spor hukuku

2022 Yılı Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek Doping İhlali Yapmış

Dün gece 23.32’de Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu’nun internet sitesinde “Önemli Duyuru” başlıklı bir duyuru metni yayınlandı.

Bu duyuruda,

 • 2022 yılında Kırkpınar Başpehivanı olan Cengizhan Şimşek‘in doping ihlali yaptığı,
 • Türkiye Güreş Federasyonu’nun gerekli bildirimleri yapmadığı,
 • Cengizhan Şimşek’in yasaklı olduğu dönemde birçok yarışmaya katılıp derece aldığı ve ödüller kazandığı,
 • Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu’nun, durumu öğrendikten sonra, Cengizhan Şimşek’in 9 Mart 2022’den bugüne kadar hak mahrumiyeti süresi içerisinde yapmış olduğu müsabakalar sonucu elde ettiği tüm derecelerin iptaline ve kazandığı ödül, kemer ve madalyaların iadesine karar verdiği

İlan edildi.

İlgili duyuru metnini aşağıda paylaşacağım.

Bu metinde doping hukuku, spor hukuku ile ilgili o kadar büyük skandallar ifşa edilmiş ki! Bu skandalları değerlendireceğim yazımı gün içinde yayınlayacağım.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Türkiye Güreş Federasyonu başkanı Şeref Eroğlu ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu genel koordinatörü Rüştü Güner hakkında soruşturma açması gerekiyor. Federasyon ve komisyon görevlerini ihmal etmiş. Onlarca sporcu mağdur oldu. Bazı sporcular ciddi maddi zarara uğradılar.

Şimdilik sadece Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu’nun duyurusunda karışık anlatılmış olayları kronolojik sırada yazmaya çalışacağım.

Maalesef Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarihleri açıkça yazmamış. Sıralamayı tahminle yapacağım.

 • 2022 yılında Kırkpınar Başpehivanı olan Cengizhan Şimşek, dopingle mücadele kapsamında yapması zorunlu adres bildirimlerini 2019 son çeyrek, 2020 birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyrekte yapmaz.
 • Türkiye Güreş Federasyonu Disiplin Kurulu sporcuya ceza tayinine yer olmadığına karar verir.
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu, Türkiye Güreş Federasyonu Disiplin Kurulu’nun “ceza tayinine yer olmadığına” dair kararını iptal eder. GSB Tahkim Kurulu, Sporcunun bildirim zorunluluğuna kasten uymaması gerekçesiyle Türkiye Dopingle Mücadele Talimatının 2.4 ve 10.3.2 maddeleri uyarınca bir (1) yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, cezanın 09.03.2022 tarihinden itibaren infazının başlanmasına ve infazın 09.03.2023 tarihinde tamamlanmasına, 01.10.2020 tarihinden itibaren katılmış olduğu yarışmalardan elde ettiği derece ve ödüllerin iptal edilmesine karar verir.
 • 21/04/2022 tarihinde Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu’nun kurulduğuna dair cumhurbaşkanı kararı Resmî Gazete’de yayımlanır.
 • Cengizhan Şimşek ve Türkiye Güreş Federasyonu, GSB Tahkim Kurulu’na karar düzeltme talebinde bulunur. Federasyon ve Şimşek karar düzeltme talebinde yürütmenin durdurulmasını talep etmez.
 • Cengizhan Şimşek, Türkiye Güreş Federasyonu’nun yetkili olduğu dönem içerisinde hak mahrumiyeti süresi içerisinde olan 9 Mart 2022 – 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında pek çok müsabakaya katılma hakkı bulunmamasına rağmen katılır ve bir kısmında da derece ve ödül alır.
 • 03/06/2022 tarihinde, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Ana Statüsü Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • 01/08/2022 tarihinde, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu faaliyete başlar.
 • Türkiye Güreş Federasyonu, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu’na cezalı sporcu listesi gönderir. Cengizhan Şimşek’in ismi bu listede yer almamaktadır.
 • Cengizhan Şimşek, cezalı olmasına rağmen, 1 Ağustos tarihinden sonra Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu’nun faaliyetlerine katılmaya devam eder.
 • 12/12/2022 tarihinde, GSB Tahkim Kurulu Cengizhan Şimşek ve Türkiye Güreş Federasyonu’nun karar düzeltme taleplerini reddeder.
 • 21/12/2022 tarihinde, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu başkanlığını telefonla arar ve GSB Tahkim Kurulu’nun karar düzeltme talebinin reddettiğini bildirir.
 • 22/12/2022 tarihinde, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, Türkiye Güreş Federasyonu’ndan GSB Tahkim Kurulu kararının örneğini ve detayını ister.
 • 28/12/2022 tarihinde, GSB Tahkim Kurulu kararı, resmi olarak saat 12.40 itibariyle Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu’na bildirilir.
 • 02/01/2023 tarihinde, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, Cengizhan Şimşek’in 9 Mart 2022’den bugüne kadar hak mahrumiyeti süresi içerisinde yapmış olduğu müsabakalar sonucu elde ettiği tüm derecelerin iptaline ve kazandığı ödül, kemer ve madalyaların iadesine karar verir.

