Etiket: Spor Genel Müdürlüğü Merkez Danışma Kurulu

Türkiye Kaykay Federasyonu, Bağımsız Spor Federasyonu mu?

Dün Spor Genel Müdürlüğü’nün sitesinde bazı federasyonların ana statüleri ve genel kurulları hakkında araştırma yaparken, Türkiye Kaykay Federasyonu‘nun Hakem Talimatı’na denk geldim. Okumaya devam et “Türkiye Kaykay Federasyonu, Bağımsız Spor Federasyonu mu?”

TSYD’nin Ayrıcalıkları Kaldırılmalı

Bugün Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin Twitter hesabında aşağıdaki tweeti gördüm.

Screen Shot 2017-08-15 at 17.02.24

Linki paylaşılan sayfada, Türkiye Spor Yazarları Derneği Konya Şubesi Spor Kulübü sporcusu Musab Aydın‘ın tekvando dalında Türkiye birincisi olduğu açıklanmış.

Derneğin sayfasını incelediğimde, TSYD‘nin farklı spor dallarında aktif rekabet ettiğini gördüm.

TSYD‘nin aktif rekabet içinde yer alması, onun spor teşkilatı içindeki yerini ve devlet tarafından derneğe sağlanan ayrıcalıkları sorgulattı.

Bugün TSYD, spor teşkilatının içinde önemli yere sahip.

1) Bu dernek, Merkez Danışma Kurulu’na temsilci gönderiyor. Yurtdışında hangi spor gazetecileri derneği spor politikasının kurulmasında, yönetmeliklerin oluşturulmasında bu kadar yetkiye sahip?

2) TSYD, spor federasyonlarının seçimlerinde iki yöneticisi ile oy kullanıyor.

Spor yazarlarının federasyon seçimlerinde oy kullanması dünyada karşılaştığımız bir uygulama değil. Neden TSYD‘ye böyle bir yetki verildi bilmiyorum. Gerekçesini çok merak ediyorum. 

Türkiye’de spor yazarları kaç spor dalı hakkında yazıyorlar? Biraz zorlarsak, belki 10’u buluruz. Peki neden TSYD, üyelerinin ciddiye almadığı ve hakkında yazmadığı spor dallarının federasyon seçimlerinde oy kullanıyor? Bu ayrıcalığı TSYD‘ye kim verdi? Saik ne idi?

Yukarıda yazılanları bir kenara bırakalım.

TSYD, aktif sporcu yetiştiriyor ve bu sporcuları müsabakalara katılıyor. TSYD, bu şekilde spor kulübü olarak faaliyet gösteriyor.

O zaman soralım: TSYD‘nin diğer spor kulüplerinden farkı nedir? Neden TSYD’ye Merkez Danışma Kurulu üyeliği ve spor federasyonları seçimlerinde delegeliği bahşedildi?

TSYD’nin Merkez Danışma Kurulu üyeliği kaldırılmalıdır.

Spor federasyonlarında delege gönderme hakkı ise sadece aktif katılım sağladığı spor dalları için verilmelidir.

Dijital Oyunlar ve Hava Oyunları Federasyonu’na Neden Atama Yapılmadı? (Bakanlığın Yanıtı)

Milletvekili Nur Serter, Kasım ayında Türkiye Dijital Oyunlar Federasyonu ve Hava Sporları Federasyonu’na atama yapılmaması ile ilgili soru önergesi vermişti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 30 Aralık’ta bu önergeye yanıt verdi.

Aşağıda önce Nur Serter’in soru önergesini, ardından Bakanlığın yanıtını bulacaksınız.

Nur Serter’in soru önergesi:

 

7.02.2013 tarihinde, Ankara Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans salonunda, Türkiye Dijital Oyunlar  Federasyonu ve Hava Sporları Federasyonu Başkanlık seçimleri yapılmıştır. Seçim sonuçlarına göre, İ.Barış ÖZİSTEK 12 oyla Türkiye Dijital Oyunlar Federasyonu Başkanlığına, Nihat ERMİHAN’da 26 oyla Hava Sporları Federasyonu Başkanlığına seçilmişlerdir. Seçimler üzerinden yaklaşık 8 ay geçmesine rağmen iki Federasyon Başkanının atamalarının yapılmadığı, bahsi geçen federasyonların Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonuna bağlanarak lağvedildiği bilgisine ulaşılmıştır.
 
Bu bilgiler doğrultusunda;
 
1- Türkiye Dijital Oyunlar Federasyonu Başkanlığı’na seçilen İ.Barış ÖZİSTEK‘in ataması neden yapılmamıştır?
 
2- Hava Sporları Federasyonu Başkanlığına seçilen Nihat ERMİHAN‘ın ataması neden yapılmamıştır?
 
3- Türkiye Dijital Oyunlar Federasyonu ve Hava Sporları Federasyonu, Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonuna bağlanmış mıdır? Bağlanmış ise hangi tarihte kim ya da kimlerin kararı ile bağlanmıştır?
 
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yanıtı:
 
Spor Genel Müdürlüğü Merkez Danışma Kurulu‘nun 18.09.2013 tarihinde yapılan toplantısında, kuruluşundan bugüne kadarki zaman zarfında dijital oyunların düzenlenmesi ve derecelendirilmesine ilişkin yönetmelikterin çıkarılmadığı, yurt çapında Türk oyunlarının dijital ortamiara taşınarak daha geniş kitlelere ulaşmasının sağlanmasına yönelik nitelikli dijital oyun yazılımları yapılarak yaygınlığının sağlanmadığı hususları değerlendirilerek, Türkiye Dijital Oyunlar Federasyonunun kaldırılması teklif edilmiş ve Bakanlık Makamının 25.09.2013 tarihli ve 6189 sayılı “Olur”u ile Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonuna “Dijital Oyunlar” branşı olarak bağlanmasına ve faaliyetlerinin bu Federasyon bünyesinde sürdürülmesine karar verilmiştir. Bu nedenle İ. Barış Özistek’in ataması yapılmamıştır.
 
Yine, Merkez Danışma Kurulu‘nun aynı tarihte yapılan toplantısında, kurulduğundan bugüne kadarki zaman zarfında, Türkiye adına Uluslararası Havacılık Federasyonuna (FAI) üye olunamadığı için uluslararası faaliyetlere federasyon olarak gidilemediği ve uluslararası faaliyetlere ev sahipliği yapılamadığı, hakem ve antrenör (eğitmen) yetiştirilmesi hususunda mesafe kaydedilemediği ve bu konuda mevzuat hazırlanamadığı hususları değerlendirilerek, Türkiye Hava Sporları Federasyonunun kaldırılması teklif edilmiş ve 25.09.2013 tarihli ve 6188 sayılı Bakanlık “Olur”u ile Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonuna “Hava Sporları” branşı olarak bağlanmasına ve faaliyetlerini bu Federasyon bünyesinde sürdürmesine karar verilmiştir. Bu nedenle Nihat Ermihan’ın ataması yapılmamıştır.