Etiket: Gaziantepspor

CAS, Yeni Kararlarını Yayınladı

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), 100’den fazla kararını yayınladı.

Yeni Kararlar (Recent Decisions)” başlığında yayınlanan kararlar arasında tarafları Türk olan kararlar da bulunuyor. Okumaya devam et “CAS, Yeni Kararlarını Yayınladı”

Futbolda Fahiş Fiyat Uygulamasının Cezası PFDK’nın İnsafına Kalmış

Bugün PFDK’nın kararları yayınlandı.

En dikkat çeken karar, rakip kulüp seyircisine fahiş fiyat uygulayan Gaziantepspor‘a verilen para cezası verilmesi oldu.

Okumaya devam et “Futbolda Fahiş Fiyat Uygulamasının Cezası PFDK’nın İnsafına Kalmış”

Suat Kılıç’tan Umut Oran’a Cevap

Milletvekili Umut Oran, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç‘a spor kulüplerinin mali yapıları ile ilgili bazı sorular yöneltmişti. Kılıç, önergeye yanıt vermiş.
“30 Mayıs 2012 tarihi itibariyle 109 yıllık, Türkiye’nin en önemli kulüplerinden Beşiktaş ile Türkiye Şampiyonu olma başarısı göstermiş Bursaspor ve köklü kulüplerimizden Gaziantepspor hakkında UEFA tarafından verilen bir kararla, bu kulüplerin UEFA’ya ait turnuvalarda temsil edilmesi bir yıl süreyle engellenmiştir. Bu kapsamda,

SORU 1- TFF ve UEFA bazında, bu kararın alınmasından önce, herhangi bir temasınız oldu mu? Tarafınız böyle bir kararın alınabileceğinden daha önce bilgilendirildi mi? Böyle bir sonucun ortaya çıkmaması ve Türk Sporunun marka değerinin korunması için hangi girişimleri yaptınız?

SORU 2-Bu kararın alınmasına kadar geçen süreçte, ilgili kulüplerle temasa geçerek, olası sorunları ve bunların çözüm yollarını görüştünüz mü? Türk sporu açısından çok kritik ve daha önce Avrupa çapında emsali çok nadir görülen bu kararların alınmaması böylelikle Türk sporunun zarar görmemesi için hangi temasları yaptınız?

SORU 3-Bakanlığınız bu kararlarm alınabileceği ihtimalini daha önce bilmekte midir? Başbakan bu konuda bilgilendirilmiş midir? Başbakan tarafından yapılan “Thatcher İngiliz takımlarının Avrupa’ya çıkışını 5 yıl yasakladı, ne oldu? Kendi aralarında gayet güzel devam ettiler” yönlü açıklamasında bu durumun bir etkisi var mıdır?

CEVAP 1,2,3- Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi, Türkiye Futbol Federasyonu özerktir ve bu özerkliğe zarar verecek eylem ve davranışlardan hep uzak durulmuştur. UEF A’nın ortaya koyduğu kriterler çerçevesinde, Türkiye Futbol Federasyonunun özerkliğine saygı gösterilerek, futbola ait sorunların adresinin TFF olduğu her zeminde tarafımızca seslendirilmiştir.

Türk takımlarıyla ilgili verilen uluslararası müsabakalarla alakalı her türlü olumsuz karar, her Türk vatandaşım rahatsız ettiği gibi bizleri de üzmüştür.

Tabii ki futbolun ‘özerk’ bir sektör olması, hukuk yoluna başvurulamayacağı anlamına da gelmemektedir. Her üç kulübümüzün de verilen kararlara itiraz hakları bulunmaktadır. Nihayetinde bu konu hukuki bir süreçtir ve kulüplerimizin hukuki başvuru yollarını sonuna kadar kullanmaları en doğal haklarıdır. Verilen bu cezalarla ile ilgili olarak ‘CAS’ da dahil olmak üzere bütün başvuru yolları açık bulunmaktadır. Hak arayışiarım hukuk ve centilmenlik çerçevesinde tuttukları sürece, bütün kulüplerin hak arayışlarını saygıyla karşılamak gerekmektedir. Kulüplerin hak arayışlarını sürdürmeleri tamamen kendi takdirleridir.

Konuyla ilgili olarak TFF’nin yaptığı açıklama aşağıdadır:

Kulüplerimizin almış olduğu cezalara ilişkin olarak belirtmek isteriz ki, UEFA; finansal istikrarı ve yönetim kalitesini artırmak amacıyla, kulüplerin sportif, altyapı, personel ve idari, hukuki ve mali kriterlerinin düzenli aralıklarla denetlenmesi suretiyle, ‘Kulüp Lisans Sistemi’ni 2004/2005 sezonundan bu yana uygulamaktadır. UEFA tarafından turnuvaianna katılacak kulüplerin UEFA kulüp lisans kriterlerine uygunluk denetiminden geçmeleri gerekmektedir.

Federasyonumuz ve federasyonumuza tescilli kulüpler, bu manada doğrudan DEFA’ya bağlıdır. UEFA, 201112012 sezonu itibariyle lisans almış kulüplere, lisans kriterlerini ihlal etmeleri halinde yaptırımlar uygulamaktadır. Ceza alan kulüplerimiz de, UEFA kriterlerine aykırılık sebebiyle cezalandırılmışlardır.

Federasyonumuzun, UEFA lisans sistemi konusunda uzman ve UEFA’nın ilgili departmanıyla yakın temas halinde çalışan Kulüp Lisans Departmanı, kulüplerimize raporlama ve lisans sistemine yönelik olarak sürekli bilgi vererek, kulüplerimizin sisteme uyumlu bir şekilde çalışması için yol göstermektedir. Kulüplerimiz, sistemin uygulanmasına ilişkin konularda lisans departmanımız tarafından kesintisiz olarak desteklenmektedirler.

Yaptırımların uygulanmaya başlandığı 201 1120ı2 sezonu itibariyle, üç Türk kulübümüz de dahil toplam ı ı kulüp ceza almıştır. Kontrol dönemlerinde, vadesi geçmiş borçları bulunan ve bu borçlarını yeniden yapılandırması da söz konusu olamamış veya mali bildirim konusunda maddi hata yapmış kulüplerimiz açısından, bu aşamada Federasyonumuzun her hangi bir şekilde destek sağlaması mümkün olmamıştır. Kriterleri ihlal ettiği tespit edilen kulüplerimize yönelik soruşturmada, taraf olmamız mevzuat gereği mümkün değildir.

Beşiktaş A.Ş., Bursaspor Kulübü ve Gaziantepspor Kulübü 2011-2012 Avrupa Ligi’ne katılmaya hak kazanmış ve katılım için gerekli lisarisı almışlardır. Ancak UEFA Kulüp Lisans ve Mali Fair Play Kriterlerini ihlal etmiş olmaları sebebiyle, UEFA’nın Kontrol ve Disiplin Kurulu tarafından cezalandırılmışlardır.

Gaziantepspor Kulübü, UEFA tarafından verilen cezayı temyiz etmemiş ve bu suretle kulüp hakkında verilen karar kesinleşmiştir. Beşiktaş A.Ş. ve Bursaspor Kulübü Kontrol ve Disiplin Kurulu tarafından verilen kararlar aleyhine önce UEFA Tahkim Kurulu’na başvuru yapmış, daha sonra da UEFA Tahkim Kurulu kararları aleyhine Spor Tahkim Mahkemesi’ne (Court of Arbitration for Sport) başvuru yapmışlardır. Anılan mahkemenin kararları aleyhine belirlenen süre içerisinde İsviçre Federal Mahkemesi’ne  başvuru gerçekleşmediği için, kararlar  kesinleşmiş ve hukuki süreç sonuçlanmıştır.

SORU 4- Göreve başladığınız tarihten itibaren Türk sporu ve onun en önemli yüzü olan futbolun finansal açıdan sağlıklı, Türk gençlerine sürekli yatırım yaparak daha iyi imkanlar sunan, uluslararası kriteriere uyumlu kulüpler eliyle yürütülmesi için hangi adımları attınız?

SORU 5- Bakanlığınız, kulüplerin özellikle uluslararası mali kriteriere uygunluğunu denetleyecek, bu kriterleri taşımayan kulüpleri bilgilendirecek, kaynak geliştirme ve kriteriere uygunluk açısından gereken diğer bilgileri verecek bir proje geliştirmiş midir? Geliştirmemişse bundan sonra böyle bir projenin geliştirilmesi planlanmakta mıdır?

CEVAP 4,5- Spor kulüp leri, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 20’nci maddesi uyarınca, 5253 sayılı Demekler Kanunu’na göre teşekkül eder ve Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde tescili ile birlikte; gençliğin korunması, sporun kitlelere yayılması ve spor faaliyetlerinde bulunmak amacıyla Spor Teşkilatma dahil olurlar.

Spor kulüplerinin yapılarına uygun özel kanunlarının bulunmaması ve bunların Demekler Kanunu’na tabi olmaları sebebiyle uygulamada gü.lüklerle karşılaşılmaktadır. Ülkemizde uluslararası düzeyde kulüpleşmenin sağlanması ve bu anlamda spor kulüplerinin çağdaş ve dinamik bir yapıya kavuşturulması, Bakanlığımızın önemli hedefleri arasında yer almaktır.

Kulüplerin, yapılarına uygun olarak organlarının, gelirleri ile giderlerinin belirlenmesi ve gelir-gider dengesinin sağlanması, mali açıdan gü.lendirilmeleri, organlarında aranacak şartları, denetimleri, yönetim yerleri, tesisleri, işletmeleri ve her çeşit eklentileriyle, defterleri, hesap ve işlemleri, borçlanmaları, alacaklarının temliki, spor eğitim çalışmaları, spor faaliyetleri ve diğer hususların özel bir kanunla düzenlenmesi bir zorunluluktur.

Spor kulüplerinin yapılarına uygun bir kanun çıkarılması için Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan Spor Kulüpleri Kanunu Tasarısı Taslağı’nın, 2008 yılında yapılan Spor Şurası’nda, spor kamuoyunun bilgisine sunularak tartışılması sağlanmış ayrıca bu taslak, 2009 Haziran ayında İstanbul’ da, geniş katılımla gerçekleştirilen bir panelde de yeniden ele alınarak incelenmiştir. Bu panelde, spor federasyonlarının, spor kulüplerinin, spor yazarlarının, akademisyenlerin ve spor adamlarının görüşleri alınmış ve panelde ileri sürülen görüşlerle birlikte değerlendirilerek, Spor Kulüpleri Kanun Tasarısı Taslağı’nda gerekli değişikliler ve düzeltmeler yapılmıştır. Ayrıca üniversitelerin, Beden Eğitimi ve Spor Bölümleri’nin, spor federasyonlarının, spor kulüplerinin, sporcuların, hakem ve antrenör demeklerinin, spor yazarları ve sporla ilgili diğer sivil toplum kuruluşlarının görüş ve düşünceleri birebir dinlenerek, gerekirse yazılı alınarak ve bu doğrultuda yeniden gözden geçirilerek, gerekli görülmesi halinde geniş katılımlı panel yada çalıştay yapılmak suretiyle, taslak metnin Bakanlar Kuruluna sunulacak hale getirilmesi planlanmaktadır.

SORU 6- Bakanlığınız veya bağlı kurumlar tarafından bağış, hibe, yardım veya sair adla, Spor Toto Süper Lig adıyla bilinen Türkiye Profesyonel 1. Ligi’nde 2011/2012 sezonunda yer alan kulüplere verilen ayni veya nakdi meblağların tutarı ne kadardır? Son 10 yılda, UEFA tarafından düzenlenen Avrupa Turnuvalarına katılan spor kulüplerine, kulüp ve yıl bazında yapılan ayni ve nakdi yardımların
tutarı nedir?

CEVAP 6- Türkiye Futbol Federasyonu’nun hak ve yetkisinde bulunan Süper Lig isminin ‘Spor Toto Süper Ligi’ olarak belirlenmesi karşılığında, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından TFF’ye 2010-2011 sezonu için, KDV hariç 24.500.000 ABD Doları ödenmiştir. Müteakip 3 sezon için, KDV hariç 75.000.000 ABD Doları ödeme yapılacaktır. 2014-2015 sezonu için uzatma opsiyonu kullanılmak suretiyle en fazla% 20 olarak belirlenecek artış oranında bu sözleşme bir yıl daha uzatılabilecektir.”

Gaziantepspor Yöneticileri Hakkında Ağır iddianame

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl ile 7 yönetici hakkında hazırladığı, 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da kabul edilen iddianamenin detayları ortaya çıkmaya başladı.
TRTSPOR’un Internet sitesinde yayınlanan haber aşağıdaki gibidir:
SUÇLAR: Bankayı aracı kılmak suretiyle şirket yöneticisi sıfatıyla dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, kurulan suç örgütüne üye olmak, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak, sahte özel belgeyi bilerek kullanmak.
SUÇ TARİHİ: 2007 İLA 2011 YILLARI
SUÇ YERİ: GAZİANTEP
SEVK MADDESİ: 1-Suç işlemek amacıyla örgüt kuran şüpheli İbrahim Halil Kızıl ve aynı suç örgütünde örgüt yöneticisi olarak faaliyette bulunan şüpheliler Mehmet Salih Kızıl, Sabri Hamamcı, Tahir Tığrak, İbrahim Halil Güvenç, Emin Tığrak, Celal Tığrak, Mustafa Kızıl ve Süreyya Aksu hakkında Suç Örgütü Faaliyeti Kapsamında Gerçekleştirilen Eylemler nedeni ile (TCK 158/1-f-h ve 53/1 13 kez ayrı ayrı), (TCK155/2 ve 53/1 maddeleri 21 kez ayrı ayrı), (TCK 207/2 ve 53/1 maddeleri 3’er kez, futbolcu ücret ödemelerine ilişkin makbuzlardaki tahrifat nedeniyle), (207/2, 43/1 ve 53/1 dokuz şüpheli için sekizer kez) ile (TCK 220/1 ve 53/1 maddeleri
2- Şüpheliler Mehmet Hanifi Kesici, Sefa Kavakoğlu, Doğan ve Mahmut Kesici, Abdullah Gilgil, Hüseyin Doğan, Hasan Koçan, Mesut ve Emrah Söylemez hakkında, TCK’nın (158/1.f,h ve 53/1), (220/2 ve 53/1) ve (207/2,43/1 ve 53/1 maddeleri, şüpheli M. Hanifi Kesici için dörder, Doğan ve Mahmut Kesici için ikişer, Abdullah Gilgil, Hasan Koçan, Hüseyin Doğan, Sefa Kavakoğlu, Emrah ve Mesut Söylemez için birer kez)
3- Şüpheliler Vedat Diler, Mehmet Sait Ercan, Cuma Çınar, Burhan Büyükkömürcü, Arif Çelik, Ali Nejat Bacaksız ve Adnan Dede Güçlü hakkında (TCK’nın 155/2, 53/1) ve (TCK 220/1 ve 53 maddeleri)
4- Şüpheliler Hanifi ve Mustafa Tığrak, Şükrü Ahmet ve Abdurrahman Bayındır, Nazmi Çakır, Selami Ateş ve Aziz Şimşek hakkında (TCK’nın 220/2 ve 53/1) ile (158/1,f,h ve 53/1 maddeleri şüphelilerden Hanifi ve Mustafa Tığrak için 9’ar kez, Şükrü Bayındır ve Nazmi Çakır için 7’şer kez, diğer şüpheliler Abdurrahman ve Ahmet Bayındır, Aziz Şimşek ve Selami Ateş için 2’şer kez)
5- Şüpheliler Tamer Çalışkan, Ahmet Karapınar, Mehmet Raşit Çakır ve İlhami Şimşek hakkında (TCK’nın 220/2 ve 53/1) maddelerinin yanı sıra (TCK’nın 158/1,f,h ve 53/1, 155/2 ve 53/1 maddeleri, şüphelilerden Tamer Çalışkan için 11 kez,Ahmet Karapınar için 6 kez, Ahmet Raşit Çakır ve İlhami Şimşek için 2’şer kez uygulanmak üzere Şüphelilerin CEZALANDIRILMALARINA ve haklarında Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanmasına)
DELİLLER: Şüpheli savunmaları, bilirkişi raporu, emanet makbuzu, bankalardan gelen cevabi yazılar, yirmi klasörden oluşan soruşturma evrakı şüphelilere ait nüfus, sabıka kaydı ve tüm dosya kapsamı
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ
İhbarcı Abdullah Sabri Kocaman tarafından Başsavcılığımıza sunulan 06/10/2011 havale tarihli ihbar dilekçesinde özet olarak; Gaziantepspor Kulübünde usulsüzlükler ve yasa dışı uygulamaların olduğunu, Kulüp Başkanı İbrahim Halil Kızıl’ın sahibi olduğu Kızıl Şirketler Grubuyla Gaziantepspor Kulübü arasındaki nakit akışları ve beraberinde yapılan yasa dışı uygulamaların olduğu, Gaziantepspor Kulübü üzerinden kredi kullanıldığını ve bu kredilerin Kızıl Şirketler Grubunun kullanıldığını ve faizlerinin Gaziantepspor Kulübüne ödettirildiğini, Kulübün gelir ve giderlerinin banka üzerinden yapılması gerekirken şahsi hesaplar üzerinden yapıldığını, bazı futbolcu transferlerinde elde edilen bonservis bedellerinin kayıtlarda görülmediğini, İbrahim Halil Kızıl ile kardeşleri Mehmet Kızıl ve Mustafa Kızıl’ın şahsi harcamalarının kulüp kasasından karşılandığını, kulüp bilançolarının incelendiğinde kira ödemeleri adı altında kulübün paralarının başka kaynaklara aktarıldığın, kulüp kayıtlarında işçi kayıtları ile SGK’ya yapılan beyanların farklı olduğunu ve ödemelerin eksik olduğunu, kongrelerde üye üstünlüğü elinde bulundurmak isteyen yönetim kulüple hiçbir ilgisi olmayan kişileri üye yaptığını iddia ederek belirtilen hususların araştırılması talebinde bulunulmuştur.
Söz konusu ihbarda belirtilen hususların mevcudiyeti konusunda yapılan ön araştırmada; soruşturma konuları ile ilgili olarak bilgi sahibi oldukları anlaşılan Bülent Mamatoğlu, Sermet Atay ve Hanifi Yılmaz’ın kolluk tarafından beyanlarına başvurulmuş, tanıklar alınan ifadelerinde aşağıdaki gibi beyanda bulunmuşlardır.
TANIK BÜLENT MAMATOĞLU’NUN İFADESİ
Tanık Bülent MAMATOĞLU’nun alınan ifadesinde; “Ben 1994 yılından 2007 yılına kadar Gaziantepspor Kulübünde başkanvekili asbaşkan gibi değişik görevlerde bulundum. 2007 yılına kadar Kulüp de herhangi bir sorun yaşanmıyordu. Ancak daha önce Kulüp de yöneticilik yapan İbrahim Halik Kızıl 2006  yılı ocak ayı içerisinde kulübün başkanlığına seçildi. Bu dönem içersinde kulübün gelirleri üzerinde eski yönetici Asım ATMAZ ve Denizbank’ın 5.000.000 TL değerinde temlikleri vardı. Kulübün tüm gelirleri buraya gidiyordu. İbrahim Halil KIZIL’ında bu giderleri karşılayacak kadar parası yoktu. İbrahim KIZIL kulüp başkanlığına ilk seçildiğinde 820.000 TL’yi cebinden vererek futbolcuların birikmiş parasını ödedi daha sonra kulübe para gerektiğinde sağdan soldan borç alarak bu para kendi parasıymış gibi kulübe getiriyordu. Biz temlikten kurtulmak için Gaziantepspor  adına Nizip İlçesinde bilinen hesapları dışında yeni bir hesap açtık. Bu dönemde ben başkanvekili ve asbaşkan olarak görev yapıyordum. Bu hesaba gelen parayı haciz konmasın diye hemen çekerdik. Kulüp muhasebecisi Mehmet BİLGİÇ ile kızıl grubun muhasebecisi Nevzat BAŞARAN bu parayı birlikte çekiyorlardı. Daha sonra kulübün masrafları bu paralardan karşılanıyordu. Ancak daha sonra bu masrafları sanki kızıl grup yapıyormuş gibi deftere işlemeye çalıştılar. Yani Gaziantepspor Kulübünü Kızıl Grup’a borçlu hale getirmek istediler. Bu paranın ne kadar harcandığı ne kadarının kaldığı ile ilgili olarak herhangi bir kayıt tutulmuyor ve bizim haberimiz olmuyordu. Bu hesaplar ile İbrahim KIZIL’ın inisiyatifinde Nevzat BAŞARAN ve Tahir TIĞRAK ile Mehmet BİLGİÇ ilgileniyordu. Yukarıda da izah ettiğim gibi kulübün Nizip İlçesi Vakıflar Bankası şubesine gelen paraları sanki Kızıl Grup’un parasıymış ve Kızıl Grup Gaziantepspor’un ihtiyaçlarını karşılıyormuş gibi işlem yapılıyordu. Biz buna itiraz edince bizimle kavga ettiler ve bizi istifaya zorladılar. Bunun üzerine 2007 yılı mayıs haziran aylarında ben Sermet ATAY, Hanefi YILMAZ ve daha sonra Yusuf KAPLAN ile Ali SEZGİN istifa ettiler. Kulüpteki bu usulsüzlükler İbrahim KIZIL, Mehmet KIZIL, Mustafa KIZIL, Mehmet BİLGİÇ belli bir dönemde de Nevzat BAŞARAN tarafından yapılmış olduğu kanaatindeyim. Ancak Nevzat BAŞARAN bu duruma dayanamayıp  daha sonra istifa etti. Ayrıca Mustafa KIZIL, Mehmet KIZIL ve İbrahim Halil KIZIL tüm seyahatlerini, otel masraflarını uçak masraflarını kulüpten karşılamaktadır.” Şeklinde beyanda bulunmuştur.
SERMET ATAY’IN İFADESİ
Tanık Sermet ATAY’ın alınan ifadesinde; “Ben şuan Gaziantep barosuna bağlı serbest avukatlık yapmaktayım. Gaziantepspor’da Genel Kurul delegesiyim. 2005 yılında Celal Doğan döneminde yapılan kurultayda Gaziantepspor yönetim kuruluna seçildim. Şimdi başkan olan İbrahim Halil KIZIL benim gibi yönetim kurulu üyesi idi. Celal DOĞAN istifa edince Gaziantepspor Kulübümüz kurultaya giderek yeni başkanını seçti. İbrahim Halil KIZIL böylece başkan seçildi. Bu dönemde kulübün bankalara ve Muzaffer ATMAZ isimli şahsa 4-5 trilyon borcu vardı. 2006 yılında kulübün ekonomik açıdan zor durumda olmasında dolayı şehrin önde gelenleri İbrahim Halil KIZIL’da dahil olmak üzere kulübe maddi yardımda bulundular. 2006-2007 yılı sezon sonunda mali genel kurul yapıldı. Kulübü tahminen 5 trilyon borçla devralmıştık. Yine bu civarda bir borç ile kulübü devrettik. Kulüp ekonomik açıdan ihtiyaçlarını karşılamakta idi. Kulübün gelirleri Futbol Federasyonundan, reklamlardan, Spor Toto genel müdürlüğünden, digitürk’ten gelen paralardan oluşmakta idi. İbrahim Halil Kızıl bu paraların şahısların adlarına gönderilmesini sağlıyordu. Özellikle kulüp muhasebecisi Mehmet BİLGİÇ ile kızıl grubun muhasebecisi olan soyadını bilmediğim Nevzat isimli şahısların adlarına gönderilmekte idi. Bu şahısların banka hesapları incelendiğinde veya Futbol Federasyonundan Gaziantepspor’a gönderilen paraların nasıl gönderildiği sorulduğunda durum ortaya çıkacaktır. İbrahim Halil KIZIL’ın kendisinin adamları adına gönderttiği bu paraları Gaziantepspor’a aktarırken sanki bu paralar Kızıl Grup tarafından Gaziantep’e borç verilmiş gibi gösterilerek Gaziantepspor’un borcunu şişiriyordu. Hatırladığım kadarı ile 2007/2008 yılları arasında ben genel sekreter iken yönetim kurulu toplantısında kulübün gelirlerine 5 milyon lira Kızıl Grup lehine temlik koymak istedi. Ben Bülent MAMATAOĞLU, Hanefi YILMAZ, Yusuf KAPLAN ve Mustafa BAYER bu karara karşı çıktık, kararı aldırmadık. Bu yönetim kurulu toplantısından yaklaşık bir iki hafta sonra bu arkadaşlarla birlikte basın toplantısı düzenleyerek İbrahim Halil KIZIL’ın kulübü çıkarları doğrultusunda kullandığı, Kızıl Grup ile Gaziantespor’un hesaplarının karıştırıldığını söyledik ve istifa ettik. İbrahim KIZIL yine yönetimde etkin hale gelmek ve başkanlığını devam ettirmek için Kızıl Grup çalışanlarını ve Suruç’tan 300-400 kişiyi Gaziantepspor’a üye yaparak karşısına rakip çıkmasını engelledi. Biz istifa ettikten sonra İbrahim KIZIL kardeşi olan Mehmet KIZIL’ı ikinci başkan yaptı. Kızıl Grup’un yeminli mali müşaviri olan Sabri HAMAMCI’yı kulüp muhasibi yaptı ve bu şahıs Kızıl Grup ile Gaziantepspor’un muhasebesini aynı kişiye tutturdu…” şeklinde beyan etmiştir.
HANİFİ YILMAZ’IN İFADESİ
Tanık Hanifi YILMAZ’ın alınan ifadesinde; “Daha önceki yıllarda bir sezon Gaziantespor yönetim kurulu üyesi olarak görev aldım. Görev aldığım zamanda kulüp başkanı İbrahim Halil KIZIL idi. Ben yönetimde bulunduğum sıralarda kulübün normal faaliyetleri devam ettiği sırada bir gün beni olağanüstü toplantıya çağırdılar. Kulüp başkanı İbrahim Halil KIZIL toplantıda kendisinin kulüpten alacağı olduğunu bu alacağı ile ilgili olarak kulübün mal varlığına temlik koyacağını söyledi. Ben bu duruma itiraz ederek kulübün gelir ve giderlerinin getirilmesini alacağın neden kaynaklandığını öğrenmek istedik. Benim bu çıkışım üzerine toplantı iptal edildi. Bu kararı aldırmadık. Sezon sonunda ben yönetim kurulundan istifa ettim. Çünkü kulüp başkanı ile anlaşamadık büyük çoğunluk onun tarafını tuttuğu için istifa ettim. Sonuç olarak kulüpte bir sezon görev aldım. Kulüpten ayrıldıktan sonra kulüple bir irtibatım kalmadı” şeklinde beyanda bulunmuştur.
KULÜPTE VE KIZIL ŞİRKETTE YAPILAN ARAMALAR
Yine Abdullah Sabri Kocaman tarafından ihbarın doğruluğu araştırılmak üzere; suç delillerine ulaşmak amacıyla Gaziantep 9. Sulh Ceza Mahkemesinin 28/11/2011 tarih ve 2001/315 değişik iş sayılı kararı doğrultusunda Gaziantepspor Celal Doğan Tesislerinde, Kulüp Başkanı İbrahim Halil KIZIL’a ait Atatürk Bulvarı Kırkayak İş Merkezi No:48/A nolu adreste faaliyet gösteren Kızıl Grup isimli iş yerinde ve Aydınlar mahallesinde ki Kızıl Grup’a ait depoda 29/11/2011 günü adli aramalar yapılmıştır.
Yapılan adli aramalar sonucunda; 227 adet klasör içerisinde büyük defter (Defteri Kebir) gelir gider tabloları harcama kalemleri, banka hesap hareketlerini gösterir faturalara ve belgeler, Spor Kulübüne ait transfer gelir ve giderlerini gösterildiği belgeler, ayrıca 10 ayrı firmaya ve spor kulübüne ait 19 adet defter (Yevmiye, Karar, Büyük Defter) ve 36 cilt kullanılmış faturaya soruşturma kapsamında el konulmuş, toplam 18 bilgisayardan 11 adet hard diske imaj alınmıştır.
BİLİRKİŞİ HEYETİNİN ÇALIŞMALARI
Bununla birlikte Futbol Federasyonu Başkanlığı, Gaziantep Dernekler İl Müdürlüğü ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve diğer ilgili kurumlardan Gaziantepspor Kulübü ile ilgili her türlü bilgi ve belge temin edilmiştir. Yürütülmekte olan soruşturma kapsamında temin edilen ve el konulan her türlü bilgi, belge, defter ve bilgisayar verileri üzerinde bilirkişi incelemesi yapmak üzere, talebimiz doğrultusunda Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın 28/11/2011 tarih ve B.07.VDK.0.03.-663.08[B-208-S]-6329 sayılı yazılarına istinaden maliye müfettişleri (Vergi Müfettişleri) Kurtuluş Ozan Keser, Sunay Şen ve Emircan Dilber, bilirkişi heyeti olarak görevlendirilmiştir.
Söz konusu görevlendirme doğrultusunda 30.11.2011 tarihinde bilirkişi heyeti göreve başlamış ve 30.11.2011 tarihli “Bilirkişi Tayin/Dosya-Belge Teslim Tutanağı ile” Gaziantep 9. Sulh Ceza mahkemesinin 29.11.2011 tarih ve 2011/315-340 değişik iş numaralı kararkarı doğrultusunda ilgili adreslerde yapılan aramalar neticesinde ele geçirilen bilgisayar hard diskleri ile soruşturma dosyası ilgili kurumlardan kulüp ile ilgili temin edilen dokümanların kendilerine teslim edilmiş, kendilerinden “Gaziantepspor Kulübü Derneği’nin son beş yıl içersinde ki mali durumu, gelir gider hesapları incelenerek dosyada mevcut ihbarların gerçekliği, derneğin gelir giderleri ile ilgili usulsüzlük yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise ne şekilde ve kimler tarafından hangi usul ile yapıldığına dair bilirkişi raporu hazırlanması” talep edilmiştir.
KIZIL GRUBA BAĞLI ŞİRKETLERİN OLUŞUMU
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü vasıtasıyla Dernek’ten 2006-2011 yıllarında ki yönetim kurulu üyelerini ve görev dağılımını gösterir liste dosyaya temin edilmiş, ayrıca ilgili ticaret memurluklarından alınan cevabi yazılar birlikte değerlendirildiğinde; aşağıda ayrıntıları ile şirket ve her bir şüpheli baz alınarak açıklandığında görüleceği gibi; Kızıl Petrol Ürünleri Dış Ticaret, Türkoil Petrol Ürünleri ve Kızıl Lojistik Anonim Şirket ortak ve temsilcileri yada yakın akrabaları, Kulüp yönetiminde başkan, asbaşkan, mali işlerden sorumlu üye, denetimden sorumlu üye gibi görevlere gelerek veya getirilerek yine aşağıda sıralanan eylemlerin gerçekleştirildiği bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre teslim olunmuştur.
Söz konusu şirket kayıtları ile ilgili araştırmalarda bulunulmuş bu kapsamda; Türkoil Petrol Ürünleri A.Ş. : ( Bundan sonra ki bölümlerde Türkoil olarak adlandırılacaktır.)