Aşağıda TGGF’nin duyuru metnini paylaşıyorum.

Önemli, dikkat edilmesi gereken ve hukuki açıdan sorunlu bölümlerin altını çizdim.

TÜRKİYE GELENEKSEL GÜREŞLER FEDERASYONU’NUN DUYURUSU

2022 Yılı Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu tarafından taraflarına yapılan düzeltme talebi ile ilgili olarak verilen karar hakkında Federasyon Başkanlığımız, Güreş Federasyonu Başkanlığı tarafından 21.12.2022 tarihinde Çarşamba günü akşam saatlerinde telefon ile aranılmış ve bilgilendirilmiştir. Bu telefon görüşmesi ile federasyonumuz söz konusu Tahkim Kurulu kararıyla ilgili ilk kez bilgi sahibi olmuştur. Bu bilgilendirme üzerine 22.12.2022 tarihinde Güreş Federasyonu Hukuk Müşavirliğinden Tahkim Kurulu kararının örneği ve detayı istenmiştir. Tahkim Kurulu kararının hukuk müşavirliği vasıtasıyla elimize ulaşması üzerine ön değerlendirmeler yapılmış ve düzeltme talebinin yapılmasına neden olan bu karar öncesi yine Tahkim Kurulu tarafından alınan ana karara ulaşılmış, gerekli inceleme ve değerlendirmelerin yapılması için ilgili kararların TGGF Hukuk Kurulu’na sevki yapılmıştır. Bahse konu Tahkim Kurulu kararı federasyonumuza resmi olarak elektronik bilgilendirme ile 28.12.2022 tarihinde saat 12:40 itibariyle yapılmıştır.

09.03.2022 tarih ve 2022/43 sayılı Tahkim Kurulu kararı ile 2022 yılı Kırkpınar başpehlivanı Cengizhan Şimşek’in dopingle mücadele kapsamında yapması zorunlu adres bildirimlerini 2019 son çeyrek, 2020 birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyrekte yapmaması gerekçesi ile;

1- Sporcunun disiplin soruşturması sonucu ceza tayinine yer vermeyen Türkiye Güreş Federasyonu Disiplin Kurulu kararının iptaline,

2- Sporcunun bildirim zorunluluğuna kasten uymaması gerekçesiyle Türkiye Dopingle Mücadele Talimatının 2.4 ve 10.3.2 maddeleri uyarınca bir (1) yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, cezanın 09.03.2022 tarihinden itibaren infazının başlanmasına ve infazın 09.03.2023 tarihinde tamamlanmasına, 01.10.2020 tarihinden itibaren katılmış olduğu yarışmalardan elde ettiği derece ve ödüllerin iptal edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Bu karar ile sporcu hakkında verilen disiplin cezası kesinleşmiş olup infaz edilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Bahse konu Tahkim Kurulu kararı aleyhine sporcu Cengizhan Şimşek ve Türkiye Güreş Federasyonu avukatları tarafından düzeltme talebinde bulunulmuş, bu başvuru Tahkim Kurulu’nun 12.12.2022 tarih ve 2022/219 sayılı kararı ile reddolunmuştur. Tahkim Kurulu’na yapılan bu düzeltme taleplerinde yürütmeyi durdurma talebinin olmadığı anlaşılmış olup böyle bir talepte de bulunulmadığı ve bu yönde de bir karar verilmediği için sporcu ile ilgili verilen cezanın infaz kararını durduran herhangi bir hukuki durumun olmadığı da anlaşılmıştır.

Açıkça görüldüğü üzere federasyonumuzun kuruluşundan önce soruşturması başlayan ve Tahkim Kurulu kararı ile ceza uygulaması kesinleşen bir hukuki durum bulunmaktadır. Maalesef sporcu Cengizhan Şimşek’in Türkiye Güreş Federasyonu’nun yetkili olduğu dönem içerisinde hak mahrumiyeti süresi içerisinde olan 9 Mart 2022 – 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında pek çok müsabakaya katılma hakkı bulunmamasına rağmen katıldığı ve bir kısmında da derece ve ödül aldığı belirlenmiştir.

Üzülerek ifade ediyoruz ki, federasyonumuzun hukuken yağlı güreşte yetki kullanmaya başladığı 1 Ağustos 2022 tarihi itibariyle Türkiye Güreş Federasyonu’ndan alınan cezalı sporcu listesinde Cengizhan Şimşek’in isminin bulunmaması, ayrıca soruşturmadan ve Tahkim Kurulu kararından da federasyonumuzun bilgilendirilmemesi nedeniyle aynı ihlal 1 Ağustos 2022 sonrasında da devam etmiştir.

Tüm bu tespit ve değerlendirmeler sonucunda Tahkim Kurulu kararının uygulanmasıyla ilgili olarak;

1- Sporcu Cengizhan Şimşek’in 9 Mart 2022’den bugüne kadar hak mahrumiyeti süresi içerisinde yapmış olduğu müsabakalar sonucu elde ettiği tüm derecelerin iptaline ve kazandığı ödül, kemer ve madalyaların iadesine,

2- Söz konusu hak mahrumiyeti cezasının Dopingle Mücadele Komisyonu’nun Tahkim Kurulu’nun hak mahrumiyeti kararına uyulmaması nedeniyle ilave olarak açtığı soruşturmanın sonuçları saklı kalmak şartıyla 9 Mart 2023’e kadar devamına,

3- Bu çerçevede 2022 Tarihi Kırkpınar Başpehlivanlığı unvanının Cengizhan Şimşek’ten alınarak diğer finalist Mustafa Taş’a verilmesine, Tarihi Kırkpınar başpehlivan ikincisinin İsmail Balaban, üçüncülerinin ise Ertuğrul Dağdeviren ve Tanju Gemici olarak belirlenmesine, yine Tarihi Kırkpınar son çeyrek finalistinin Orhan Okulu olarak belirlenmesine,

4- Sporcunun 2022 yılı Kumluca, Manavgat, Çankırı Yapraklı, Kırklareli Kavaklı, Antalya Gökbel, Bolu Gerede ve Çanakkale Çardak Güreşlerinde elde ettiği derecelerin iptaline, yeni sıralamaların talimat hükümlerine göre belirlenmesine, karar verilmiştir.

Federasyonumuz dopingle mücadele konusunda sıfır tolerans ilkesine göre hareket etmekte olup, temiz spor ve temiz mücadele anlayışını büyük bir titizlikle yürütmektedir ve yürütmeye de devam edecektir.

Bu kapsamda önümüzdeki dönemde dopingle mücadele konusunda ciddi bir eğitim ve bilgilendirme süreci gerek sporcularımız ve antrenörleri gerek kulüplerimiz ve tüm paydaşlarımız nezdinde başlatılacak olup istenmeyen sonuçların önleyici çalışma ile en az düzeye indirilmesi sağlanacak ve geleneksel güreşimizin hak ettiği noktaya gelmesi için her türlü gayret ve özveri gösterilecektir.

Yaşanan bu olumsuz olayda esas itibariyle dopingli madde kullanımı değil, eğitim ve bilgi eksikliği nedeniyle olduğuna inandığımız çok büyük bir ihmal ve usuli hata ile bilgilendirme mecburiyetine uyulmamasına bağlı hiç istenmeyen bir sonucun doğması, planlaması içinde olduğumuz eğitim sürecinin ne kadar önem taşıdığını ortaya koymaktadır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu

Yorumunuzu Paylaşın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: