Etiket: TMOK

Türk Sporu Meldonium’a Hazır mı?

Birkaç hafta önce Rus tenisçi Maria Sharapova, basın toplantısı ile doping ihlali yaptığını açıkladı. Sharapova, “Meldonium” sebebiyle doping ihlalini gerçekleştiğini duyurdu.

Okumaya devam et “Türk Sporu Meldonium’a Hazır mı?”

Yeni WADA Kodu ve Türkiye’nin Doping Siyaseti

“Yeni WADA Kody ve Türkiye’nin Doping Siyaseti” isimli yazım Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezi Bülteni’nin Ekim 2014 sayısında yayınlandı: http://www.khas.edu.tr/cms/scm/dosyalar/files/SCM%20HB%2010.pdf
Sayfadan kaynaklanan sorunlar sebebiyle, linkler hata vermektedir.
Linkler dipnotlarının sırasıyla aşağıdaki gibidir:

TMOK Spor Hukuku Panelleri Kitapları Yayınlandı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi uzun zamandan beri spor hukuku sorunları hakkında paneller düzenliyor.

Bu panellerde güncel konular tartışılıyor. Medyada, tartışma programlarında pek dile getiril(e)meyen görüşler özgürce açıklanıyor, tartışılıyor.

Panellerde sunulan tebliğler ve yapılan tartışmaların tamamı kitap halinde basıldı.

Üniversitelerde, başka ortamlarda verdiğim derslerde ve konferanslarda şahit olduğum tartışmaları ve soruları gördükçe panel kitaplarının kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini düşündüm.

TMOK Spor Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Türker Arslan önerimi kabul etti. TMOK Halkla İlişkiler sorumlusu Sayın Mehmet Güçlü Bey bu konuda bize çok yardımcı oldu. Kitaplar TMOK’un resmi sitesine yüklendi. Birinci konferansın kitabı ise ilerleyen günlerde siteye yüklenecek.

Kitapların linklerini aşağıda paylaşıyorum.

 

SPOR HUKUKUNDA GÜNCEL SORUNLAR – II

30 OCAK 2010

KONUŞMACILAR:

Yrd. Doç. Dr Taner AYANOĞLU: “Anayasa Mahkemesi’nin 02.07.2009 Tarih ve 2006/118 E Sayılı, 3289 sayılı Kanunun EK 9. Maddesinin Bazı Hükümlerinin İptaline Dair Kararının Sonuçları ve Türk Spor Yargısına Olası Etkileri”

Doç. Dr. Ümit KOCASAKAL: “Artan Şiddet Olayları Karşısında Şiddetin Önlenmesine Dair 5149 Sayılı Kanunda Yapılması Gereken Değişiklikler”

Av. Yılmaz SAVAŞER: “Spor Yargısında Delillerin Toplanması, Değerlendirilmesi ve Savunma Hakkı”

Av. Sami DİNÇ: “Disiplin Yargılamasında Soruşturma, Savunma Hakkı ve Deliller ile Özelde TV Görüntülerinin Delil Niteliği”

Doç. Dr. Hatice ÖZDEMİR KOCASAKAL: “Son Değişiklikler Işığında Türkiye’deki Sportif İhtilaflar Bakımından CAS’ın Yargı Yetkisi ve CAS’a Başvuru Olanakları”

 

SPOR HUKUKUNDA GÜNCEL SORUNLAR – III

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN İPTAL KARARLARI IŞIĞINDA GSGM VE TFF TAHKİMİNİN GELECEĞİ” KONULU SEMPOZYUM

19 ŞUBAT 2011

KONUŞMACILAR:

Mert YAŞAR: “Mukayeseli Hukukta Spor Tahkimi”

Av. Emre KOÇAK: “FIFA ve UEFA’nın Spor Tahkimi’ne Bakışı”

Yrd. Doç. Dr. Taner Ayanoğlu: “Anayasa Mahkemesi İptal Kararlarının Esasları, Anlam ve Sonuçları”

Prof. Dr. Celal ERKUT: “AYM’nin İptal Kararından Sonra Nasıl Bir GSGM Tahkimi?”

Doç. Dr. Ümit KOCASAKAL: “AYM’nin İptal Kararından Sonra Nasıl Bir TFF Tahkimi?”

Av. Yılmaz SAVAŞER – Av. Sami DİNÇ: “Spor Tahkiminde Kararların Kesinliği ve İcrası, Yaşanan Sorunlar”

 

SPOR HUKUKUNDA GÜNCEL SORUNLAR – IV

SPORDA ŞİDDET VE ÖNLENMESİ KONULU KONFERANS ve PANEL

20 MART 2011

Konferans:

Prof. Dr. Köksal Bayraktar: “Sporda Şiddet Yasa Tasarısının Ceza Hukuku Açısından Değerlendirilmesi”

Panel: “Şiddetin Genel Değerlendirmesi”

Prof. Dr. Köksal Bayraktar

Doç. Dr. Ümit Kocasakal

Av. Cem PAPİLA

Av. İsmail COŞKUN

 

SPOR HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER VE SORUNLAR – V

SPOR KULÜPLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI” KONULU KONFERANS

26 OCAK 2013

KONUŞMACILAR:

Av. Zübeyt AYDIN (Spor Genel Müdürlüğü Baş Hukuk Müşaviri)

Av. Faruk ÖKSÜZ (Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi)

Prof.Dr. Mehmet HELVACI (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

İKİNCİ OTURUM: “SPOR KULÜPLERİNİN GÜNCEL SORUNLARI, DENETİMİ VE

YÖNETİCİLERİN KONUMU”

KONUŞMACILAR:

Fikret ORMAN (Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı)

Av. Yunus EGEMENOĞLU (Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Eski Üyesi)

Erdal BATMAZ (Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Eski Üyesi, TMOK Üyesi)

 

SPOR HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER VE SORUNLAR – VI

6222 SAYILI KANUN’UN UYGULAMA SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI” KONULU PANEL

Kasım 2013

KONUŞMACILAR:

Av. Hüseyin Alpay KÖSE: “Sporda Şiddet ve Çözüm Yolları”

Ar. Gör. Mert YAŞAR: “Karşılaştırmalı Hukuk Boyutunda Sporda Şiddetin Önlenmesi”

Taner TEBEL (İstanbul Cumhuriyet Savcısı)

Celalettin KARANFİL (Eskişehir Cumhuriyet Savcısı)

 

SPOR HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER ve SORUNLAR – VII

SPORDA MÜSABAKA GÜVENLİĞİ VE TAHKİM

I. OTURUM
SPORDA E-BİLET UYGULAMASI VE MÜSABAKA GÜVENLİĞİ
OTURUM BAŞKANI: Av. Türker ARSLAN
Kemal HACIOĞLU: E-Bilet Uygulaması–Etkileri 
Dr. Abdurrahman ARICI: Müsabaka Güvenliği
Taner TABEL: Seyirden Yasaklanma & Uygulama
Av. Alpay KÖSE: Güvenlik Tedbirlerinin Şiddeti Önlemede Etkisi
II. OTURUM
SPORDA TAHKİM
OTURUM BAŞKANI: Prof.Dr. Haluk Burcuoğlu
Cafer GEYİK: SGM Tahkim Kurulu Yargılaması
Av. Engin Tuzcuoğlu: TFF Tahkim Kurulu Yargılaması

TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ’NİN SPOR HUKUKUNDA GÜNCEL SORUNLAR – V “SPOR KULÜPLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI” KONULU SEMPOZYUMU

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Spor Hukuku Komisyonu, bu sene beşincisini düzenleyeceği “Spor Hukukunda Güncel Sorunlar” sempozyumunun başlığını “Spor Kulüplerinin Yeniden Yapılandırılması” olarak belirledi.
Sempozyum 26 Ocak 2013 Cumartesi günü Taksim Point Hotel’de 10:00-13:00 saatleri arasında gerçekleşecek. Sempozyuma katılım herkese açık olup ücretsizdir.
Bu sempozyumda Spor Genel Müdürlüğü baş hukuk müşaviri Zübeyt Aydın, TFF’nin yeni ve eski yöneticileri ile BJK başkanı Fikret Orman söz alacaklar.

Sempozyum programı aşağıdaki gibidir:

10:00 – 10:15           Açılış
10:15 – 11:00           I. Oturum
                                    Spor Kulüplerinin yeniden yapılandırılması çalışmaları
Oturum Başkanı: Av. Türker Arslan
TMOK 1. Başkan Yardımcısı,
Spor Hukuku Komisyonu Başkanı, CAS Hakemi
Av. Zübeyt Aydın
Spor Genel Müdürlüğü Baş Hukuk Müşaviri
Av. Faruk Öksüz
 Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Mehmet Helvacı
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
11:00 – 11:30          Soru, cevap
11:30 – 11:45          Kahve molası
11:45 – 12:30          II. Oturum
                                   Spor Kulüplerinin güncel sorunları, denetimi ve yöneticilerin konumu
                                   Oturum Başkanı: Prof. Dr. Can Tuncay
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
TMOK Spor Hukuku Komisyonu Üyesi
                                   Fikret Orman
Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı
                                   Av. Yunus Egemenoğlu
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Eski Üyesi
                                   Erdal Batmaz
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Eski Üyesi,
                                    TMOK Üyesi

12:30 – 13:00           Soru, cevap ve tartışma