Etiket: çocuk koruma

“Sporda Cinsiyete Dayalı Şiddet” Hakkında Çalışma Raporu Yayınlandı

Avrupa Komisyonu, “Sporda Cinsiyete Dayalı Şiddet” Hakkında Çalışma Raporu’nu yayınladı.

Raporda cinsiyete dayalı şiddet tanımlandıktan sonra birçok uluslararası kurumun konu ile ilgili düzenlemeleri, Avrupa Birliği üyesi devletlerin mevzuatı, şiddetin önlenmesi ve şiddet mağdurlarına yaklaşım politikaları hakkında kapsamlı açıklamalara yer verilmiş.

Ülkemizde pek tartışılmayan bu konu ile ilgili kapsamlı bilgi edinmek için raporu okumanızı tavsiye ederim.

Rapor için bkz. https://ec.europa.eu/sport/sites/sport/files/gender-based-violence-sport-study-2016_en.pdf