Etiket: Rekabet Kurulu

TFF, Futbolda Üçüncü Kişi Mülkiyetini Yasaklayan Düzenleme Getirdi

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun 24.12.2015 tarih ve 11 sayılı toplantısında alınan kararla, “Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı”nda değişiklik yapıldı.

Talimat’ın “Üçüncü Kişilerin Kulüp Üzerindeki Etkisi” başlıklı 23’üncü maddesine yeni 2’nci fıkra eklendi.

Okumaya devam et “TFF, Futbolda Üçüncü Kişi Mülkiyetini Yasaklayan Düzenleme Getirdi”

Rekabet Kurumu’ndan TFF-Digiturk Soruşturması ile ilgili Sözlü Savunma Toplantısına Davet

Rekabet Kurumu, Türkiye Futbol Federasyonu ile Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. Hakkında Yürütülen soruşturmada, Ankara 10. İdare Mahkemesinin kararı üzerine sözlü savunmanın 15 Ekim 2014 tarihinde yapılacağını duyurdu.
Kurumun açıklaması aşağıdaki gibidir:

Türkiye Futbol Federasyonu ile Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. hakkında verilen 11.10.2013 tarihli ve 13-58/821-346 sayılı Kurul kararına yönelik Ankara 10. İdare Mahkemesinin kararının yerine getirilmesini teminen sözlü savunma toplantısı 15 Ekim 2014 Çarşamba günü saat 10.00’da yapılacak.

Toplantıya katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, “Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ” uyarınca, soruşturma ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 03 Ekim 2014 Cuma günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kurum açıklamasının kaynağını teşkil eden Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin kararını kısaca özetleyeyim.
Doğan TV Digital Platform İşletmeciliği A.Ş (Doğan TV), Türkiye Futbol Federasyonu ile Krea İçerik Hizmetleri ve Produksiyon A.Ş. arasında 21.05.2012 tarihinde imzalanan 2015-2016 ve 2016-2017 Futbol Sezonu Yayın Haklan Sozleşmesi’ne muafiyet tanınmasına yönelik Rekabet Kurulu’nun kararının iptalini ve kararın yürütmesinin durdurulmasını talep etti.
Doğan TV, başvurusunda,
– Soruşturma taraflarından TFF’nin sözlü savunma talep etmesine rağmen, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 46’ncı maddesi gereğince yapılması gereken sözlü savunma toplantısının yapılmadığını;
– Bireysel muafiyet şarta bağlı olarak verilmesine rağmen ilgili şartlann neler olduğunun kısa kararda belirtilmediğini;
– Sözleşmeye muafiyet tanınmasının yasaya aykırı olduğunu
iddia etti.
Mahkeme, TFF tarafından sözlü savunma talebinde bulunulmasına rağmen, Rekabet Kurulu’nun sözlü savunma toplantısı yapmadan karar vermesinin hukuka aykırı olduğu; söz konusu hukuka aykırı işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansiz zararlar doğabileceği gerekçesiyle, ilgili işlemin 2577 Sayılı Kanunun 27’nci maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi.
Sözlü savunma 15 Ekim 2014 tarihinde yapılacak.
Şikâyetçi Doğan TV dışında üçüncü kişiler de sözlü savunma toplantısına katılabilecekler. Toplantıya katılmak isteyen üçüncü kişiler 3 Ekim 2014 Cuma günü mesai saati sonuna kadar toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren bir dilekçe ile Kurula başvurabilecekler. Kurulun söz konusu başvurulara ilişkin kararı, ilgili kişilere toplantıdan önce bildirilecek.
Sözlü savunma toplantısına dinleyici olarak katılmak isteyenlerin bu talepleri, toplantı saatinden makul bir süre önce toplantı mahallinde hazır bulunmaları koşuluyla, toplantı salonunun fiziki imkânları ölçüsünde ve salona geliş sırasına göre karşılanacak.
Bununla birlikte, oturumun gizli yapılmasına karar verilmesi mümkün. Sözlü savunma toplantısına katılmak isteyen üçüncü kişilerin ve dinleyicilerin bu ihtimali dikkate almaları gerekiyor.
İlgili linkler:

Türkiye Futbol Federasyonu ve Digiturk Hakkında Soruşturma Açıldı

Rekabet Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu hakkında soruşturma açtı.

Kurul’un Internet sayfasında yayınlanan duyuru aşağıdaki gibidir:

Süper Lig yayın haklarının devri konusunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (Digiturk) arasındaki sözleşmenin süresinin iki yıl uzatılıp uzatılmadığının araştırılması ve bu iddiaların doğruluğu halinde işlem yapılması talebi üzerine başlatılan önaraştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.


Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 06.12.2012 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 41. maddesi uyarınca Türkiye Futbol Federasyonu ile Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Bilindiği üzere 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi, rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları ve uyumlu eylemleri yasaklamaktadır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, TFF ile Digiturk tarafından Paket A Yayın Hakları Sözleşmesi kapsamında yayın haklarının 2015-2016 ve 2016-2017 futbol sezonlarını da içerecek şekilde devrine yönelik olarak imzalanan 21.05.2012 tarihli sözleşmenin, 30.04.2012 tarihinde 12-23/659-181 sayılı Rekabet Kurulu kararıyla muafiyet tanınmayan sözleşmeye göre daha kısa süreli hak devrini düzenlediği anlaşılmakla beraber Kanun’un 4. maddesinin uygulanmasından muaf tutulabilmesi için gerekli şartları karşılayıp karşılamadığına dair bireysel muafiyet değerlendirmesine tâbi tutularak, ilgili taraflarca 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla soruşturma başlatılmasına karar verildi.”

Rekabet Kurulu, TFF ile Digiturk arasındaki sözleşmeye muafiyet tanımadı

Rekabet Kurulu’ndan yapılan açıklama şöyle:

Rekabet Kurulu’nun 30.04.2012 tarihli toplantısında, TFF ile Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (Digiturk) arasında Türkiye Süper Ligi futbol müsabakalarının canlı yayın haklarını içeren Paket A Yayın Sözleşmesi’nin 2017-2018 futbol sezonunu da kapsayacak şekilde uzatılması hususunda imzalanan Ek Sözleşme’ye 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 5. maddesinde yer alan koşulların sağlanmaması sebebiyle muafiyet tanınmamasına karar verilmiştir.”

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’na Soruşturma Açıldı

Rekabet Kurulu, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
Kurul’un açıklaması aşağıda paylaşılmıştır:
Rekabet Kurulu 12.01.2012 tarihli toplantısında,  CMAS sistemi dışındaki eğitim sistemlerine yönelik uygulamaları yoluyla 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin belirlenebilmesi amacıyla Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu hakkında soruşturma açılmasına karar vermiştir.