spor hukuku yargı kararları

Yargıtay, Uluslararası uçuşlarda kayıtlı bagaj taşımasının kaybı ve ziyaında tazminat değerinin belirlenmesi

Yargıtay: "Uluslararası uçuşlarda kayıtlı bagaj taşımasının kaybı ve ziyaında bagajın varış yer ve tarihindeki gerçek değeri tazminat olarak olarak istenebilir"

Yarg. 11. HD., 09.12.2019, E. 2019/1721 K. 2019/7913

MAHKEMESİ: ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada Ürgüp Asliye Hukuk Mahkemesince bozmaya uyularak verilen 15/01/2019 tarih ve 2017/225-2019/24 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davalı vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, davacının İran’da yapılan yarışma sonrası bisiklet federasyonu kafilesi ile birlikte İstanbul aktarmalı olarak Kapadokya Hava Limanına iniş yaptığını, uçağın bagajına konulan Gocus İzalco Extreme marka bisiklet, bisiklet çantası, Giro Atoms marka kask, Okey Radar marka Gözlük ve Sidi Ergo 2 Carbon bisiklet ayakkabısının bagajdan çıkmadığını, sonradan gönderileceğinin söylenildiğini, ancak gönderilmediğini, davalı şirketin eşyaların bulunamaması nedeniyle çok düşük bir bedel ödemeyi teklif ettiğini, ancak bu bedelin zararlarını karşılamaktan uzak olması nedeniyle kabul görmediğini, 17.500,00 TL maddi tazminatın olay tarihi olan 22 Ekim 2009 tarihinden itibaren işleyecek ticari avans faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı vekili, ihtilaf konusu taşımanın uluslararası bir taşıma olduğunu, dava konusu olaya Uluslararası Hava Taşımalarına İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkındaki Varşova Konvansiyonu ve onu tadil eden Lahey Protokolü ile yine onu değiştiren 4 no’lu Montreal Protokolü hükümlerinin uygulanmasının gerektiğini, yolcuların taşıyabileceği eşyaların 20 kg ile sınırlı olduğunu, 20 USD üzerinden toplam 400 USD karşılığı 601,00 TL ödeme teklifinde bulunulduğunu, bu teklifin davacı tarafından kabul görmediğini savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece Dairemiz bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda, Varşova Konvansiyonu 22/2-a bendine göre kayıtlı bagaj taşımasının kaybı ve ziyaında bagajın varış yer ve tarihindeki gerçek değerinin tazminat olarak olarak istenebileceği, bilirkişi raporuyla kayıp eşyaların bedelinin belirlendiği, raporun denetime ve hüküm kurmaya elverişli bulunduğu gerekçesiyle davanın kabulü ile 17.500,00 TL’nin 22/10/2009 tarihinden itibaren işleyecek ve hesaplanacak avans faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 896,58 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 09/12/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumunuzu Paylaşın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: