Etiket: panel

Futbolda Cinsel Şiddetle Mücadele Paneli: Davalar ve Güncel Gelişmeler

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, 16 Ekim 2018 tarihinde ”Futbolda Cinsel Şiddetle Mücadele: Davalar ve Güncel Gelişmeler” başlıklı bir panel düzenledi. Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlenen panele; Av. Aysu Melis Bağlan, Hilal Esmer ve Dr. Öğr. İdil Elveriş konuşmacı olarak katıldılar.

Panelin ardından gerçekleştirilen kitap lansmanında, geçen yıl düzenlenen “Futbolda Cinsel Şiddet ve Cinsiyet Ayrımcılığı Sempozyumu“nun kitabı paylaşıldı.

Aşağıda panelin videosu yer alıyor.

“Eşit, adil ve herkesin için spor!” Paneli

Kent konseyleri, şehirlerde katılımcı demokrasinin hayata geçirilmesinde çok önemli rol oynuyor. İlçelerdeki STK’lar ve diğer paydaşlar, kent konseyleri sayesinde projelerini hayata geçirebiliyor; başka paydaşlarla işbirliği yapabiliyor; belediyelerin politika belirleme sürecine etki edebiliyor.

İstanbul’da özellikle Kadıköy Kent Konseyi ve Ataşehir Kent Konseyi kapılarını STK’lara ve aktif olmak isteyen vatandaşlara sonuna kadar açıyor.

Ataşehir Kent Konseyi, birçok alandaki sorunlar hakkında aktif siyaset izlerken; sporu da ihmal etmiyor.

Ataşehir Kent Konseyi, sporun sorunları ile ilgili panel dizisi düzenlemeye karar verdi.”Eşit, adil ve herkesin için spor!” başlıklı panel serisinde her ay birkaç uzman sporun önemli konularıyla ilgili görüşlerini ve deneyimlerini paylaşacaklar.

Konseyin 28 Şubat Salı günü düzenleyeceği ilk panelde ben de yer alacağım. Referandum sürecinde “Anayasa ve Spor Yargısı” hakkında konuşacağım.

Panelde benimle birlikte iki önemli isim de yer alacak. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Sayın Yavuz Kocaömer ile Okan Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı ve FIFA kokartlı ilk kadın hakemimiz Sayın Lale Orta konulara “engelli sporu yönetimi ve paralimpikler” ile “spor ve kadın” başlıklı sunumlar gerçekleştirecekler.

Panel afişini paylaşıyorum. Detayları afişte bulacaksınız.

Görüşmek üzere.

atas%cc%a7ehir-kent-konseyi-panel-1

İlgili Linkler:

Kent Konseyi Yönetmeliği

Türkiye Kent Konseyleri Birliği

II. Ulusal Kent Konseyleri Sempozyumu Bildiri Kitabı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kültür ve Spor Kulübü, Spor Hukuku Sempozyumu Düzenliyor

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kültür ve Spor Kulübü, Spor Hukuku Sempozyumu düzenliyor. Sempozyum 20-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek.

Sempozyumda aşağıdaki başlıklar tartışılacak:

– Spor ve Hukuk İlişkisi,

– Türkiye’de ve Dünyada Sporun Yapılanması,

– Liglerin, Takımların, Antrenörlerin, Sporcuların Hukuki Statüsü,

– Doping,

– Spor Vatandaşlığı,

– Müsabaka İçi Haksız Fiillerden Sorumluluk,

– Sporda İmaj ve Yayın Hakları,

– Sporda Irkçılık / Yabancı Düşmanlığı,

– Uyuşmazlık Çözümleri,

– Sporda Şiddet,

– Passolig  

Sempozyuma “Bağımsız Bir Spor Hukuku Var mı?” ve “Sportif Karşılaşmalarda ve Özellikle Futbol Maçlarında Seyircilerin Şiddet Gösterileri ve Taşkınlıklarına Dair Avrupa Sözleşmesi’ne Göre Sporda Şiddetin Önlenmesi” başlıklı iki sunumla katılacağım.

Sempozyuma kayıt için bkz. http://iuhfsporkulubu.org/iuhfsporhukuku15/

Taraf-Der, İstanbul Barosu Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit Kocasakal’ı Passolig Paneli Hakkında Uyardı

İstanbul Barosu Spor Hukuku Komisyonu, 21 Kasım tarihinde Passolig Uygulaması Sorunlar ve Çözüm Yolları“ konulu bir panel düzenleyecek.

Özellikle Tüketici Mahkemesi’ndeki Passolig duruşmasının görüleceği haftaya denk getirilen panelde Mehmet Demirkol (Fanatik gazetesi yazarı), Önder Özen (futbol teknik direktörü/spor yorumcusu), Y. Kemal Haacıoğlu (TFF e-bilet proje sorumlusu) ve Celalettin Karanfil (Eskişehir Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı) konuşacaklar.

Bu panelde Passolig’e karşı hukuk mücadelesi veren dernek temsilciler, avukatlar ile e-bileti eleştiren hukukçuların panelist olarak seçilmemesi tepki çekti.

Dün Ankara Tüketici Mahkemesi’nde görülen davada, mahkeme e-bilet ile ilgili yasal düzenlemelerin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle ilgili maddeler için Anayasa Mahkemesi’ne başvurma kararı aldı.

Mahkemenin Anayasa Mahkemesi’ne başvuru kararı, e-bilet ve Passolig’in tartışılacağı panelin organizasyonunu değiştirmedi. Davayı açan derneğin yöneticileri ve avukatları yine panele davet edilmedi. Panel, duyurulduğu şekilde gerçekleşecek.

Taraftar Hakları Dayanışma Derneği Genel Başkanı Av. Kemal Ulusoy ve derneğin yönetim kurulu üyelerinden Av. Cem Cihan, İstanbul Barosu Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit Kocasakal‘a açık mektup gönderdiler. Twitter’da yayınlanan bu mektupla, Barolar’ın görevleri hatırlatıldı ve İstanbul Barosu Spor Hukuku Komisyonu’nun Passolig politikası eleştirildi.

Mektup aşağıdaki gibidir:

Sayın Av. Ümit KOCASAKAL,


Başkanı olduğunuz İstanbul Barosu, 21 Kasım tarihinde “Passolig Uygulaması Sorunlar ve Çözüm Yolları“ konulu bir toplantı düzenleyeceğini kamuoyuna açıkladı. Ankara 16. Tüketici Mahkemesi’nde “Passolig uygulamasının” iptali için açılan davanın duruşmasının olduğu haftaya denk getirilen bu toplantı İstanbul Barosu’nun güncel ve tarihi misyonu ile temsil ettiği değerlerin açık bir inkarıdır.

Passolig, iktidara yakın Çalık Grubu’na ait olan Aktifbank’ın tescilli bir markasıdır ve satışını yaptığı üç tip banka kartından oluşmaktadır. Toplantının duyurulduğu ilanda açıkça bu bankanın ürününün reklam görüntüsü kullanılmaktadır. Siz ve başkanı olduğunuz İstanbul Barosu’nun Spor Hukuku Komisyonu üyeleri de çok iyi bilmektedir ki, bir ticari markanın reklamını Baro yapmamalıdır ve yapamaz. Bunun hukuki gerekçelerini burada tartışmaya gerek bile olmadığını düşünüyoruz.

Barolar, toplumun önemli bir kesimini ilgilendiren sorunlarda, bu sorununun çözülmesi için öncelikle sorunun yaratıcısına karşı mağdurun yanında taraf olmaları ile demokrasinin gelişmesine katkı sunan kurumların başında gelmektedir.

6222 Sayılı Yasa’nın çıktığı günden bu güne kadar, taraftarlar polis şiddetine maruz kalmış, coplanmış, gaza boğulmuş, hiçbir somut dayanağı olmadan seyirden men uygulamaları ile her müsabakada özgürlükleri kısıtlanmış ve sürekli mağdur edilmişlerdir. Baro kurulları bu anlamda mağdur olan, hakları çiğnenen taraftarın yanında, bu sorunların çözülmesi için çaba sarf eden, mücadele eden organlar olmalıdırlar.

Passolig ismi ile tescilli banka kartının hukuka ve kanuna açıkça aykırı bir şekilde taraftara dayatıldığı ve bu hukuksuzluğun ortadan kaldırılması için meşru ve hukuki mücadele veren hukukçuklar, kurumlar, taraftar grupları göz ardı edilerek; Passoligi savunan bir Cumhuriyet Savcısı, Passolig davasında taraf olan Federasyonun proje sorumlusu ve birkaç gazeteci ile bu haksız banka kartı uygulamasının, sorunun çözümünü üretmeye çalışmak banka kartının reklam ve propagandası amacını taşımıyorsa kümesteki hastalıklardan kurtulmak için tilkiden danışmanlık almaya benzer.

İstanbul Barosu,  toplumsal yarar amacıyla hareket etmek zorundadır. Ticari bir metanın, hem de taraftarların cebindeki paraya göz dikmiş bir rant aracının reklamından kaçınmalıdır.

Baro bu uygulamanın hukuki sorunlarını tartışmak istiyorsa, şüphesiz gerek sosyal medyada gerekse basına verilen demeçleriyle “banka uygulamasının” ateşli iki savunucusu yanına “hukuki” tartışma becerisine sahip hukukçulardan katılım sağlamalıdır. Zira spor adamı ve yorumcuları baronun düzenlediği bir etkinlikte ancak yardımcı olabilirler. İstanbul Barosu her şeyden önce avukatlara ait ve onların fikir savaşı vereceği bir yerdir.

Sayın Ümit KOCASAKAL,

Biz, başkanı olduğunuz İstanbul Barosu’nun iktidarın ve bazı sermaye çevrelerinin haksız ve açıkça Anayasa’ya, temel insan haklarına aykırı, fişleme ve rant projelerinin meşrulaştırılması için araç olarak kullandırılmasına izin vermeyeceğinizi ve bu yanlıştan dönüleceğini ümit ediyor, saygılarımızı sunuyoruz.

TARAF-DER Genel Başkanı Av. Kemal ULUSOY
TARAF-DER YK Üyesi Av. E. Cem CİHAN

ARTI Hukuk Topluluğu, Spor Hukuku ile İlgili Panel Düzenliyor

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren ARTI Hukuk Topluluğu, “Spor Hukukunun Güncel Sorunlar ve Tahkim” başlıklı bir panel düzenliyor.
Panelin programının yer aldığı afişi aşağıda bulabilirsiniz.
Bu panelin programı değişmiş.
TFF PFDK Eşgüdüm Yönetmeni Av. Esin Şahin AltıparmakTFF PFDK’nın Yapısı ve İşleyişi” başlıklı bir sunum yapacaktı. Bu sunum yeni programda yer almıyor.
Panelin ikinci bölümünde “Türkiye’de Spor Tahkimi” başlıklı bir sunum yer alıyor. Bu konuyu Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serap Amasya anlatacaktı. Sayın Amasya programdan çıkmış. Onun yerine Hasan Gerçeker sunumu yapacak. Gerçeker, panelin ilk oturumunda “Ceza Yargılaması ile Spor Yargılaması Arasındaki İlişki” başlıklı bir sunum gerçekleştirecek. Diğer bir deyişle, Gerçeker iki sunum yapacak.
Umarım öğrenciler ve katılımcılar hukuki ve kaliteli sorularıyla katılımcıları terletirler. Her bir sunumla ilgili onlarca hukuki sorun var.

 

TMOK Spor Hukuku Panelleri Kitapları Yayınlandı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi uzun zamandan beri spor hukuku sorunları hakkında paneller düzenliyor.

Bu panellerde güncel konular tartışılıyor. Medyada, tartışma programlarında pek dile getiril(e)meyen görüşler özgürce açıklanıyor, tartışılıyor.

Panellerde sunulan tebliğler ve yapılan tartışmaların tamamı kitap halinde basıldı.

Üniversitelerde, başka ortamlarda verdiğim derslerde ve konferanslarda şahit olduğum tartışmaları ve soruları gördükçe panel kitaplarının kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini düşündüm.

TMOK Spor Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Türker Arslan önerimi kabul etti. TMOK Halkla İlişkiler sorumlusu Sayın Mehmet Güçlü Bey bu konuda bize çok yardımcı oldu. Kitaplar TMOK’un resmi sitesine yüklendi. Birinci konferansın kitabı ise ilerleyen günlerde siteye yüklenecek.

Kitapların linklerini aşağıda paylaşıyorum.

 

SPOR HUKUKUNDA GÜNCEL SORUNLAR – II

30 OCAK 2010

KONUŞMACILAR:

Yrd. Doç. Dr Taner AYANOĞLU: “Anayasa Mahkemesi’nin 02.07.2009 Tarih ve 2006/118 E Sayılı, 3289 sayılı Kanunun EK 9. Maddesinin Bazı Hükümlerinin İptaline Dair Kararının Sonuçları ve Türk Spor Yargısına Olası Etkileri”

Doç. Dr. Ümit KOCASAKAL: “Artan Şiddet Olayları Karşısında Şiddetin Önlenmesine Dair 5149 Sayılı Kanunda Yapılması Gereken Değişiklikler”

Av. Yılmaz SAVAŞER: “Spor Yargısında Delillerin Toplanması, Değerlendirilmesi ve Savunma Hakkı”

Av. Sami DİNÇ: “Disiplin Yargılamasında Soruşturma, Savunma Hakkı ve Deliller ile Özelde TV Görüntülerinin Delil Niteliği”

Doç. Dr. Hatice ÖZDEMİR KOCASAKAL: “Son Değişiklikler Işığında Türkiye’deki Sportif İhtilaflar Bakımından CAS’ın Yargı Yetkisi ve CAS’a Başvuru Olanakları”

 

SPOR HUKUKUNDA GÜNCEL SORUNLAR – III

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN İPTAL KARARLARI IŞIĞINDA GSGM VE TFF TAHKİMİNİN GELECEĞİ” KONULU SEMPOZYUM

19 ŞUBAT 2011

KONUŞMACILAR:

Mert YAŞAR: “Mukayeseli Hukukta Spor Tahkimi”

Av. Emre KOÇAK: “FIFA ve UEFA’nın Spor Tahkimi’ne Bakışı”

Yrd. Doç. Dr. Taner Ayanoğlu: “Anayasa Mahkemesi İptal Kararlarının Esasları, Anlam ve Sonuçları”

Prof. Dr. Celal ERKUT: “AYM’nin İptal Kararından Sonra Nasıl Bir GSGM Tahkimi?”

Doç. Dr. Ümit KOCASAKAL: “AYM’nin İptal Kararından Sonra Nasıl Bir TFF Tahkimi?”

Av. Yılmaz SAVAŞER – Av. Sami DİNÇ: “Spor Tahkiminde Kararların Kesinliği ve İcrası, Yaşanan Sorunlar”

 

SPOR HUKUKUNDA GÜNCEL SORUNLAR – IV

SPORDA ŞİDDET VE ÖNLENMESİ KONULU KONFERANS ve PANEL

20 MART 2011

Konferans:

Prof. Dr. Köksal Bayraktar: “Sporda Şiddet Yasa Tasarısının Ceza Hukuku Açısından Değerlendirilmesi”

Panel: “Şiddetin Genel Değerlendirmesi”

Prof. Dr. Köksal Bayraktar

Doç. Dr. Ümit Kocasakal

Av. Cem PAPİLA

Av. İsmail COŞKUN

 

SPOR HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER VE SORUNLAR – V

SPOR KULÜPLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI” KONULU KONFERANS

26 OCAK 2013

KONUŞMACILAR:

Av. Zübeyt AYDIN (Spor Genel Müdürlüğü Baş Hukuk Müşaviri)

Av. Faruk ÖKSÜZ (Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi)

Prof.Dr. Mehmet HELVACI (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

İKİNCİ OTURUM: “SPOR KULÜPLERİNİN GÜNCEL SORUNLARI, DENETİMİ VE

YÖNETİCİLERİN KONUMU”

KONUŞMACILAR:

Fikret ORMAN (Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı)

Av. Yunus EGEMENOĞLU (Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Eski Üyesi)

Erdal BATMAZ (Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Eski Üyesi, TMOK Üyesi)

 

SPOR HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER VE SORUNLAR – VI

6222 SAYILI KANUN’UN UYGULAMA SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI” KONULU PANEL

Kasım 2013

KONUŞMACILAR:

Av. Hüseyin Alpay KÖSE: “Sporda Şiddet ve Çözüm Yolları”

Ar. Gör. Mert YAŞAR: “Karşılaştırmalı Hukuk Boyutunda Sporda Şiddetin Önlenmesi”

Taner TEBEL (İstanbul Cumhuriyet Savcısı)

Celalettin KARANFİL (Eskişehir Cumhuriyet Savcısı)

 

SPOR HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER ve SORUNLAR – VII

SPORDA MÜSABAKA GÜVENLİĞİ VE TAHKİM

I. OTURUM
SPORDA E-BİLET UYGULAMASI VE MÜSABAKA GÜVENLİĞİ
OTURUM BAŞKANI: Av. Türker ARSLAN
Kemal HACIOĞLU: E-Bilet Uygulaması–Etkileri 
Dr. Abdurrahman ARICI: Müsabaka Güvenliği
Taner TABEL: Seyirden Yasaklanma & Uygulama
Av. Alpay KÖSE: Güvenlik Tedbirlerinin Şiddeti Önlemede Etkisi
II. OTURUM
SPORDA TAHKİM
OTURUM BAŞKANI: Prof.Dr. Haluk Burcuoğlu
Cafer GEYİK: SGM Tahkim Kurulu Yargılaması
Av. Engin Tuzcuoğlu: TFF Tahkim Kurulu Yargılaması