Ticaret Sicil Gazetesi ve YSB kayıtları nezdinde yapılan çalışmalarda, Türkoil’in sermayesinin %50’si Kızıl Petrol’e, %22’si İbrahim Halil KIZIL’a, %13,75’i Mehmet Salih KIZIL’a ve %13,75’i de Mustafa KIZIL’a ait iken Haziran 2011’de yapılan sermaye değişikliği ile Kızıl Petrol’ün %30’luk payını Kızıl Lojistik’e devrettiği tespit edilmiştir. Kızıl Lojistik A.Ş. : ( bundan sonra ki bölümlerde Kızıl Lojistik olarak adlandırılacaktır.) Ticaret Sicil Gazetesi ve YSB kayıtları nezdinde yapılan çalışmalarda, Kızıl Lojistik’in sermayesinin toplamda %90’ı İbrahim Halil KIZIL, Mehmet Salih KIZILve Mustafa KIZIL’a ait iken 04.07.2006’da gerçekleşen işlemlerle şirketin sermayesinin %92’si İbrahim Halil KIZIL’ın yakın akrabası olan Emin TIĞRAK’a, kalan paylarda Hanifi TIĞRAK, Nazmi ÇAKIR, Ahmet KARAPINAR ve Mustafa TIĞRAK’a devredilmiştir. Bu sermaye değişiklikleriyle beraber şirketin yönetim kurulu başkanı da Emin TIĞRAK olmuştur.
Yukarıda yapılan sermaye yapıları itibariyle, Kızıl Petrol, Türkoil ve Kızıl Lojistik’in, doğrudan veya dolaylı bir biçimde Kulüp’ün yönetim kurulu başkanı olan İbrahim Halil KIZIL ile ilişkili olduğu anlaşılmaktadır. İrem  K Dış Tic. Pet. Kim. Ürn. Uls. Taş. Ltd. Şirket sermayesinin tamamını İbrahim Halil KIZIL, Mehmet Salih KIZIL ve Mustafa KIZIL’a ait iken 19.07.2006 tarihinde yapılan değişiklikle sermayenin tamamı Aziz ŞİMŞEK, İlhami ŞİMŞEK ve Şükrü BAYINDIR’a devredilmiş 26.11.2008 tarihinde yapılan değişiklikle de hisse payları Kemalettin KILIÇÇIOĞLU ile Ömer NAS’a ve 17.04.2009’da da Selami ATEŞ ile Ahmet KARAPINAR’a devredilmiştir. İrem-K’nın 2006’dan sonra ki hisse sahipleri İbrahim Halil KIZIL ile kardeşleri olamamakla beraber İrem-K’da Kızıl Grup bünyesinde faaliyet gösteren bir firmadır. Gaziantep 9. Sulh Ceza Mahkemesinin 28.11.2011 tarih ve 315  D. İş numaralı arama ve el koyma kararına istinaden 29.11.2011 günü Kızıl Grup isimli işyerinde yapılan aramada İrem-K firmasına ait evraklara da el konulmuştur.
ŞİRKET HESAPLARIYLA KULÜP HESABININ BİRLEŞTİRİLMESİ
Yukarıda yer alan açıklamalardan, bahsedilen firmaların Kızıl Grup’a ait firmalar olduğu belirtilmiştir. Mehmet Salih KIZIL ise Kulüp yöneticisi olmasının yanında İbrahim Halil KIZIL’ın kardeşidir. Bu doğrultu da, kulübün halihazırda ilişki içersinde bulunan bu dört firma ve iki gerçek kişi olan borç-alacak ilişkilerinin ve dolayısıyla cari hesaplarının birleştirilerek izlenilmesi cihetine gidilmiştir. Bu bağlamda, kulübün yukarıda bahsedilen dört firma ve iki kişiyle olan cari hesapları birleştirilmiş, tarih sırasına konulmuş ve yeniden bakiyelendirilmiştir. Kızıl Grup Birleşik Cari Hesap üzerinde yapılan çalışmalarda Kulüp’ün 2006,2007,2008,2009,2010 ve 2011 yıl sonları itibariyle ilişkili dört firma ve iki gerçek kişiye (İbrahim Halil ve Mehmet Salih Kızıl) olan toplam borçları yasal defterlerde yer alan kayıtlara gore 2006 yılı için 6.421.441,42 TL, 2007 yılı için 4.429.112.42 TL, 2008 yılı için 6.590.847,50 TL, 2009 yılı için 5.081.103.64 TL, 2010 yılı için 938.000,00 TL ve 2011 yılı için ise 11.696.431.88 TL şeklindedir.
BANKALARDA YAPILAN İNCELEMELER
Yıl sonu borç tutarlarına kaynaklık edip detayları bilirkişi raporunun ekinde yer alan ödeme ve tahsilatların gerçekliğini araştırmak ve bu suretle de kulübün Kızıl grup’la olan gerçek borç-alacak ilişkisini ortaya konulması amacıylada çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir: Bu kapsamda;
Nakit çekim işlemlerinin incelenmesi amacıyla banka şubelerinde yerinde yapılan çalışmalarda; Kulüp’ün, 2006-2011 yıllarında banka hesaplarını izlenmiş, Kulüp’ün ağırlıklı olarak Finans Bank A.Ş nezdinde hesaplarını kullandığı ve ağırlıklı olarak Finans Bank A.Ş olmak üzere Finans Bank A.Ş ve Anadolubank A.Ş nezdinde ki hesaplarından yüklü miktarlardaki nakit para çekme işlemleri gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Banka üzerinden nakit çekilen tutarların tamamının ya da bir kısmının başka bir hesaba yatırılıp yatırılmadığının tespiti amacıyla Kulüp’ün hesaplarının bulunduğu Finansbank A.Ş Gaziantep Şubesi (Kurumsal Şube) ve Anadolubank A.Ş Gaziantep Şubesi’nde yerinde çalışmalar yapılmıştır.
Kulüp’e ait banka hesaplarından nakit çekim işlemlerinin gerçekleştirildiği günlere ilişkin olmak üzere, Banka Şubelerinin operasyon bölümünde yer alan ve günlük nakit işlemlere ait bilgilerin tutulduğu elektronik sistemler ve işlemlere ait banka dekontları üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda; Kulüp hesabından nakit olarak çekilmiş görünen tutarların tamamının ya da bir kısmının  Kulüp Kızıl Grup’un aşağıdaki firmalarına ait hesaplarına aktarıldığı tespit edilmiştir.
KULÜP HESABINDAN ÇEKİLEN PARALAR

KIZIL GRUBA AİT FİRMALARA AKTARILIYOR
Kulüp, banka hesabından nakit olarak çekilen tutarları bankalar hesabına alacak, kasa hesabına da borç olarak kaydetmektedir. Bu kayıtlar sonucunda, Kulüp’ün bankalar hesabı azaltılmakta ve kasa hesabı (nakit olarak elde tutulan tutar) artmaktadır.Oysa yukarıda belirtildiği üzere, Kulüp’ün banka hesabından nakit olarak çekilen tutarlar kısmen ya da tamamen Kızıl Grup’a ait çeşitli firmalara aktarılmakta ve Kulüp’ün kasasına hiç girmemektedir. Buna göre; Kulüp’ün hesabından nakit olarak çekilen tutarlar kısmen yada tamamen Kızıl Grup’a ait firmalara aktarıldığı halde Kulüp muhasebesinde bu tutarların tamamı kasa hesabında borç olarak izlenmektedir. Buna karşın, Kızıl Grup’a ait firmalara aktarılan tutarlar içinse herhangi bir muhasebe kaydı yapılmamakta ve bunun sonucunda da cari hesaplarda kulüp tarafından firmalara aktarılan tutarlar görünmemektedir.
Kulüp’ün banka hesabından belli bir tutarı başka bir hesaba aktarma işlemi aslında havale ya da eft olarak adlandırılmaktadır. Ancak, Kulüp tarafından doğrudan havale ya da eft gerçekleştirildiğinde kulüp hesabından kime, ne kadar para gönderildiği ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden de, aslında havale veya eft olan işlem nakit çekme ve nakit yatırma yoluyla yapılamakta ve böylece de yapılan işlem gizlenmiş olmaktadır. Cari hesaplarda izlenmesi gereken tutar Kasa hesabında izlenmekte ve bu işlemler sonucunda Kulüp, ilgili firma ve kişilere gerçekte olduğundan daha fazla borçlu ya da gerçekte olduğundan daha az alacaklı gözükmektedir. Kulüp hesabından nakit olarak çekilip Kızıl Grup’a aktarılan tutarlar bazı durumlarda Kulüp’e tekrar havale yoluyla gönderilmekte ve bu suretle aslında zaten Kulüp’e ait olan para Kulüp’e tekrar gönerilerek Kulüp fiktif (gerçek olmayan) olarak borçlandırılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde bu kapsamda 32 somut eylem tespit olunmuştur.”