Kategori: spor hukuku

Tandem Yamaç Paraşütü Pilotu (Seviye 5) Taslak Yeterliliği Hazırlandı

Mesleki Yaterlilik Kurumu Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Tandem Yamaç Paraşütü Pilotu (Seviye 5)” taslak yeterliliği ilgili kurum ve kuruluşlara görüşe gönderildi.

İlgili tarafların görüşüne sunulmuş olan yeterlilik ile ilgili daha fazla bilgi edinmek ve görüş bildirmek için tıklayınız.

Görüş alma süreci 12 Şubat 2019 tarihinde tamamlanacak olan taslak yeterlilik, gelen görüşler doğrultusunda gözden geçirildikten sonra MYK Spor ve Rekreasyon Sektör Komitesinin görüşüne sunulacak.

Belediye Seçimleri ve Spor Federasyonları Genel Kurulları

Mart ayında belediye seçimleri gerçekleşecek.

Bazı spor federasyonu başkanları, belediye seçimlerinde aday olmaya karar verdiler ve federasyon başkanlığından istifa etmek zorunda kaldılar.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu başkanı Kerim Koç ve Türkiye Boks Federasyonu başkanı Eyüp Gözgeç, belediye başkanlığı hayaliyle federasyon başkanlığından istifa ettiler.

Mevzuata göre, federasyon başkanının istifası halinde spor federasyonlarının olağanüstü genel kurula gitmesi gerekiyor. 

Bu olağanüstü genel kurul ise başkanın istifasından itibaren 60 gün içinde yapılmalı.

Genel kurul çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce; faaliyet raporu, denetleme raporu ile bütçe tasarısı ise en az onbeş gün önce federasyonun ve Gençlik ve Spor Bakanlığının resmi internet sitesinde üyelere duyurulmalı.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR USULSÜZ

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, olağanüstü genel kurulunu yaptı. Başkanlığa Fatih Karaca getirildi.

Türkiye Boks Federasyonu ise henüz genel kurulunu yapmadı. Eski Başkan Eyüp Gözgeç, hakkındaki yolsuzluk iddialarına rağmen tekrar başkan adayı olduğunu açıkladı.

Maalesef bu iki federasyonun genel kurulu hukuka aykırı gerçekleşti ve gerçekleşecek.

TAHKİM KURULU YOKKEN GENEL KURUL OLMAZ

Federasyon başkanının istifası sebebiyle gerçekleşecek olağanüstü genel kurul sürecinde Tahkim Kurulu önemli rol oynuyor. Tahkim Kurulu’nun federasyonu genel kurula götürecek komisyonu belirlemesi gerekiyor.

Ayrıca delege listelerine itirazların Tahkim Kurulu tarafından karara bağlanması gerekiyor.

Peki bugün Tahkim Kurulu var mı?

YOK.

Bugün Türk spor teşkilatında Tahkim Kurulu yok. Ekim ayında atama yapılması gerekiyordu. Ocak ayı bitti; henüz atama yapılmadı.

Tahkim Kurulu atanmadan federasyon olağanüstü genel kurullarının yapılması hukuka aykırı.

BOKS FEDERASYONU GENEL KURUL SÜRECİ HUKUKA AYKIRI YÜRÜYOR

Yukarıda yazdım. Federasyon başkanının istifası halinde, federasyonun istifadan itibaren 60 gün içinde olağanüstü genel kurula götürülmesi gerekiyordu.

Genel kurul çağrısı ve gündeminin, toplantı tarihinden en az otuz gün önce; faaliyet raporu, denetleme raporu ile bütçe tasarısı ise en az onbeş gün önce federasyonun ve Gençlik ve Spor Bakanlığının resmi internet sitesinde üyelere duyurulması gerekiyordu.

Türkiye Boks Federasyonu başkanı Eyüp Gözgeç, 14 Aralık 2018 tarihinde istifa etmiş.

Gözgeç‘in istifasının üzerinden 1 aydan uzun süre geçti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı‘nın sitesine baktım. Boks Federasyonu’nun genel kurul süreci ile ilgili tek kelime açıklama yok.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü‘nün “Federasyon İlanları” sayfasına baktım. Türkiye Boks Federasyonu olağanüstü genel kurulu ile ilgili süreç henüz başlatılmamış görünüyor.

screen shot 2019-01-28 at 15.59.50

Türkiye Boks Federasyonu, kendi İnternet sitesinde açıklamalar yayınlamış. Federasyon, genel kurul duyurusunu ve geçici delege listesini federasyonun sitesinde duyurmuş.

Kanunda açık şekilde Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın sitesinde duyuru şartı yer alırken, sadece federasyonun sitesinde yapılan duyurular geçerli olur mu?

Federasyon her an bu duyuruları kaldırabilir, duyuruların içeriğini değiştirebilir. Kanunda Bakanlık sitesinde duyuru şartı getirilmesinin sebebi, şeffaflığı sağlamak ve federasyonların manipülasyonlarını önlemek.

Türkiye Boks Federasyonu ise hiçbir şekilde bu kurala saygı göstermiyor. Bakanlık da “bana belgeleri gönder” demiyor.

SPOR TEŞKİLATI USULSÜZLÜĞE GÖMÜLDÜ

Ne yazık ki Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü federasyonların hukuka aykırı genel kurul yapmalarına göz yumuyor. Hatta anlaşıldığı kadarıyla, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü hukuka aykırı süreçlerde başrol oynuyor. Örneğin, Fatih Karaca‘nın 26 Aralık 2018 Çarşamba günü ilettiği başkan adaylığı başvurusu, Spor Genel Müdürlüğü ve Türkiye Masa Tenisi Federasyonu yetkililerinden oluşan komisyonca incelenerek uygun görülmüş.

Tahkim Kurulu olmadan hangi komisyon oluşturuldu? Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü hangi yetki ile federasyon genel kurullarına karışıyor?

Tahkim Kurulu olmadan genel kurul düzenlenmesi bir yana, hukuka aykırı şekilde adaylardan başvuru ücreti ödemeleri ve delegelerin en az %15’inden imza almaları bekleniyor.

Bu iki şart, Danıştay tarafından iptal edilmişti. Asliye Hukuk Mahkemeleri de bu şartların arandığı genel kurulların iptallerine karar verdi.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ise, Danıştay ve hukuk mahkemelerinin kararlarına rağmen hukuka aykırı uygulamada ısrar ediyor. Bu Genel Müdürlük, yönetmelikleri inadına değiştirmiyor; yargı kararlarını uygulamıyor.

Bu hukuksuz düzeni öyle hale getirdiler ki, süreci en azından kağıt üzerinde denetleyecek tek kurulu, Tahkim Kurulu’nu da ortadan kaldırdılar. Süreci başlatan ve denetleyen Tahkim Kurulu’na üye atamıyorlar. Mevzuatta en geç Ekim 2018’e kadar atama yapılması gerektiği belirtilen kurullara atama yapılmıyor.

Ne yazık ki bu düzene ses çıkaran kimse yok. Hiçbir başkan adayı ortaya çıkmıyor. Hiçbir kulüp itiraz etmiyor. En azından muhalefet partilerinin belediye spor kulüplerinden itirazlar gelebilirdi.

Belediyelerin spor kulüpleri Tahkim Kuruluna başvurabilirdi. Tahkim Kurulu henüz oluşmadığı için “etkili dava (itiraz) yolu bulunmadığı” gerekçesiyle hukuk savaşı başlatılabilirdi. Bu savaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar götürülebilirdi.

Türk spor yönetiminde bütün bu usulsüzlüklerin bu kadar rahat yapılabilmesinin sebebi Anayasa’dır. Türk Anayasası’nda “zorunlu tahkim” sistemi öngörüldükçe ve tahkim kararlarına karşı yargıya başvuru yasağı devam ettikçe sporda her türlü dalavereye  rahatça başvurulabilir.

Muhalefet partilerinin acilen tepkilerini göstermesi gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanı’na tepki gösterilmeli. En kısa zamanda Anayasa’nın değiştirilmesi için kanun teklifleri hazırlanıp TBMM’ye sunulmalı.

Ragbi Federasyonunda Taciz İddiaları TBMM Gündeminde

TBMM’de dün gerçekleşen genel oturumunda “sporda taciz” gündeme geldi.

İYİ Parti Konya milletvekili Fahrettin Yokuş, Türkiye Ragbi Federasyonu başkanı Murat Pazan‘ın 21 yaşındaki bir kadın sporcuya taciz mesajları gönderdiğini iddia etti.

Yokuş, belgeleri bir ay önce Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu‘na verdiğini söyledi.

Yokuş, Kasapoğlu‘nun bir aydır harekete geçmediğini; Kasapoğlu‘nun kendisine “seni genel müdürüme arattıracağım” dediğini ama arattırmadığını ileri sürdü.

Bu iddialar TBMM genel kurul tutanağına aşağıdaki gibi işlendi: Continue reading “Ragbi Federasyonunda Taciz İddiaları TBMM Gündeminde”

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Teşkilatında Değişiklik Yapıldı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından devlet teşkilatı sil baştan oluşturulmuştu. Bazı Bakanlıklar kapatılmış; yeni Bakanlıklar kurulmuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı da yapısı değiştirilen Bakanlıklar arasında önde geliyor.

En büyük değişiklik, Spor Genel Müdürlüğü’nün lağvedilmesi oldu.

703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Spor Genel Müdürlüğü lağvedildi. 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun‘un adı “Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu” olarak değiştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 1)ile Gençlik ve Spor Bakanlığı yeniden düzenlendi (Kararname md. 184-216). Bu Kararnamede Spor Genel Müdürlüğü’ne yer verilmedi.

Geçiş süreci için bir komisyon kurulduğunu hatırlatayım. 703 sayılı KHK’daki Geçici Madde 14’e göre, “Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın teşkilatlanması sebebiyle gerçekleştirilen, kapatma, devir, personel geçişi ve nakli, diğer geçiş işlemleri ile kadro, taşınır devri ve benzeri hususlar kurulacak bir komisyon tarafından yerine getirilecek.

Bugün yeni bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlandı. Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 27) ile, Bakanlıkların teşkilatlarında önemli değişiklikler yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı ilgilendiren değişiklikleri paylaşayım. Continue reading “Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Teşkilatında Değişiklik Yapıldı”

2019 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Yayınlandı

Türkiye Barolar Birliği, bir haftadır Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile oyun oynuyor.

TBB önce 28 Aralık’ta Tarife değişikliği yayınladı. İkinci değişiklik ise 29 Aralık’ta yayınlandı. Üstelik iki metinde ortak, birbirini tekrarlayan düzenlemeler vardı. Sigorta tahkim komisyonları tarafından tayin edilecek vekâlet ücretine ilişkin düzenlemeleri okumanızı tavsiye ederim.

Spor açısından önemli olan düzenleme, 29 Aralık’ta yayımlanmıştı. Bu değişiklikle ilgili görüşlerimi önceki yazımda paylaşmıştım.

TBB, Asgari Ücret Tarifesi’ni değiştirmesinin üzerinden birkaç gün geçmeden yeni Tarife’yi yayınladı.

2019 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, 2 Ocak 2019 tarihli ve 30643 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu Tarife’de de “28/1/2012 tarihli ve 28187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, Tahkim Kurulu’nun, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde idare ve vergi mahkemelerinde görülen davalar için öngörülen avukatlık ücretine hükmedeceği” öngörüldü. (Önceki Tarifeler ile ilgili farklar hakkında açıklama için bkz. https://goo.gl/3yhX77)

Yeni Tarife’de ücretler artırılmış. Önceki Tarife’ye göre SGM Tahkim Kurulu, duruşmasız işlerde 1.090 TLduruşmalı işlerde ise 1.660 TL avukatlık ücretine hükmediyordu. Yeni Tarife’ye göre ise duruşmasız işlerde 1.362 TL, duruşmalı işlerde ise 2.075 TL avukatlık ücretine hükmedilecek.

Bu artış, avukatların hoşuna gidebilir ancak beni tatmin etmedi.

SGM Tahkim Kurulu’na başvurularda avukatlık ücretini düzenleyen ilk Tarife’de Tahkim Kurulu’nun Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde Danıştay’da ilk derecede görülen davalar için öngörülen avukatlık ücretine hükmedeceği öngörülmüştü. Bu düzenleme değiştirildi ve avukatlık ücreti indirilmiş oldu.

Bugün ilgili hüküm yürürlükte olsaydı, duruşmasız işler için 2.475 TL, duruşmalı işler için ise 4.125 TL avukatlık ücretine hükmedilecekti. Avukatlar duruşmasız işlerde 1.362 TL yerine 2.475 TL; duruşmalı işlerde ise 2.075 TL yerine 4.125 TL kazanabileceklerdi.

