Etiket: Digitürk

Yargıtay: “Şifreli Kanaldaki Futbol Maçı Yayınını Internet Üzerinden Şifre Kırarak Seyrettirmek Suçtur”

Yargıtay 19. Ceza Dairesi, 24.12.2015 tarihinde verdiği kararla, bir anonim şirketin yayın hakkı sahibi olduğu yayınını, abonelik sözleşmesi bulunmadan internet üzerinden şifre çözmek suretiyle işyerinde futbol maçı izlettirmek eyleminin, 5237 sayılı TCK’nın 163/2. maddesindeki karşılıksız yararlanma suçunu oluşturacağını kabul etti.

Yargıtay 19. Ceza Dairesi, 08.06.2015 tarihinde de benzer bir karar vermişti.

Yargıtay 19. Ceza Dairesi’nin dayandığı TCK md. 163/f. 2 şu şekilde: “Telefon hatları ile frekanslarından veya elektromanyetik dalgalarla yapılan şifreli veya şifresiz yayınlardan sahibinin veya zilyedinin rızası olmadan yararlanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.