Spor Federasyonları Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Talimatlarını Yayınlamaya Devam Ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın hazırladığı yeni Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği, 14 Aralık 2019 Tarihli ve 30978 Sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi. (Yönetmeliğin güncel versiyonu için bkz. https://tinyurl.com/v95qtwz)

Yönetmelik, birçok konunun düzenlenmesini spor federasyonlarına bıraktı. Spor federasyonlarının yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde talimatlarını hazırlamaları gerekiyordu. Bakanlık, talimatların hazırlanması süreci için bir genelge yayınlayacaktı.

Yönetmelik Aralık 2019’da yürürlüğe girdi.

Federasyonların Mart ayına kadar talimatlarını hazırlaması gerekiyordu ancak hazırlamadılar.

Mart ayında koronavirüs pandemisi patlak verdi. Talimatlar yalan oldu.

Ağustos ayında birçok federasyon talimatlarını yayınlamaya başladı. Talimatlarını yayınlayan ve yayınlamayan federasyonların listesini paylaşmıştım.

Listeyi yayınladıktan sonra bazı federasyonların talimatları Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün sitesinde yayınlandı.

Maalesef Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu ve Türkiye Okul Sporları Federasyonu henüz ilgili talimatlarını hazırlayıp Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün sitesinde yayınlatmadı.

Sporcu Vize, Lisans ve Transfer Talimatlarını Yayınlayan Federasyonlar

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu

Türkiye Atletizm Federasyonu

Türkiye Badminton Federasyonu

Türkiye Basketbol Federasyonu

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu

Türkiye Bilardo Federasyonu

Türkiye Binicilik Federasyonu

Türkiye Bisiklet Federasyonu

Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu

Türkiye Boks Federasyonu

Türkiye Briç Federasyonu

Türkiye Buz Pateni Federasyonu

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu

Türkiye Cimnastik Federasyonu

Türkiye Curling Federasyonu

Türkiye Dağcılık Federasyonu

Türkiye Dans Sporları Federasyonu

Türkiye Eskrim Federasyonu

Türkiye E-Spor Federasyonu

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu

Türkiye Golf Federasyonu

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu

Türkiye Güreş Federasyonu

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu

Türkiye Halter Federasyonu

Türkiye Hava Sporları Federasyonu

Türkiye Hentbol Federasyonu

Türkiye Hokey Federasyonu

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu

Türkiye İzcilik Federasyonu

Türkiye Judo Federasyonu

Türkiye Kano Federasyonu

Türkiye Karate Federasyonu

Türkiye Kayak Federasyonu

Türkiye Kaykay Federasyonu

Türkiye Kızak Federasyonu

Türkiye Kick Boks Federasyonu

Türkiye Kürek Federasyonu

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu

Türkiye Motosiklet Federasyonu

Türkiye Muay Thai Federasyonu

Türkiye Okçuluk Federasyonu

Türkiye Oryantiring Federasyonu

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu

Türkiye Rafting Federasyonu

Türkiye Ragbi Federasyonu

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

Türkiye Sutopu Federasyonu

Türkiye Taekwondo Federasyonu

Türkiye Tenis Federasyonu

Türkiye Triatlon Federasyonu

Türkiye Voleybol Federasyonu

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Federasyonu

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu

Türkiye Yelken Federasyonu

Türkiye Yüzme Federasyonu

Yargıtay – Aynı Dönemde Kulüpte ve Federasyonda Çalışan Voleybol Antrenörünün Sigortalılığı Nasıl Tespit Edilir?

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, 03.12.2018, 2017/4264 E., 2018/8930 K.

KARAR

A) Davacı İstemi:

Davacı, 01/04/2011 ile 31/10/2011 tarihleri arasında davalı…… olarak aralıksız ve sürekli çalıştığının tespitine karar verilmesini talep etmiştir.

B) Davalı Cevabı :

Davalı …, milli takım faaliyetlerinin yıl içinde belirli dönemlerde olduğunu, süreklilik arz etmediğini, davacının davaya konu 01/04/2011-30/10/2011 arası dönemde …… bünyesinde gönüllü olarak çalıştığını, davacının 26/11/2010 ile 30/06/2011 tarihleri arasında …… kulübünde çalıştığını belirterek davanın reddini istemiştir.

…… müdahil …… Kurumu davanın reddini istemiştir.

C) İlk Derece Mahkemesi Kararı ve Gerekçesi

Mahkemece, dava konusu uyuşmazlığın bir kısmında davacının adına …… Kulübü derneği tarafından 26/11/2010-30/06/2011 tarihleri arasında diğer davalı Kuruma hizmet bildiriminde bulunulduğu, 5510 sayılı Yasanın 4/1-a maddesi kapsamında bir kişinin aynı anda birden fazla işyerinde çalışmasını engelleyen bir hususun bulunmadığı, kaldı ki davacının …… kulübü derneğinden sigortalı olarak gösterilmekte iken Voleybol ……u ile milli takım antrenörü olarak 06/04/2011 den itibaren kamp ve müsabakalara katılmış olduğu, dosyadaki tanık beyanlarıyla yazılı belge ve bilgiler göz önüne alındığında davacının sigortalı çalışma başlangıcının 06/04/2011 olduğu, bu tarihten 31/10/2011 tarihine kadar davalı …… bünyesinde sigortalı olarak çalışmış olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile, davacının 06/04/2011-31/10/2011 tarihleri arasında davalı … ……una bağlı 1114711.06 sicil sayılı işyerinde 5510 sayılı Yasanın 4/1-a maddesi kapsamında sigortalı olarak çalıştığının tespitine karar verilmiştir.

D) İstinaf Başvurusu :

Davacı vekili, tanık beyanları ile çalışmanın başlangıç tarihinin belirlendiğini, 06.04.2011 tarihinde……… kampında bulunan davacının, işe başlatıldığı gün yurt dışı kampa gitmesinin mümkün olmadığını, kamp öncesi yapılan plan ve programlar değerlendirildiğinde çalışmanın 01.04.2011 tarihinde başladığının belirgin olup, davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı işveren vekili; milli takım faaliyetlerinin yıl içinde belirli dönemlerde olup süreklilik arz etmediğini, 3289 sayılı Kanunun 6. maddesinin m bendi uyarınca, …… tarafından süreklilik arz etmeyecek şekilde görevlendirilenlerin hobi amaçlı çalışmalarından dolayı sigortalı olamayacaklarının düzenlendiğini, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

…… müdahil SGK vekili; davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

E) Bölge Adliye Mahkemesi Gerekçesi ve Kararı :

Bölge ……since, dava konusu uyuşmazlığın bir kısmında davacının adına …… Kulübü derneği tarafından 26/11/2010-30/06/2011 tarihleri arasında diğer davalı Kuruma hizmet bildiriminde bulunulmasının, 5510 sayılı Yasanın 4/1-a maddesi kapsamında bir kişinin aynı anda birden fazla işyerinde çalışmasını engelleyen bir husus olmadığı gibi davacının …… kulübü derneğinden sigortalı olarak gösterilmekte iken Voleybol ……u ile milli takım antrenörü olarak 06/04/2011 den itibaren yurt dışı kamp ve müsabakalara katılmış olduğuna ilişkin çok sayıda yazılı belge bulunduğu, dosyadaki tanık beyanlarıyla yazılı belge ve bilgiler göz önüne alındığında, 06.04.2011 tarihinde……… kampında bulunan davacının, işe başlatıldığı gün yurt dışı kampına gitmesinin mümkün olmadığı, kamp öncesi yapılan plan ve programlar değerlendirildiğinde çalışmanın 01.04.2011 tarihinde başlatıldığı, davacının profesyonel antrenör olup, dava öncesi ve sonrası dönemde davalı işverenlikten bildirimlerinin olması ve tüm dosya kapsamına göre işin hobi amaçlı çalışmadığının kanıtlandığı gerekçesiyle davalılar vekillerinin istinaf istemlerinin reddine, davacı vekilinin istinaf isteminin kabulü ile mahkeme kararının kaldırılmasına yerine, davanın kabulü ile davacının 01/04/2011-31/10/2011 tarihleri arasında davalı … ……una bağlı 1114711.06 sicil sayılı işyerinde 5510 sayılı Yasanın 4/1-a maddesi kapsamında sigortalı olarak çalıştığının tespitine karar verilmiştir.

F) Temyiz :

…… müdahil SGK vekili; müphem tanık beyanlarına göre karar verilmesinin isabetsiz olduğunu belirterek kararı temyiz etmiştir.

G) Delillerin Değerlendirilmesi ve Gerekçe

Davanın yasal dayanağını oluşturan 506 sayılı Yasa’nın 79/10. ve 5510 sayılı Yasa’nın 86/9. maddeleri bu tip hizmet tespiti davaları için özel bir ispat yöntemi öngörmemiş ise de, davanın niteliği kamu düzenini ilgilendirdiği ve bu nedenle özel bir duyarlılık ve özenle yürütülmesi gerektiği Yargıtay’ın ve giderek Dairemizin yerleşmiş içtihadı gereğidir.

5510 sayılı Yasanın 82/4. maddesi; “Sigortalıların bu Kanunun 53 üncü maddesine göre belirlenen aynı sigortalılık haline tâbi olacak şekilde birden fazla işte çalışması nedeniyle Kuruma ödenen primler toplamı, bu sigortalılık hali için belirlenen prime esas kazanç üst sınırı üzerinden hesaplanacak miktarı aşarsa, aşan kısmın tamamı, sigortalının talebi üzerine en geç talep tarihini takip eden ay içinde hissesi oranında sigortalıya defaten geri ödenir. Geri verilen primler için ayrıca gecikme cezası ve gecikme zammı ile faiz ödenmez.” şeklindedir.

Buna göre, 5510 sayılı Yasanın 4/1-a maddesi (506 sayılı Yasa) kapsamında sigortalı olan kişi, aynı ay içinde birden fazla yerde çalışabilir. Ancak, çalıştığı yerden bildirilen günlerin 30 günü, kazancında prime esas kazancında üst sınırına kadar kısmı dikkate alınır. Çünkü ay 30 günden, yıl da 360 günden çok olamaz.

Somut olayda; davacı adına 26/11/2010-30/06/2011 tarihleri arasında 1033301 sicil numaralı dava dışı TC …… Kulübü Derneği adına tescilli işyerinden tam zamanlı çalışma bildirimi yapıldığı, Mahkemece tespite karar verilen dönemin bir kısmında dava dışı işyerinden yapılan bildirimlerin çakıştığı anlaşılmaktadır.

Mahkemece, aynı ay içinde 30 günden fazla çalışma süresi tespit edilemeyeceği gözetilmeden, bu durumda sadece prime esas kazanca eklenmek üzere çalışma süresi ve ücret tespit edilebileceği halde yazılı şekilde gerçek ücretle hizmet tespitine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

Yapılacak iş, çakışan dönem için davalı işyerindeki çalışmasının tam zamanlı mı yarı zamanlı mı olduğunu, kaç saat çalıştığını tespit etmek, dava dışı bildirim yapılan işyerinin bordrolu tanıklarını dinlemek, çalışmanın niteliği ve süresi hakkında yöntemince beyanlarını almak, eğer her iki işyerinde de tam zamanlı çalıştığı tespit edilirse aynı ay içinde 30 günden fazla çalışma süresi tespit edilemeyeceği gözetilerek, bu durumda sadece prime esas kazanca eklenmek üzere çalışma süresi ve ücret tespit edilebileceğini dikkate alarak karar vermektir.

O halde, …… müdahil Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve Bölge ……sinin kararı bozulmalıdır.

SONUÇ : Temyiz olunan Bölge ……si kararının, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, dosyanın kararı veren Bölge ……si’ne gönderilmesine, 03.12.2018 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Spor Hakemleri De Vergi Ödeyecekler

Bugüne kadar spor karşılaşmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler gelir vergisinden müstesna idi. Hakemler, kendilerine ödenen ücretler üzerinden vergi ödemiyorlardı.

Bugün Resmî Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Kanun ile, hakemler için getirilen vergi ayrıcalığı kısıtlandı (md. 12). Gelir Vergisi Kanunu‘nun 29’uncu maddesinde yapılan değişiklikle, bundan böyle sadece amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler gelir vergisinden müstesna tutulacak. Profesyonel spor yarışmalarını yöneten hakemler gelir vergisi ödeyecekler. Profesyonel futbol liglerinde hakemlik yapanlar ile basketbol ve voleybol spor dallarının en üst liglerinde görev alan hakemlere ödenen ücretler gelir vergisine tabi olacak.

Kanunda sadece basketbol ve voleybol spor dallarının en üst ligleri ile sınırlı düzenleme getirilmesi doğru olmamış. Basketbol ve voleybolda alt liglerde profesyonel sporcular mücadele ediyorlar. Bu ligler aslında profesyonel. Sebebini kimse bilmiyor ama her nedense Gençlik ve Spor Bakanlığı bu ligleri profesyonel lig olarak nitelendirmiyor.

Profesyonel faaliyet gösteren teknik direktör, sporcu ve hakemlerin vergilendirilmeleri gerekir. Vergi oranı ise ayrıcalıklı olmamalıdır. Umarım ilerleyen günlerde spor sektöründe faaliyet gösteren profesyoneller, hepimizle eşit muameleye tabi tutulurlar.

Yargıtay Kararı – Şube Koordinatörlük Sözleşmesi, Rekabet Yasağı

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 06/05/2019, 2018/1799 E., 2019/3444 K.

MAHKEMESİ : ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 20. HUKUK DAİRESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen 04/10/2016 tarih ve 2014/706 E. – 2016/435 K. sayılı kararın davacı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf isteminin reddine-kabulüne dair Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi’nce verilen 11/01/2018 tarih ve 2017/1173-2018/18 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin Fenerbahçe Spor Kulübü Basketbol ve Voleybol Okulları‘nın Ankara temsilciliğini yaptığını, davalı ile aralarında yapılan 18.09.2013 tarihli sözleşme uyarınca davalının Ankara Bahçelievler Anadolu Lisesi Spor Salonu’ndaki voleybol öğrencilerinin antrenörlüğü işine başladığını, anılan sözleşmede haksız rekabeti önlemek amacıyla cezai şart hükümleri koyduklarını, davalının haklı bir sebep olmaksızın 10.06.2014 tarihinde işten ayrıldığını, hemen ardından Ankara Metropol Spor Kulübü ile anlaştığını ve 100-150 civarında öğrenci ile irtibata geçip çeşitli vaatlerde bulunarak kayıtlarını kendi çalıştığı kulübe geçirdiğini ileri sürerek, davalının rekabet yasağına aykırı faaliyetlerinin durdurulmasını ve sözleşmede belirtilen 15.000,00-TL tazminatın davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, müvekkilinin eylemlerinin haksız rekabet oluşturmadığını ileri sürerek, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan deliller, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; sözleşmede kararlaştırılan rekabet yasağının 1 yıl süre ile Ankara İli için geçerli olduğu, sözleşmede kararlaştırılan sürenin geçtiği ve talebin konusuz kaldığı, taraflar arasındaki sözleşmenin mahiyeti ile davalının yapmış olduğu iş de dikkate alınarak, davalının eylemlerinin haksız rekabet oluşturmadığı gerekçesiyle, bu konuda bir karar verilmesine yer olmadığına ve tazminat talebinin reddine karar verilmiştir.

Karar, davacı vekili tarafından istinaf edilmiştir.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20.Hukuk Dairesi tarafından tüm dosya kapsamına göre yapılan istinaf incelemesi sonucunda; taraflar arasındaki rekabet yasağı sözleşmesinin konu (iş kolu) itibariyle geçerli bir sınırlama içermediği, lisanslı voleybol oyuncusu olan davalının, herhangi bir başka kulüp veya spor okulunda çalışamayacağına ve kendisinin kurduğu, ortak olduğu, vb. kulüp veya spor okulu organizasyonunu yapamayacağına ve yönetemeyeceğine dair şartın, davalının mesleki faaliyetini sürdürmesini bütünü ile engellemekle, TBK’nun 444. maddesi uyarınca geçersiz olduğu, davalının davacının temsilciliğini yaptığı okullarda çalışan öğrenciler ile irtibata geçip çeşitli vaatlerde bulunarak kendi çalıştığı kulübe geçirdiğine dair iddiaların da ispat edilemediği gerekçesiyle, davacı vekilinin istinaf başvurusunun, ilk derece mahkemesince kurulan hükmün gerekçesi yönünden kabulü ile, ilk derece mahkemesi kararı kaldırılarak ve yeniden hüküm kurularak, rekabet yasağı nedeniyle talebin konusuz kaldığı tespit edildiğinden bu hususta karar verilmesine yer olmadığına ve tazminat talebinin reddine karar verilmiştir.

Karar, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, görevden ayrılan işçinin rekabet yasağına aykırı davranışı nedeniyle cezai şartın tahsili istemine ilişkin olup, Bölge Adliye Mahkemesince yöntemince yapılan istinaf incelemesi sonucunda; taraflar arasında yapılan Şube Koordinatörlük Sözleşmesinin rekabet yasağına ilişkin 4.7. maddesinde belirtilen; davalının, herhangi bir başka kulüp veya spor okulunda çalışamayacağına ve kendisinin kurduğu, ortak olduğu, vb. kulüp veya spor okulu organizasyonunu yapamayacağına ve yönetemeyeceğine dair şartın, davalının mesleki faaliyetini sürdürmesini bütünü ile engellediği ve TBK’nın 444. maddesi şartlarının oluşmadığı gerekçesiyle, talebin reddine karar verilmiştir. Ancak, TBK 444/son maddesine göre; rekabet yasağı kaydı, ancak hizmet ilişkisi işçiye müşteri çevresi veya üretim sırları ya da işverenin yaptığı işler hakkında bilgi edinme imkânı sağlıyorsa ve aynı zamanda bu bilgilerin kullanılması, işverenin önemli bir zararına sebep olacak nitelikteyse geçerlidir.

Somut olayda, davacının davalı ile yaptığı Şube Koordinatörlük Sözleşmesi incelendiğinde; davalının, davacıya ait spor klübünde şube temsilcisi-koordinatör olarak görev yaptığı, müşteri bilgilerinin yanısıra işverenin yaptığı işlerle ilgili bilgi edinme imkanına da sahip olduğu görülmektedir. Bu durumda, davalının davacıya ait iş yerinden ayrıldıktan sonra rakip bir işyerinde faaliyete başlaması nedeniyle fiili bir zararın gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaksızın 444/son maddesine göre zarar tehlikesinin mevcut olup olmadığı değerlendirilerek aynı Kanun’un 445/2 maddesi gereğince hakimin, aşırı nitelikteki rekabet yasağını, bütün durum ve koşulları serbestçe değerlendirmek ve işverenin üstlenmiş olabileceği karşı edimi de hakkaniyete uygun biçimde göz önünde tutmak suretiyle, kapsam veya süre itibariyle sınırlandırabileceği de nazara alınarak, tüm branşlar açısından yasaklama var ise de, TBK 445/2 koşulları değerlendirilmeden davanın reddi doğru görülmemiş olup, kararın davacı yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz isteminin kabulü ile Bölge Adliye Mahkemesi kararının BOZULMASINA, HMK’nın 373/2. maddesi uyarınca dava dosyasının Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz eden davacıya iadesine, 06/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yargıtay Kararı – Voleybol Hakeminin İşçilik Alacakları

22. Hukuk Dairesi 2017/2328 E., 2017/2219 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:


YARGITAY KARARI

Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, davacının iş sözleşmesine işçilik alacaklarının ödenmemesi nedeniyle haklı olarak son verdiğini öne sürerek kıdem tazminatı ile yıllık izin, fazla çalışma ve genel tatil ücreti alacaklarının tahsilini talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, davanın, kısmen kabulüne karar verilmiştir.Kararın taraflarca temyizi üzerine Kapatılan 7. Hukuk Dairesinin 05.03.2015 tarihli ilamı ile özetle , ”……kıdem tazminatını yemek ve yol gideri de eklenerek bulunan giydirilmiş ücret üzerinden hesaplamak yerine sadece brüt ücret üzerinden hesaplayan bilirkişi raporuna itibar edilerek hüküm kurulmasının isabetsiz olduğu, hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacı vekilince sunulan bazı çalışma günlerine ait personel giriş-çıkış kayıtları ve davacı tanık beyanları birlikte değerlendirilerek davacının hafta içi 5 gün 08.00-18.00 Saatleri arası, cumartesi günü 10.00-20.00 saatleri arası 1 saatlik ara dinlenmesi ile çalışmak suretiyle haftada 9 saat fazla çalışma yaptığı kabul edilerek hesaplama yapılmış, mahkemece raporda hesaplanan fazla çalışma ücreti alacağından 1/3 oranında takdiri indirim yapılarak hüküm kurulmuş ise de; davalı, davacının mesai saatinde voleybol antrenör yardımcılığı da yaptığını ve görevlendirildiği maçlarda mesai saatine denk gelmesine rağmen voleybol hakemi olarak görev aldığını savunmuş olup, mahkemece Türkiye Voleybol Federasyonu’na davacının voleybol hakemliği yaptığı günler ve maç saatleri sorulmasına rağmen cevabı beklenmeden rapor aldırılarak fazla çalışma alacağının kabulüne karar verilmesinin hatalı olduğu, davacının genel tatil günlerinde çalıştığını ispatlayamadığı kabul edilerek talebin reddine karar verilmesi gerekirken kabulü yönünde hüküm kurulmasının hatalı olduğu… ” gerekçeleriyle kararın bozulmasına karar verilmiştir. Bozmaya uyulmasına karar verilerek yapılan yargılamada davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Temyiz:
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Davacı işçinin fazla mesai ücretine hak kazanıp kazanmadığı hususu taraflar arasında uyuşmazlık konusudur.
Somut olayda, mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda ,davacının voleybol hakemi olarak görev aldığı federasyon faaliyetlerine ilişkin listelerden görevli olduğu Cumartesi günleri tespit edilerek, müsabaka saatlerine göre iş yerindeki Cumartesi çalışmaları hesaplanmıştır. Ancak hesaplamada davacının voleybol hakemliği yaptığı maçlarda hangi saatlerde maç alanında olması gerektiği, işyerinden maçın oynanacağı yere gidiş süresinin değerlendirilmediği anlaşılmaktadır. Bu halde mahkemece yapılacak iş yukarıda belirtilen hususların tespit edilerek Cumartesi çalışmalarının buna göre hesaplanmasıdır. Eksik inceleme ile hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
Sonuç:
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, 14.02.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Mini Voleybol Talimatı Değiştirildi

Türkiye Voleybol Federasyonu, Mini Voleybol Talimatı’nı değiştirdi.
Talimatın adı Mini Voleybol Yarışma Talimatı olarak değiştirildi.
Mini Voleybol Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat No:8 için bkz. http://goo.gl/bnFcbH
Talimatın değişiklikler işlenmiş versiyonu için bkz. http://goo.gl/RYJKnm

8 Federasyonun Ana Statüsü Resmi Gazete’de Yayımlandı

Sözde bağımsız spor federasyonları tek tek ana statülerini değiştiriyor. Şansa bakın ki, bu ana statü değişiklikleri Resmi Gazete’de aynı gün yayımlanıyor. Üç hafta önce 13 federasyonun ana statüsü yayınlanmıştı.

Tek elden çıktığı anlaşılan ana statülere bugün yenileri eklendi.

Bocce Bowling ve Dart FederasyonuKarate FederasyonuModern Pentatlon FederasyonuMotosiklet Federasyonu, Tenis FederasyonuTriatlon FederasyonuVoleybol Federasyonu ve Yelken Federasyonu‘nun yeni ana statüleri 22 Nisan 2014 tarihli ve 28980 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İlgili ana statülerin linkleri aşağıdadır.

Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Ana Statüsü (http://goo.gl/RcIPT9),
Karate Federasyonu Ana Statüsü (http://goo.gl/si45Fw),
Modern Pentatlon Federasyonu Ana Statüsü (http://goo.gl/scD1u9),
Motosiklet Federasyonu Ana Statüsü (http://goo.gl/xqXoHh),
Tenis Federasyonu Ana Statüsü (http://goo.gl/Wz7ciz),
Triatlon Federasyonu Ana Statüsü (http://goo.gl/RjDAWl),
Voleybol Federasyonu Ana Statüsü (http://goo.gl/envfq3),
Yelken Federasyonu Ana Statüsü (http://goo.gl/DLpk4z)

Bireysel Başvuru Kararı (Naz Aydemir): “SGM Tahkim Kurulu’nun Kararları, Bireysel Başvuru Konusu Olamaz”

TÜRKGİYE CUMHURİYETİ

ANAYASA MAHKEMESİ

İKİNCİ BÖLÜM

KARAR

NAZ AYDEMİR BAŞVURUSU

(Başvuru Numarası: 2013/850)

Karar Tarihi: 19/12/2013

Başkan: Alparslan ALTAN

Üyeler: Serdar ÖZGÜLDÜR

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Recep KÖMÜRCÜ

Engin YILDIRIM

Raportör: Elif KARAKAŞ

Başvurucu: Naz AYDEMİR

Vekili: Av. Nihal YILDIRIM

I. BAŞVURUNUN KONUSU

1. Başvurucu, tarafına serbest transfer hakkı tanınması isteminin reddi üzerine başvurduğu Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu kararı nedeniyle Anayasa’nın 10., 59. ve 60. maddelerinde tanımlanan haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

Okumaya devam et Bireysel Başvuru Kararı (Naz Aydemir): “SGM Tahkim Kurulu’nun Kararları, Bireysel Başvuru Konusu Olamaz”