yargı kararları

Yargıtay Kararı – Spor Kitapları Yazarının Fikri Hakları

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 05.10.2020, 2019/766 E., 2020/3780 K.

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 07.02.2017 gün ve 2016/143 – 2017/37 sayılı kararı onayan Daire’nin 14.11.2018 gün ve 2017/1416 – 2018/7087 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı vekili, davacının özellikle spor camiasında tanınmış bir yazar olduğunu, uzun yıllardan beri kitap ve tercümelerinin yayınlandığını, davalının daha önce hazırladığı spor ansiklopedisinin güncelleştirilmesi çalışması kapsamında “halter sporu” konusunda bir kitap hazırlamasını talep ettiğini, bir kaç ay içinde “Vücut Geliştirme ve Halterde İleri Teknikler” isimli kitabı yayınlayıp davalı yayınevine teslim ettiğini, davalının müvekkili ile çalışmaya devam etmek istediğini ve iki derleme kitap daha talep ettiğini, bunun üzerine “Olimpiyat Tarihi” ve “Satranç” konusunda iki adet derleme eser daha teslim ettiğini, davalı yayınevinin “1894’ten 2004’e Olimpiyat Tarihi” adlı kitabın önsözüne davacının isminin yazılması isteminin reddedildiğini, eserin adının müvekkilinin rızası olmadan “Atina’dan Atina’ya olarak değiştirildiğini”, “Satranç Oynuyorum” adlı eserin önsözünde değişiklik yapıldığını, davacının isminin derleyen olarak yer almadığını, “Vücut Geliştirme ve Halterde İleri Teknikler” isimli kitapta sayfa sınırlaması getirildiğini, bu nedenle kimi resimlere yer verilmediğini, kimilerinin küçük basıldığını, kitabın son kontrollerinin yapılmadan baskıya verildiğini, kitabın davalı yayınevine teslimine rağmen kitapevleri dışında başkaca satış kanalları kullanılarak satışa sunulduğunu, bu durumun FSEK’den kaynaklanan haklarına tecavüz teşkil ettiğini ileri sürerek davalının tecavüzünün men’i ve ref’ini, her bir eser için ayrı ayrı FSEK 70. maddesi uyarınca 10.000 USD tazminat ve temin edilen karın ödenmesini, davalıların uyguladığı mobing nedeniyle 1.000 USD tazminatın tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekili, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece davanın kısmen kabulüne, 1984’ten 2004’e Olimpiyat Tarihi adlı esere dayalı olarak tüm taleplerin reddine, Satranç Oynuyorum isimli eser için 1.890.- TL maddi tazminat ile 5.000.- TL manevi tazminatın davalı …. Şti.’nden alınarak davacıya verilmesine, Satranç Oynuyorum isimli eserin sonraki yayınlarının sözleşmeye uygun olarak yayınlanmasına, bozma ilamı kapsamında önceki hükümde kesinleşen konularda yeniden hüküm tesisine yer olmadığına, diğer tüm taleplerin reddine dair verilen kararın davacı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.

Bu kez davacı vekili karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 20,80 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 477,45 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davacıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 05.10.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumunuzu Paylaşın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: