretsiz spor organizasyonları düzenleyecek ve bu mahallelerdeki gençlerin profesyonel spor eğitimleri için burslar vereceğiz.
 • Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik kamplarının sayısını artıracak ve kampların her şehirde yaygınlaşması için çalışmalar başlatacağız.
 • Sağlıklı yaşamı ve sporu gündelik hayatına dâhil etmiş olumlu gençlik liderleri yetiştirecek, gençlik liderlerinin gençlerin en fazla faaliyette bulunduğu sosyal medyada da aktif olmalarını teşvik edeceğiz.
 • Yarışmacı liglerin marka değerinin arttırılmasını destekleyecek, spor kulüpleri için spor finansmanı ve hukuku konusunda eğitimli insan kaynağı yetiştirilmesini sağlayacağız.
 • Spor sektöründe sürdürülebilir ve yenilikçi sigorta ve finansman modellerini teşvik edeceğiz.
 • Federasyon başkanlık seçimlerine siyasi müdahaleye son verecek, seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleştirilmesini sağlayacak, federasyonları tam özerk hale getireceğiz.
 • Federasyonlarda siyasi kadrolaşmalara ve akrabalık, yakınlık ilişkilerine son vereceğiz.
 • Spor Federasyonlarının yapısında saha içinden gelen ve milli sporcu sayısını artıracağız.
 • Federasyonların gelir ve giderlerini şeffaf hale getireceğiz.
 • Spor yöneticilerinin ve antrenörlerin alanlarındaki gelişmeleri takip etmeleri ve bu doğrultuda kendilerini yetiştirmeleri için yabancı dil kurslarına katılımlarını destekleyeceğiz.

İlgili bakanlıklarla işbirliği içerisinde uluslararası spor organizasyonlarını da destekleyerek ülkemizi spor turizmi alanında lider ülke konumuna kavuşturacağız.

E-Spor sektörünü güçlendirmek amacıyla teknik altyapı, bu alandaki yatırımlar, eğitim, antrenör yetiştirme, fuar ve tanıtım, başarılı olmuş olan sporcuların desteklenmesi ve benzeri alanlarda gerekli düzenleme, destek ve teşvikleri hayata geçireceğiz.

Mevzuattaki yetersizlik sebebiyle e-spor sektöründe yaşanan sorunları gidermek ve sektördeki zorbalık, hile ve şikeyi engellemek amacıyla gerekli düzenlemeleri hayata geçireceğiz.

E-spor şampiyonalarını Türkiye’de yapacağız.

Yorumunuzu Paylaşın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: