Etiket: özerk spor federasyonları

Özcan Yeniçeri’den "2012 Faaliyet Raporu"na İlişkin Sorular

MHP milletvekili Özcan Yeniçeri, Gençlik ve Spor Bakanı’na 2012 Faaliyet Raporu’ndan yola çıkarak bazı sorular yöneltmiş.

İlgili soru önergesi aşağıdaki gibidir:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorularımın Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Suat KILIÇ tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 26.11.2013
Prof. Dr. Özcan Yeniçeri
Ankara Milletvekili

Spor federasyonlarının 2012 yılının son çeyreğinde gerçekleştirdikleri genel kurullara katılım sağlanarak değerlendirmelerin bir rapor haline getirildiği ve tespit edilen aksaklıkların giderilmesi amacıyla federasyonların denetim kurullarında T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığının uzman personellerinin görevlendirilmesine karar verildiği bakanlığınızın 2012 Faaliyet Raporunda ifade edilmiştir.

Buradan hareketle;
1 . Bahsi geçen raporda hangi federasyon için, hangi aksaklıklar tespit edilmiştir?

2. Bahsi geçen rapor kamuoyunun erişimine açık mıdır? Bakanlığın internet sitesinde yayınlanmış mıdır?
3. Bahsi geçen raporu hazırlayanlar kimlerdir?
4. Hangi federasyonlara kaç adet bakanlık uzman personeli görevlendirilmiştir?

5. Görevlendirme yapılan federasyonlar arasında özerk federasyonlar var mıdır? Varsa bu federasyonlar hangileridir?”

TBMM’de "Spor Federasyonlarında Partizanlık" İddiaları

Ankara milletvekili Özcan Yeniçeri, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç‘ın cevaplandırması için “spor federasyonlarında partizanlık” iddiaları ile ilgili yazılı soru önergesi verdi.
TBMM Başkanlığına sunulan soru önergesi aşağıdaki gibidir:
“Ülkedeki Spor Federasyonlarının yöneticilerinin belirlenmesinde siyaset müdahalesi, özerklik ilkesinin göz ardı edildiği ve partizanlık yapıldığı sıklıkla iddia edilmektedir. 
Buradan hareketle;
1. Türkiye’de kaç adet spor federasyonu bulunmaktadır ve bunların kaçı özerktir?
2. 2013 Şubat itibariyla Türkiye’de bulunan spor federasyonları başkan, yönetim ve denetim, disiplin vs. kurulları içerisinde (asil ve yedek) 2002-2013 yılları arasında kamuda ve kamu ile ilgili kurum ve kuruluşlarda görev almış kaç kişi yer almaktadır, bunlar kimledir?
3. 2013 Şubat itibariyla Türkiye’de bulunan spor federasyonları başkan, yönetim ve denetim, disiplin vs. kurulları içerisinde (asil ve yedek) 2002-2013 yılları arasında Adalet ve Kalkınma Partisi’nden milletvekili aday ve aday adayı olan kişilerin sayısı kaçtır, bunlar kimlerdir?
4. 2013 Şubat itibariyla Türkiye’de bulunan spor federasyonları başkan, yönetim ve denetim, disiplin vs. kurulları içerisinde (asil ve yedek) geçmişte ve hali hazırda Adalet ve Kalkınma Partisi üyesi bulunan kişilerin sayısı kaçtır, bunlar kimlerdir?
5. 2013 Şubat itibariyla Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi kurul ve konseylerinde (asil ve yedek) geçmişte ve hali hazırda Adalet ve Kalkınma Partisi üyesi bulunan kişilerin sayısı kaçtır, bunlar kimlerdir?”