Şike

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı.

“Spor Genel Müdürlüğünden:

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FEDERASYON
BAŞKANLARI SEÇİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  12/2/2009 tarihli ve 27139 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliğinin;
a) Adı “Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliği” olarak,
b) 1 inci maddesinde geçen “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü” ibaresi “Spor Genel Müdürlüğü” olarak,
c) 2 nci maddesinde geçen “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü” ibaresi “Spor Genel Müdürlüğü”, “Özerk”ibaresi “Bağımsız” olarak,
ç) 3 üncü maddesinde geçen “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün” ibaresi “Spor Genel Müdürlüğünün”olarak,
d) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde geçen “Sportif Değerlendirme Kurulunca” ibaresi“Kurulca” olarak,
e) 11 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “Sportif Değerlendirme Kurulu” ibaresi “Kurul” olarak,
değiştirilmiştir.

MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
b) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
c) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
ç) Federasyon: Genel Müdürlüğün ana hizmet birimi olarak faaliyet gösteren  spor federasyonlarını,
d) Kurul: 3289 sayılı Kanunun ek-9 uncu maddesi ile 13/7/2012 tarihli ve 28352 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu Yönetmeliği hükümlerine göre kurulan Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulunu,
ifade eder.”

MADDE 3  Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“f) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcısuçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak.”

MADDE 4  Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile 13 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5  Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.”

MADDE 6  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7  Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
12/2/2009
27139

Yorumunuzu Paylaşın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: