spor hukuku

Yargıtay Kararı – Futbolcu Temsilcisi, Alacak, Cezai Şart

13. Hukuk Dairesi 2016/15205 E., 2016/17716 K.

“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, Türkiye Futbol Federasyonundan lisanslı futbol temsilcisi olduğunu, davalı ile 14.06.2011 başlangıç ve 14.06.2013 bitiş tarihli futbolcu temsilcisi sözleşmesi imzaladıklarını, davalının bu sözleşme süresi içinde kendisinden habersiz transfer görüşmeleri yaptığını ve davadışı klüpler ile sözleşmeler imzaladığını, bu eylemi nedeniyle sözleşmenin ilgili maddesindeki ceza-i şartı kendisine ödemek zorunda olduğunu ve ayrıca ücret alacağının da olduğunu beyanla fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla ücret alacağı olarak şimdilik 1.000,00 TL’nin, ceza-i şart olarak ise şimdilik 1.000,00 euro nun faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, usulüne uygun tebligat yapıldığı halde yargılamaya katılmamıştır.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava futbolcu temsilcisi sözleşmesinden kaynaklanan ücret ve ceza-i şart talebine ilişkindir. Davacı, davalı ile imzaladıkları federasyon tarafından da onaylanmış olan 14.06.2011 tarihli sözleşmeye rağmen davalı tarafından yapılan transfer görüşmelerine dahil edilmediğini, ücret alacağının ödenmediğini ve sözleşme gereği ceza- şart alacağı doğduğunu iddia etmiş, davalı yargılamaya katılmamıştır. Mahkemece, davalı tarafından gerçekleştirilen transfer görüşmelerinde davacı temsilcinin bulunmadığı, emek sarfetmediği, bu nedenle bedel talep edemeyeceği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir. Taraflar arasında imzalanmış olan 14.06.2011 tarihli sözleşmenin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından onaylandığı ve davalı tarafça imzaya itiraz edilmediği anlaşılmış olup, sözleşme bu haliyle taraflar açısından bağlayıcı ve geçerlidir. Sözleşmenin ücret başlıklı 2. maddesinde sözleşme ile temsilciye tanınan temsil yetkisinin münhasır olması halinde temsilcinin bizzat katılmadığı müzakere ile bağıtlanan transfer sözlemesinden dahi ücret doğacağı ve 3. maddede ise temsilciye tanınan hakkın münhasır olduğunun kararlaştırıldığı anlaşılmaktadır. Yine taraflar arasında imzalanmış olan ek protokolün 5. maddesinde ise futbolcu temsilcisi bulunmaksızın davalının tarnsfer görüşmeleri yapması ve transfer sözleşmesi imzalaması halinde davalının ceza-i şart ödemeyi kabul ve taahhüt ettiği görülmektedir. 11.04.2014 tarihli bilirkişi raporu uyuşmazlığın çözümlenmesi yönünden yetersiz olup, yukarıda bahsedilen sözleşme maddeleri yeterince irdelenmemiştir. O halde mahkemece, yargıtay, mahkeme ve taraf denetimine elverişli, konularında uzman bilirkişilerin oluşturacağı bir heyetten rapor alınmak suretiyle, anlatılan hususlar değerlendirilerek, hasıl olacak sonuca göre hüküm tesis edilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan 25,20 TL harcın istek halinde iadesine, 05/10/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumunuzu Paylaşın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: