Etiket: etik

Neden PFDK ve Tahkim Kurulu Üyeleri Atanmıyor?

Türkiye Futbol Federasyonu olağan seçimli mali genel kurulu geçen ay gerçekleşti. Bu genel kurul ile Yıldırım Demirören tekrar başkan seçildi.

TFF’nin yeni yönetim kurulu ilk toplantısını 6 Temmuz’da gerçekleştirdi. Bu toplantıda kurulların atanması beklendi ancak kurullar atanmadı. Yeni yönetim tarafından atanan ilk kurul MHK oldu.

Etik Kurulu, AFDK, PFDK ve Tahkim Kurulu üyeleri henüz atanmadı.

Bugün bu kurullar işlevsizdir. Yönetim kurulunun değişmesi ve yeni yönetim kurulunun görevlendirilmesi ile birlikte kurulların görevleri sona ermiştir. Zira bu kurulların görev süresi her halükarda TFF Yönetim Kurulunun ya da başkanın görev süresi ile sınırlıdır. Bugün federasyonun sitesinde kurul üyesi olarak ilan edilen üyelerin hiçbiri hukuken üye değildir.

TFF yönetim kurulunun kurulları neden atamadığı bilinmiyor. Ancak bu bekleyiş, Türk futboluna zarar verebilir.

3 Temmuz süreci, bu kurulların yaz aylarında da büyük iş yükü altına girebileceğini gösterdi. Bu yaz aynı sorunların tekrarlanmayacağını kimse iddia edemez.

Sözleşmelerin feshinden, transferlerden doğacak uyuşmazlıklar bu kurulları terletecek.

TFF yönetimi en kısa zamanda yeni kurulları atamalıdır.

TFF Etik Kurulu Başkanı Oğuz Atalay: "Sahaya Yansıma Kriterini Uygulamadık. Raporda ‘Saha’ İfadesi Geçmiyor"

TFF Etik Kurulu Başkanı Oğuz Atalay, Yargıtay kararı sonrası durum değerlendirmesi yapmış.
 
O değerlendirmeyi uzun uzun tartışmak gerekiyor.
 
Şimdilik tek bir hususu açıklığa kavuşturmak gerektiğini düşünüyorum.
 
Atalay, röportajda şikenin sahaya yansımadığına ilişkin bir ifade kullanmadıklarını; raporda “saha” ifadesinin geçmediğini söylemiş.
Kazın ayağı öyle değil.

Raporda sadecesahaifadesi geçmekle kalmıyor. Kurulmüsabakanın seyrindevemüsabakanın görüntü kaydı incelendiğindeifadeleri ile, maçları tekrar izlediğini ve sahaya baktığını; sahaya yansımanın var olup olmadığını tartıştığını itiraf ediyor.
 
Röportajın ilgili bölümü şöyle:

Okumaya devam et “TFF Etik Kurulu Başkanı Oğuz Atalay: "Sahaya Yansıma Kriterini Uygulamadık. Raporda ‘Saha’ İfadesi Geçmiyor"”

Tahkim Kurulu Kararları – 25.05.2013

Tahkim Kurulu 25 Mayıs 2013 günü (37) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek çeşitli kararlar aldı. Kurul kararları TFF’nin Internet sitesinde yayınlandı.

1. E. 2013/ 151
TFF vekilinin, Kurulumuzun 23.05.2013 tarihli, E. 2013/151, K.2013/153 sayılı kararına karşı yargılamanın iadesi talebini içeren 24.05.2013 tarihli dilekçesi okundu. Yapılan müzakere neticesinde;
Futbol Müsabaka Talimatı’nın 9.maddesinde, amatör lig ile profesyonel ligde puan usulü ve averaj uygulaması yönünden bir ayrım yapılmadığı; ancak “müsabaka statülerinde” aksine hükümlerin yer alabileceği ifade edilmiştir.
Amatör futbolun; futbol anlayışı, toplumsal statüsü ve ülke futboluna katkısı gibi farklılıkları dikkate alındığında, bazı hususların Müsabaka Talimatı’ndaki düzenlemeden ayrı bir düzenlemeye ihtiyaç duyduğu açıktır. Nitekim TFF de, amatör futbol yönetimini “Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar” çerçevesinde yürütmüş, “Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar”, “Amatör Lig Statüsü” olarak kabul edilmiştir.

Bu “Esaslar”a bakıldığında ise, özellikle futbolun “etik” yanının güçlenmesi ve yarışanlar arasındaki “etik dışı” dengesizliklerin doğmasının engellenmesi amacıyla amatör liglerdeki “puan usulü ve averaj uygulaması”nın, FMT’nin 9. maddesindeki hükümden farklı olarak düzenlendiği; aynı puana sahip 3 veya daha fazla takımın sıralamasında birbirleriyle oynadıkları müsabakaların dikkate alındığı; buna göre yapılan sıralamada puan eşitliği olması halinde gol averajına bakıldığı, yine eşitlik halinde hükmen yenilgisi olmayanın avantajlı sayıldığı, ancak burada da eşitlik olması halinde eşit puanlı takımların yeniden karşılaşması ile (tek maç eleme usulü) sıralamanın belirlendiği, ancak FMT’nin 9/2,b,IV. maddesindeki düzenlemeden farklı olarak, puanı eşit takımlar arasındaki sıralamada “fazla gol atanın” üstün sayılmasına dair hükme yer verilmediği anlaşılmaktadır.

Gerçekten de geçmiş yıllarda, amatör liglerde “fazla gol atanın” üstün tutulması uygulamasının ciddi sorunlara neden olduğu, “etik dışı” ve hayatın olağan akışına aykırı maç sonuçları nedeniyle, futbola ve futbol yönetimine olan toplumsal güvenin sarsıldığı görülmektedir. İşte bu “güven” beklentisi ya da azalması ile az evvel bahsedilen etik kaygılar nedeniyle amatör futbolun, FMT’dekinden farklı bir düzenleme ile yönetilmek istenmesinin yerinde ve faydalı olduğu kabul edilmelidir. (Nitekim “fazla gol atanın” üstün tutulmadığı 2012-2013 amatör futbol sezonunda “etik dışı” ve “hayatın olağan akışına aykırı” maç sonuçlarının yok denecek kadar azaldığı da tecrübe edilmiştir.)

Tüm bu açıklamalar ve FMT’nin 9/2.maddesinin ilk cümlesi ile “2012-2013 Sezonu Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar” ışığında, TFF vekilinin yargılamanın iadesi başvurusunun kabulü ile, Yeni Bornova Spor Kulübü’nün, TFF Yönetim Kurulu’nun 13.05.2013 tarih ve 24 sayılı toplantısında aldığı karara itirazının reddine oybirliği ile (2013/153 K.EK.);

2. E. 2013/ 154
Kaynarca Spor Kulübü’nün, AFDK’ nın 13.05.013 tarih ve 2012-2013/1422 E., K.2012-2013/2260 K. sayılı kararına itirazına dair Kurulumuzun 2013/154 E. numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Yapılan müzakere neticesinde ; itiraz konusu AFDK kararında usul ve esasa bir aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, AFDK kararının onanmasına oybirliği ile (2013/160 K.);

3. E.2011/126
Bucaspor Kulübü’nün, futbolcu Eduardo Fernandes Pereira Gomes ile arasındaki ihtilafa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 05.03.2011 Tarih E.2011/27 ve K.2011/142 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itirazla ilgili 2011/126 E. numaraya kayıtlı dosyada FIFA Oyuncuların Statüsü Kurulu tarafından henüz bir karar tesis edilmediği anlaşılmakla kararın beklenmesine;
Karar verilmiştir.
Tahkim Kurulu