Tahkim Kurulu’nun yapısı, spor teşkilatı içinde bağımsızlığı ve tarafsızlığı, kurulun verdiği açıkça hukuka aykırı kararlar ve bu kararlara karşı devlet yargısına başvurulmasının yasaklanması karşısında hak arama hürriyetinin ciddi şekilde ihlal edildiği gerçeği karşısında Tahkim Kurulu’na başvurularda başvurucuların karşı vekâlet ücretine mahkum edilmeleri adil yargılanma hakkını ihlal ediyor.

Yukarıdaki husus kimsenin dikkatini çekmiyorsa, tepki doğurmuyorsa; o zaman avukatların da Tarife değişikliği ile haklarının tırpanlandığını ortaya koymaları gerekir.

Ne değişti de, TBB, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde referans noktasını değiştirme ihtiyacı hissetti?

Spor Genel Müdürlüğü’ne Ne Oldu?

Türk spor dünyasında garip bir durumla karşı karşıyayız.

703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Spor Genel Müdürlüğü lağvedildi. 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun‘un adı “Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu” olarak değiştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 1) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı yeniden düzenlendi (Kararname md. 184-216). Bu Kararnamede Spor Genel Müdürlüğü’ne yer verilmedi.

SGM, Bakanlık teşkilatından kaldırılmasına rağmen fiilen varlığını sürdürüyor.

SGM’nin İnternet sitesi ve Twitter hesabı yayında.

Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Twitter hesabında kendisini Spor Genel Müdürü olarak tanıtmaya devam ediyor. Baykan, bu sıfatla yeni yıl mesajı yayınladı.

Peki nasıl oluyor da, KHK ile kapatılan Spor Genel Müdürlüğü, faaliyetlerine devam edebiliyor?

703 sayılı KHK’da geçici bir madde yer alıyor. Geçici Madde 14’e göre, “Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın teşkilatlanması sebebiyle gerçekleştirilen, kapatma, devir, personel geçişi ve nakli, diğer geçiş işlemleri ile kadro, taşınır devri ve benzeri hususlar kurulacak bir komisyon tarafından yerine getirilecek.

Bu komisyon kuruldu mu?

Komisyonu kim nasıl kurdu?

Komisyon kimlerden oluşuyor?

Komisyon çalışmaya başladı mı?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın İnternet sitesinde “teşkilat” sayfasını açtığımız zaman aşağıdaki uyarıyı görüyoruz.

Screen Shot 2019-01-01 at 10.16.59

Bu uyarı kaygı veriyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı dışında hiçbir Bakanlığın İnternet sitesinde benzer açıklama yayınlanmadı. Sadece Gençlik ve Spor Bakanlığı bir türlü teşkilat yapısını oturtamadı.

Samimi olalım. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Genel Müdürlüğü bürokratları ve personeli, SGM’nin varlığının devam etmesi için ellerinden geleni yapacaklardır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bu konuda aktif olması gerekiyor. Bakanlık, SGM’nin kapatılması sürecinde görevini yerine getirmeli.

Maalesef Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanı bu konuda güven vermiyor.

Çarpıcı bir örnek vereyim.

Tahkim Kurulu başta olmak üzere, Bakanlığın sürekli kurullarının başkan ve üyelerinin görevleri sona erdi. 703 sayılı KHK’nın yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde bu kurullara atamaların yapılması gerekiyordu.

703 sayılı KHK, Temmuz 2018’de yürürlüğe girdi. Bırakın 3 ayı, 5 aydan uzun zaman geçti. Kurullara henüz atama yapılmadı. Tahkim Kurulu’na yapılan başvurular bekletiliyor. Tahkim Kurulu’nun önemli görevleri haiz olduğu federasyon genel kurulları, Tahkim Kurulu’nun denetimi ve müdahalesi olmadan, hukuka aykırı şekilde gerçekleşiyor.

Tahkim Kurulu’na atama yapılmaması, sporun paydaşlarının hak arama özgürlüğünü ihlal ediyor.

Neden Tahkim Kurulu’na atama yapılmıyor?

Bir kurula atama bile yapamayan Bakan, devasa bir teşkilat olan Spor Genel Müdürlüğü’nün kapatılmasını sağlayabilir mi?

Gençlik ve Spor Bakanı, SGM’nin kapatılması yönünde hangi çalışmaları yaptı? Kılını kıpırdattı mı?

Eğer SGM’nin kapatılması yönünde gerekli çalışmalara başlanmamışsa, Gençlik ve Spor Bakanı başta olmak üzere ilgili bürokratların ağır sorumluluğu vardır. Sadece idarî sorumluluk değil, cezaî sorumluluk bile söz konusu olur.

Belki bu durum Cumhurbaşkanı’na iletilmelidir. Dizginlerin ele alınması zamanı geldi de geçiyor.

Tahkim Kurulunun Hükmedebileceği Avukatlık Ücreti Değiştirildi

30/12/2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi‘nde değişiklik yapıldı.

Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik uyarınca, “28/1/2012 tarihli ve 28187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, Tahkim Kurulu, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde idare ve vergi mahkemelerinde görülen davalar için öngörülen avukatlık ücretine hükmedecek.”

Bu düzenlemeye göre, SGM Tahkim Kurulu, duruşmasız işlerde 1.090 TLduruşmalı işlerde ise 1.660 TL avukatlık ücretine hükmedecek.

Bu değişiklik, avukatların aleyhine oldu.

Önemle belirtmek gerekir ki, her sene avukatların kazancı azaltıldı. Kademeli ücret  azaltılmasına şahit oluyoruz.

Aralık 2017’de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi‘nin değişiklikten önceki ilk versiyonunda Tahkim Kurulu’nun Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde Danıştay’da ilk derecede görülen davalar için öngörülen avukatlık ücretine hükmedeceği öngörülmüştü. Buna göre, SGM Tahkim Kurulu, duruşmasız işlerde 1.980 TLduruşmalı işlerde ise 3.300 TL avukatlık ücretine hükmedecekti.

Bu ücret, Ocak 2017’de yayımlanan Tarife’de öngörülen ücrete göre farklı idi. Ocak 2017’de yayımlanan Tarife‘de SGM Tahkim Kurulu’nun, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar için öngörülen avukatlık ücretine hükmedeceği öngörülmüştü. Bu düzenlemeye göre, SGM Tahkim Kurulu, duruşmasız işlerde 1.800 TLduruşmalı işlerde ise 3.600 TL avukatlık ücretine hükmedecekti.

Ocak 2017 ve Aralık 2017’de yayımlanan Tarifeler arasındaki değişiklikler şu şekilde gerçekleşti. Aralık 2017’de yayımlanan Tarife uyarınca duruşmasız işlerde 180 TL daha az avukatlık ücretine hükmedilecekti. Duruşmalı işlerde ise avukatlık ücreti 300 TL artırıldı.

Aralık 2018’de yapılan son değişiklik ile, avukatlık ücreti iyice tırpanlandı.

Değişiklik ile, SGM Tahkim Kurulu’nun avukatlık ücretine hükmederken referans alacağı iş değiştirildi. SGM Tahkim Kurulu’nun Danıştay’da ilk derecede görülen davalar yerine idare ve vergi mahkemelerinde görülen davalar için öngörülen avukatlık ücretine hükmedecek.

Bu değişiklik, avukatlık ücretini neredeyse yarı yarıya azalttı.

Duruşmasız işlerde 892 TL daha az avukatlık ücretine hükmedilecek.

Duruşmalı işlerde ise avukatlık ücreti 1.640 TL azaltılmış oldu.

Barolar Birliği, Kimin Birliği?

Barolar Birliği, 2019 yılına özel Ücret Tarifesi’ni yayınlamadı. 2017 Tarifesi üzerinde değişiklik yapıyor. Değişiklikler ise avukatların lehine değil.

SGM Tahkim Kurulu’nun hükmedeceği avukatlık ücretinin yarı yarıya indirilmesinin gerekçesi nedir? Tarife’de ücretlerin artırılması beklenirken, neden avukatların zararına değişiklik yapıldı? Üstelik değişiklik 100-200 TL civarı da değil. Avukatın emeğinin karşılığı yarı yarıya azaltıldı.

Emek bu kadar ucuz mu?

Maalesef Barolar Birliği, avukatın sorunları dışında her işle uğraşıyordu. Son icraatı ile, avukatların kazancına da göz dikmiş oldu.

Barolar Birliği’nden mantıklı bir açıklama bekliyoruz.