yargı kararları

Öznur Kablo’nun Digiturk’e Açtığı Davada Görevsizlik Kararı Verildi

Yeni Malatyaspor'un isim sponsoru Öznur Kablo,, Digiturk'e tazminat davası açtı. Mahkeme görevsizlik kararı verdi.

Erkekler Futbolu Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 2021-2022 sezonunda isim sponsorluğu için Öznur Kablo ile anlaşmıştı. Kulübün unvanı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor olmuştu.

Öznur Kablo, Beinsports Türkiye kanalının sahibi Digiturk‘e dava açtı.

Öznur Kablo, Beinsports Türkiye‘nin resmi sitesinde kulübün unvanının eksik yazıldığı, maç anlatımları esnasında görevli spikerlerin aynı şekilde kulübün unvanını eksik telaffuz ettikleri, Öznur Kablo’nun isim hakkını haiz olduğu futbol kulübünün tam adıyla kullanılmaması sebebiyle şirketin zarar gördüğü iddiasıyla asliye ticaret mahkemesinde dava açtı. Öznur Kablo, yargılama süresince zararlarının daha fazla artmasına engel olunabilmesi için davalı şirketin maç anlatımlarında davacı şirketin isim hakkına riayet etmesi konusunda tedbir kararı verilerek davalı şirkete müzekkere yazılmasını talep etti.

İstanbul 19. Asliye Ticaret Mahkemesi, dava konusu uyuşmazlığın, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümleri kapsamında marka hakkından kaynaklanan tazminat istemine ilişkin olduğunu tespit etmiş ve görevli mahkemenin Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi olduğunu belirterek görevsizlik kararı vermiş (2021/658 E. 2021/889 K.).

UYAP sitesinde yayınlanan karar aşağıdadır.

“T.C.
İSTANBUL
19. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2021/658 Esas
KARAR NO : 2021/889

DAVA : Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 16/11/2021
KARAR TARİHİ : 17/11/2021

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

DAVA:

Davacı vekili dava dilekçesinde; davacı şirketin … Kulübü’nün 2021-2022 futbol sezonu için isim hakkını aldığını, gerekli başvuruların …Federasyonu’na yapıldığını, …Kulübü’nün 2021-2022 sezonu sonuna kadar Federasyon nezdinde liglere katılım isminin “…” olarak kayıtlarda yer alınması taleplerinin …Federasyonu Yönetim Kurulu’nun 10/08/2021 tarih ve 95 sayılı toplantısında kabul edildiğini, bu hususun başta davalı şirket olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara bildirildiğini, davalı şirketin …’un sahibi olduğunu,…olan kulübün isminin naklen maç anlatımlarında ve diğer spor programlarının yayını esnasında …ibaresi olmaksızın kullanıldığını, …Sports’un resmi internet sitesinde … Kulübü’nün “…” ismi yerine eski sponsor olan “…” ismiyle yer aldığını, internet sitesinin bazı bölümlerinde …Kablo ismi yerine …şeklinde yalnızca baş harflerinin belirtildiği, gerekli güncellemelerin yapılması gerektiği hususunda davalı şirkete Kadıköy … Noterliği 01.09.2021 tarihli ve … yevmiye numaralı İhtarname gönderildiğini, ihtarnamenin akabinde davalı şirket tarafından birtakım düzenlemelere ve düzeltmelere gidilmişse de… Sports’a ait resmi internet sitesinde yapılan güncellemeler tamamlanmadığını, maç anlatımları esnasında görevli spikerler tarafından …Kablo…’un ismi yalnızca … veya… denilmek suretiyle kullanılmaya devam edildiğini, davacı şirketin bu durumdan doğan reklam gelirlerine ilişkin zararların ve davalı şirket tarafından müvekkil şirketin isim hakkını haiz olduğu futbol kulübünün tam adıyla kullanılmaması sebebiyle görmüş olduğu zararların tazmini ve gerekenin yapılabilmesi için arabuluculuk görüşmeleri sonucunda da anlaşılamadığını beyan ederek yargılama süresince davacı şirketin zararlarının daha fazla artmasına engel olunabilmesi için davalı şirketin maç anlatımlarında davacı şirketin isim hakkına riayet etmesi konusunda tedbir kararı verilerek davalı şirkete müzekkere yazılmasını, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla davacı şirketin doğmuş zararlarına yönelik şimdilik 20.000,00-TL maddi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa bırakılmasını talep ve dava etmiştir.

DELİLLER:

…’nun 11/08/2021 tarihli yazısının fotokopisi, Kadıköy… Noterliği 01.09.2021 tarihli ve … yevmiye numaralı İhtarname fotokopisinin, Kadıköy … Noterliği 01.09.2021 tarihli ve …yevmiye numaralı İhtarname fotokopisinin, … .com.tr adresinden alınan internet görüntüleri ve arabuluculuk son tutanağının dosyamız arasında olduğu görüldü.

GEREKÇE:

Dava; … tarafından davacıya ait “…” markasının hatalı ve eksik kullanımı sebebiyle davacı şirketin zararlarının tazmini istemine ilişkindir.

Görev, kamu düzenine ilişkin olup, yargılamanın her aşamasında re’sen dikkate alınmalıdır.

Dava konusu uyuşmazlık, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümleri kapsamında marka hakkından kaynaklanan tazminat istemine ilişkin olup uyuşmazlığın anılan kanun hükümleri kapsamında çözümlenmesi gerektiği ve iş bu davaya bakma görevinin Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi olduğu gözetilerek; davanın 6100 Sayılı H.M.K’nun 114/1-c ve 115/2 maddeleri gereğince dava şartı yokluğundan usulden reddi ile mahkememizin görevsizliğine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda izah edilen gerekçeye istinaden;

1-Davanın 6100 Sayılı H.M.K’nun 114/1-c ve 115/2 maddeleri gereğince dava şartı yokluğundan USULDEN REDDİ ile Mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE,

2-Görevli Mahkemenin İstanbul Nöbetçi Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi olduğuna,

3- 6100 sayılı HMK’nun 20. Maddesi gereğince taraflardan birinin, bu karar süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten; kanun yoluna başvurulmuşsa bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren Mahkemeye başvurarak, dava dosyasının görevli Mahkemeye gönderilmesini talep etmesi halinde dosyanın İstanbul Nöbetçi Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesine gönderilmesine,

4-Bu süre içerisinde başvuru yapılmadığı takdirde davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesine,

5-HMK’nun 331/2 maddesi gereğince yargılama giderlerinin yetkili ve görevli Mahkemece hüküm altına alınmasına, açılmamış sayılmasına karar verildiği takdirde bu kararda değerlendirilmesine,

6-Davacı vekilinin ihtiyati tedbir talebinin görevli mahkemece değerlendirilmesine,
Dair, davacı vekilinin ve davalının yokluğunda, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı. 17/11/2021″

Yorumunuzu Paylaşın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: